Aktualności

15.02.2018

Auxilia SA podsumowała IV kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2017 r. Uwagę zwraca skuteczność zarządzania menedżerów sprzedaży, zmiany kadrowe na szczeblach menedżerów regionalnych, wprowadzenie kolejnych usług odszkodowawczych oraz dalsza koncentracja na najpoważniejszych szkodach. Auxilia kontynuowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca IV kwartału 2017 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 17% r/r, a jego rentowność o 30% r/r. Grudzień był również rekordowym miesiącem w historii działalności Grupy jeśli chodzi o planowane przychody z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych.

W IV kwartale 2017 r. przychody Grupy wyniosły 1 938 tys. zł wobec 2 472 tys. zł w tym samym okresie zeszłego roku. Wynik EBITDA był równy -465 tys. zł wobec -63 tys. zł w IV kwartale 2016 r. Wynik netto w IV kwartale 2017 r. ukształtował się na poziomie -662 tys. zł wobec -380 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Na osiągnięte wyniki miała wpływ niższa niż zakładano dynamika kontraktacji portfela odszkodowań w pierwszym półroczu 2017 r., która przyczyniła się do niższej niż zakładano wartości przychodów, będących rezultatem konwersji zakontraktowanego portfela, w szczególności w postaci przychodów ze sprzedaży netto osiąganych na etapie przedsądowym. Rezultaty IV kwartału 2017 r. były determinowane również dopasowaniem stosowanej polityki aktywacji kosztów sprzedaży do zmienionego modelu rozliczeń w pionie sprzedaży, który zaczął obowiązywać od 1 kwietnia 2017 r. Innym czynnikiem, który wpłynął na ukształtowanie się wyników drugiego półrocza 2017 r. była niższa o 18% od zakładanej konwersja portfela spraw na etapie sądowym, co skutkowało niższą wartościową przychodów ze spraw klientów znajdujących się na tym etapie. Związane jest to z wolniejszym od przewidywanego tempem zapadalności wyroków sądowych w sprawach klientów Grupy Kapitałowej Auxilia.

„Wprowadzane zmian, które zaimplementowaliśmy z początkiem rokujeśli chodzi o wsparcie sprzedaży, przynoszą wymierne korzyści. Skuteczność zarządzania menadżerów sprzedaży spowodowała, że IV kwartał był rekordowy w historii Grupy Auxilia, pod względem wartości planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych.” - powiedział Krzysztof Górka, Wiceprezes Zarządu Auxilia SA

Auxilia w IV kwartale 2017 r. kontynuowała rozwój w obszarze sprzedaży. W tym okresie skalowano działania sprzedażowe w segmencie odszkodowań dla sektora przedsiębiorstw. Zwiększono liczbę zatrudnionych w tym obszarze doradców klienta oraz rozszerzono zasięg geograficzny działań sprzedażowych. Wartość zakontraktowanych roszczeń wyłącznie z nowych linii biznesowych w IV kwartale 2017 r. wyniosła 6 438 tys. zł, co oznacza 64% wzrost wobec III kwartału 2017 r.

W związku z działaniami reorganizacyjnymi nastąpiła poprawa rentowności kontraktowanego portfela roszczeń odszkodowawczych. W IV kwartale 2017 r. średnia rentowność pozyskanego portfela wzrosła o 30% w stosunku do analogicznego okresu minionego roku. W IV kwartale 2017 r. Auxilia zakontraktowała portfel roszczeń odszkodowawczych na poziomie 13 893 tys. zł co oznacza, że był wyższy o 17% % w porównaniu do tego samego okresu 2016 r. oraz o 40% % wobec III kwartału 2017 r.

Działania podjęte w ramach obszaru produktowego mają być również wsparciem dla coraz lepszych wyników Grupy. W IV kwartale 2017 r. w tym obszarze wprowadzono do obsługi usługę dochodzenia roszczeń z tytułu polisolokat.

W IV kwartale 2017 r. poprawiono jakość kontrolingu finansowego w ramach działalności w obszarze finansowym. W związku ze zmianami zasad rozliczeń w pionie sprzedaży, zoptymalizowano koszt sprzedaży o 73% w stosunku do I kwartału 2017 r. Działania restrukturyzacyjne przyniosły oszczędności operacyjne na poziomie jednostkowych kosztów usług obcych i wynagrodzeń w samym IV kwartale 2017 r. na poziomie 355,5 tys. zł względem IV kwartału 2016 r. Ponadto, od dnia wejścia w życie zmian restrukturyzacyjnych, tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., tj. za okres od II do IV kwartału 2017 r. vs. II - IV kwartał 2016 r., łączna wartość oszczędności stanowiąca korzystny rezultat restrukturyzacji kosztów Spółki wyniosła 747,2 tys. zł.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Auxilia SA

więcej o Auxilia SA

Auxilia zakończyła I kwartał 2018 r. zyskiem netto na poziomie 254 tys. zł.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2018 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 169 % w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej, a jego rentowność o 43,4 % r/r. Ten okres był przełomowy dla spółki również ze względu na rozpoczęcie sprzedaży wierzytelności w ramach transakcji quasi-sekurytyzacyjnych, które pozwolą na szybsze uzyskiwanie przychodów z tytułu prowadzonych spraw odszkodowawczych. Zysk netto grupy w tym okresie wyniósł 254 tys. zł.

więcej

Auxilia SA sprzedała wierzytelności warte ok. 1,10 mln zł.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, zawarł umowę sprzedaży wierzytelności o wstępnie szacowanej łącznej wartości 1,10 mln zł. Bezprecedensowa transakcja mająca znamiona quasi-sekurytyzacji wierzytelności pozytywnie wpłynie na bieżącą sytuację finansową Spółki.

więcej

Auxilia SA podsumowała III kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował III kwartał 2017 r. Dzięki skuteczności zarządzania menedżerów sprzedaży, poprawie efektywności procesów rekrutacji, wprowadzeniu do sprzedaży nowych usług odszkodowawczych Auxilia zanotowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca III kwartału br. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 31 % a jego rentowność o 26 %

więcej

Auxilia SA podsumowała I kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2017 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach w obszarze sprzedaży: m.in. wprowadzono formułę współpracy o charakterze franczyzowym, zmieniono model rozliczeń w sieci sprzedaży, zatrudniono nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. W I kwartale 2017 r. uruchomiono również innowacyjną usługę dla klienta biznesowego, trwały także prace nad nowymi produktami, m.in. skierowanymi do producentów energii z OZE.

więcej

Jacek Birlet nowym dyrektorem zarządzającym sprzedażą w Auxilia SA

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, ma nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. Od 1 marca 2016 r. Jacek Birlet, dotąd związany z Tax Care SA z Grupy Getin Holding, dołączył do Auxilia SA Menedżer odpowiedzialny jest za pion sprzedaży i jego rozwój.

więcej

Auxilia SA: 25 % wzrost wartości portfela spraw odszkodowawczych pozyskanego w IV kwartale 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2016 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach intensyfikujących sprzedaż, m.in. poprzez rozbudowę nowych oddziałów. Do portfolio wprowadzono usługę odszkodowawczą dla klienta biznesowego, trwają prace nad kolejnymi, unikatowymi na rynku produktami. Dzięki podjętym wysiłkom rośnie wartość portfela spraw odszkodowawczych pozyskanych przez Spółkę - w IV kwartale wzrosła ona o 25 %

więcej

Przychody Auxilia SA wzrosły o 15 % w trzech kwartałach 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował trzy kwartały 2016 r. Zgodnie ze strategią Spółki, Zarząd koncentruje się na wzroście biznesu. Od początku rokuotwarto nowe oddziały i rozbudowano istniejące zespoły sprzedażowe, poszerzono ofertę dla Klientów oraz zaimplementowano rozwiązania związane z polepszeniem obsługi posprzedażowej. Grupa Auxilia kontynuuje wzrosty przychodów, które w trzech pierwszych kwartałach wyniosły ponad 7 mln zł.

więcej

Zysk netto Grupy Auxilia wzrósł trzykrotnie w I półroczu 2016 r.

Auxilia SA, lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, w pierwszym półroczu koncentrowała się na dynamicznym wzroście biznesu – otworzyła dwa nowe oddziały, rozbudowała zespoły sprzedażowe. W wyniku prowadzenia unikatowego modelu biznesowego, GK Auxilia SA osiągnęła trzykrotny wzrost zysku netto w I półroczu 2016 r.

więcej