Aktualności

02.10.2018

CFI Holding stawia na rozwój segmentu hotelowego

CFI Holding, spółka realizująca projekty deweloperskie, opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2018. Grupa wygenerowała w tym okresie 69,3 mln zł przychodów (spadek o 3% r/r), a zysk operacyjny wyniósł 46 mln zł (spadek o 4% r/r). Z kolei wynik netto wyniósł 36,6 mln zł i był na  podobnym poziomie jak rokwcześniej. Spółka realizuje nowe inwestycje hotelowe zmierzające do zwiększenia liczby miejsc noclegowych do ok. 2 tys. pokoi.

W pierwszej połowie 2018 r. pozytywną dynamikę przychodów odnotowały segmenty hoteli oraz  mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Przychody w tych sektorach zwiększyły się odpowiednio o 8% i 5% wobec analogicznego okresu 2017 r. W segmentach nieruchomości komercyjnych i budownictwa zanotowano spadki przychodów za sprawą wyłączenia z bieżącego najmu kilku obiektów komercyjnych, które historycznie notowały dodatnie przepływy pieniężne.

„Jako Grupa koncentrujemy się na rozwoju w segmencie hotelowym oraz gastronomicznym, w których osiągamy wzrosty. Jesteśmy przekonani, że inwestycje w tych sektorach przełożą się na wzrost powtarzalnych i stabilnych zysków dla naszych akcjonariuszy. Mamy szereg atrakcyjnych nieruchomości w największych aglomeracjach, które możemy wykorzystać do przeprowadzenia inwestycji w tych segmentach” - powiedziała Joanna Feder-Kawczyńska, Prezes Zarządu CFI Holding.

W kolejnych latach CFI Holding zamierza rozwijać segment hotelarski i gastronomiczny. Portfolio nieruchomości Grupy obecnie obejmuje 14 hoteli m.in. w Łodzi, Wrocławiu i Warszawie. Ponadto Grupa realizuje inwestycje, które zwiększą bazę o ok. 700 pokoi hotelowych. We wrześniu br. Grupa wprowadziła pilotażową markę „No To Sushi” zlokalizowaną w powiększonej części restauracyjnej przy Al. Piłsudskiego 10 w Łodzi. Spółka rozważa uruchomienie 4 kolejnych restauracji tej marki na terenie Łodzi wraz z mobilną dostawą zamówień do klientów.

Mimo delikatnych spadków przychodów i zysku EBIT, Grupa znacząco poprawiła wskaźniki wydajności gotówkowej zysku operacyjnego i zysku netto w stosunku do ubiegłego roku. To efekt wzmocnienia struktur kontroli wewnętrznej w Grupie, usprawnienia procesów kontroli kosztów, zamówień oraz  windykacji. W przyszłości spółka spodziewa się dalszych pozytywnych trendów w tym obszarze. 

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

brak informacji

więcej o brak informacji