Aktualności

28.11.2018

SARE podsumowuje wyniki Grupy po III kwartale 2018 roku

Grupa SARE, działająca w branży komunikacji i marketingu w Internecie, w trzech kwartałach 2018 rokuwypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 34 012 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku2017 o 2,7 % EBITDA wyniosła 4 007 tys. zł, natomiast zysk netto wyniósł 1 199 tys. zł. Obecnie Grupa koncentruje się na dalszym rozwoju oferowanych narzędzi, procesach akwizycyjnych oraz efektywnym wykorzystaniu wzmożonego sezonu w branży e-commerce.

Grupa SARE konsekwentnie realizuje strategię na lata 2017-2019 powiększając osiągane przychody ze sprzedaży. Do tej pory udało się rozszerzyć i przeorganizować ofertę produktową i sposób obsługi klienta, dostosowując go do czterech głównych modeli biznesowych. Grupa rozwija swoją działalność w obszarze e-commerce, co jest możliwe m.in. dzięki akwizycji i integracji systemu Sales Intelligence. 

- „Przed nami gorący okres dla branży marketingu i e-commerce. Jak każdego roku, w IV kwartale spodziewamy się wyraźnego zwiększenia nakładów na kampanie marketingowe. Jesteśmy dobrze przygotowani na intensyfikację działań w tym okresie, co już w tej chwili ma miejsce. Dzięki przejęciu i integracji Sales Intelligence mamy jeszcze szerszą ofertę dla handlu i większą ekspozycję na rosnący rynek e-commerce. Posiadanie danych o 7,4 milionach intencji zakupowych miesięcznie daje nam unikatową pozycję na rynku. Mimo, że cały segment e-mail marketingu w ostatnim czasie odnotował duże spadki, nasze przychody wciąż pokazują tendencję wzrostową.” – komentuje Dariusz Piekarski, prezes zarządu SARE.

Grupa SARE, w trzech kwartałach 2018 rokuodnotowała wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 2,7 % względem analogicznego okresu roku2017 osiągając kwotę 34 012 tys. zł, natomiast zysk netto wyniósł 1 199 tys. zł i był niższy niż roktemu o 42,7 % EBITDA utrzymała się na poziomie 4 007 tys. zł, co oznacza spadek względem trzech kwartałów 2017 rokuo 4,4 % 

- „Wypracowane w przeciągu trzech kwartałów 2018 rokuwyniki pokazują, że konsekwentnie budujemy pozycję rynkową Grupy SARE i zwiększamy generowane przychody. Duży wpływ na osiągnięte wyniki miał sezon wakacyjny, który w tym rokucharakteryzował się większą sezonowością i ograniczeniem nakładów na kampanie marketingowe niż w poprzednich latach. Było to związane przede wszystkim z wejściem w życie RODO i wstrzymaniem niektórych działań marketingowych naszych klientów. Już teraz widzimy jednak, że te budżety zostały przesunięte na wrzesień i październik, co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki IV kwartału.” -  mówi Tomasz Kuciel, członek zarządu SARE. 

Niższy wynik EBITDA i zysk netto osiągnięty w okresie trzech kwartałów, względem analogicznego okresu w 2017 roku, wynika przede wszystkim ze zmian na rynku marketingu internetowego a także wzrostu kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych oraz wzrostu amortyzacji, w związku z zakończeniem prac rozwojowych. Implementacja  rozporządzenia RODO sprawiła, że klienci ostrożniej podchodzą do realizacji kampanii i wstrzymują część swoich działań. 

 - „Ostatnie miesiące były trudnym okresem dla branży e-mail marketingu. Wprowadzenie RODO zobligowało nas do dostosowania autorskiej technologii do wymogów rozporządzenia. Zmiany te obejmowały m. in. animizowanie danych, przygotowanie rejestru zmian przetwarzanych danych osobowych czy zmiany w backupach zgodne z zapisami rozporządzenia, przez co ponieśliśmy dodatkowe koszty.” – dodaje Dariusz Piekarski.

W 2018 rokuGrupa intensywnie rozwija nowe projekty, dające większą ekspozycję na rynek e-commerce oraz projekty skierowane bezpośrednio do konsumentów (m.in. Zrabatowani.pl oraz RynekFinansowy.info). 

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

SARE SA

więcej o SARE SA

Wyraźny wzrost świadomości Polaków w zakresie spamu - Raport z IV Badania Zjawiska Spamu w Polsce

Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE właśnie opublikowała Raport z IV Badania Zjawiska Spamu w Polsce. Badanie miało na celu sprawdzenie świadomości odbiorców wiadomości e-mail w zakresie spamu oraz skali jego działania. Dowiedzieliśmy się, ile spamu otrzymują codziennie nasi respondenci, a także ile czasu rzeczywiście zajmuje im ich usuwanie. Dzięki badaniu wiemy, że dla 71% z nich spam, jaki otrzymują na swoje skrzynki pocztowe, jest naprawdę uciążliwy.

więcej

SARE przejęła spółkę Fast White Cat

Technologiczna spółka SARE, działająca w branży komunikacji i marketingu w Internecie przejmuje Fast White Cat SA z Wrocławia, spółkę specjalizującą się w tworzeniu i podnoszeniu efektywności sklepów internetowych w oparciu o platformę Magento, a także kompleksowej obsłudze komunikacji marketingowej sklepów internetowych. SARE uzyskało zgodę Rady Nadzorczej na transakcję i podpisało umowę sprzedaży. Akwizycja poszerzy ofertę Grupy o komplementarne usługi dla branży e-commerce.

więcej

SARE podsumowuje I półrocze 2018 r. – prawie 10 % wzrostu zysku EBITDA

Grupa SARE, oferująca szerokie portfolio narzędzi marketingowych i komunikacyjnych wspierających obsługę klientów i sprzedaż, osiągnęła w I półroczu 2018 r. 3,6 mln zł zysku EBITDA, czyli o 9 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym czasie przychody Grupy wzrosły o 1 % r/r do 22,7 mln zł. Grupa zwiększa efektywność oferowanych narzędzi oraz z sukcesem integruje przejęty w kwietniu Sales Intelligence.

więcej

Wezwanie na akcje SARE SA

Polinvest 7 należący do funduszu 21 Concordia LP z międzynarodowej grupy 21 Partners oraz pan Tomasz Pruszczyński ogłosili wezwanie na 1.696.021 akcji SARE SA. Po jego zakończeniu mają zamiar posiadać łącznie 100 % akcji Spółki.

więcej

Grupa SARE rezygnuje z przejęcia aktywów Gadu-Gadu

Grupa SARE, działająca w obszarze usług wsparcia sprzedaży i e-marketingu, po przeprowadzeniu dokładnego due diligence aktywów Gadu-Gadu, zrezygnowała z ich przejęcia. List intencyjny w sprawie transakcji został podpisany w czerwcu, zgodnie z nim SARE miała wyłączność na negocjacje do końca września.

więcej