Aktualności

14.11.2017

Auxilia SA podsumowała III kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował III kwartał 2017 r. Dzięki skuteczności zarządzania menedżerów sprzedaży, poprawie efektywności procesów rekrutacji, wprowadzeniu do sprzedaży nowych usług odszkodowawczych Auxilia zanotowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca III kwartału br. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 31 % a jego rentowność o 26 %

W III kwartale 2017 r. przychody Grupy wyniosły 2 221 tys. zł i były wyższe o 4 % w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku. Wynik EBITDA był równy -259 tys. zł wobec -394 tys. zł w III kwartale 2016 r. Wynik netto w III kwartale 2017 r. ukształtował się na poziomie -476 tys. zł wobec -531 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Na osiągnięte wyniki miała wpływ niższa niż zakładano dynamika kontraktacji portfela odszkodowań w I półroczu 2017 r., która przyczyniła się do niższej niż zakładano wartości przychodów, będących rezultatem konwersji zakontraktowanego portfela. Rezultaty III kwartału br. były determinowane również dopasowaniem stosowanej polityki aktywacji kosztów sprzedaży do zmienionego modelu rozliczeń w pionie sprzedaży, który zaczął obowiązywać od 1 kwietnia 2017 r. Przedmiotem aktywacji jest relatywnie mniejsza wartość kosztów, co w połączeniu z relatywnie większą wartością kosztów rozliczających w bieżącym okresie, pochodzących z poprzednich okresów przed wprowadzoną zmianą, ujemnie wpływa na wynik netto Auxilia SA Łączna różnica pomiędzy analogicznymi okresami 2017 do 2016 r. stanowiąca rezultat restrukturyzacji kosztów jest równa 421 tys. zł. Innym czynnikiem, który wpłynął na ukształtowanie się wyników III kwartału br. była restrukturyzacja kosztów stałych, w tym obniżenie kosztów najmu powierzchni biurowej siedzi
by Auxilia SA o 13% od 1 września 2017 r., której wyniki będą widoczne w kolejnych okresach.

„W III kwartale osiągnęliśmy wymierne korzyści z wprowadzonych zmian reorganizacyjnych w ostatnim czasie. Zakontraktowaliśmy portfel odszkodowań wyższy o 31 % w porównaniu do III kwartału 2016 r., a jego rentowność wzrosła o 26 % r/r. To m.in. efekt skuteczności działania dyrektorów sprzedaży, wdrożenia modelu funkcjonowania zespołów terenowych, czy nowych usług odszkodowawczych”
- powiedział Krzysztof Górka, Wiceprezes Zarządu Auxilia SA

Auxilia w III kwartale 2017 r. kontynuowała rozwój w obszarze sprzedaży. W tym okresie skalowano działania sprzedażowe w segmencie odszkodowań dla sektora przedsiębiorstw. Zwiększono liczbę zatrudnionych w tym obszarze doradców klienta oraz rozszerzono zasięg geograficzny działań sprzedażowych. Dalsze skalowanie i objęcie pełnym zasięgiem całego terytorium Polski w segmencie odszkodowań dla przedsiębiorstw zaplanowano na IV kwartał br. Wartość zakontraktowanych roszczeń wyłącznie z nowych linii biznesowych w III kwartale br. wyniosła 3,9 mln zł.

W związku z działaniami reorganizacyjnymi nastąpiła poprawa rentowności kontraktowanego portfela roszczeń odszkodowawczych. W III kwartale 2017 r. średnia rentowność pozyskanego portfela wzrosła o 26 % w stosunku do analogicznego okresu minionego roku. Natomiast wobec I kwartału 2017 r. średnia rentowność wzrosła o 29 % W III kwartale 2017 r. Auxilia zakontraktowała portfel roszczeń odszkodowawczych na poziomie 11,2 mln zł co oznacza, że był wyższy o 31 % w porównaniu do tego samego okresu 2016 r. oraz o 41 % wobec II kwartału br. i o 123 % wobec I kwartału 2017 r. We wszystkich miesiącach III kwartału 2017 r. Auxilia zanotowała wzrostowy trend kontraktowanego portfela. W wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych: w lipcu 2017 była wyższa o 23% od lipca 2016 r., w sierpniu 2017 r. była wyższa o 128% w stosunku do sierpnia 2016 r., a we wrześniu 2017 r. była wyższa o 74% wobec września 2016 r. Wrze
sień był rekordowym okresem pod względem wartości planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych.

Działania podjęte w ramach obszaru finansowego mają być również wsparciem dla coraz lepszych wyników w Grupie. W III kwartale br. poprawiono jakość kontrolingu finansowego. W związku ze zmianami zasad rozliczeń w pionie sprzedaży z początkiem II kwartału, zoptymalizowano koszt sprzedaży o 55% w stosunku do III kwartału 2016 r. i o 68% w stosunku do I kwartału 2017 r.

W obszarze produktowym w III kwartale 2017 r. kontynuowano prace nad kolejnymi produktami, planowanymi do wprowadzenia w IV kwartale 2017. W ramach procesów wewnętrznych przygotowano założenia i zlecenie do realizacji projekt automatyzacji i informatyzacji Systemu Utrzymania Klienta w Grupie Kapitałowej Auxilia SA

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Auxilia SA

więcej o Auxilia SA

Auxilia zakończyła I kwartał 2018 r. zyskiem netto na poziomie 254 tys. zł.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2018 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 169 % w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej, a jego rentowność o 43,4 % r/r. Ten okres był przełomowy dla spółki również ze względu na rozpoczęcie sprzedaży wierzytelności w ramach transakcji quasi-sekurytyzacyjnych, które pozwolą na szybsze uzyskiwanie przychodów z tytułu prowadzonych spraw odszkodowawczych. Zysk netto grupy w tym okresie wyniósł 254 tys. zł.

więcej

Auxilia SA sprzedała wierzytelności warte ok. 1,10 mln zł.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, zawarł umowę sprzedaży wierzytelności o wstępnie szacowanej łącznej wartości 1,10 mln zł. Bezprecedensowa transakcja mająca znamiona quasi-sekurytyzacji wierzytelności pozytywnie wpłynie na bieżącą sytuację finansową Spółki.

więcej

Auxilia SA podsumowała IV kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2017 r. Uwagę zwraca skuteczność zarządzania menedżerów sprzedaży, zmiany kadrowe na szczeblach menedżerów regionalnych, wprowadzenie kolejnych usług odszkodowawczych oraz dalsza koncentracja na najpoważniejszych szkodach. Auxilia kontynuowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca IV kwartału 2017 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 17% r/r, a jego rentowność o 30% r/r. Grudzień był również rekordowym miesiącem w historii działalności Grupy jeśli chodzi o planowane przychody z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych.

więcej

Auxilia SA podsumowała I kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2017 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach w obszarze sprzedaży: m.in. wprowadzono formułę współpracy o charakterze franczyzowym, zmieniono model rozliczeń w sieci sprzedaży, zatrudniono nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. W I kwartale 2017 r. uruchomiono również innowacyjną usługę dla klienta biznesowego, trwały także prace nad nowymi produktami, m.in. skierowanymi do producentów energii z OZE.

więcej

Jacek Birlet nowym dyrektorem zarządzającym sprzedażą w Auxilia SA

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, ma nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. Od 1 marca 2016 r. Jacek Birlet, dotąd związany z Tax Care SA z Grupy Getin Holding, dołączył do Auxilia SA Menedżer odpowiedzialny jest za pion sprzedaży i jego rozwój.

więcej

Auxilia SA: 25 % wzrost wartości portfela spraw odszkodowawczych pozyskanego w IV kwartale 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2016 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach intensyfikujących sprzedaż, m.in. poprzez rozbudowę nowych oddziałów. Do portfolio wprowadzono usługę odszkodowawczą dla klienta biznesowego, trwają prace nad kolejnymi, unikatowymi na rynku produktami. Dzięki podjętym wysiłkom rośnie wartość portfela spraw odszkodowawczych pozyskanych przez Spółkę - w IV kwartale wzrosła ona o 25 %

więcej

Przychody Auxilia SA wzrosły o 15 % w trzech kwartałach 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował trzy kwartały 2016 r. Zgodnie ze strategią Spółki, Zarząd koncentruje się na wzroście biznesu. Od początku rokuotwarto nowe oddziały i rozbudowano istniejące zespoły sprzedażowe, poszerzono ofertę dla Klientów oraz zaimplementowano rozwiązania związane z polepszeniem obsługi posprzedażowej. Grupa Auxilia kontynuuje wzrosty przychodów, które w trzech pierwszych kwartałach wyniosły ponad 7 mln zł.

więcej

Zysk netto Grupy Auxilia wzrósł trzykrotnie w I półroczu 2016 r.

Auxilia SA, lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, w pierwszym półroczu koncentrowała się na dynamicznym wzroście biznesu – otworzyła dwa nowe oddziały, rozbudowała zespoły sprzedażowe. W wyniku prowadzenia unikatowego modelu biznesowego, GK Auxilia SA osiągnęła trzykrotny wzrost zysku netto w I półroczu 2016 r.

więcej