Aktualności

07.11.2017

Scope Fluidics osiągnął istotny kamień milowy w projekcie PCR|ONE

Scope Fluidics SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła kolejny etap prac w swoim flagowym projekcie, systemie PCR|ONE. Firma opracowała laboratoryjną wersję chipa mikroprzepływowego, jednego z niezbędnych elementów urządzenia. Etap ten stanowił największe wyzwanie badawcze w ramach dotychczas przeprowadzonych w Spółce prac. Otrzymane wyniki są zgodne z założeniami Spółki i potwierdzają skuteczność opracowywanej metody analizy MRSA.

Dotychczas prowadzone prace oraz wyzwania technologiczne w systemie PCR|ONE dotyczyły przede wszystkim budowy chipa mikroprzepływowego oraz metod biochemicznych wykorzystywanych do wykrywania specyficznych fragmentów DNA patogenów bakteryjnych i wirusowych. Pod koniec 2016 r. Spółka rozpoczęła prace nad panelem MRSA (ang. methicyllin-resistant Staphylococcus aureus). Ich efektem jest opracowanie zintegrowanego chipa mikroprzepływowego do analizy MRSA, którego funkcją jest szybkie wykrycie i wszechstronna analiza opornych na metycylinę szczepów gronkowca. Prawidłowe działanie chipa zostało potwierdzone serią testów wykonanych przy wykorzystaniu prototypowych analizatorów PCR|ONE, w których osiągnięte zostały założone parametry skuteczności.

Panel MRSA systemu PCR|ONE znajdzie zastosowanie w badaniach przesiewowych wszystkich pacjentów przyjmowanych do hospitalizacji oraz osób poddawanych nagłym interwencjom medycznym.

- To bardzo istotny krok w rozwoju naszego projektu. Po niespełna rokuod rozpoczęcia prac dysponujemy dziś laboratoryjną wersją automatycznego chipa, który umożliwia przeprowadzenie pełnej, skomplikowanej procedury badania DNA patogenu w niewielkim, zamkniętym układzie mikroprzepływowym. Na tym etapie opracowaliśmy poszczególne metody i odczynniki, które służą do wykrywania MRSA oraz genów odpowiedzialnych za mechanizmy oporności na antybiotyki. Kolejne prace będą już ukierunkowane na procesy optymalizacyjne na potrzeby seryjnej produkcji panelu  – komentuje Marcin Izydorzak, współzałożyciel i Członek Zarządu Scope Fluidics SA

Plan realizowanych prac w ramach panelu MRSA objął: proces umożliwiający stabilne przechowywanie odczynników w chipie (liofilizację); izolację DNA bakterii gronkowca z wymazu skórnego, a także opracowanie metod i odczynników służących do wykrywania gronkowca oraz dwóch genów oporności. Ponadto zweryfikowano możliwość wytwarzania elementów chipa za pomocą metody wtrysku ciśnieniowego. Spółka opracowała również rekomendacje dalszych prac projektowych zmierzających do industrializacji panelu.

W ramach projektu PCR|ONE poza panelem MRSA spółka rozwija jeszcze panel Clostridium Difficile (wykrywanie beztlenowych bakterii, które w sprzyjających warunkach wywołują zapalenie jelita grubego). Zakończenie prac nad panelem Clostridium planowane jest na trzeci kwartał przyszłego roku. W przyszłości Spółka będzie mogła z łatwością rozszerzyć funkcjonalność systemu PCR|ONE o nowe panele badań.

System PCR|ONE stanowi odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie opracowania metod szybkiej i skutecznej diagnostyki medycznej, w szczególności szpitalnej. Zakażenia szpitalne dotyczą 5-10 % wszystkich hospitalizowanych pacjentów i są odpowiedzialne za śmierć blisko 25 % z nich. System przeprowadza w pełni automatyczną analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. PCR|ONE jest bezkonkurencyjny pod kątem szybkości i kompleksowości analiz – może rozpoznać do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki.

Technologie użyte w systemie chronione są patentem na terenie USA. Spółka jest w trakcie pozyskiwania patentów w innych krajach, m.in. na terenie całej Unii Europejskiej.

Spółka pracuje również nad drugim projektem – systemem BacterOMIC. Ma już za sobą zakończony jeden z kluczowych etapów opracowania całościowego projektu prototypu urządzenia. System, jako nowoczesna platforma, będzie umożliwiał w pełni automatyczne określenie lekowrażliwości drobnoustrojów (AST) na wszystkie antybiotyki zalecane w rekomendacjach CLSI i EUCAST.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Scope Fluidics SA

więcej o Scope Fluidics SA

Dr Patryk Mikucki wzmacnia zespół Scope Fluidics w obszarze rozwoju międzynarodowego

Dr Patryk Mikucki, wiceprezes AstraZeneca Pharma Poland, dyrektor regionalny (Europa) ds. Badań i Rozwoju dołączył do składu Rady Nadzorczej Scope Fluidics – notowanej na NewConnect spółki biotechnologicznej będącej właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej. Doświadczony menedżer wesprze swoimi kompetencjami strategiczne działania Zarządu związane m.in. z międzynarodową komercjalizacją systemów diagnostycznych.

więcej

Scope Fluidics osiągnął drugi kamień milowy w projekcie BacterOMIC

Scope Fluidics SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła kolejny etap prac nad systemem BacterOMIC. Firma stworzyła prototyp analizatora i paneli testowych systemu przeprowadzając jednocześnie ograniczoną liczbę testów antybiotykowrażliwości. Spółka złożyła również wnioski patentowe na konstrukcję jednorazowych paneli testowych użytych w projekcie. System BacterOMIC zorientowany jest na jedno z największych zagrożeń dla zdrowia na świecie – lekooporność bakterii i pozwoli badać skuteczność pełnej gamy antybiotyków na pojedynczym panelu testowym.

więcej

Scope Fluidics przedstawi swoje projekty koncernowi Roche

Scope Fluidics SA – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – została wyróżniona przez koncern medyczny Roche Polska i zaproszona do wzięcia udziału w spotkaniu Roche Startup Day. Zainteresowanie uznanej marki na rynku ochrony zdrowia świadczy o globalnym potencjale rozwiązań przygotowanych przez Scope Fluidics w obszarze zakażeń szpitalnych.

więcej