Aktualności

03.10.2018

PFR TFI wspiera ekspansję R22 w Rumunii

Spółka z Grupy R22 podpisała z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, umowę pożyczki o wartości 2,1 mln euro na sfinansowanie inwestycji w rumuńskie spółki działające w obszarze hostingu i domen. To istotna część finansowania w ramach pierwszego etapu konsolidacji rynku w Rumunii. Grupa podpisała już umowy nabycia podmiotów działających pod markami mxHost, xServers oraz Gazduire Web, dzięki którym zdobyła pozycję lidera i 15 % udziału w rumuńskiej branży hostingu i domen. R22 prowadzi negocjacje w zakresie kolejnych transakcji, w efekcie których udział spółki w rynku wzrośnie do około 20 % jeszcze w 2018 r.

Do tej pory Grupa R22 nabyła udziały lub podpisała stosowne umowy ich zakupu o łącznej wartości 5,3 mln EUR. Wartość inwestycji w ramach pierwszego etapu konsolidacji rynku rumuńskiego wyniesie około 6,5 mln EUR. Poza środkami pozyskanymi od Funduszu Ekspansji Zagranicznej, Grupa sfinansuje inwestycje dzięki środkom własnym i kredytowi bankowemu. 

- Możemy pochwalić się kolejnym sukcesem, jakim z pewnością jest pozyskanie renomowanego partnera, który uwierzył w nasz plan konsolidacji rumuńskiego rynku hostingu i uczestniczy w jego finansowaniu. Dzięki realizowanym transakcjom osiągnęliśmy pozycję lidera rumuńskiego rynku hostingu i domen, którą będziemy dalej umacniać. – powiedział Jakub Dwernicki, prezes R22.

Umowa pożyczki została zawarta na okres 6 lat, pożyczkobiorcą jest rumuńska spółka celowa - H88 Hosting S.R.L. ze 100% udziałem H88 SA, pełniąca funkcję podmiotu holdingowego względem przejmowanych spółek.  

- Fundusz Ekspansji Zagranicznej wspiera inicjatywy polskich firm rozpoczynających lub rozwijających przejęcia zagranicznych firm. Cieszy nas, że polscy przedsiębiorcy zdobywają coraz mocniejszą pozycję na europejskich rynkach. Plan ekspansji Grupy R22 na rynku rumuńskim wpisuje się w kryteria projektów, w które angażuje się FEZ.   Wierzymy, że może to być początek owocnej współpracy przy kolejnych inicjatywach. – powiedział Piotr Kuba wiceprezes ds. inwestycyjnych PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Łącznie mxHost, xServers i Gazduire Web obsługują obecnie około 30 tys. klientów i ponad 50 tys. domen, uzyskując około 3,1 mln euro przychodów, co przy wartości rynku na poziomie 20 mln euro, daje ponad 15 % udziału w lokalnym rynku hostingu i domen. W swojej ofercie posiadają m.in. usługi hostingowe, domeny, certyfikaty SSL i serwisy dedykowane. Przejęte podmioty są w dobrej kondycji finansowej i generują zyski na poziomie operacyjnym i netto. 

- Inwestycje w Rumunii to próba powtórzenia sukcesu H88 z polskiego rynku hostingu i domen. Rynek rumuński jest bardzo podobny do polskiego 5 lat temu i tutaj upatrujemy ogromnego potencjału do wzrostu. Struktura podmiotów w branży jest jeszcze bardzo rozdrobniona, co umożliwia konsolidację i zajęcie pozycji lidera w tym kraju. Chcemy umacniać znaczenie R22 na tym rynku poprzez rozwój organiczny, wykorzystanie synergii przejmowanych podmiotów oraz kolejne akwizycje. – tłumaczy Jakub Dwernicki. 

Działalność na rynku rumuńskim będzie prowadzona przez spółkę celową H88 Hosting S.R.L., którą będą zarządzać lokalni menedżerowie, aktywnie korzystający ze wsparcia polskiego zespołu wyspecjalizowanego w realizowaniu akwizycji i integracji spółek. Grupa planuje wypracować szereg synergii wynikających z konsolidacji rynku, m.in. w obszarze back-office, obsługi klienta i współkorzystania z infrastruktury posiadanej przez poszczególne spółki. Dodatkowo Grupa R22 będzie wykorzystywać synergię z polskim segmentem hostingu, m.in. dzięki wykorzystaniu wypracowanych rozwiązań analitycznych i nowoczesnego CRM, oraz segmentem omnichannel communication, który w najbliższych miesiącach planuje ekspansję na rynek rumuński. 

W ostatnich latach rumuński rynek hostingu i domen rósł w średnim tempie około 20 % rocznie. Oczekuje się, że wzrost ten będzie kontynuowany na przestrzeni najbliższych lat. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi wartości rynku jest zmiana modelu sprzedaży domen na znany w Polsce model rocznych odnowień, w miejsce obowiązującego jeszcze w ubiegłym rokumodelu wieczystej sprzedaży. 

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

R22 SA

więcej o R22 SA

Grupa R22 zanotowała rekordowe miesięczne przychody w segmencie omnichannel

Notowana na GPW grupa technologiczna R22 wypracowała w listopadzie 5,7 mln zł przychodów w segmencie omnichannel communication. Spółka osiągnęła rekordowy wynik, który jest wyższy o około 25 % niż średnie miesięczne przychody w pierwszym kwartale 2018/2019 rokufinansowego. Bardzo dobra sprzedaż segmentu to skutek efektywnego wykorzystania rosnącego rynku e-commerce oraz wzmożonego sezonu sprzedażowego w całym handlu.

więcej

R22 kontynuuje dynamiczny wzrost wyników. Grupa zbudowała kompleksową ofertę wspierającą obecność firm w Internecie oraz komunikację z klientami

Technologiczna grupa R22 osiągnęła w I kwartale 2018/2019 rokuobrotowego 31,0 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 34,5 % względem ubiegłego roku. Znormalizowany wynik EBITDA wyniósł 8,1 mln zł, a zysk netto 3,7 mln zł – wzrost o 27,8 % W I kwartale Grupa rozpoczęła zagraniczną ekspansję na rumuńskim rynku, poprzez przejęcie trzech spółek hostingowych oraz zainwestowała w Appchance, a już w II kwartale sfinalizowała umowę inwestycyjną w globalne narzędzie marketing automation User.com.

więcej

Rekordowa sprzedaż segmentu hostingu R22

Segment hostingu R22 osiągnął w październiku sprzedaż w wysokości 6,3 mln zł. To najwyższa wartość w historii Grupy i wzrost o 150 % względem października 2017 r. Na wzrost sprzedaży wpływ miało pozyskanie nowych klientów, zwiększenie sprzedaży usług dodatkowych, wzrost ARPU oraz akwizycje w Polsce i Rumunii. Grupa istotnie poprawiła wskaźnik jakości obsługi i satysfakcji klientów, który w październiku wyniósł bardzo wysokie 56 punktów.

więcej

R22 liderem rynku hostingu i domen w Rumunii

R22, notowany na GPW holding spółek technologicznych, zawarł umowy nabycia dwóch kolejnych spółek rumuńskich i osiągnął pozycję lidera w tym kraju. Przejęte spółki, działające pod markami mxHost i xServers, należą do pięciu największych podmiotów w branży na lokalnym rynku. Dzięki realizacji trzech akwizycji o łącznej wartości 5,3 mln EUR, Grupa posiada 15 % udziałów w rynku. Jednocześnie R22 planuje kolejne akwizycje, które pozwolą na umocnienie pozycji lidera w Rumunii i wzrost udziału do poziomu 20 % do końca roku, a docelowo do ponad 30 %

więcej

R22 z dwucyfrowym wzrostem wyników w 2017/2018 roku. Zysk netto wyższy o ponad 63 %

Grupa R22, notowany na GPW holding spółek technologicznych, osiągnął w 2017/2018 rokufinansowym 110,6 mln zł przychodów i 10,5 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost o odpowiednio 49,2 % i 63,1 % w porównaniu do poprzedniego roku. W tym czasie wynik EBITDA wyniósł 25,0 mln zł i był wyższy od zanotowanego poprzednio o 28,4 % Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju organicznego i zwiększa skalę działalności poprzez akwizycje.

więcej

R22 celuje w pozycję lidera hostingu i domen w Rumunii

R22, notowany na GPW holding spółek technologicznych, przejmuje rumuński Gazduire Web SRL i ustalił warunki inwestycji w dwa kolejne podmioty. Tym samym zdobędzie pozycję lidera w branży hostingu i domen w tym kraju, osiągając ponad 15 % udziałów w rynku. Spółki będące przedmiotem transakcji obsługują obecnie blisko 30.000 klientów i ponad 50.000 domen. W swojej ofercie posiadają m.in. usługi hostingowe, domeny, certyfikaty SSL i serwisy dedykowane. R22 ma w planach kolejne akwizycje, które pozwolą na umocnienie pozycji lidera na tym rynku i wzrost udziału do końca rokudo poziomu 20 % a docelowo do ponad 30 %

więcej

Grupa R22 inwestuje w software house i rozwija globalne produkty technologiczne

Vercom, spółka z grupy technologicznej R22, oferująca usługi w obszarze omnichannel communication, inwestuje w Appchance – działający na rynkach międzynarodowych software house. Vercom podpisał umowę inwestycyjną, na podstawie której w tym rokuobejmie 23 % udziałów, a dzięki kolejnym transakcjom udział ten może wzrosnąć do 64 % Inwestycja pozwoli Grupie na rozszerzenie kompetencji w technologiach mobilnych i zaoferowanie klientom nowych produktów i usług, sprzedawanych globalnie w modelu SaaS.

więcej

Dwucyfrowy wzrost liczby SMS-ów wysyłanych w Polsce

Grupa technologiczna R22 wysłała o 38,5% więcej SMS-ów w I kwartale 2018 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Spółki z Grupy R22 obsługują obecnie najwięcej wysyłek SMS w kraju. Pierwsze trzy miesiące tego rokuto kolejny okres intensywnego wzrostu wolumenów po zwyżce o 61,4% w 2017 r. i 54,6% w 2016 r. Wiadomości SMS to najbardziej popularny kanał komunikacji, z którego korzysta ponad 96% osób. – wynika z danych Grupy.

więcej

R22 razem z Google wdroży w Polsce SMS-y nowej generacji

Grupa technologiczna R22 notowana na GPW, przez spółkę zależną SerwerSMS Polska Sp. z o.o., jako jedyna firma w Polsce rozpoczęła współpracę z Google w zakresie wprowadzenia wiadomości RCS (Rich Communication Services), czyli tzw. sms-ów nowej generacji. Wprowadzenie usługi rewolucjonizującej komunikację za pomocą wiadomości, możliwe jest jeszcze w tym roku. W ocenie Spółki jej wdrożenie doprowadzi do znaczącego wzrostu efektywności kampanii promocyjnych prowadzonych przez jej klientów.

więcej