Aktualności

23.05.2018

Dwucyfrowy wzrost liczby SMS-ów wysyłanych w Polsce

Grupa technologiczna R22 wysłała o 38,5% więcej SMS-ów w I kwartale 2018 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Spółki z Grupy R22 obsługują obecnie najwięcej wysyłek SMS w kraju. Pierwsze trzy miesiące tego rokuto kolejny okres intensywnego wzrostu wolumenów po zwyżce o 61,4% w 2017 r. i 54,6% w 2016 r. Wiadomości SMS to najbardziej popularny kanał komunikacji, z którego korzysta ponad 96% osób. – wynika z danych Grupy.

- Prawie 40% wzrost ilości wysyłanych SMSów to efekt zarówno silnej pozycji rynkowej, jak i bardzo dobrej sytuacji na rynku SMS. Kanał ten nie traci na popularności, a rynek SMS komercyjnych rośnie w mocnym dwucyfrowym tempie. Zapotrzebowanie na usługi w zakresie komunikacji SMS deklaruje coraz większe grono firm a nasze badania, wskazują, że to najskuteczniejsza forma dotarcia do klientów. – powiedział Jakub Dwernicki, prezes R22.

Obecnie z komunikacji SMS korzysta 96,5% użytkowników a z MMS 71,8%. Użytkownicy cenią sobie prostotę wykorzystywania tego narzędzia, a także powszechny dostęp, szybkość, niezawodność i bezpieczeństwo komunikacji. Najbardziej praktycznym zastosowaniem SMSów, które docenia 71,5% badanych, okazują się przypomnienia, np. o nieopłaconej fakturze czy umówionej wizycie lekarskiej. 70% ankietowanych jako kolejny ważny aspekt wskazuje powiadomienia, np. o statusie zamówionej przesyłki.

Według raportu przygotowanego przez SerwerSMS Polska wynika, że rola SMSów cały czas rośnie. Prognozy na kolejne lata przewidują wzrost istotności otrzymywanych wiadomości, które będą stanowić podstawową formę komunikacji. Już dziś istnieje możliwość otrzymania m.in. paragonu za zakupy czy otrzymania potwierdzenia z banku lub urzędu w tej formie. W przyszłości rola SMSów jeszcze wzrośnie dzięki wprowadzeniu mobilnych dokumentów oraz uniwersalnemu alarmowi na numer 112. SMSy zastąpią również maile w zakresie komunikacji pomiędzy przyszłym pracownikiem i pracodawcą.

- Zmiany w komunikacji mobilnej są nieuniknione w obliczu przemian technologicznych. W pewnym momencie SMSy zostały w tyle wobec aplikacji mobilnych pod względem oferowanych funkcjonalności. Jednak podstawową przewagą SMSów jest ich uniwersalność i szeroka dostępność, nie wymagają  dostępu do internetu czy instalowania dodatkowych aplikacji. Podobną przewagę może mieć rozwijany przez Google standard RCS, który jednocześnie wprowadza nowe, dotychczas niedostępne w SMS funkcje znane z komunikatorów mobilnych i internetowych. - powiedział Dyrektor Zarządzający SerwerSMS Polska, Daniel Zawiliński.

Należąca do Grupy R22 spółka SerwerSMS Polska, jako jedyna polska firma otrzymała od Google bezpośredni dostęp do Early Access Program, który służy rozwojowi i testowaniu wiadomości RCS (Rich Communication Services), czyli tzw. SMS-ów nowej generacji. Technologia działa w oparciu o numer telefonu, co oznacza, że docelowo do skorzystania z niej nie będą potrzebne żadne dodatkowe aplikacje. RCS to także nowe możliwości dla biznesu, które ułatwią i rozbudowują komunikację z klientem m.in. poprzez predefiniowane odpowiedzi i wprowadzenie czat-botów.

- RCS to nowość technologiczna, która istotnie rozszerza możliwość klasycznego SMS. Wprowadzany przez Google, we współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi i producentami telefonów, standard może zrewolucjonizować komunikację mobilną. Zarówno pomiędzy użytkownikami indywidualnymi, jak i na linii przedsiębiorstwa-konsumenci. Firmy będą miały możliwość spersonalizowania wysyłanych treści, od szaty graficznej po rozwiązania botowe. Umożliwi to dokonanie zakupów lub skorzystanie z usług na poziomie skrzynki odbiorczej we własnym telefonie. – dodał Zawiliński.

R22 jest już w zaawansowanej fazie testowania technologii RCS. Spółka zależna SerwerSMS.pl przeprowadza testy, weryfikację i udoskonala nowe rozwiązanie we współpracy z firmami z Polski i Rumunii. Grupa cały czas poszukuje nowych partnerów do testowych wdrożeń oraz nie wyklucza rozwoju usług związanych z RCS na kolejnych rynkach.

W III kwartale 2017/2018 rokufinansowego Grupa osiągnęła rekordowe wyniki. Zysk netto ukształtował się na poziomie 2,6 mln zł a przychody wyniosły 29 mln zł. Jest to wynik o odpowiednio 82,9% i 44,5% lepszy niż rokwcześniej. Grupa wypracowała 6,4 mln zł zysku EBITDA a zatem zanotowała wzrost o 22,0% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

- W mijającym okresie osiągnęliśmy rekordowe w skali Grupy wyniki finansowe, co jest efektem zarówno akwizycji, jak i silnego wzrostu organicznego. Najszybciej rozwijającym się segmentem naszej Grupy jest obszar omnichannel communication, który w ciągu 9 miesięcy roku2017/2018 rokufinansowego osiągnął 40,7 mln zł przychodów, czyli o ponad 90,0% więcej niż rokwcześniej. – skomentował Jakub Dwernicki.

W ujęciu narastającym, w ciągu 9 miesięcy rokufinansowego 2017/2018, Grupa osiągnęła 80,0 mln zł przychodów, co jest wynikiem o 55,6% lepszym r/r. Wynik EBITDA wyniósł 18,9 mln zł i był o 40,3% lepszy r/r, a wynik netto wyniósł 7,7 mln zł, co oznacza wzrost o 76,1% r/r. Uwzględniając konsolidację przejmowanych podmiotów od początku okresów sprawozdawczych, przychody wyniosłyby 85 mln zł (wzrost o 17,5% r/r), a zysk EBITDA 21,5 mln zł (wzrost o 11,4% r/r).

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

R22 SA

więcej o R22 SA

R22 razem z Google wdroży w Polsce SMS-y nowej generacji

Grupa technologiczna R22 notowana na GPW, przez spółkę zależną SerwerSMS Polska Sp. z o.o., jako jedyna firma w Polsce rozpoczęła współpracę z Google w zakresie wprowadzenia wiadomości RCS (Rich Communication Services), czyli tzw. sms-ów nowej generacji. Wprowadzenie usługi rewolucjonizującej komunikację za pomocą wiadomości, możliwe jest jeszcze w tym roku. W ocenie Spółki jej wdrożenie doprowadzi do znaczącego wzrostu efektywności kampanii promocyjnych prowadzonych przez jej klientów.

więcej