Aktualności

10.04.2018

Zapisy na akcje Ten Square Games rozpoczną się 12 kwietnia

Ten Square Games, jeden z największych producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych w Polsce, rozpoczyna Ofertę Publiczną, której wartość może wynieść ponad 98 mln zł. Zarząd ustalił cenę maksymalną na 48 zł za akcję. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 12 18 kwietnia.

„Rozpoczynamy dziś Ofertę Publiczną, planujemy przeprowadzenie procesu do końca kwietnia i chcemy żeby akcje Ten Square Games w maju zadebiutowały na głównym rynku GPW. Wejście na giełdę to dla nas m.in. możliwość zwiększania naszej rozpoznawalności, a także silniejszego związania ze spółką kluczowych dla niej osób. Uzyskamy też rynkową wycenę i będziemy mogli dalej konsekwentnie budować wartość spółki na giełdzie z korzyścią dla obecnych i nowych Akcjonariuszy.” – powiedział prezes Maciej Popowicz.

W ramach IPO (Initial Public Offering – Oferta Publiczna) zaoferowanych zostało 2.043.750 akcji serii A stanowiących 28,1% kapitału spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Do obrotu na GPW wprowadzone mają zostać wszystkie 7.275.000 akcje serii A. Oferującym jest Haitong Bank SA, a w skład konsorcjum detalicznego wchodzą: DM mBanku, DM BOŚ, CDM Pekao, DM Pekao, BM Alior Banku oraz BM ING.

Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 48 zł. Oznacza to, że wartość Oferty może wynieść 98,1 mln zł i implikuje wycenę całej Spółki na poziomie blisko 350 mln zł (349,2 mln zł).

Poniżej przedstawiamy harmonogram Oferty Ten Square Games:

10 kwietnia     – publikacja Prospektu Emisyjnego,
12-18 kwietnia     – zapisy dla inwestorów indywidualnych,
20 kwietnia     – publikacja ostatecznej ceny i liczy akcji oferowanych
20-24 kwietnia     – zapisy w transzy dla inwestorów instytucjonalnych
25 kwietnia      – przydział akcji oferowanych.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 rokuprzez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala – twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego z sukcesem gry w modelu free to play. Spółka specjalizuje się w grach o tematyce hobbystycznej. Najnowsza gra „Fishing Clash” już w pierwszych miesiącach po premierze osiągnęła globalny sukces i zdystansowała wcześniejszą produkcję wrocławskiego studia – „Let’s Fish” („Na Ryby”), która do tej pory była najpopularniejszą na świecie grą wędkarską.

Spółka bardzo dynamicznie rośnie i zwiększa wyniki finansowe. W latach 2015-2017 średni, roczny wzrost przychodów wyniósł 23 % – równocześnie wzrost wyniku EBITDA wyniósł 88%, zysku operacyjnego (EBIT) 103% a zysku netto 99%.

Według szacunkowych danych, w I kwartale 2018 r. Grupa wypracowała 14,3 mln zł przychodów, co jest wynikiem około trzykrotnie wyższym niż osiągnięty w pierwszych trzech miesiącach 2017 r.

- „Tylko w marcu nasza najnowsza duża produkcja – „Fishing Clash” osiągnęła rekordowe przychody w wysokości 3,7 mln zł. To o wynik znacznie przekraczający nasze pierwotne założenia i dotychczasowe wyniki innych produkcji. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych osiągnięć gry i wierzymy w jej dalszy potencjał. Dlatego też zwiększyliśmy cele EBITDA w Programie Motywacyjnym.” – dodał Arkadiusz Pernal.

Program Motywacyjny dla kluczowych pracowników zakłada wypracowanie 26 mln zł EBITDA w 2018 r. oraz 31,5 mln zł i 36 mln zł w odpowiednio 2019 r. i 2020 r. Cele wynikowe dla poszczególnych lat zostały w kwietniu zwiększone o 4 mln zł.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Ten Square Games SA

więcej o Ten Square Games SA

Ten Square Games debiutuje na głównym parkiecie GPW

Akcje Ten Square Games, jednego z największych krajowych producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych, znanego z hitów Let’s Fish i Fishing Clash, zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. W kwietniu spółka przeprowadziła Ofertę Publiczną o łącznej wartości 94 mln zł. Kurs akcji na debiucie wyniósł 52,2 zł, co oznacza wzrost o 13,5 % względem ceny z Oferty.

więcej

Cena akcji Ten Square Games ustalona na 46 zł

Ten Square Games pozyskał od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich sprzedawanych akcji, po cenie wynoszącej 46 zł za akcję. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie ponad 94 mln zł, a kapitalizacja spółki w momencie debiutu na GPW zostanie ustalona na ok. 335 mln zł.

więcej

Ruszają zapisy na akcje Ten Square Games

W czwartek 12 kwietnia rozpoczynają się zapisy na akcje Ten Square Games. Inwestorzy indywidualni będą mogli dokonywać zapisów do 18 kwietnia. Cena maksymalna została ustalona na 48 zł za akcję, co implikuje wycenę całej spółki na poziomie ok. 350 mln zł. Oznacza to, że wrocławska firma może stać się jedną z czterech największych (pod względem kapitalizacji) spółek z branży gier na warszawskim parkiecie.

więcej

KNF zatwierdził Prospekt Emisyjny Ten Square Games

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Ten Square Games SA w związku z planowaną Ofertą Publiczną. Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW i planuje debiut jeszcze w maju. Oferującym jest Haitong Bank SA

więcej

Ten Square Games rozpoczyna drogę na giełdę

Ten Square Games SA – jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych, złożył Prospekt Emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka planuje w przyszłym rokuzadebiutować na głównym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

więcej