Aktualności

27.07.2018

Libet rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

Zarząd giełdowej spółki podjął uchwałę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Libet będzie badał możliwość sprzedaży aktywów lub pozyskanie nowego inwestora. Proces zaplanowano na najbliższe miesiące.

Podczas przeglądu Spółka chce skupić się na rozważeniu różnych opcji strategicznych dla swoich  obszarów biznesowych. Dlatego Zarząd weźmie pod uwagę zarówno sprzedaż jednego lub większości aktywów, jak i pozyskanie większościowego lub znaczącego inwestora.

- Nie wykluczamy żadnej możliwości w tym obszarze. Jesteśmy otwarci na rozwiązania dotyczące czy pozyskania dla Spółki inwestora branżowego czy private equity. Na ten moment rozpoczynamy cały proces i trudno na starcie oceniać, w jakim kierunku się rozwinie, bo naszą intencją jest kompleksowy przegląd dostępnych opcji – komentuje Thomas Lehmann, Prezes Zarządu Libet SA

Zarząd Spółki zapowiada, że przegląd potrwa kilka miesięcy, a rynek na bieżąco będzie informowany o jego wynikach.

W ostatnim tygodniu Grupa Libet poinformowała także o przeprowadzeniu aktualizacji wyceny majątku. Oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego wynosi niemal 315 mln zł, co świadczy o wysokiej wartości aktywów Grupy. Libet prowadzi obecnie produkcję na terenie 15 zakładów rozsianych po całym kraju i umacnia swoją pozycję lidera rynku w branży materiałów nawierzchniowych.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Libet SA

więcej o Libet SA

III kwartał 2017 r. udany dla Libetu

• Libet SA zanotował w trzech pierwszych kwartałach 2017 r. zysk netto Grupy na poziomie 0,07 mln zł wobec 4,63 mln zł straty z analogicznego okresu rokuubiegłego
• Wynik EBITDA Grupy Libet za trzy kwartały 2017 r. wyniósł 24,04 mln zł, co oznacza wzrost o 23 % r/r
• Spółka wypracowała w okresie styczeń-wrzesień 222,85 mln zł przychodów, właściwie tyle samo, co rokwcześniej
• Grupa Libet sukcesywnie zwiększa liczbę kanałów sprzedaży. Aktualnie posiada 90 Partnerskich Punktów Sprzedaży (PPS) Platinium na terenie całego kraju

więcej

Zdecydowana poprawa wyników finansowych Libet w I półroczu 2017 r.

Libet, producent kostki brukowej i materiałów nawierzchniowych klasy premium, zanotował w II kwartale 2017 r. zysk netto Grupy na poziomie 3,85 mln zł, co oznacza wzrost o 66 % r/r. Wynik EBITDA Grupy Libet w I półroczu br. wzrósł o 61 % i wyniósł 13,66 mln zł. Udział produktów Premium w przychodach ogółem wyniósł 46 % Libet kontynuował inwestycje w rozwój kanałów sprzedaży. Aktualnie posiada 89 Partnerskich Punktów Sprzedaży (PPS) Platinium na terenie całego kraju.

więcej

Libet podsumowuje pierwsze półrocze

Libet, producent kostki brukowej i materiałów nawierzchniowych klasy premium, wypracował w I półroczu 2016 r. 130,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 3 % wobec analogicznego okresu roku2015. Udział produktów Premium w przychodach ogółem wyniósł 46 % Libet kontynuował inwestycje w rozwój kanałów sprzedaży. Aktualnie posiada 82 Autoryzowane Punkty Sprzedaży Platinium na terenie całego kraju.

więcej

Libet podsumowuje 2015 rok

Przychody lidera polskiego rynku kostki brukowej i materiałów nawierzchniowych klasy premium wyniosły w 2015 r. 286,6 mln zł i były najwyższe w historii Spółki. Udział produktów Premium w przychodach ogółem wyniósł 44 % Libet kontynuował inwestycje w rozwój kanałów sprzedaży. Posiada już 75 Autoryzowanych Punktów Sprzedaży Platinium na terenie całego kraju. Spółka po raz kolejny odnotowała wzrost marży brutto na sprzedaży, która wyniosła w omawianym okresie 23,1 % – o 2,6 p.p. więcej niż rokwcześniej.

więcej

Libet kupi połowę udziałów w niemieckim zakładzie produkcyjnym Gerwing

Lider rynku kostki brukowej w Polsce podpisał list intencyjny, którego przedmiotem jest przejęcie 50 % udziałów w jednym z zakładów produkcyjnych firmy Gerwing. Specjalizacją zakładu jest produkcja płyt betonowych z segmentu Top Premium. Podpisanie umowy ostatecznej planowane jest w grudniu tego roku. Potencjalna transakcja zostanie w większości lub całości sfinansowana ze środków własnych.

więcej

Libet w I kw. 2015 r. zwiększa przychody o 10 %

•      W pierwszych trzech miesiącach 2015 r. przychody Libetu wyniosły 33,0 mln zł, co oznacza, że lider rynku kostki brukowej w Polsce zwiększył sprzedaż swoich produktów o 10 % 
W ofercie na 2015 r. znalazła się rekordowa liczba 79 nowych produktów, z których zdecydowaną większość stanowią wysokomarżowe produkty premium.
Libet podpisał umowę na wyłączną dystrybucję w Polsce ekskluzywnych produktów włoskiej firmy Mirage.

więcej

Zysk Libetu w 2014 r. wyższy o 45% w ujęciu rocznym

Miniony rok był dla Libet S.A. – lidera rynku kostki brukowej w Polsce – jednym z najlepszych w historii. Grupa wypracowała w całym 2014 r. 269,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 22 proc. r/r. Zysk EBITDA wyniósł 42,5 mln zł, czyli o 10 proc. więcej niż w roku 2013. Czysty zysk sięgnął 8,9 mln zł i był o 45 proc. wyższy niż rok wcześniej.

więcej

Bardzo dobry trzeci kwartał Libetu

Skonsolidowane przychody wiodącego producenta kostki brukowej w Polsce w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. wyniosły 207,6 mln zł, co oznacza 32 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej, kiedy wpływy sięgnęły 157,2 mln zł.

więcej

Wyraźna poprawa wyników Libetu w I kw.

Przychody wiodącego producenta kostki brukowej w Polsce w pierwszych trzech miesiącach 2014 r. wyniosły 30,1 mln zł, co oznacza blisko trzykrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

więcej