Aktualności

20.11.2017

Bowim skokowo zwiększa przychody, w III kwartale zarobił ponad 3,5 mln zł

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował wyniki za III kwartał 2017 r. Skonsolidowany zysk netto Grupy w tym okresie przekroczył 3,5 mln zł – to ponad trzy razy więcej niż przed rokiem.

W analogicznym okresie ubiegłego rokuGrupa Kapitałowa Bowim zarobiła 1,1 mln zł. Narastająco za trzy kwartały 2017 r. zysk netto Grupy wyniósł blisko 13,5 mln zł, o 4,2 mln zł mniej niż przed rokiem. Bardzo dobrze wygląda strona przychodowa dystrybutora stali - skonsolidowane przychody operacyjne Grupy w samym III kwartale urosły o prawie 38% do 297,0 mln zł, a narastająco w pierwszych trzech kwartałach tego rokuosiągnęły poziom 831,4 mln zł, czyli o ponad 211 mln zł więcej niż przed rokiem (+34% r/r). Zdaniem Zarządu Bowimu, wyniki w III kwartale są następstwem właściwego wykorzystania koniunktury rynkowej oraz zwiększonych, w wyniku prowadzonych inwestycji, mocy logistyczno-magazynowych.

- Jesteśmy na najlepszej drodze, by po raz pierwszy w giełdowej historii naszej Spółki przekroczyć miliard złotych przychodów w całym rokuobrotowym. III kwartał był okresem ciężkiej pracy, nie tylko ze względu na znacznie większą ilość obsługiwanych wolumenów stali w porównaniu do zeszłego roku, ale także z powodu prowadzonych inwestycji. Budowa magazynu składowego w Płocku jest obecnie na etapie oddania do użytkowania, a już na początku 2018 r. powinniśmy zakończyć budowę centrum magazynowo-dystrybucyjnego w Rzeszowie. Jesteśmy przekonani, że obie te inwestycje pozytywnie przyczynią się do osiąganych przez nas wyników już w 2018 roku– powiedział Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu Bowim SA

17 października Bowim ogłosił strategię na lata 2017-2020. W celu optymalizacji kosztów, a także zwiększenia możliwości produkcyjnych, magazynowych i transportowych, Bowim zainwestuje do 2020 r. ponad 50 mln zł. Spółka jeszcze w 2016 rokurozpoczęła modernizacje na terenie swojego centrum logistyczno-magazynowego w Sosnowcu, która zostanie zakończona w 2018 r. Obecnie trwają także prace w Rzeszowie i Płocku. W kolejnych latach planowany jest zakup nowej maszyny do cięcia poprzecznego blach w kręgu, doprowadzenie bocznicy kolejowej do centrum logistyczno-magazynowego w Sosnowcu oraz inwestycje w rozwiązania informatyczne, które poprawią efektywność Grupy. Zarząd Spółki zapowiedział, że poza rozwojem organicznym będzie rozważał akwizycje – już teraz aktywnie analizuje rynek w celu potencjalnego dokonania przejęć spółek wpisujących się Strategię Grupy.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Bowim SA

więcej o Bowim SA

Grupa Bowim zwiększa przychody o ponad 20% - po trzech kwartałach 2018 r. przekroczyły 1 mld zł

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował wyniki za III kwartał 2018 r. Narastająco Grupa osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 1 009 mln zł, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 21,3%. Tym samym po raz pierwszy w historii przychody Bowimu przekroczyły 1 mld zł już po pierwszych trzech kwartałach rokuobrotowego.

więcej

Ponad 1 mld zł przychodów Bowimu po trzech kwartałach 2018 r.

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował szacunkowe wyniki jednostkowe za III kwartał 2018 r. Narastająco Spółka osiągnęła przychody w wysokości 1 054 mln zł, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 18,2% i po raz pierwszy w historii przekraczając 1 mld zł przychodów już po pierwszych trzech kwartałach rokuobrotowego.

więcej

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował szacunkowe wyniki jednostkowe za 2017 r. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 1,2 mld zł – to o blisko 40% więcej niż rokwcześniej, a także najwyższy wynik w ponad 20-letniej historii Bowimu.

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował szacunkowe wyniki jednostkowe za 2017 r. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 1,2 mld zł – to o blisko 40% więcej niż rokwcześniej, a także najwyższy wynik w ponad 20-letniej historii Bowimu.

więcej

Dodatkowo naliczone zobowiązania z tytułu VAT nie wpłyną na bieżącą działalność Bowimu

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, otrzymał od Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla nieprawomocnej decyzji o naliczeniu spółce dodatkowych 5,57 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu wpłaty, jednak zapowiada odwołanie się od decyzji Naczelnika Urzędu. Jednocześnie podkreśla, że nie wpłynie ona na bieżącą działalność Grupy.

więcej

Bowim z zielonym światłem dla wypłaty dywidendy za 2016 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bowim SA, jednego z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 r. Zgodnie z rekomendacją Zarządu do akcjonariuszy trafi ponad 1,8 mln zł, czyli 0,10 zł na akcję. To pierwsza dywidenda w giełdowej historii Spółki.

więcej

Spółka z Grupy Bowim podpisała umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu na finansowanie budowy centrum logistycznego w Rzeszowie

Bowim Podkarpacie Sp. z o.o., należąca do notowanej na GPW Grupy Bowim, jednego z wiodących dystrybutorów stali w Polsce, podpisała umowę pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu. Instytucja udzieli spółce pożyczki pieniężnej w wysokości 5,74 mln złotych, która zostanie przeznaczona na budowę centrum magazynowo – handlowego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec – Podstrefa Rzeszów.

więcej

Bowim SA z ponad 4,5-krotnym wzrostem zysku EBITDA w 2016 r.

Grupa Bowim SA, notowany na GPW jeden z wiodących dystrybutorów stali w Polsce, wypracował w 2016 r. rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wzrosły do 830 mln zł, przy wzrostach zysku EBITDA do 47,2 mln zł i zysku netto do 21,7 mln zł. Wzrost wolumenów sprzedaży do ponad 430 tys. ton, efektywna polityka zakupowo-sprzedażowa i korzystne trendy w branży dystrybucji pozwoliły osiągnąć skokowy wzrost marż.

więcej

Bowim SA z pozytywnym wyrokiem WSA w Gliwicach

Bowim, notowany na GPW jeden z wiodących dystrybutorów stali w Polsce, poinformował o pozytywnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie procesu sądowego dotyczącego stosowanych stawek VAT w wewnątrzwspólnotowych obrocie towarów w latach 2007-2008. Wyrok WSA uchyla decyzję organów skarbowych i w przypadku braku odwołania - oznacza zwrot wcześniej wpłaconych środków.

więcej