Aktualności

28.02.2018

Dr Nico Reiner wchodzi do Zarządu Pfleiderer Group jako Dyrektor Finansowy

Dr Nico Reiner, menedżer z ogromnymi sukcesami m.in. w budowie wartości przedsiębiorstw i prowadzenia finansów międzynarodowych grup kapitałowych, dołączy do Pfleiderer Group. Od 1 kwietnia obejmie stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego, na którym zastąpi Richarda Mayera.

27.02.2018, Wrocław. 27 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Pfleiderer Group SA powołała dr Nico Reinera na stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego (CFO) Spółki. Dr Nico Reiner zastąpi na tym stanowisku Richarda Mayera, dotychczasowego Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego, który podjął decyzję o nieprzedłużaniu kontraktu i z końcem marca opuści Grupę. Richard Mayer udzieli swemu następcy wsparcia w sprawnym przejęciu obowiązków.

- Do Grupy dołącza menedżer z ogromną wiedzą i doświadczeniem zdobywaną w spółkach prowadzących działalność globalną. Będą one dla Pfleiderer Group bardzo cenne w kontekście realizacji ambitnej strategii wzrostu. Równocześnie dziękujemy Richardowi Mayerowi za pracę włożoną w rozwój całej Grupy - powiedział Zbigniew Prokopowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pfleiderer Group SA

Dr Nico Reiner posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach dyrektora zarządzającego i dyrektora finansowego, zdobyte w międzynarodowych przedsiębiorstwach, zajmujących się m.in. techniką motoryzacyjną, systemowymi rozwiązaniami okien, drzwi i fasad, odnawialnymi źródłami energii. Osiągnął wiele sukcesów z zakresu działań strategicznych i operacyjnych. Zarządzał projektami o złożonych strukturach i wspierał rozwój segmentów w spółkach. Posiada również międzynarodowe doświadczenie w zakresie doradztwa strategicznego, z naciskiem na kompleksową restrukturyzację, strategię i efektywność, a także zarządzanie projektami. Jest szanowanym partnerem biznesowym dla akcjonariuszy, zarządów, rad nadzorczych, współpracowników, pracowników, klientów, dostawców usług i audytorów finansowych.

- Cieszę się, że tak doświadczony menedżer, który przez wiele lat z sukcesem realizował ambitne projekty dla międzynarodowych przedsiębiorstw, dołączy do naszego zespołu. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy mieli okazję zrealizować wiele obiecujących inicjatyw, które zapewnią Grupie dalszy wzrost wartości - skomentował Tom K. Schäbinger, Prezes Zarządu Pfleiderer Group SA

Od 2014 r. dr Nico Reiner pracował jako Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu w AL-KO Kober SE w Niemczech, międzynarodowej firmie, osiągającej roczne obroty w wysokości 667 mln euro (2015), zatrudniającej ok. 4 000 pracowników i mającej swoje oddziały w 45 krajach. Jako Dyrektor Finansowy tej firmy był odpowiedzialny za całokształt działań realizowanych w obszarze controllingu, rachunkowości, podatków i audytu. Przyczynił się do 2,5-krotnego wzrostu wartości tej spółki, z 231 mln euro w 2014 r. do 567 mln euro w 2017 r. Dzięki wdrożeniu działań z zakresu efektywności operacyjnej poszczególne segmenty stały się rentowne i od 2014 r. do 2017 r. osiągnęły kilkukrotny wzrost zysków operacyjnych.

Od 2005 r. do 2014 r. dr Reiner pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu Schueco International KG realizującego roczne obroty na poziomie ok. 1,5 mld euro, zatrudniającego ok. 4 800 pracowników i współpracującego z 12 000 partnerów biznesowych z 78 krajów. W tym okresie Spółka osiągnęła CAGR zysku operacyjnego 10%, natomiast CAGR sprzedaży netto 9%. W tym czasie Spółka pomyślnie poradziła sobie z globalnym kryzysem ekonomicznym z 2008 r. i jego skutkami w kolejnych latach.

Wcześniej dr Nico Reiner zajmował stanowiska kierownicze m.in. w  Droege & Comp GmbH, gdzie doradzał w procesach restrukturyzacyjnych i opracowywania kompleksowych strategii rozwoju. Dr Reiner jest absolwentem wydziału administracji na Uniwersytecie Regensburg w Niemczech, a tytuł doktora uzyskał w HHL - Graduate School of Management w Lipsku.

Dr Nico Reiner uzupełni skład Zarządu Spółki, w którym na swoich stanowiskach pozostają: Thomas Schäbinger jako Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, Dirk Hardow jako Dyrektor Operacyjny oraz Ivo Schintz jako Dyrektor Handlowy.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Pfleiderer Group SA

więcej o Pfleiderer Group SA

Pfleiderer Group SA: wzrost przychodów do 268,8 mln euro w I kw. 2018 r.

Przychody w I kw. wyniosły 268,8 mln euro wobec 252,4 mln euro roktemu, wspierane wzrostem sprzedaży produktów z wartością dodaną i produktów z oferty podstawowej. EBITDA wzrosła o 18,5% r/r do 36,5 mln euro, a marża EBITDA zwiększyła się do 13,6% z 12,2% r/r. Zarząd Grupy zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 1,2 zł za akcję za 2017 r. (wzrost o 9,1%). Nowa innowacyjna linia lakiernicza w Leutkirch została pomyślnie uruchomiona i rynek pozytywnie ocena nowe produkty. Nowe produkty (PrimeBoard, Duropal HPL Compact Exterior) będą wspierały strategię rozwoju Grupy

więcej

Pfleiderer Group przedstawia wyniki finansowe za 2017 r. - wzrost EBITDA, konsekwentna realizacja strategii i planu inwestycyjnego

Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group w 2017 r. wyniosły 1 006 mln euro i były o 4,8% wyższe niż rokwcześniej. Wynik EBITDA Grupy wzrósł o 9,3% do 120 mln euro. Marża EBITDA wyniosła 11,9%. Pfleiderer Group konsekwentnie wdraża założenia Strategii - wartość zrealizowanych projektów inwestycyjnych w 2017 r. wyniosła 76,3 mln euro.Grupa znacząco obniży koszty finansowe dzięki refinansowaniu długu. Grupa pracuje nad nowymi produktami i innowacjami. W zeszłym rokuzostały wprowadzone nowe wzory i dekory oraz przeprowadzono pre-launch prezentacji PrimeBoard i Duropal HPL Compact Exterior. Za swoje produkty Pfleiderer Group zdobył liczne nagrody, w tym German Design Award 2017, Red Dot Award: Product Design 2017 oraz German Brand Award.

więcej

Pfleiderer Group odnotowała dobre wyniki finansowe w trzech kwartałach 2017 r. –solidny portfel zamówień i korzystne warunki rynkowe

• Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Pfleiderer Group w trzech kwartałach 2017 r. wyniosły 750,9 mln euro.
• EBITDA Grupy wzrosła o 24,6% do 96,2 mln euro. Marża EBITDA wyniosła 12,8% przychodów.
• Pfleiderer Group konsekwentnie wdraża swoje strategiczne projekty - wydatki inwestycyjne w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. wyniosły 43,6 mln euro.
• Wzrost EBITDA w stosunku do tego samego okresu ubiegłego rokuwspierany był utrzymującymi się dobrymi wynikami sprzedaży. Z drugiej strony, Spółka nadal zmaga się ze znacznym wzrostem cen surowców w porównaniu do poziomów z zeszłego roku.
• W trzecim kwartale 2017 r. z powodzeniem zaprezentowana została strategia Pfleiderer Group do 2021 roku.

więcej

Grupa Pfleiderer przedstawia strategię, która ma zostać zrealizowana do 2021 r. oraz szczegółowe warunki programu skupu akcji własnych

Strategia oparta jest na kluczowych filarach, które mają przełożyć się na stabilny wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy. Celem Grupy Pfleiderer jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 1,2 mld euro oraz marży EBITDA wynoszącej minimum 16% za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. W horyzoncie czasowym objętym strategią Grupa planuje stabilne nakłady inwestycyjne – średniorocznie na ten cel przeznaczać będzie 70 mln euro. Jednocześnie Zarząd Pfleiderer Group SA zaprezentował założenia programu skupu akcji własnych, o wartości do 390 mln zł.

więcej

Pfleiderer Group notuje wzrost marży EBITDA dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną i silnym wzroście wolumenów sprzedaży w pierwszej połowie 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Grupy Pfleiderer w I półroczu 2017 r. wyniosły 506 mln EUR i wzrosły o 3,4% w porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. (489,3 mln EUR w I półroczu 2016 r.). EBITDA Grupy w I półroczu 2017 r. wyniosła 66,1 mln EUR w porównaniu do 51,8 mln EUR EBITDA w I półroczu 2016 r.: + 27,6%. Marża EBITDA wzrosła do 13,1% przychodów dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną i silnym wzroście wolumenu sprzedaży (10,6% marży EBITDA w I półroczu 2016 r.). W I półroczu 2017 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 20,6 mln EUR, w porównaniu do 15,8 mln EUR w tym samym okresie zeszłego roku. Solidny zestaw wyników finansowych i korzystne warunki rynkowe stanowią silną podstawę do dalszego wzrostu w drugiej połowie roku 2017.

więcej

Pfleiderer Group notuje istotny wzrost wolumenów sprzedaży Grupy w I kwartale 2017 r.

Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group w I kwartale 2017 r. wyniosły 252 mln euro (wzrost o 2,5%). Raportowana EBITDA Grupy wyniosła 30,8 mln euro (wzrost o 51%), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 12,2%.Udział sprzedaży produktów z wartością dodaną w przychodach wzrósł do poziomu 67%.W I kwartale 2017 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 7,5 mln euro - Pfleiderer konsekwentnie realizuje inwestycje zwiększające udział wysokomarżowych wyrobów w produkcji oraz dostępne moce produkcyjne.

więcej

Pfleiderer Group wypracował 15.5% marży na poziomie znormalizowanej EBITDA w 2016 r.

Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group w 2016 r. wyniosły ok. 960 mln euro i były nieco niższe (o 2,4%) niż w 2015 r. Skonsolidowany zysk brutto wypracowany w 2016 r. wyniósł ok. 252 mln euro (skorygowany o efekt alokacji ceny nabycia w wysokości ok. 29 mln euro w związku z transakcją re-IPO i zmianami struktury korporacyjnej Grupy) i był o 3,4% wyższy niż w poprzednim roku. Znormalizowana EBITDA Grupy (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) w 2016 r. wzrosła o 12,5% do poziomu ok. 149 mln euro. Marża na poziomie znormalizowanej EBITDA wyniosła 15,5% przychodów. Współczynnik dźwigni finansowej netto (dług finansowy netto/znormalizowana EBITDA) wyniósł ok. 1.6x. Synergie kosztowe uzyskane w związku z wdrożeniem projektu „JEDNEGO PFLEIDERERA” wyniosą około 18 mln euro (celem jest uzyskanie oszczędności na poziomie ponad 30 mln euro do końca 2018 r.).

więcej

Pfleiderer Grajewo SA zmienia nazwę na Pfleiderer Group SA i przenosi siedzibę do Wrocławia

Pfleiderer Grajewo SA, jeden z największych i najbardziej nowoczesnych producentów materiałów na bazie drewna, płyt meblowych, blatów kuchennych oraz oklein, zmienia nazwę – od dziś to Pfleiderer Group SA Dzięki strategicznym zmianom jakie dokonują się w Grupie Kapitałowej jej struktura będzie bardziej przejrzysta, usprawnione zostanie zarządzanie po połączeniu wschodniego i zachodniego segmentu. Umożliwią one dalszy rozwój jako międzynarodowego podmiotu.

więcej

Dobre wyniki Grupy Pfleiderer dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną oraz korzystnym warunkom rynkowym

  • Znormalizowana EBITDA (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) wzrosła o 9,2% do poziomu 70,4 mln EUR
  • Marża EBITDA na poziomie 14,4% - powyżej założeń
  • Przychody w wysokości 489,3 mln EUR, nieco poniżej poziomu z tego samego okresu zeszłego rokuze względu na negatywny wpływ różnic kursowych
  • Wypracowane przez Grupę wyniki wspierane są przez korzystne warunki rynkowe – obserwowane są stabilne wzrosty na rynkach DACH*, w Polsce, a także we Francji i Wielkiej Brytanii
  • Zarząd potwierdza, że w 2016 r. spodziewa się niskiego, dwuprocentowego wzrostu na poziomie EBITDA

więcej

Pfleiderer Grajewo otwiera linię lakierniczą wartą 22 mln zł jako pierwszą część realizowanej w Grajewie inwestycji o wartości 45 mln zł

Grupa Pfleiderer, jeden z czołowych i najbardziej nowoczesnych producentów wyrobów drewnopochodnych, płyt meblowych, blatów kuchennych oraz oklein, zakończyła instalację nowej linii lakierniczej w Grajewie. Nakłady związane z tą inwestycją to 22 mln zł, a dzięki jej realizacji moc produkcyjna w zakresie lakierowanych płyt HDF w tym zakładzie wzrośnie o około 30%.

więcej

Pfleiderer Grajewo wypłaci akcjonariuszom prawie 65 mln zł dywidendy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo SA, jednego z największych i najbardziej nowoczesnych producentów wyrobów drewnopochodnych, płyt meblowych, blatów kuchennych oraz oklein, zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 r. Zgodnie z rekomendacją Zarządu do akcjonariuszy trafi 64,70 mln zł, czyli 1,00 zł na każdą akcję. Stopa dywidendy w dniu WZA to 3,4%.

więcej