Aktualności

28.09.2017

Wzrost zysku netto MZN Property o 40%

MZN Property (wcześniej Morizon) osiągnął w I półroczu 2017 wysokie dynamiki wzrostu wyników finansowych. Jest to zasługa zarówno stabilnego wzrostu segmentu nieruchomościowego, jak i efekt dynamicznego rozwoju segmentu finansowego. Przychody Grupy MZN Property wyniosły w I półroczu 10,3 mln zł i były o 30% wyższe od przychodów osiągniętych w I półroczu 2016 r. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 0,8 mln zł, co oznacza wzrost o 40% r/r.

W I półroczu MZN Property SA(jako Morizon SA) przeprowadził emisję nowych akcji, dzięki czemu Grupa pozyskała finansowanie na realizację strategii budowy OneStopShop dla rynku nieruchomości. Ekosystem będzie oferował kompleksowe usługi na wszystkich etapach procesu zakupu i sprzedaży nieruchomości – w ramach 3 głównych segmentów: nieruchomościowym, finansowym i wsparcia transakcji.

- „Naszym celem strategicznym jest budowa kompleksowego ekosystemu OneStopShop, który dostarczy zintegrowany zespół usług na przestrzeni całego procesu transakcji na rynku nieruchomości. Zmiana nazwy na MZN Property to bezpośrednia konsekwencja realizacji strategii, która zakłada rozwój i oferowanie usług w ramach trzech głównych segmentów: nieruchomościowego, finansowego oraz wsparcia transakcji.” – mówi Jarosław Święcicki, Prezes Zarządu MZN Property SA

 Poszczególne segmenty związane z różnymi markami, czołowymi na swoich rynkach, są rozwijane przez należące do Grupy spółki córki. Korporacyjnie skupia je notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych spółka – MZN Property. Marka Morizon pozostanie ściśle związana z segmentem wyszukiwania, dostarczając usługi dla użytkowników indywidualnych oraz partnerów biznesowych – agencji nieruchomości i deweloperów. Morizon.pl jest obecnie największym serwisem ogłoszeń nieruchomości w Polsce pod względem liczby ogłoszeń.

Wzrost wyników Grupy MZN Property to efekt zarówno stabilnego rozwoju segmentu nieruchomościowego, jak i dynamicznego wzrostu segmentu finansowego. W I półroczu MZN Property osiągnął 10,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 30% r/r. Segment nieruchomościowy wygenerował 8,0 mln zł, a segment finansowy 2,3 mln zł. Grupa osiągnęła 1,4 mln zł zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 42% r/r. Skonsolidowany zysk netto również wzrósł o ponad 40% i wyniósł 829 tys. zł wobec 591 tys. zł w I półroczu 2016 r.

- „Dynamiczny wzrost wyników to miedzy innymi efekt rozwoju segmentu finansowego. W I półroczu 2017 r. osiągnęliśmy w nim ponad 2,3 mln zł przychodów i 50 tys. zł zysku netto. Pomimo kosztów rynkowej ekspansji i rozwoju produktu już widać pozytywne efekty strategii budowy kompleksowego ekosystemu usług dla rynku nieruchomości”
– komentuje Sławomir Topczewski, Wiceprezes MZN Property SA

W samym II kwartale MZN Property osiągnął 5,2 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 20% r/r. Segment nieruchomościowy wygenerował 4,0 mln zł, a segment finansowy 1,3 mln zł. Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 521 tys. zł., co oznacza wzrost o 37% r/r, a zysk netto wzrósł o ponad 100% i wyniósł 329 tys. zł wobec 157 tys. zł w II kwartale 2016 r.

Grupa MZN Property szczególną uwagę poświęca na rozwój i implementację rozwiązań technologicznych zwiększających funkcjonalność i efektywność serwisów nieruchomościowych, jak i rozwiązań do sprzedaży kredytów. W serwisie Morizon.pl wprowadziła innowacyjne rozwiązanie do analizy zachowań i preferencji użytkowników. W tym okresie FinPack prowadził intensywne prace związane z rozwojem oprogramowania do automatycznego uzupełniania wniosków kredytowych, co nie tylko ułatwi pracę pośrednikom kredytowym, ale i jest ważnym krokiem na drodze do integracji systemu FinPack z systemami bankowymi.


- „Spółki MZN Property mają silną pozycję na rynku serwisów nieruchomościowych oraz oprogramowania dla pośredników kredytowych. Wykorzystując nasze atuty chcemy radykalnie przyspieszyć i uprościć proces finansowania zakupu nieruchomości, jednocześnie dając naszym użytkownikom gwarancję najtańszej oferty na rynku.. W tym celu kontynuujemy dynamiczny rozwój sieci własnej pośredników kredytowych oraz prowadzimy intensywne prace w zakresie automatyzacji wnioskowania o kredyt i integracji z bankami.” –  dodaje Michał Petters, Członek Zarządu FinPack – spółki odpowiedzialnej za działalność i rozwój segmentu finansowego Grupy.

FinPack rozwija własną sieć doradców finansowych, a jednocześnie rozszerza swój program partnerski skierowany do pośredników nieruchomości. Dzięki unikalnemu oprogramowaniu każdy z nich może łatwo zostać pośrednikiem kredytowym i samodzielnie sprzedawać kredyty hipoteczne. W najbliższym czasie FinPack wprowadzi podobne narzędzie do łatwego i rzetelnego porównania oraz finalizacji sprzedaży kredytów gotówkowych.

- „Serwis ogłoszeń nieruchomości jest filarem ekosystemu OneStopShop, ale naszym celem jest budowa silnej pozycji we wszystkich segmentach działalności MZN Property. Już teraz z sukcesami oferujemy finansowanie zakupu nieruchomości, a docelowo chcemy oferować kompleksowy zestaw usług związanych z całym procesem transakcji.” – dodaje Jarosław Święcicki.

5 lipca MZN Property zadebiutował na Głównym Rynku GPW. Przejście z NewConnect na GPW połączone było z przeprowadzoną w czerwcu ofertą publiczną nowych akcji. Środki finansowe pozyskane dzięki emisji akcji zostaną przeznaczone na realizację strategii budowy OneStopShop, pozyskanie większej liczby użytkowników oraz rozwój zasobów IT.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

MZN Property

więcej o MZN Property

MZN Property podsumowuje dziewięć miesięcy 2018 r.Przychody wzrosły o 27 %

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl oraz sieci dystrybucji kredytów hipotecznych i gotówkowych Lendi, wypracowała w trzech pierwszych kwartałach 2018 r. przychody na poziomie 19,7 mln zł, co stanowi 27 % wzrost rdr. Zysk netto wzrósł rdr. o 72 %, osiągając wartość 2,2 mln zł. Kluczowym wydarzeniem w III kwartale był soft lunch i otwarte testy internetowej platformy dystrybucji kredytów hipotecznych – Eksperta Kredytowego Online.

więcej

MZN Property osiągnął we wrześniu 2,2 mln zł przychodów

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, wypracowała we wrześniu 2.209 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 25 % względem września 2017 r. Grupa prowadzi aktywne działania wzmocnienia marki Morizon.pl i akwizycji użytkowników, a w najbliższym tygodniu uruchomi platformę internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły w sierpniu o 37,4 % r/r.

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, wypracowała w sierpniu 2018 r. 2.350 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 37,4 % względem sierpnia 2017 r. Grupa kontynuuje testy platformy internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych oraz rozpoczyna kampanię promocyjną serwisu Morizon.

więcej

Rekordowe wyniki MZN Property w I półroczu 2018 r.

W I półroczu 2018 r. MZN Property osiągnęła rekordowe wyniki finansowe. W szczególności Grupa wypracowała istotny wzrost przychodów, które wzrosły o 24,2 % r/r i wyniosły 12,7 mln zł. W ujęciu skonsolidowanym MZN Property osiągnął zysk operacyjny w wysokości 2,2 mln zł i zysk netto w wysokości 1,7 mln zł. Grupa szybko rozwija działalność segmentu finansowego, zarówno w obszarze stacjonarnej sieci ekspertów kredytowych, jak i internetowych narzędzi ułatwiających porównanie i wnioskowanie o kredyt hipoteczny.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły w czerwcu o 29,5 % r/r

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, wypracowała w czerwcu 2018 r. 2.225 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 29,5 % względem czerwca 2017 r. Grupa finalizuje prace nad pierwszą w Polsce platformą internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły w maju o prawie 40% r/r

Grupa MZN Property, budująca technologiczną platformę nieruchomościowo-finansową Morizon.pl, wypracowała w maju przychody o 38,9% wyższe niż rokwcześniej. Wartość przychodów wyniosła 2.274 tys. zł, co jest jednym z najlepszych miesięcznych wyników w historii Grupy.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły o 19% w I kwartale 2018 r.

W I kwartale 2018 r. Grupa MZN Property wypracowała przychody na poziomie 6,0 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 19% r/r. Wysoką dynamikę wzrostu odnotował zysk netto, który wzrósł o 83% r/r i wyniósł 0,9 mln zł. Dobre wyniki to efekt umocnienia pozycji na rynku serwisów nieruchomościowych i dynamicznego rozwoju segmentu finansowego.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły w kwietniu o 18,8%

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon wypracowała w kwietniu 2.193 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 18,8% względem kwietnia 2017 r. 15 maja Grupa uruchomiła nową, odświeżoną wersję flagowego serwisu Morizon.pl.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły o ponad 25% w 2017 r.

W 2017 r. Grupa MZN Property (wcześniej Morizon) odnotowała przychody na poziomie 21,3 mln zł. W porównaniu z 2016 r. jest to wzrost o 25% r/r. W tym samym czasie skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 2,0 mln zł, przy zysku netto kształtującym się na poziomie 0,9 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów Grupy jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii - zarówno w segmencie nieruchomościowym, jak i finansowym. W 2017 r. segment finansowy odnotował prawie 3-krotny wzrost i zwiększył udział w przychodach Grupy do około 25%.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły w lutym o 23,8%

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, osiągnął w lutym 1.844 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. To wzrost o 23,8% względem lutego 2017 r. Dynamiczna poprawa rezultatów na początku 2018 r. to efekt wprowadzanych od IV kwartału ubiegłego rokuzmian w segmencie nieruchomościowym oraz rosnącej skali działalności segmentu finansowego.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły w styczniu o 19,4%

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, osiągnął w styczniu 1,84 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 19,4% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt wprowadzonych z IV kwartale zmian w segmencie nieruchomościowym oraz rosnącej skali działalności segmentu finansowego.

więcej

MZN Property spodziewa się pozytywnego wpływu działań sprzedażowych na kluczowe KPI

Największy serwis nieruchomościowy Grupy MZN Property – Morizon.pl przeprowadził skuteczne działania w zakresie zwiększenia liczby użytkowników OneStopShop oraz wprowadził zmiany w sposobie rozliczania Klientów profesjonalnych. Według szacunków Zarządu MZN Property, dzięki przeprowadzonym działaniom ARPU (średniomiesięczny przychód z jednego Klienta) dla Klientów profesjonalnych wzrośnie o około 90 zł, czyli o ponad 40%.

więcej

Morizon zmienia się w MZN Property

Decyzją Akcjonariuszy Morizon SA zmienił nazwę na MZN Property SA – wczoraj zmianę tę zatwierdził Sąd, dokonując zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana nazwy związana jest z realizacją strategii budowy OneStopShop, w ramach którego użytkownicy znajdą wszystkie usługi niezbędne w procesie transakcji na rynku nieruchomości.

więcej

Morizon.pl największym serwisem nieruchomościowym w Polsce

Morizon został nowym liderem rynku serwisów ogłoszeń nieruchomości pod względem liczby ogłoszeń. W lipcu na Morizon.pl można było znaleźć 709 tys. ogłoszeń z Polski, dzięki czemu serwis wyprzedził dotychczasowego lidera w tej kategorii – Otodom.pl, który miał 704 tys. ogłoszeń.

więcej

Morizon zadebiutuje na Głównym Rynku GPW 5 lipca

5 lipca 2017 rokuMorizon SA zadebiutuje na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Po przeniesieniu swoich notowań z rynku NewConnect głównym celem Grupy będzie dokończenie budowy platformy OneStopShop integrującej wyszukiwanie, finansowanie i dokonywanie transakcji na rynku nieruchomościowym.

więcej

Morizon zadebiutuje na Głównym Rynku GPW 5 lipca

5 lipca 2017 rokuMorizon SA zadebiutuje na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Po przeniesieniu swoich notowań z rynku NewConnect głównym celem Grupy będzie dokończenie budowy platformy OneStopShop integrującej wyszukiwanie, finansowanie i dokonywanie transakcji na rynku nieruchomościowym.

więcej

Grupa Morizon zrewolucjonizuje rynek nieruchomości

Grupa technologiczno – finansowa Morizon chce radykalnie przyśpieszyć proces zakupu, sprzedaży i finansowania nieruchomości. Autorskie rozwiązania technologiczne ułatwią wyszukiwanie odpowiedniej nieruchomości i zautomatyzują proces kredytowy. Elementem realizacji tej strategii jest przejście notowanej na NewConnect spółki na główny rynek GPW. W zeszłym tygodniu Morizon złożył prospekt emisyjny w KNF.

więcej