Aktualności

24.01.2018

Infoscan idzie po finansowanie dłużne na ekspansje w USA

Firma telemedyczna Infoscan SA przygotowuje się do pozyskania środków na rozwój biznesu w Stanach Zjednoczonych. W tym celu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma pozwolić na emisję obligacji, przeznaczonych głównie na produkcję urządzeń do zdalnej diagnostyki snu skierowanych na rynek amerykański. Infoscan planuje rozpoczęcie komercyjnej działalności za oceanem w drugim kwartale 2018 roku.

Spółka spodziewa się do końca marca 2018 r. uzyskania certyfikacji Food&Drug Administration (FDA), umożliwiającej użytkowanie urządzenia MED Recorder w USA. Wcześniej jednak firma chce zlecić produkcję pierwszej partii urządzeń, aby być gotowym do zaoferowania pierwszych komercyjnych badań zaraz po otrzymaniu zgody na działalność. – Proces produkcji urządzeń zajmuje około 2 miesięcy, dlatego jeśli chcemy mieć gotowość operacyjną w USA w drugim kwartale, to o część finansowania musimy zadbać odpowiednio wcześniej. Procedura w FDA przebiega zgodnie z planem więc zakładamy, że już na przełomie kwietnia i maja będziemy w stanie wystartować z działalnością w Stanach Zjednoczonych. Kolejne rundy finansowania dłużnego będziemy organizować już po wejściu do USA i uzyskaniu pierwszych przychodów z tego rynku – tłumaczy Jacek Gnich, Prezes Infoscan SA

Obecnie Spółka przeprowadza pilotaże urządzenia we współpracy z dwoma sieciami klinik snu w Stanach Zjednoczonych. – Otrzymujemy pozytywne sygnały dotyczące urządzenia MED Recorder. Nasz system w USA działa sprawnie, a pierwsze raporty na temat opinii medycznej w kwestii badań MED Recorderem otrzymamy w lutym. W najbliższych tygodniach planujemy rozpocząć pilotaże w kolejnych amerykańskich klinikach snu – informuje Bartosz Turczynowicz, Członek Zarządu Infoscan SA

Docelowym największym odbiorcą usług spółki w USA mają być właśnie kliniku snu, które specjalizują się w diagnostyce i leczeniu bezdechu sennego. Obecnie w Stanach Zjednoczonych działa ok. 2800 placówek zarządzanych przez blisko 100 podmiotów. Rocznie na tamtym rynku przeprowadzanych jest 4 mln procedur diagnostyki bezdechu sennego. Spółka zakłada, że w pierwszym rokudziałalności zrealizuje 20 tys. badań, a w 2019 r. 80 tys. badań.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Infoscan SA

więcej o Infoscan SA

Infoscan wprowadza w Polsce nową usługę telemedyczną

Firma telemedyczna Infoscan SA tworzy spółkę zależną, w której będzie prowadzony podmiot leczniczy specjalizujący się w diagnostyce zaburzeń oddychania podczas snu. Władze giełdowej firmy liczą na współpracę z sieciami klinik oraz producentami sprzętu do terapii bezdechu sennego. Dużą uwagę Infoscan poświeci również stomatologom. Spółka zawarła już list intencyjny z pierwszą kliniką stomatologiczną Dentalux.

więcej

Infoscan ma zgodę na prowadzenie badań na pacjentach w USA

International Review Board (amerykański odpowiednik Komisji Bioetycznej) dopuścił urządzenie MED Recorder do badań na pacjentach. Dzięki tej decyzji firma telemedycznej Infoscan będzie mogła rozpocząć drugą fazę pilotażu w USA we współpracy z dr Josephem Ojile, uznanym w branży specjalistą od leczenia bezdechu sennego.

więcej

Infoscan z pierwszym zagranicznym kontraktem na zdalne badania bezdechu sennego

Firma telemedyczna Infoscan SA podpisała umowę z partnerem z Singapuru w zakresie sprzedaży badań diagnostyki bezdechu sennego na rynkach Azji Południowo – Wschodniej za pomocą urządzenia MED Recorder. W ramach współpracy Spółka i jej partner przeprowadzą 9500 badań w ciągu 48 miesięcy. Pierwszym krajem regionu w którym firma przeprowadzi komercyjne badania będą Filipiny.

więcej

InfoSCAN planuje ponad 100 tys. badań bezdechu sennego w ciągu dwóch lat

Firma telemedyczna Infoscan SA zamierza rozpocząć pierwsze komercyjne badania na rynku amerykańskim w kwietniu 2018 r. Zgodnie z tym planem do końca pierwszego kwartału przyszłego rokuoczekuje uzyskania certyfikacji Food&Drug Administration (FDA), umożliwiającej użytkowanie urządzenia w USA. W pierwszym rokudziałalności na tamtejszym rynku spółka szacuje, że zrealizuje tam 20 tys. badań bezdechu sennego. W swojej historii firma przeprowadziła dotąd ponad 1500 badań w Polsce.

więcej

Infoscan rozpoczął największe w historii Polski badanie bezdechu sennego

Firma telemedyczna Infoscan SA wystartowała we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku z badaniami kohortowymi diagnozującymi bezdech senny. Pierwszy etap badań zakończy się w tym rokui obejmie 150 osób. Docelowo w ramach projektu przebadanych zostanie ok. 5 tys. pacjentów. Od początku kilkuletniej działalności Spółka przeprowadziła z urządzeniem MED Recorder ok. 1,5 tys. zdalnych procedur diagnostyki bezdechu sennego.

więcej

Urządzenie spółki Infoscan przeszło formalną ocenę amerykańskiej FDA i wchodzi w ostateczną fazę dopuszczenia na rynek USA

Firma telemedyczna Infoscan SA otrzymała od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) informację o spełnieniu wszystkich wymogów formalnych związanych z dopuszczeniem urządzenia MED Recorder do użytku w Stanach Zjednoczonych. W efekcie przedstawiciele Agencji skierowali wniosek o certyfikację urządzenia do etapu oceny merytorycznej, czyli ostatecznego w całej procedurze. Władze Spółki szacowały wcześniej, że na przejście pierwszej fazy oceny wniosku będą potrzebowały około 3 miesięcy. Uzyskanie certyfikacji to warunek wprowadzenia urządzenia do USA, gdzie rocznie przeprowadzanych jest 4 mln badań bezdechu sennego.

więcej

Twórca innowacyjnego systemu do badań bezdechu pozyskał blisko 2 mln zł

Infoscan SA - polski producent innowacyjnego urządzenia oraz systemu telemedycznego do domowych badań bezdechu sennego pozyskał 1,87 mln zł w ramach oferty prywatnej. Notowana na rynku NewConnect spółka dzięki pozyskanym środkom będzie mogła przeprowadzić wszelkie niezbędne prace związane z wprowadzaniem urządzenia na rynek USA.

więcej

Infoscan umożliwi Polakom zdalne badanie bezdechu sennego

Polski producent innowacyjnego urządzenia oraz systemu telemedycznego do domowych badań bezdechu sennego uruchomił sprzedaż kierowaną bezpośrednio do pacjenta. Do tej pory, notowana na rynku NewConnect spółka umożliwiała wykonywanie badań za pośrednictwem klinik i gabinetów lekarskich.

więcej