Aktualności

20.04.2018

Cena akcji Ten Square Games ustalona na 46 zł

Ten Square Games pozyskał od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich sprzedawanych akcji, po cenie wynoszącej 46 zł za akcję. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie ponad 94 mln zł, a kapitalizacja spółki w momencie debiutu na GPW zostanie ustalona na ok. 335 mln zł.

Ten Square Games, jeden z największych producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych w Polsce, zakończył proces budowy księgi popytu i zapisów wśród inwestorów indywidualnych. Zainteresowanie akcjami ze strony inwestorów istotnie przekroczyło liczbę oferowanych akcji.

„Zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. W ciągu kilku dni spotkaliśmy się z wieloma inwestorami, którzy docenili nasz model biznesowy i konsekwentną realizację przyjętych planów. Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli cały zespół Ten Square Games i cieszymy się, że chcą wspólnie z nami rozwijać Grupę” – powiedział współzałożyciel i wiceprezes Arkadiusz Pernal.

Oferta obejmuje 2.043.750 akcji stanowiących 28,1% kapitału spółki. Poza określeniem ceny sprzedaży, ustalono również ilość akcji w poszczególnych transzach. Zgodnie z dokonanym podziałem, w transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 396.000 walorów, stanowiących 19,4% sprzedawanych akcji. Natomiast transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałe 1.647.750 akcji.

Do obrotu na GPW wprowadzone mają zostać wszystkie 7.275.000 akcji. Zgodnie z harmonogramem Oferty, debiut na głównym rynku GPW planowany jest w pierwszej połowie maja. W procesie IPO funkcję oferującego pełni Haitong Bank SA

Poniżej przedstawiamy harmonogram Oferty Ten Square Games:

10 kwietnia     – publikacja Prospektu Emisyjnego,
12-18 kwietnia     – zapisy dla inwestorów indywidualnych,
20 kwietnia     – publikacja ostatecznej ceny i liczy akcji oferowanych
20-24 kwietnia     – zapisy w transzy dla inwestorów instytucjonalnych
25 kwietnia      – przydział akcji oferowanych
11 maja     – planowany debiut na GPW.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Ten Square Games SA

więcej o Ten Square Games SA

Ten Square Games debiutuje na głównym parkiecie GPW

Akcje Ten Square Games, jednego z największych krajowych producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych, znanego z hitów Let’s Fish i Fishing Clash, zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. W kwietniu spółka przeprowadziła Ofertę Publiczną o łącznej wartości 94 mln zł. Kurs akcji na debiucie wyniósł 52,2 zł, co oznacza wzrost o 13,5 % względem ceny z Oferty.

więcej

Ruszają zapisy na akcje Ten Square Games

W czwartek 12 kwietnia rozpoczynają się zapisy na akcje Ten Square Games. Inwestorzy indywidualni będą mogli dokonywać zapisów do 18 kwietnia. Cena maksymalna została ustalona na 48 zł za akcję, co implikuje wycenę całej spółki na poziomie ok. 350 mln zł. Oznacza to, że wrocławska firma może stać się jedną z czterech największych (pod względem kapitalizacji) spółek z branży gier na warszawskim parkiecie.

więcej

KNF zatwierdził Prospekt Emisyjny Ten Square Games

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Ten Square Games SA w związku z planowaną Ofertą Publiczną. Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW i planuje debiut jeszcze w maju. Oferującym jest Haitong Bank SA

więcej

Zapisy na akcje Ten Square Games rozpoczną się 12 kwietnia

Ten Square Games, jeden z największych producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych w Polsce, rozpoczyna Ofertę Publiczną, której wartość może wynieść ponad 98 mln zł. Zarząd ustalił cenę maksymalną na 48 zł za akcję. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 12 18 kwietnia.

więcej

Ten Square Games rozpoczyna drogę na giełdę

Ten Square Games SA – jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych, złożył Prospekt Emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka planuje w przyszłym rokuzadebiutować na głównym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

więcej