Aktualności

05.03.2018

FKD przejmuje spółkę Drewex oraz kontynuuje konsolidację rynku.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider na rynku budowy magazynów soli – zawarła umowę zakupu 100 % udziałów spółki Drewex, zajmującej się przetwarzaniem drewna oraz produkcją wyspecjalizowanej galanterii ogrodowej i domów szkieletowych. Jej głównymi aktywami są: działka o powierzchni 5 ha, na której znajduje się 17 nowoczesnych hal produkcyjnych wraz z wyposażeniem o łącznej możliwości przetarcia 120 tys. m3 drewna rocznie. Całkowita wartość aktywów posiadanych przez Drewex to 19,5 mln zł, podczas gdy wartość transakcji wyniosła 12 mln zł. Zakup udziałów spółki Drewex pozwoli na integracje pionową procesu produkcji konstrukcji drewnianych, a co za tym idzie optymalizację kosztów. Dzięki temu zwiększa się moce produkcyjne. Ponadto dzięki przejęciu FKD będzie mogła rozwinąć działalność w segmencie budowy jednorodzinnych domów szkieletowych, co w przyszłości powinno stanowić istotne źródło przychodów spółki. Szacunkowe oszczędności FKD w 2018 wynikające z efektów przejęcia spółki Drewex powinny wynieść ok. 1 mln zł.

Negocjacje w sprawie przejęcia spółki Drewex przez Grupę Kapitałową FKD trwały od grudnia 2017 roku. W ramach transakcji FKD przejęła 120 udziałów spółki za 500 tys. zł. W ramach transakcji dotychczasowi udziałowcy przekazali na poczet spółki grunty o wartości 6,5 mln zł, na których zlokalizowany jest zakład produkcyjny. Wcześniej był on przez Drewex dzierżawiony. Ponadto, dotychczasowi udziałowcy sprzedali spółce wydzieloną działkę za kwotę 400 tys. zł. FKD wypłaciła także dotychczasowym udziałowcom 500 tys. zł z tytułu zwrotu środków wpłaconych do Spółki Drewex. Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA zobowiązała się również poręczyć zobowiązania spółki Drewex wobec Lasów Państwowych i banków, o wartości ponad 10 mln zł. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, łączna wartość transakcji wyniosła prawie 12 mln zł.

- Przejęcie spółki Drewex jest drugim bardzo znaczącym przejęciem w historii Grupy Kapitałowej FKD. Przypomnę, że w 2016 rokuprzejęliśmy spółki z grupy Dome International, dzięki czemu udało nam się niemal w całości skonsolidować polski rynek budowy magazynów soli. Transakcja spowoduje znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych, co pozwoli nam w 100% zaspokoić nasze wewnętrzne zapotrzebowanie na drewno klejone, które jest cały czas wykorzystywane do realizacji projektów związanych z budową magazynów soli. Przeniesienie dużej części produkcji z Nowego Tomyśla do nowego zakładu oznacza również wykorzystanie w 100% jego ogromnych mocy produkcyjnych, które do tej pory nie były wykorzystywane w maksymalny sposób. Muszę jednak zaznaczyć, że przejęcie spółki Drewex to nie jedynie zakup aktywów na potrzeby FKD. Oczywiście bardzo zależy nam na wykorzystaniu ogromnych możliwości produkcyjnych zakładu na rzecz realizowanych projektów. Uważamy jednak, że obecny profil działalności Drewex jest bardzo atrakcyjny, dlatego będziemy również kontynuować i rozwijać jej dotychczasową działalność.
– skomentował Waldemar Zieliński, Prezes Zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianych SA

Przejmowana spółka stale współpracuje z lokalnymi gospodarstwami leśnymi, dzięki czemu posiada ciągły dostęp do surowca. W ramach umów z regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych spółka posiada gwarancję zakupu 60 tys. m3 nieprzerobionego drewna rocznie, co pozwala zaspokoić 50% mocy produkcyjnych zakładu. Spółka Drewex posiada również własną sieć transportową.

Głównym składnikiem aktywów spółki jest nowoczesny zakład w miejscowości Mieszkowice w woj. Zachodnio-pomorskim, w skład którego wchodzi 17 hal produkcyjnych. Zakład wyposażony jest w tartak, suszarnie, urządzenia do impregnacji ciśnieniowej i zanurzeniowej, linię produkcyjna do łączenia drewna na mikrowczepy oraz bogato wyposażony park maszynowy do specjalistycznej obróbki drewna.

Przejmowana spółka współpracuje z lokalnymi gospodarstwami leśnymi, dzięki czemu posiada stały dostęp do surowca. W ramach umów z lokalnymi lasami państwowymi spółka posiada gwarancję zakupu 60 tys. m3 nieprzerobionego drewna rocznie co stanowi 50% mocy produkcyjnych zakładu. Spółka Drewex posiada również własną sieć transportową.

W 2017 rokuprzychody spółki Drewex wyniosły 14 mln zł, z czego 95% stanowiły przychody z eksportu, przede wszystkim do Niemiec. Dla porównania prognozowane przychody FKD za 2017 rokwynoszą 19 mln zł. Transakcja oznacza dla Grupy FKD niemal podwojenie skali działalności.

W związku z przejęciem FKD dokonała szacunków potencjalnych oszczędności wynikających z efektów synergii. W 2018 rokuFKD powinna zaoszczędzić dzięki przejęciu nawet ok. 1 mln zł

- Optymalizacja kosztowa wynikająca z przejęcia będzie bardzo istotna. Skorzysta na tym zarówno FKD jak i Drewex. Dla Drewexu oznacza znaczące zmniejszenie kosztów związanych z bieżącą obsługą działalności spółki takich jak zarządzanie kadrami, księgowość itp., ponieważ tego typu działania będą prowadzone przez osoby już zatrudnione w FKD. Zmiany te powinny pozytywnie wpłynąć na rentowność przejmowanej spółki. Dla FKD natomiast potencjalne korzyści będą ogromne. Tak jak wspominałem wcześniej, dzięki uzyskaniu dostępu do bardzo nowoczesnego zakładu produkcyjnego pokryjemy zapotrzebowanie na drewno związane z naszymi projektami realizowanymi obecnie i w przyszłości. Znacząco obniżymy również koszty zakupu surowca, ponieważ będziemy pozyskiwać drewno bezpośrednio z lasów znajdujących się w sąsiedztwie przejmowanego zakładu. Dotychczas kupowaliśmy surowiec od dostawców zewnętrznych. Dzięki łatwemu dostępowi do surowca oraz sieci transportowej powinniśmy znacząco usprawnić realizację umów. Warto również pamiętać o tym, że Drewex prowadzi działalność w segmencie budowy jednorodzinnych domów szkieletowych. W wyniku transakcji otwierają się przed nami dodatkowe możliwości związane z rozwojem na tym rynku. Przypomnę tylko, że działalność w tym segmencie rozpoczęliśmy w zeszłym rokuoraz planujemy regularnie zwiększać jej udział w strukturze przychodów FKD.
– dodał Waldemar Zieliński

W ramach umowy FKD poręczyła również za zobowiązania spółki Drewex wobec Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku oraz Banku Spółdzielczego w Chojnie do łącznej kwoty ponad 10 mln zł. Zobowiązania te są spłacane ze środków generowanych w ramach działalności operacyjnej przejmowanej spółki.

Na początku grudnia 2017r. Fabryka Konstrukcji Drewnianych opublikowała aktualizację prognoz finansowych na lata 2017-2018. Według prognozy przychody netto ze sprzedaży mają wynieść w 2017 rokuponad 19 mln zł, zysk EBITDA – 8,1 mln zł, a zysk netto – 5 mln zł. Prognozy na rok 2018 prezentują się następująco: przychody – 41 mln zł, EBITDA – 17,6 mln zł, a zysk netto – 11,5 mln zł.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA

więcej o Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA

Dwukrotny wzrost zysku netto Fabryki Konstrukcji Drewnianej w I półroczu 2018 r.

Zgodnie z opublikowanymi skonsolidowanymi wynikami finansowymi Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider w segmencie budowy magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, notowany na rynku NewConnect – osiągnęła w I półroczu 2018 rokuprzychody na poziomie 14,48 mln zł, zysk operacyjny na poziomie 4,33 mln zł oraz zysk netto na poziomie 2,71 mln zł. Oznacza to, że zarówno przychody jak i zysk netto spółki wzrosły aż dwukrotnie w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku.

więcej

FKD wypracowało ponad 1 mln zł zysku netto w pierwszym kwartale 2018 roku

Zgodnie z opublikowanymi skonsolidowanymi wynikami finansowymi Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider w segmencie budowy magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, notowany na rynku NewConnect – osiągnęła w I kwartale 2018 rokuprzychody na poziomie 5,79 mln zł, zysk operacyjny na poziomie 1,54 mln zł oraz zysk netto na poziomie 1,00 mln zł.

więcej

Prawie 4-krotny wzrost zysku netto Fabryki Konstrukcji Drewnianych

Zgodnie z opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider w segmencie budowy magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, notowany na rynku NewConnect – osiągnęła w 2017 rokuskonsolidowane przychody na poziomie 18,89 mln zł, 6,07 mln zł EBITDA oraz zysk netto w wysokości 4,81 mln zł. W samym czwartym kwartale przychody spółki wzrosły ażo 142% w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej i wyniosły prawie 7,5 mln zł.

więcej

FKD podpisała umowę na 2,1 mln zł i zwiększa portfel zamówień na 2018 r.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider na rynku budowy magazynów soli – podpisała umowę z firmą Mosty Łódź SA na realizację prac podwykonawczych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, polegających na kompleksowym wykonaniu magazynów soli na terenie obwodów drogowych przy drodze S6 na odcinku Nowogard – Płoty. Wartość kontraktu wynosi prawie 2,1 mln zł brutto.

więcej

FKD prognozuje 5 mln zł zysku netto w 2017 roku

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider na rynku budowy magazynów soli – dokonała aktualizacji prognozy finansowej na lata 2017-2018. Według zaktualizowanej prognozy na 2017 rokprzychody netto ze sprzedaży spółki mają wynieść ponad 19 mln zł, zysk EBITDA – 8,1 mln zł, a zysk netto – 5 mln zł.

więcej

FKD podpisało umowy na ponad 1,5 mln zł i liczy na dobrą końcówkę roku

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider na rynku budowy magazynów soli – podpisała (poprzez spółkę zależną Dome International) 2 umowy na realizację prac podwykonawczych na rzecz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, polegających na kompleksowym wykonaniu magazynów soli na terenie obwodów drogowych w Lipsku i w Ciechanowie. Łączna wartość podpisanych kontraktów wynosi ponad 1,5 mln zł.

więcej

FKD wypracowało ponad 2 mln zysku netto w ciągu 3 kwartałów 2017 roku

Zgodnie z opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider w segmencie budowy magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, notowany na rynku NewConnect – osiągnęła w ciągu 3 kwartałów 2017 rokuskonsolidowane przychody na poziomie 11,36 mln zł, 4,91 mln zł EBITDA oraz zysk netto w wysokości 2,11 mln zł.

więcej

FKD pozyskała 2 mln zł z prywatnej emisji obligacji

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider w segmencie budowy magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, notowany na rynku NewConnect – poinformowała o zakończeniu prywatnej emisji obligacji serii M. Spółka przydzieliła w sumie 2.000 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 2,00 mln zł.

więcej

FKD wybrana do realizacji kontraktów o wartości prawie 11 mln zł

Fabryka Konstrukcji Drewnianych – lider na rynku budowy magazynów soli podpisał umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na realizację prac podwykonawczych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy budowie autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Wartość kontraktu wynosi 1,8 mln zł. Spółka została wybrana również do realizacji innego kontraktu, którego wartość wynosi prawie 9 mln zł. Obecnie spółka czeka na zatwierdzenie decyzji głównego wykonawcy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

więcej

FKD pozyskała prawie 3,25 mln zł z prywatnej emisji obligacji

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider w segmencie magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, notowany na rynku NewConnect, poinformował o zakończeniu prywatnych emisji obligacji serii L oraz Ł. Spółka przydzieliła w sumie 3 250 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 3,25 mln zł. Dzięki emisji spółka znacząco obniży koszty finansowania działalności.

więcej

Dynamiczny wzrost wyników finansowych FKD w I półroczu 2017 r.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider w segmencie magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych odnotował w I półroczu 2017 roku7,23 mln zł przychodów co oznacza wzrost o 33% w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej. Ponadto spółka odnotowała zysk netto na poziomie 1,36 mln zł co oznacza wzrost o 140% w porównaniu z I półroczem 2016 roku.

więcej

FKD zrealizuje kontrakt o wartości 9 mln zł

Fabryka Konstrukcji Drewnianych – lider na rynku budowy magazynów, został wybrany przez firmę Salini Polska Sp. z o.o. na realizatora prac podwykonawczych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy rozbudowie autostrady A1 na odcinku pomiędzy gminami Tuszyn i Pyrzowice. Będzie to drugi największy kontrakt realizowany dotąd przez spółkę, którego wartość wynosi 8,85 mln zł.

więcej

FKD podpisała największą umowę w historii na kwotę prawie 10 mln zł

Fabryka Konstrukcji Drewnianych – lider na rynku budowy magazynów soli podpisał umowę z firmą INTERCOR Sp. z o.o. na realizację prac podwykonawczych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku pod gminą Nadarzyn. Jest to największy kontrakt realizowany dotąd przez spółkę, a jego wartość wynosi 9,515 mln zł. Dla porównania, w całym 2016 r. spółka wypracowała 12,7 mln zł przychodów ze sprzedaży.

więcej

FKD pozyskało ponad 5,1 mln zł z publicznej emisji obligacji

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider w segmencie magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, notowany na rynku NewConnect, zakończył publiczną ofertę obligacji z sukcesem. Spółka przydzieliła 5 126 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 5,126 mln zł. Emisja obligacji serii K zaspokoiła główne potrzeby kapitałowe wykazywane przez spółkę. Jednocześnie spółka prowadzi rozmowy z inwestorami instytucjonalnymi i nie wyklucza kolejnej emisji obligacji kierowanej tylko do tej grupy inwestorów. FKD pozyskała już w tym rokuponad 5 mln zł z prywatnych subskrypcji akcji.

więcej

Fabryka Konstrukcji Drewnianych rozpoczyna publiczną emisję obligacji

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider w segmencie magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, notowany na rynku NewConnect, planuje pozyskać 10 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji. Zapisy na obligacje spółki ruszyły 25 maja. Oferującym obligacje jest Polski Dom Maklerski SA

więcej

Dynamiczny wzrost wyników finansowych Fabryki Konstrukcji Drewnianych

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider w segmencie magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych odnotował w I kwartale 2017 roku3,53 mln zł przychodów co oznacza wzrost o 105% w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej. Ponadto spółka odnotowała zysk netto na poziomie 0,52 mln zł co oznacza wzrost o 448% w porównaniu z I kwartałem 2016 roku.

więcej

Dynamiczny wzrost wyników finansowych Fabryki Konstrukcji Drewnianych

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider w segmencie magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych odnotował w I kwartale 2017 roku3,53 mln zł przychodów co oznacza wzrost o 105% w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej. Ponadto spółka odnotowała zysk netto na poziomie 0,52 mln zł co oznacza wzrost o 448% w porównaniu z I kwartałem 2016 roku.

więcej

Fabryka Konstrukcji Drewnianych pozyskała 4,57 mln zł z emisji akcji

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA – lider w segmencie magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych w bieżącym rokupozyskał 4,57 mln zł w prywatnej subskrypcji akcji. Udział w procesie podwyższenia kapitału zakładowego wzięło kilkudziesięciu inwestorów, w tym dwie instytucje finansowe. Spółka notowana na rynku NewConnect planuje przeznaczyć środki pozyskane w ramach emisji na przyspieszenie rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności budowę magazynów soli na zlecenie GDDKiA oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. W przewidywalnej przyszłości spółka nie planuje przeprowadzenia podwyższenia kapitału w drodze kolejnych emisji.

więcej