Aktualności

19.10.2017

Scope Fluidics przedstawi swoje projekty koncernowi Roche

Scope Fluidics SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – została wyróżniona przez koncern medyczny Roche Polska i zaproszona do wzięcia udziału w spotkaniu Roche Startup Day. Zainteresowanie uznanej marki na rynku ochrony zdrowia świadczy o globalnym potencjale rozwiązań przygotowanych przez Scope Fluidics w obszarze zakażeń szpitalnych.

Roche Polska wyłoniła dziewięć rozwijających się polskich spółek, które idealnie wpisują się w obszary rozwijane obecnie przez koncern. Impreza ma być miejscem spotkań młodych, dynamicznych firm z przedstawicielami dużej korporacji, czyli de facto potencjalnym inwestorem. Udział spółki w spotkaniu, które odbędzie się 20 października, będzie doskonałą okazją do zaprezentowania efektów prac nad systemem PCR|ONE i BacterOMIC gigantowi farmaceutycznemu. Jednocześnie kluczowym elementem spotkania będzie nawiązanie relacji i wymiana doświadczeń ze specjalistami z branży oraz z innymi firmami.

Bardzo cieszy nas, że zostaliśmy dostrzeżeni i zaproszeni przez Roche Polska do zaprezentowania naszej technologii. Walka z zakażeniami szpitalnymi jest dziś globalnym, narastającym problemem, dlatego stanowi języczek u wagi międzynarodowych gigantów farmaceutycznych. Zaproszenie od Roche jest dla nas szczególnie ważne ponieważ firma ta posiada w swojej ofercie wiodące na świecie urządzenia diagnostyczne. Mamy nadzieję, że szybkość oraz szerokość informacji oferowanej przez system PCR|ONE będzie służył dalszemu zwiększaniu dostępności i skuteczności diagnostyki chorób zakaźnych –
komentuje prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel i Prezes Zarządu Scope Fluidics SA

System PCR|ONE – flagowy produkt firmy, którego technologia jest chroniona amerykańskim patentem, stanowi odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie opracowania metod szybkiej i skutecznej diagnostyki medycznej, w szczególności szpitalnej. Zakażenia szpitalne dotyczą 5-10 % wszystkich hospitalizowanych pacjentów i są odpowiedzialne za śmierć blisko 25 % z nich. System przeprowadza w pełni automatyczną analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. PCR|ONE jest bezkonkurencyjny pod kątem szybkości i kompleksowości analiz – może rozpoznać do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki. W ramach projektu PCR|ONE spółka rozwija obecnie dwa panele dla bakterii będących często przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych: MRSA (oporne na metycylinę szczepy gronkowca złocistego) i Clostridium Difficile (beztlenowa bakteria, która w sprzyjających warunkach wywołuje zapalenie jelita grubego).

Spółka pracuje również nad stworzeniem prototypu systemu BacterOMIC. Ma już za sobą kilka wstępnych faz opracowań produktu. System, jako nowoczesna platforma, będzie umożliwiał w pełni automatyczne określenie lekowrażliwości drobnoustrojów (AST) na wszystkie antybiotyki zalecane w rekomendacjach CLSI i EUCAST.

Szybka i dokładna identyfikacja patogenu powodującego infekcję jest niezbędna do przeprowadzenia odpowiedniego leczenia i zaprzestania rozprzestrzeniania się zarazków. W przypadku zakażeń bakteriami lekoopornymi, ważne jest by jak najszybciej zareagować i zidentyfikować zakażenie. Jednocześnie bardzo ważne jest ustalenie odpowiedniego program leczenia, ponieważ coraz więcej drobnoustrojów jest oporna na powszechnie stosowane antybiotyki.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Scope Fluidics SA

więcej o Scope Fluidics SA

Dr Patryk Mikucki wzmacnia zespół Scope Fluidics w obszarze rozwoju międzynarodowego

Dr Patryk Mikucki, wiceprezes AstraZeneca Pharma Poland, dyrektor regionalny (Europa) ds. Badań i Rozwoju dołączył do składu Rady Nadzorczej Scope Fluidics – notowanej na NewConnect spółki biotechnologicznej będącej właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej. Doświadczony menedżer wesprze swoimi kompetencjami strategiczne działania Zarządu związane m.in. z międzynarodową komercjalizacją systemów diagnostycznych.

więcej

Scope Fluidics osiągnął drugi kamień milowy w projekcie BacterOMIC

Scope Fluidics SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła kolejny etap prac nad systemem BacterOMIC. Firma stworzyła prototyp analizatora i paneli testowych systemu przeprowadzając jednocześnie ograniczoną liczbę testów antybiotykowrażliwości. Spółka złożyła również wnioski patentowe na konstrukcję jednorazowych paneli testowych użytych w projekcie. System BacterOMIC zorientowany jest na jedno z największych zagrożeń dla zdrowia na świecie – lekooporność bakterii i pozwoli badać skuteczność pełnej gamy antybiotyków na pojedynczym panelu testowym.

więcej

Scope Fluidics osiągnął istotny kamień milowy w projekcie PCR|ONE

Scope Fluidics SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła kolejny etap prac w swoim flagowym projekcie, systemie PCR|ONE. Firma opracowała laboratoryjną wersję chipa mikroprzepływowego, jednego z niezbędnych elementów urządzenia. Etap ten stanowił największe wyzwanie badawcze w ramach dotychczas przeprowadzonych w Spółce prac. Otrzymane wyniki są zgodne z założeniami Spółki i potwierdzają skuteczność opracowywanej metody analizy MRSA.

więcej