Aktualności

18.09.2018

Dynamiczny wzrost przychodów Grupy Bowim - w I półroczu wyniosły blisko 680 mln zł

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował wyniki za I półrocze 2018 r. Przychody Grupy wyniosły 679,3 mln zł – to o 28% więcej niż rokwcześniej i jednocześnie najlepszy wynik I półrocza w historii Bowimu.

W I półroczu br. obroty Grupy były wyższe o ponad 146 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Zysk operacyjny Bowimu wyniósł w tym okresie 19,4 mln zł, a zysk netto osiągnął 7,5 mln zł.

- Osiągnięcie obrotów na poziomie 680 mln zł w I półroczu, co stanowi skokowy wzrost w ujęciu rocznym, pokazuje, że nie mamy problemów z obsłużeniem znacznie większego niż do tej pory wolumenu wyrobów stalowych. Pomimo, iż od kwietnia do czerwca trendy cenowe nie sprzyjały nam w takim stopniu jak w I kwartale br., to wypracowaliśmy w II kwartale o wiele lepszy wynik netto niż w roku ubiegłym. Początek II półrocza pokazuje, że dobra koniunktura na rynku stali i wyrobów stalowych powinna się utrzymać do końca roku– powiedział Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu Bowim SA

Grupa Bowim realizuje strategię na lata 2017-2020, która zakłada inwestycje o łącznej wartości powyżej 50 mln zł. Już pod koniec ubiegłego rokuPassat-Stal SA, spółka zależna Grupy, zakończyła budowę magazynu składowego w Płocku, z kolei w maju Bowim zakończył budowę i oddał do użytku centrum magazynowo-dystrybucyjnego w Rzeszowie. Obie te inwestycje wpisują się w strategię, która zakłada rozwój segmentu sprzedaży wyrobów stalowych dla klientów detalicznych.

Spółka kontynuuje kompleksową modernizację centrum logistyczno-magazynowego w Sosnowcu, która według planu zostanie zakończona w tym roku. Z kolei jeden z kluczowych etapów tej inwestycji  - magazyn wysokiego składowania - powinien zostać zamknięty do końca września.

- Jesteśmy na ostatniej prostej jeśli chodzi o modernizację naszego obiektu w Sosnowcu. Liczymy, że do końca września uruchomimy nowoczesny magazyn wysokiego składowania pozwalający na zmagazynowanie ok. 4 tys. ton wyrobów stalowych. Obecnie trwają prace integrujące systemy informatyczne – dodał Wiceprezes Rożek.

W kolejnych latach planowany jest zakup nowej maszyny do cięcia poprzecznego blach w kręgu, doprowadzenie bocznicy kolejowej do centrum logistyczno-magazynowego w Sosnowcu oraz dalsze inwestycje w rozwiązania informatyczne, które poprawią efektywność Grupy.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Bowim SA

więcej o Bowim SA

Grupa Bowim zwiększa przychody o ponad 20% - po trzech kwartałach 2018 r. przekroczyły 1 mld zł

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował wyniki za III kwartał 2018 r. Narastająco Grupa osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 1 009 mln zł, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 21,3%. Tym samym po raz pierwszy w historii przychody Bowimu przekroczyły 1 mld zł już po pierwszych trzech kwartałach rokuobrotowego.

więcej

Ponad 1 mld zł przychodów Bowimu po trzech kwartałach 2018 r.

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował szacunkowe wyniki jednostkowe za III kwartał 2018 r. Narastająco Spółka osiągnęła przychody w wysokości 1 054 mln zł, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 18,2% i po raz pierwszy w historii przekraczając 1 mld zł przychodów już po pierwszych trzech kwartałach rokuobrotowego.

więcej

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował szacunkowe wyniki jednostkowe za 2017 r. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 1,2 mld zł – to o blisko 40% więcej niż rokwcześniej, a także najwyższy wynik w ponad 20-letniej historii Bowimu.

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, opublikował szacunkowe wyniki jednostkowe za 2017 r. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 1,2 mld zł – to o blisko 40% więcej niż rokwcześniej, a także najwyższy wynik w ponad 20-letniej historii Bowimu.

więcej

Dodatkowo naliczone zobowiązania z tytułu VAT nie wpłyną na bieżącą działalność Bowimu

Bowim SA, jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, otrzymał od Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla nieprawomocnej decyzji o naliczeniu spółce dodatkowych 5,57 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu wpłaty, jednak zapowiada odwołanie się od decyzji Naczelnika Urzędu. Jednocześnie podkreśla, że nie wpłynie ona na bieżącą działalność Grupy.

więcej

Bowim z zielonym światłem dla wypłaty dywidendy za 2016 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bowim SA, jednego z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 r. Zgodnie z rekomendacją Zarządu do akcjonariuszy trafi ponad 1,8 mln zł, czyli 0,10 zł na akcję. To pierwsza dywidenda w giełdowej historii Spółki.

więcej

Spółka z Grupy Bowim podpisała umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu na finansowanie budowy centrum logistycznego w Rzeszowie

Bowim Podkarpacie Sp. z o.o., należąca do notowanej na GPW Grupy Bowim, jednego z wiodących dystrybutorów stali w Polsce, podpisała umowę pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu. Instytucja udzieli spółce pożyczki pieniężnej w wysokości 5,74 mln złotych, która zostanie przeznaczona na budowę centrum magazynowo – handlowego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec – Podstrefa Rzeszów.

więcej

Bowim SA z ponad 4,5-krotnym wzrostem zysku EBITDA w 2016 r.

Grupa Bowim SA, notowany na GPW jeden z wiodących dystrybutorów stali w Polsce, wypracował w 2016 r. rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wzrosły do 830 mln zł, przy wzrostach zysku EBITDA do 47,2 mln zł i zysku netto do 21,7 mln zł. Wzrost wolumenów sprzedaży do ponad 430 tys. ton, efektywna polityka zakupowo-sprzedażowa i korzystne trendy w branży dystrybucji pozwoliły osiągnąć skokowy wzrost marż.

więcej

Bowim SA z pozytywnym wyrokiem WSA w Gliwicach

Bowim, notowany na GPW jeden z wiodących dystrybutorów stali w Polsce, poinformował o pozytywnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie procesu sądowego dotyczącego stosowanych stawek VAT w wewnątrzwspólnotowych obrocie towarów w latach 2007-2008. Wyrok WSA uchyla decyzję organów skarbowych i w przypadku braku odwołania - oznacza zwrot wcześniej wpłaconych środków.

więcej