Aktualności

14.11.2014

IMC publikuje wyniki za 9 miesięcy 2014 r.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. pomimo trudnych warunków politycznych i gospodarczych panujących obecnie na Ukrainie, grupie rolniczej IMC udało się osiągnąć znaczący wzrost kluczowych wyników finansowych i operacyjnych.

Przychody spółki w tym okresie wzrosły o 35% do 98 mln USD. Zysk EBITDA zwiększył się o 7% do 55,3 mln USD. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły z kolei 11,5 mln USD.

Na skutek dewaluacji hrywny IMC odnotowało 45,9 mln USD bezgotówkowej straty netto z tytułu różnic kursowych. Wskazana strata ma charakter księgowy, gdyż w dużym stopniu wynika z przeszacowania walutowego zadłużenia ukraińskich spółek zależnych Grupy zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości. W rzeczywistości IMC nie ponosi strat związanych z dolarowym długiem, ponieważ ma dochody denominowane w dolarach z tytułu eksportu, które są wykorzystywane do obsługi zadłużenia. W okresie 9 miesięcy 2014 r. przychody IMC z eksportu stanowiły 75% ogólnych przychodów za ten okres.

Z wyłączeniem niegotówkowej straty związanej z różnicą kursową, zysk netto Grupy po 9 miesiącach 2014 r. wyniósł 31,6 mln USD (bez wyłączenia jest to 14,3 mln USD straty). 

93% przychodów wypracował segment upraw zbóż i roślin oleistych. Po 9 miesiącach 2014 r. IMC prawie podwoiło (do 462 tys. ton) wolumen sprzedaży w segmencie uprawy w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Znaczący wzrost sprzedaży zbóż i roślin oleistych został częściowo zniwelowany przez niższe ceny tych produktów rolnych (spadek wyniósł 7-20% wobec analogicznego okresu 2013 r.). W wyniku tego, w ujęciu wartościowym, wzrost sprzedaży w segmencie upraw stanowił 45% do 91,2 mln USD. 

Sprzedaż spółki w segmencie produkcji mleka zmniejszyła się o 24% do 6,4 mln dolarów, w głównej mierze w wyniku spadku cen mleka o 22% w stosunku do 2013 r. Obniżenie cen mleka wyrażonych w dolarach zostało wywołane przez dewaluację hrywny i zamknięcie rynku rosyjskiego dla ukraińskich produktów mlecznych. 

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2014 r. obserwowano czynniki zarówno ułatwiające jak i utrudniające osiągnięcie obecnych poziomów wzrostu przychodów (o 50%) i wyniku EBITDA (o 20%), które zostały wymienione w prognozie finansowej IMC na 2014 r. Sprzyjające czynniki to zmniejszenie kosztów produkcji w przeliczeniu na hektar ziemi uprawnej w dolarach z powodu dewaluacji hrywny, osiągnięcie wydajności zbiorów pszenicy powyżej planowanego celu, oraz niższy poziom wilgotności zebranych plonów w porównaniu z 2013 r., co również przyczynia się do zmniejsza kosztów produkcji. Natomiast główną przeszkodą do osiągnięcia maksymalnych prognozowanych poziomów wzrostu był spadek cen zbóż i roślin oleistych w 2014 r. w porównaniu do roku poprzedniego.

W oparciu o wyniki Grupy za 9 miesięcy 2014 r., oraz oceny wpływu powyższych czynników na wyniki spółki w całym roku., IMC postanowiło zaktualizować swoją prognozę finansową na 2014 r. Zgodnie ze zaktualizowaną prognozą w całym 2014 r. Spółka spodziewa się wzrostu przychodów o ok. 25% r/r, oraz wzrostu zysku EBITDA o ok. 10% r/r.

Ponadto w okresie 9 miesięcy 2014 r. IMC spłaciło dług w wysokości 27,1 mln dolarów (w tym 11 mln dolarów należności z tytułu obligacji serii A). – Zbliżamy się do zakończenia technologicznego cyklu uprawy i żniw w tym sezonie. W trzecim kwartale 2014 r. uzyskaliśmy dobre plony pszenicy i słonecznika. W ciągu czwartego kwartału zebraliśmy również soję i ziemniaki, zasialiśmy pszenicę ozimą oraz kończymy zbiory naszej głównej uprawy kukurydzy. Przygotowujemy również grunty pod zasiewy zbóż jarych, które będzie prowadzić wiosną 2015 r. Istotny spadek cen na zboża oraz rośliny oleiste zmusił nas do modyfikacji prognozy finansowej na 2014 r. Jednak nadal planujemy osiągnąć bardzo wysokie wskaźniki wzrostu w 2014 r. Oczekujemy, że przychody rosną o 25%, a EBITDA o 10% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jednym z naszych priorytetów w tym roku jest również zmniejszenie zadłużenia. W ciągu 9 miesięcy spłaciliśmy 27 mln USD, a w całym roku planujemy zwrócić 35 mln USD długu obniżając tym samym wskaźnik dług netto/EBITDA do 2,3. – powiedział Alex Lissitsa, Prezes IMC. 

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

IMC SA

więcej o IMC SA

IMC zwiększa przychody i wypłaca pierwszą w swojej historii dywidendę

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW podsumowała wyniki finansowe w pierwszym półroczu. Przychody ze sprzedaży spółki wzrosły do 62,6 mln USD czyli o 15% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Jednocześnie Rada Dyrektorów zdecydowała o wypłacie dywidendy 0,05 euro na akcje. To pierwsza w historii tej spółki dywidenda.

więcej

Rekordowe zbiory soi na polach IMC

21 października IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie, zakończyła zbiory roślin oleistych – słonecznika i soi. Wydajność obu upraw okazała się lepsza od wyników z ubiegłego rokui była wyższa od planu na ten rok. W przypadku soi plony pobiły historyczny rekord Spółki.

więcej

Grupa IMC zakończyła żniwa pszenicy ozimej

IMC, ukraińska grupa rolnicza notowana na GPW zakończyła zbiory pszenicy ozimej. W tym sezonie Spółka prowadziła żniwa tej uprawy na powierzchni 15,4 tys. hektarów, czyli nieco ponad 11% całego banku ziemi. Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych wydajność zbóż była na porównywalnym poziomie względem ubiegłego roku.

więcej

IMC zakończyła wiosenną kampanię siewną

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW, w pierwszej połowie maja zakończyła siew upraw jarych. W tym sezonie pod tego typu uprawy Spółka przeznaczyła ponad 108 tys. ha. IMC w trakcie zasiewów zastosowało nowe technologie pozwalające zwiększyć wydajność posadzonych zbóż i roślin oleistych.

więcej

Kamil Gaworecki dołączy do Rady Dyrektorów IMC

Znany zarządzający funduszami wzmocni notowaną na GPW grupę rolniczą IMC. Od 1 czerwca Kamil Gaworecki, obejmie funkcję dyrektora niewykonawczego, w ramach której będzie konsultował Spółkę w zakresie relacji z inwestorami i pokieruje Komitetem ds. Wynagrodzeń.

więcej

IMC inwestuje w nowoczesny sprzęt rolniczy

Grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie w ramach działań skoncentrowany na podnoszenie efektywności zainwestowała w samojezdne opryskiwacze John Deere oraz ciągniki Fendt. Nowe maszyny zostały zakupione w drugiej połowie marca, a łącznie spółka wydała na nie 3,5 mln USD.

więcej

IMC zwiększyła sprzedaż zbóż i roślin oleistych w 2015 r.

O 18% do 763 tys. ton wzrósł wolumen sprzedaży upraw grupy rolniczej IMC, działającej na Ukrainie. Przychody ze sprzedaży zbóż i roślin oleistych wyniosły 134,7 mln USD czyli o 4% więcej niż w 2014 r. Dzięki dobrej kondycji segmentu zbóż i roślin oleistych IMC wypracowało w 2015 r. przychody na poziomie 140 mln USD – zgodne z prognozami władz Spółki.

więcej

IMC osiągnęła wysoką wydajność kukurydzy

Grupa rolnicza IMC 14 grudnia zakończyła zbiory kukurydzy – głównej uprawy Spółki. W wyniku żniw udało się zebrać z powierzchni 74,8 tys. ha ok. 548 tys. ton tego zboża, uwzględniając wartość przed osuszeniem. Wydajność kukurydzy okazała się znacząco wyższa niż średnia dla Ukrainy.

więcej

IMC przedterminowo spłaciła obligacje serii D

Spółka zależna działającej na Ukrainie grupy rolniczej IMC wykupiła 8 grudnia obligacje serii D o równowartości 5,02 mln dolarów (ponad 117 mln hrywien). Termin wykupu zgodny z harmonogramem przypadał na 21 grudnia 2015.

więcej

IMC zakończyła siew pszenicy ozimej

W ubiegłym tygodniu Grupa IMC zakończyła kampanię siewną pszenicy ozimej. Pod tą uprawę spółka przeznaczyła 15,5 tys. ha czyli o 28% więcej niż jesienią 2014 r. Władze IMC oczekują poprawy wydajności pszenicy ozimej w nowym sezonie.

więcej

Zbiory słonecznika i soi na polach IMC powyżej planu

Grupa IMC zakończyła 6 października zbiory słonecznika i soi. Plony tych upraw są lepsze od planów Spółki na ten rokoraz wyników z ubiegłego roku. Wydajność słonecznika z gospodarstw IMC okazała się również znacząco wyższa od średniej na Ukrainie.

więcej

IMC skokowo zwiększyła wynik netto do 27 mln USD

Grupa rolnicza IMC w pierwszych 6 miesiącach Spółka zarobiła 27 mln USD na czysto podczas gdy w analogicznym okresie w 2014 r. zanotowała 0,1 mln USD zysku netto. Lepsze wyniki to w dużej mierze efekt znaczącej redukcji zadłużenia oraz mniejszej dynamiki dewaluacji hrywny. Znacząco poprawiły się również przepływy z działalności operacyjnej , które wyniosły 20,2 mln USD w pierwszym półroczu 2015 r.

więcej

IMC uzyskała wysoka wydajność pszenicy ozimej

Grupa IMC zakończyła w ubiegłym tygodniu żniwa pszenicy ozimej. Wydajność zboża z hektara jest na planowanym poziomie, a jakość pszenicy jest lepsza niż w poprzednim sezonie. Spółka zakontraktowała już blisko 1/3 zbiorów tej uprawy, po cenach wyższych niż zakładał budżet firmy.

więcej

IMC rozpoczęła żniwa pszenicy ozimej

W ubiegłym tygodniu w gospodarstwach grupy rolniczej IMC, notowanej na GPW rozpoczęły się zbiory pszenicy ozimej. W tym sezonie Spółka przeprowadza żniwa tej uprawy na powierzchni ponad 12 tys. ha. Władze IMC oczekują dobrej wydajności pszenicy oraz już zaczęły kontraktować sprzedaż zboża.

więcej

IMC pracuje nad poprawą płynności akcji

Grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie, przystąpiła 15 czerwca do Programu Wspierania Płynności, prowadzonym przez GPW. W poprawie płynności akcji Spółki pomoże Dom Maklerski BOŚ, z którym firma podpisała umowę na animację akcji.

więcej

IMC poprawia wynik operacyjny i redukuje dług

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW zanotowała w pierwszym kwartale 38% wzrost zysku operacyjnego (7,9 mln USD). Wynik EBITDA z kolei zwiększył się o 5% do 9,9 mln USD. Spółka koncentrowała się również na redukcji zadłużenia. W pierwszym kwartale tego rokuIMC spłaciła dług o wartości 10 mln USD.

więcej

IMC zwiększyło zysk EBITDA o 16%

IMC odnotowało istotny wzrost kluczowych wyników operacyjnych i finansowych w 2014 r., pomimo trudnych warunków politycznych i gospodarczych panujących na Ukrainie. Spółka zrealizowała prognozę finansową na 2014 r., osiągając dynamikę wzrostu przychodów na poziomie 20% do 138,3 mln USD oraz wyniku EBITDA o 16% do 57,4 mln USD. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2014 r. wyniosły 25,2 mln USD.

więcej

IMC rozpoczęło kampanię siewną

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW zaczęła w ubiegłym tygodniu wiosenną kampanię siewną. Spółka ponad połowę areału (136,7 tys. ha) przeznaczyła pod kukurydzę. Istotne znaczenie w strukturze upraw jarych ma również słonecznik oraz soja.

więcej

IMC spłaciło obligacje serii B i C

Spółka zależna działającej na Ukrainie grupy rolniczej IMC wyemitowała obligacje w hrywnie serii D i E o równowartości 9,33 mln dolarów. Pozyskane środki wykorzystała na płatę zobowiązania wynikającego z obligacji serii B i C.

więcej

IMC odnotowuje bardzo dobre zbiory pszenicy

Grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie, z sukcesem przeprowadza żniwa pszenicy ozimej, które rozpoczęły się na początku lipca. Według stanu z 22 lipca zebrano już zboże z ponad 55% powierzchni, a wydajność tej uprawy z hektara wynosi 5,09 t/ha.

więcej

IMC wyróżnione za dobrą komunikację

Ukraińska rolnicza spółka Industrial Milk Company została laureatem konkursu WSE IR Leader za najlepszą komunikację z mediami finansowymi wśród zagranicznych emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

więcej

IMC podsumowuje I kw. 2014 r.

Przychody grupy rolniczej IMC w pierwszym kwartale 2014 r. wzrosły o 13% do 39,9 mln USD, wynik EBITDA zwiększył się o 84% do 9,3 mln USD.

więcej

IMC udanie zakończyło siew upraw jarych

Działająca na Ukrainie grupa rolnicza IMC 12 maja zakończyła wiosenną kampanię siewną. Zgodnie z planem uprawy jare zostały zasiane na 124 tys.ha o 18% większym areale niż w ubiegłym roku.

więcej