Aktualności

23.04.2018

Harper Hygienics przedstawia prognozy finansowe i strategię rozwoju na lata 2018-2019

Harper Hygienics – notowany na GPW, wiodący producent na rynku produktów higieniczno-kosmetycznych – opublikował prognozy finansowe i strategię rozwoju na lata 2018-2019. Spółka zamierza skoncentrować swoje działania na licznych optymalizacjach oraz dalszym rozwoju działalności w celu wzrostu przychodów oraz poprawy marżowości.


Główne cele i założenia opublikowanej przez Harper Hygienics strategii to:

•    stworzenie silnych, wysokomarżowych marek własnych dla wszystkich kategorii produktów;
•    wzmocnienie działalności eksportowej i dalsza ekspansja zagraniczna;
•    optymalizacja kosztów i efektywności produkcji;
•    utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży, znacząca poprawa marż oraz istotne obniżenie poziomu zadłużenia.

Wydatki inwestycyjne na realizację powyższych celów będą wynosiły 18 mln zł, z czego ponad 15 mln zł zostanie przeznaczone na modernizacje linii produkcyjnych w celu zwiększenia efektywności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Oczekiwane oszczędności wynikające z poniesionych nakładów inwestycyjnych mają wynieść ok. 20 mln zł w latach 2018-2019 oraz kilka milionów zł rocznie w latach kolejnych. Spółka nie planuje w najbliższym czasie przeprowadzania emisji akcji.

Strategia rozwoju Harper Hygienics została oparta o dogłębne analizy obecnej sytuacji na rynku produktów higieniczno-kosmetycznych, możliwości przedsiębiorstwa, a także o globalne prognozy rozwoju tego segmentu. Jednocześnie, nowy Zarząd przeanalizował dotychczasową działalność Spółki oraz określił obszary wymagające niezbędnych restrukturyzacji.

- Od kilku miesięcy, wspólnie z całym Zarządem, intensywnie pracujemy nad zdiagnozowaniem tzw. wąskich gardeł w działalności Harper. Prowadzimy już pierwsze, szeroko zakrojone prace związane z optymalizacją obecnych rozwiązań. Opublikowana przez nas strategia klarownie pokazuje kierunek rozwoju, w którym planujemy podążać. Wierzę, że dzięki świeżym pomysłom i gotowości całego zespołu znacząco poprawimy wyniki, wypracujemy znaczną poprawę marżowości naszych produktów i zredukujemy wskaźniki zadłużenia –
mówi Rafał Szczepkowski, Prezes Zarządu Harper Hygienics SA

W związki z publikacją strategii Spółka opublikowała również prognozowane wyniki finansowe na lata 2018 i 2019 r. Szacunki Zarządu powstały w oparciu o plany sprzedażowe Spółki oraz na podstawie planowanej poprawy efektywności operacyjnej zakładów produkcyjnych.

Portfel sprzedaży

Przyjęta przez Zarząd strategia zakłada wzmocnienie działań sprzedażowych m.in. poprzez wprowadzenie nowych kategorii produktów oraz koncentrację na rozwoju nowych, wysokomarżowych produktów własnych.

- Wyselekcjonowaliśmy nowe grupy produktów, w których widzimy ogromny, niezagospodarowany dotąd przez Harper potencjał rynkowy. Chcemy uruchomić sprzedaż produktów kosmetycznych, takich jak płyny antybakteryjne, maseczki kosmetyczne czy kosmetyki dla dzieci oraz wejść znacznie mocniej w segment tzw. household cleaning – wyjaśnia Rafał Szczepkowski. – Co istotne, będziemy również wykorzystywać technologię Arvell w znacznie większym niż dotąd zakresie. Do tej pory linia była wykorzystywana przez Harper jedynie do tworzenia materiału do chusteczek nawilżanych. Pamiętajmy jednak, że przewaga tej technologii polega na łączeniu różnych materiałów w jedną tkaninę, więc tak naprawdę pole do rozwoju produktów jest tutaj ogromne – dodaje.

Do 2019 r. Harper Hygienics planuje wzrost udziału marek własnych do poziomu 50 % w strukturze przychodów. Ponadto Zarząd prowadzi negocjacje w celu stałej poprawy wartości kontraktów na produkty private label.

W celu wzmocnienia pozycji rynkowej marek własnych Harper Hygienics, Zarząd Spółki zamierza zwiększyć wydatki na marketing z 1,2 % wartości przychodów w 2017 r. do 5 % w 2019 r. Wpisuje się to bezpośrednio w strategię rozwoju sprzedaży wysokomarżowych produktów własnych.

Ekspansja zagraniczna

W najbliższych latach Zarząd planuje wzmocnienie udziału eksportu w strukturze przychodów. Spółka zamierza wzmacniać swoją pozycję na rynkach strategicznych: w krajach europejskich, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Ponadto, Harper zamierza rozwijać sprzedaż w krajach skandynawskich, na Bliskim Wschodzie oraz w Egipcie.

Planowana wartość sprzedaży eksportowej w 2019 r. wynosi ok. 126,4 mln zł (tj. 38 % udział w przychodach ze sprzedaży) w porównaniu do 84,6 mln zł wygenerowanych w 2017 r.

W tym celu Zarząd planuje wzrost liczby przedstawicieli handlowych działających na rynkach zagranicznych, a tym samym pokrycie większego obszaru poprzez własne kanały sprzedażowe.

Optymalizacja produkcji

Jednym z głównych założeń strategii jest optymalizacja i modernizacja linii produkcyjnej. Podstawowymi elementami tego obszaru są:

•    modernizacja linii produkcyjnych zarówno pod kątem renowacji jak i poprawy funkcjonalności;
•    ograniczenie liczby maszyn na rzecz nowych, bardziej efektywnych rozwiązań;
•    ograniczenie pracy ręcznej.

Dzięki powyższym optymalizacjom, Spółka zamierza znacząco ograniczyć koszty produkcji poprzez redukcję odpadowości. Odnotowany zostanie wzrost produktywności oraz poprawa efektywności energetycznej linii produkcyjnej, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na redukcję kosztów wytwarzania oraz znacząco zwiększy moce produkcyjne przedsiębiorstwa.

Planowane nakłady inwestycyjne

Łączne potrzeby inwestycyjne potrzebne na realizację strategii Zarząd szacuje na 18 mln zł, z czego 15,5 mln zł przeznaczone zostanie na optymalizację produkcji.

- Przeprowadzone inwestycje, a w szczególności restrukturyzacja i modernizacja linii produkcyjnej zapewni nam zwiększenie zdolności i efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa. Bezpośrednio przełoży się to na poprawę marż, wzrost wyniku EBITDA oraz poprawę jakości produktów końcowych
– wyjaśnia Rafał Szczepkowski. – Co najważniejsze, zainwestowane przez nas pieniądze zwrócą się już do końca 2019 r. Oczekujemy, że oszczędności na lata 2018-2019, w wyniku przeprowadzonych optymalizacji, wyniosą 20 mln zł – podkreśla.

Celem Zarządu jest osiągnięcie wskaźnika DEBT/EBITDA na poziomie ok. 5,5 w 2018 r. oraz 3,5 na koniec 2019 r.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Harper Hygienics SA

więcej o Harper Hygienics SA

Harper Hygienics wzmacnia Zarząd

Harper Hygienics, notowany na GPW producent produktów higieniczno-kosmetycznych, wzmocnił Zarząd dwoma menedżerami z doświadczeniem w dużych, międzynarodowych korporacjach. Funkcję Prezesa Zarządu objął dotychczasowy członek Rady Nadzorczej Harper Hygienics Adam Pieniacki, który zastąpił Rafała Szczepkowskiego. Nowym członkiem Zarządu został również Sergejs Binkovskis.

więcej

Harper Hygienics dynamicznie zwiększa roczną sprzedaż

Harper Hygienics – notowany na GPW, wiodący producent na rynku produktów higieniczno - kosmetycznych – opublikował wyniki finansowe za rokobrotowy 2017 (składający się z V kwartałów). Spółka wypracowała ponad 312 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 54% r/r). Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie ponad 6 mln zł. Spółka umacnia swoją pozycję na rynku polskim zwiększając sprzedaż o 23%, rośnie także eksport – o 15% w stosunku do roku ubiegłego.

więcej

Znacząca poprawa wyników Harper Hygienics w publikowanych szacunkach

Harper Hygienics – notowany na GPW, wiodący producent na rynku produktów higieniczno-kosmetycznych – opublikował wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 r. (tj. V kwartał rokuobrotowego Harper Hygienics). Spółka wypracowała 68,9 mln zł przychodów ze sprzedaży podczas gdy rokwcześniej odnotowała 45,3 mln zł (wzrost o 52 % r/r). Wyraźnej poprawie uległ również wynik EBITDA, który wyniósł 1,5 mln zł wobec straty na poziomie 2,4 mln zł w roku ubiegłym. Jednocześnie wynik netto wyniósł -2,9 mln zł podczas gdy rokwcześniej było to -6,2 mln zł.

więcej