Aktualności

07.03.2019

Braster podpisał z inwestorem umowę warunkową, umożliwiającą pozyskanie finansowania na dalszy rozwój

Braster SA, innowacyjna spółka technologiczna, działająca w obszarze telemedycyny podpisała umowę warunkową z Alpha Blue Ocean, dzięki której ma pozyskać kapitał niezbędny do realizacji strategicznych celów. Założeniem umowy jest emisja obligacji oraz warrantów subskrypcyjnych zamiennych na nowe akcje spółki. Zaangażowanie inwestora może wynieść do 44 mln zł.

- Jesteśmy zadowoleni, że udało się nam znaleźć porozumienie i podpisać umowę po kilku miesiącach negocjacji. Alpha Blue Ocean jest uznaną firmą z doświadczeniem w nowoczesnych technologiach medycznych i cieszymy się, że pozyskaliśmy ich zainteresowanie i zaufanie. Ta umowa powinna umożliwić Brasterowi dalszy rozwój i w efekcie osiągnięcie dobrych wyników sprzedażowych  – tłumaczy Marcin Halicki, Prezes Zarządu BRASTER SA

Umowa z inwestorem przewiduje emisję obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł zamiennych na akcje Spółki. Obligacje będą oferowane w 17 transzach. Cena zamiany obligacji dla jednej akcji wynosić będzie 90 % wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z dziesięciu dni sesyjnych. Inwestorowi zostaną również przydzielone warranty subskrypcyjne zamienne na akcje. Warranty będą przyznane nieodpłatnie i każdy z nich uprawniać będzie do objęcia jednej akcji po cenie emisyjnej wyliczonej jako 150 % z niższej ze wskazanych trzech wartości: (i) 1.3865 zł, (ii) ze średniej arytmetycznej kursów akcji ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych GPW z 15-stu dni sesyjnych poprzedzających zawarcie umowy lub (iii) ze średniej arytmetycznej kursów akcji ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych GPW z 15-stu dni sesyjnych poprzedzających dzień emisji warrantów subskrypcyjnych.

Umowa warunkowa wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po czym dopiero może wejść w życie. Inwestorem jest firma Alpha Blue Ocean z siedzibą w Londynie. Inwestora reprezentowali: adwokat Paweł Frańczak z kancelarii prawnej PFLAW ADVOCATES & PARTNERS oraz francuska kancelaria prawna JEANTET.

- Jesteśmy dumni z naszej pierwszej inwestycji w Polsce – inwestycji w firmę Braster. Głęboko wierzymy w potencjał spółki. Nasza decyzja o inwestycji była poprzedzona analizami rynku, które wskazują, że w ciągu ostatnich kilku lat ginekologia znacznie wyprzedziła inne sektory branży opieki zdrowotnej. Wierzymy, że nasze wsparcie zapewni wystarczający kapitał, aby pomóc firmie Braster przyspieszyć produkcję jej głównego produktu – Braster Pro – i zasięg, umacniając swoją międzynarodową obecność w branży technologii medycznych – powiedział Pierre Vannineuse, założyciel Grupy Alpha Blue Ocean. 

Braster w sierpniu 2018 r. podjął decyzję o przeglądzie różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój firmy. Systematyczny wzrost sprzedaży w kanale profesjonalnym uwiarygodnił Spółkę w procesie pozyskania dodatkowego kapitału. Telemedyczna firma pod koniec ubiegłego i na początku bieżącego rokupodpisała nowe kontrakty. Ostatnim z nich jest kontrakt, określający zasady współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Systemu Braster Pro na rynku indyjskim. Do 2021 r. ma trafić na tamtejszy rynek łącznie 7,5 tysiąca urządzeń wraz z pakietami badań.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

BRASTER SA

więcej o BRASTER SA

Braster podpisał umowę na sprzedaż systemu Braster Pro w Indiach

Braster SA, innowacyjna spółka technologiczna, działająca w obszarze telemedycyny podpisała umowę z firmą Boston Ivy Healthcare Solutions (“Medikabazaar”). Kontrakt określa zasady współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Systemu Braster Pro w Indiach. Do 2021 r. ma trafić na tamtejszy rynek łącznie 7,5 tysiąca urządzeń wraz z pakietami badań.

więcej

Braster uruchamia sprzedaż na pierwszym rynku zagranicznym

Producent unikalnego w skali świata urządzenia do samodzielnego badania piersi z początkiem kwietnia uruchomił sprzedaż w Holandii poprzez własny sklep online przygotowany pod kątem zagranicznych odbiorców. Jednocześnie z uruchomieniem sprzedaży internetowej ruszyła kampania promocyjna. Spółka aktywnie przygotowuje się do rozwoju kanału e-commerce na kolejnych rynkach zagranicznych.

więcej

Braster nawiązał współpracę z firmą Santander

Producent unikalnego w skali świata urządzenia do samodzielnego badania piersi o nazwie BRASTER dywersyfikuje jego kanały sprzedaży, docierając do coraz większego grona odbiorców. Spółka sfinalizowała właśnie umowę na dostarczenie 1.500 pakietów badań do Santander Consumer Banku, które zostaną przekazane pracownikom powyższej instytucji w ramach inicjatywy BeHealthy promującej zdrowy i aktywny tryb życia wśród zatrudnionych. Duże firmy korporacyjne stanowią dla spółki ważny i rozwojowy kanał sprzedaży. Firma liczy również na pozyskanie kolejnych silnych i wiarygodnych partnerów handlowych.

więcej

Braster podpisał umowę z dystrybutorem i rozpocznie pilotaż w Wielkiej Brytanii

Producent unikalnego w skali świata urządzenia do samodzielnego badania piersi podpisał umowę, na mocy której rozpocznie pilotaż Systemu BRASTER na jednym z największych rozwiniętych rynków pod względem zachorowalności na raka piersi. Elementem umowy jest przeprowadzenie pilotażu profesjonalnego, medycznego i technicznego, co pozwoli na dokładne zapoznanie i przetestowanie urządzenia i systemu telemedycznego Braster wśród brytyjskich klinik medycznych jak i pacjentek.

więcej

Braster z opinią Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

System Domowej Profilaktyki Raka Piersi BRASTER, otrzymał opinię ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Towarzystwo, zrzeszające czynnych zawodowo położników-ginekologów, uznało zastosowaną w systemie BRASTER metodę termografii kontaktowej jako badanie uzupełniające w stosunku do takich metod diagnostycznych jak mammografia czy USG gruczołu piersiowego.

więcej

Braster z opinią Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

System Domowej Profilaktyki Raka Piersi BRASTER, otrzymał opinię ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Towarzystwo, zrzeszające czynnych zawodowo położników-ginekologów, uznało zastosowaną w systemie BRASTER metodę termografii kontaktowej jako badanie uzupełniające w stosunku do takich metod diagnostycznych jak mammografia czy USG gruczołu piersiowego.

więcej

Braster pozyskał z oferty publicznej 40,5 mln zł

Producent innowacyjnego systemu domowej profilaktyki raka piersi sprzedał wszystkie 3 mln szt. akcji serii I w ramach przeprowadzonej oferty publicznej i pozyskał z niej środki w wysokości 40,5 mln zł brutto. Pozyskany kapitał Braster przeznaczy przede wszystkim na międzynarodową ekspansję firmy i rozwój w obszarze telemedycyny.

więcej

Cena emisyjna w ofercie publicznej Braster ustalona na 13,50 zł

Cena emisyjna w ofercie publicznej spółki Braster SA, producenta innowacyjnego systemu domowej profilaktyki raka piersi, została ustalona na poziomie 13,50 zł. W ofercie ma być zaoferowanych łącznie 3 mln akcji spółki, co oznacza, że wartość oferty może wynieść 40,5 mln zł.

więcej

Braster publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Producent innowacyjnego systemu domowej profilaktyki raka piersi opublikował dziś prospekt emisyjny sporządzony w związku ofertą publiczną akcji, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 lipca 2017 r. Zapisy dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się 10 lipca i potrwają do 17 lipca. Środki pozyskane w ofercie publicznej zostaną przeznaczone na globalną ekspansję Systemu domowej profilaktyki raka piersi i rozwój działalności w obszarze telemedycyny.

więcej

Braster rozpocznie pilotaż medyczny w Japonii

Producent unikalnego w skali świata urządzenia do samodzielnego badania piersi podpisał dziś umowę z partnerem z Japonii, której przedmiotem w pierwszej kolejności będzie przeprowadzenie pilotażu medycznego. Kolejne etapy współpracy zakładają wsparcie Spółki w rejestracji urządzenia i wprowadzenia produktu do sprzedaży na rynek japoński. Kluczowe warunki dot. działań sprzedażowych mają zostać podpisane do końca września.

więcej

Braster podpisał umowę z pierwszym dystrybutorem zagranicznym

Producent unikalnego w skali świata urządzenia do samodzielnego badania piersi podpisał umowę, na mocy której rozpocznie sprzedaż Systemu BRASTER na pierwszym rynku zagranicznym – Irlandii. Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie wspólnie z uznanym partnerem firmą Promed (www.promed.ie) pilotażu technicznego i profesjonalnego, co pozwoli spółce przetestować kwestie techniczno-operacyjne. Zebrane doświadczenia zostaną wykorzystane do przygotowania się do ekspansji na kolejne rynki. W najbliższych tygodniach spółka planuje uruchomić kolejne pilotaże w Holandii i Portugalii.

więcej

Braster rozpoczyna procedurę w FDA by jeszcze w tym rokuwejść na amerykański rynek

Producent unikalnego w skali świata urządzenia do samodzielnego badania piersi z początkiem tygodnia wysłał wniosek o rejestrację swojego produktu do Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA). Zgłoszenie ma pozwolić na dopuszczenie Systemu BRASTER do sprzedaży na kluczowym z punktu widzenia ekspansji zagranicznej firmy rynku amerykańskim.

więcej

Braster pomoże zadbać polskim samorządom o zdrowie Polek

Braster - autor innowacyjnego systemu domowej profilaktyki raka piersi – sprzedał jednej z gmin województwa warmińsko-mazurskiego 100 swoich urządzeń wraz z abonamentem. Umowa ma stanowić początek współpracy innowacyjnej firmy z jednostkami samorządu terytorialnego.

więcej

Braster prezentuje strategię ekspansji międzynarodowej oraz zapowiada rozwój działalności w obszarze telemedycyny

Producent unikalnego w skali świata urządzenia do samodzielnego badania piersi opublikował aktualizację strategii na lata 2015-2021. Zgodnie z przyjętym dokumentem Spółka planuje w latach 2017-2018 debiut na kilkunastu rynkach zagranicznych (m.in. Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech) oraz rozwój w obszarze telemedycyny poprzez stworzenie globalnej platformy telemedycznej. Braster oczekuje, że planowane działania pozwolą na osiągnięcie skumulowanego średniorocznego wzrostu przychodów (CAGR) w latach 2017-2021 na poziomie niemal 230 % Jednocześnie Spółka planuje do 2021 r. znaleźć się na rynkach gwarantujących dostęp do ponad 21 mln odbiorców ze ściśle określonej grupy docelowej, podczas gdy w 2017 r. będzie to 0,4 mln. Do 2021 r. ponad 90 % przychodów ma pochodzić z rynków zagranicznych.

więcej

Braster poszerza plany ekspansji zagranicznej o Bliski Wschód

Producent unikalnego urządzenia do samodzielnego badania piersi wziął udział w jednym z największych na świecie wydarzeń handlowo-wystawienniczych branży medycznej – targach Arab Health. Spółka zaprezentowała urządzenie i funkcjonalność systemu BRASTER oraz odbyła szereg kluczowych rozmów z potencjalnymi partnerami nie tylko z Bliskiego Wschodu, ale również całego świata. Jednocześnie spółka za projekt przemysłowy urządzenia otrzymała prestiżową nagrodę Innowacja i Inspiracja 2017 nadaną podczas Kongresu High Tech w Eindhoven.

więcej

Braster rozpoczyna badanie INNOMED na grupie 3000 kobiet

Producent unikalnego w skali świata urządzenia do samodzielnego badania piersi rozpoczyna prospektywne, wielośrodkowe badanie obserwacyjne, które ma na celu potwierdzenie parametrów skuteczności badania termograficznego piersi za pomocą urządzenia BRASTER. Spośród prowadzonych dotychczas badań klinicznych, INNOMED jest największym projektem. Obejmie grupę 3000 kobiet i będzie prowadzony w 12 ośrodkach klinicznych na terenie kraju.

więcej

Braster podsumowuje pierwsze miesiące sprzedaży

Producent unikalnego w skali świata urządzenia do samodzielnego badania piersi sprzedał blisko 2.000 urządzeń oraz prawie 500 usług w formie abonamentu w ciągu pierwszych 2,5 miesięcy obecności na rynku. W tym okresie udało się pozytywnie zweryfikować poprawność działania systemów teleinformatycznych, procesów logistycznych i obsługi klienta, a także zbudować znaczącą świadomość wśród kobiet.

więcej

Braster dostępny już w niemal 500 aptekach

Producent rewolucyjnego urządzenia wspierającego diagnostykę raka piersi, nieustannie poszerza dostępność swojego produktu w kluczowych aptekach na terenie kraju. Aktualnie urządzenie BRASTER można zakupić w ponad 494 aptekach należących do największych ogólnopolskich sieci, takich jak: Dr Zdrowie, Amica, MaxFarm, Wracam do Zdrowia, Cefarm, Zdrowit oraz Apteka Bliska. Na terenie wybranych aptek umieszczone są materiały promocyjne, a samo urządzenie jest wyraźnie wyeksponowane na specjalnie przygotowanych stanowiskach POS.

więcej

Sukces publicznej oferty obligacji. Braster pozyskał 10,5 mln zł

Producent unikalnego w skali świata urządzenia do samodzielnego badania piersi, z powodzeniem zakończył emisję obligacji serii A, która kierowana była w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane przez Braster obligacje o łącznej wartości 10,5 mln zł. Ze względu na duży popyt niezbędna była redukcja zapisów – stopa redukcji wyniosła 28 % Środki zostaną przeznaczone m.in. na wprowadzenie urządzenia do sprzedaży na pierwszym rynku zagranicznym.

więcej

Braster rozpoczyna Publiczną Ofertę Obligacji, m.in. celem rozpoczęcia ekspansji zagranicznej

Braster SA, producent unikalnego w skali świata urządzenia do samodzielnego badania piersi, planuje pozyskać do 10,5 mln zł w ramach Publicznej Oferty Obligacji, kierowanej przede wszystkim do inwestorów indywidualnych. Pozyskane środki mają być przeznaczone na wsparcie kapitału obrotowego firmy oraz pilotaż na pierwszym rynku zagranicznym. Zapisy na obligacje Spółki ruszyły 16 listopada. Papiery oferuje IPOPEMA Securities. Zapisów można również dokonywać poprzez Agentów Firmy Inwestycyjnej – Expander Advisors i Grupę Finanset.

więcej

BRASTER rozpoczął sprzedaż swojego rewolucyjnego urządzenia w Polsce

Właściciel rewolucyjnej technologii służącej do wsparcia diagnostyki raka piersi, rozpoczął dziś sprzedaż urządzenia BRASTER. Pierwszym dostępnym kanałem dystrybucji będzie firmowa strona internetowa. Rozpoczęcie sprzedaży było powiązane z nawiązaniem współpracy z instytucją ubezpieczeniową Nationale Nederlanden, która planuje zakupić i zaoferować System BRASTER zarówno swoim klientom, jak i pracownikom. W tym samym czasie spółka podpisała umowę sprzedaży z jedną z największych sieci aptek w Polsce - Dr Zdrowie.

więcej

BRASTER rozpoczął masową produkcję urządzenia

W wyniku spełnienia niezbędnych warunków zarówno formalnych jak i produkcyjnych, 4 października BRASTER przystąpił do masowej produkcji urządzenia. Pierwszy na świecie system pomagający kobietom samodzielnie badać piersi w celu wykrycia nowotworu przeszedł pozytywnie audyt certyfikacyjny. Tym samym Spółka dokonała zgłoszenia wyrobu medycznego do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Wyrobów Biobójczych.

więcej

Magdalena Różczka Ambasadorką Braster

Magdalena Różczka została Ambasadorką marki Braster. Aktorka weźmie udział w kampanii promującej wejście urządzenia na rynek. Oficjalna premiera przewidziana jest na październik.

więcej

BRASTER rusza z oficjalną produkcją 30 000 sztuk urządzenia

Właściciel rewolucyjnej technologii służącej do wsparcia diagnostyki raka piersi, podpisał umowę na wyprodukowanie 30 000 sztuk urządzenia BRASTER. Produkty zostaną wytworzone w zakładzie Rosti w Białymstoku, gdzie ostatnio powstały próbne serie produkcyjne urządzenia.

więcej

BRASTER coraz bliżej komercjalizacji urządzenia

Właściciel rewolucyjnej technologii służącej do wsparcia diagnostyki raka piersi, planuje w przyszłym kwartale rozpocząć sprzedaż urządzenia w Polsce. Spółka przeszła pozytywnie pierwsze próby produkcyjne urządzenia i zakończyła prace nad aplikacją mobilną dla kobiet. Obecnie BRASTER jest w trakcie procesu uzyskania certyfikatu zgodności (znak CE), którego I etap zakończył się sukcesem.

więcej

Fundusze PZU OFE zwiększają zaangażowanie w BRASTER

Fundusze zarządzane przez PZU OFE zwiększyły do 5,03 % swoje zaangażowanie w spółce BRASTER – warszawskiej firmy, która jeszcze w tym roku planuje wprowadzić do sprzedaży w Polsce rewolucyjne urządzenie służące do wsparcia samodzielnej diagnostyki raka piersi. To kolejny inwestor instytucjonalny, który w ostatnim czasie zwiększył swoje zaangażowanie w akcje Spółki.

więcej

Kongres Polski Innowacyjnej z udziałem BRASTER

Warszawska firma, która planuje wprowadzić w tym roku do sprzedaży rewolucyjne urządzenie wspomagające diagnostykę raka piersi, wzięła udział w prestiżowym, międzynarodowym wydarzeniu INNOSHARE – Kongres Polski Innowacyjnej, skupiającym prywatne, publiczne i naukowe środowiska zajmujące się tematyką innowacyjności. BRASTER – jako partner technologiczny Kongresu – prezentował w trakcie imprezy swój wynalazek, a także wziął udział w kilku panelach dyskusyjnych. Za swoje zasługi na rzecz nauki i biznesu otrzymał wyróżnienie.

więcej

BRASTER pozyskał środki na dokończenie komercjalizacji urządzenia

Właściciel rewolucyjnej technologii służącej do wsparcia diagnostyki raka piersi, zakończył ofertę prywatną akcji sprzedając 505 734 walorów. BRASTER pozyskał z prywatnej emisji akcji, kierowanej do inwestorów instytucjonalnych i osób prywatnych, 7,6 mln zł brutto. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinalizowanie prac związanych z komercjalizacją urządzenia BRASTER.

więcej

BRASTER złożył zamówienie na kluczowy element urządzenia

BRASTER SA – właściciel rewolucyjnej technologii wspomagającej diagnostykę raka piersi, rozpoczął kolejny etap procesu industrializacji (pre-production phase) konsumenckiej wersji urządzenia. W ramach współpracy ze szwedzką firmą ROSTI złożył zamówienie na kluczowy element finalnej wersji produktu. Realizacja niniejszego projektu to ważny krok przybliżający spółkę do masowej produkcji konsumenckiej wersji BRASTERA.

więcej

BRASTER budzi zainteresowanie wśród zagranicznych lekarzy

BRASTER SA – właściciel rewolucyjnej technologii wspomagającej diagnostykę raka piersi, wziął udział w jednej z najważniejszych, europejskich konferencji branżowych - SIS. Podczas kongresu przedstawiciele Spółki przeprowadzili prezentacje i indywidualne rozmowy z ponad 40 lekarzami z całego świata.

więcej

Światowa jakość w BRASTER - holenderska firma Pezy zaprojektuje konsumencką wersję urządzenia BRASTER

Do końca sierpnia 2016 r. BRASTER SA będzie dysponował finalną konsumencką wersją urządzenia BRASTER Tester. Właściciel rewolucyjnej technologii służącej do diagnostyki raka piersi zdecydował, że konsumencki design, projekt techniczny urządzenia oraz przygotowanie industrializacji Testera przeprowadzi firma Pezy Group, która wykonywała projekty urządzeń m.in. dla Philipsa.

więcej

BRASTER wdroży Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV to system ERP, którego wdrożenie usprawni procesy biznesowe w firmie BRASTER. Właściciel rewolucyjnej technologii służącej do diagnostyki raka piersi zdecydował, że wdrożenie przeprowadzi firma NAV24 Sp. z o.o.

więcej

BRASTER ukończył III etap prac z Politechniką Warszawską optymalizując algorytmy oceny termogramów otrzymywanych z urządzenia BRASTER Tester

BRASTER SA jest coraz bliżej komercjalizacji swojego urządzenia BRASTER Tester. Właściciel rewolucyjnej technologii służącej do diagnostyki raka piersi ma już gotową linię produkcyjną w Szeligach i zakończył trzeci etap prac realizowany wspólnie z Instytutem Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, nad optymalizacją algorytmów sztucznej inteligencji, służących do komputerowej analizy obrazów otrzymanych z urządzenia BRASTER Tester.

więcej

BRASTER ma gotową linię produkcyjną w Szeligach

BRASTER SA – właściciel rewolucyjnej technologii służącej do diagnostyki raka piersi zakończył I etap inwestycji i dysponuje od dziś linią produkcyjną matryc ciekłokrystalicznych, stanowiących kluczowy element urządzenia BRASTER Tester. Stworzenie gotowej do użytku infrastruktury zakładu produkcyjnego, w tym linii produkcyjnej, znajdującej się w podwarszawskich Szeligach, umożliwi spółce BRASTER wprowadzenie urządzenia do sprzedaży zgodnie z planem tj. w drugiej połowie 2016 r.

więcej

Braster nagrodzi pracowników za szybką komercjalizację Testera

BRASTER SA, właściciel rewolucyjnej technologii służącej do diagnostyki raka piersi, ma w planach wprowadzić program motywacyjny dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników Spółki. Celem realizacji programu jest zwiększenie wartości Spółki poprzez możliwie najszybszą komercjalizację urządzenia BRSTER Tester oraz wzrost rynkowej wartości Spółki.

więcej

BRASTER optymalizuje inteligentne algorytmy oceny termogramów

BRASTER SA, właściciel rewolucyjnej technologii służącej do diagnostyki raka piersi, podpisał z Politechniką Warszawską - Instytutem Systemów Elektronicznych (EiTI) umowę dotyczącą realizacji trzeciego etapu prac, którego celem jest poprawa skuteczności systemu automatycznej interpretacji badań termograficznych, a także wykonanie prototypu systemu do interpretacji różnicowej historycznych badań tej samej kobiety.

więcej

Zielone światło dla akcji BRASTERA

Sąd Rejonowy w dniu 9 czerwca zarejestrował podwyższenie kapitału spółki BRASTER SA co oznacza, że jej akcje dotychczas notowane na NewConnect oraz akcje z nowej emisji mogą jeszcze w tym miesiącu zadebiutować na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Z oferty publicznej BRASTER pozyskał 39 mln zł brutto - środki te pozwolą w pełni zrealizować strategię, której celem jest wprowadzenie urządzenia BRASTER Tester do bezpośredniej sprzedaży do kobiet w drugiej połowie 2016 r.

więcej

Kilkaset kobiet weźmie udział w badaniu nowego algorytmu BRASTER Tester

BRASTER SA – właściciel unikalnej technologii służącej do diagnostyki raka piersi – w wyniku uzyskania pozwolenia od Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Częstochowie, rozpocznie w tym miesiącu badanie obserwacyjne ThermaALG. Weźmie w nim udział od 130 do 500 kobiet w kilku polskich ośrodkach klinicznych. Podstawowym celem badania jest ocena skuteczności diagnostycznej oraz przydatności klinicznej nowej wersji manualnego algorytmu interpretacyjnego badań termograficznych wykonywanych za pomocą urządzenia BRASTER Tester. Urządzenie ma trafić do sprzedaży w drugiej połowie 2016 r.

więcej

BRASTER pozyskał 39 mln zł z Oferty Publicznej Akcji

BRASTER SA z sukcesem sprzedał wszystkie 2,6 mln oferowanych walorów, pozyskując od Inwestorów 39 mln zł brutto (wliczając koszty emisji). Cena emisyjna w Pierwotnej Ofercie Publicznej Akcji została ustalona na poziomie 15 zł. Pozyskanie środków pozwoli w pełni zrealizować strategię, której celem jest wprowadzenie urządzenia BRASTER Tester do bezpośredniej sprzedaży do kobiet w drugiej połowie 2016 r.

więcej

BRASTER zbliża się do końca Oferty Publicznej

Cena emisyjna w Pierwotnej Ofercie Publicznej Akcji BRASTER SA została ustalona na poziomie 15 zł. Spółka z sukcesem wstępnie alokowała wszystkie 2,6 mln oferowanych walorów. Zakończenie emisji według tych parametrów spowoduje, że wartość oferty wyniesie 39 mln zł brutto (wliczając koszty emisji). Pozyskanie takiej kwoty pozwoli w pełni zrealizować strategię, której celem jest wprowadzenie urządzenia BRASTER Tester do bezpośredniej sprzedaży do kobiet w drugiej połowie 2016 r.

więcej

BRASTER planuje pozyskać 40 mln zł z IPO

BRASTER SA, właściciel rewolucyjnej technologii służącej do diagnostyki raka piersi, rozpoczyna Pierwszą Ofertę Publiczną Akcji. Spółka może pozyskać na inwestycje do 40 mln zł (38,4 mln zł po odliczeniu kosztów emisji). Od środy 6 maja Inwestorzy Indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje Spółki.

więcej

Braster podpisał umowę wynajmu hali

BRASTER podpisał umowę przedwstępną na wynajem hali, w której będzie prowadzony ostateczny montaż oraz finalna kontrola jakości urządzenia BRASTER Tester. Spółka, która jest w trakcie przenoszenia swoich notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), jest właścicielem rewolucyjnej technologii służącej do diagnostyki raka piersi.

więcej

Dr Tadeusz Wesołowski przekroczył próg 10 proc. w Brasterze

Dr Tadeusz Wesołowski, inwestor zaangażowany w spółki giełdowe z branży medycznej i biotechnologicznej, oraz podmiot przez niego kontrolowany, zwiększyły swoje zaangażowanie w akcje BRASTER S.A. Obecnie posiadają 10,6 proc. udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) Spółki.

więcej

BRASTER wykona głowice nowej generacji

BRASTER podpisał umowę, której przedmiotem jest wyprodukowanie głowic rejestrujących II generacji, wraz z ergonomiczną obudową. Urządzenia będą wykorzystane do przeprowadzenia badań w ramach projektu INNOMED.

więcej

BRASTER rozpoczął budowę linii produkcyjnej

Już w listopadzie 2015 roku BRASTER S.A. będzie dysponować kompletną linią produkcyjną matryc ciekłokrystalicznych, stanowiących kluczowy element urządzenia BRASTER Tester – wynika z podpisanej właśnie umowy z wykonawcą. Umożliwi to wprowadzenie urządzenia do sprzedaży zgodnie z planem, w drugiej połowie 2016 r. 

więcej

BRASTER pozyskał znanego inwestora

Dr Tadeusz Wesołowski, inwestor zaangażowany w spółki giełdowe z branży medycznej i biotechnologicznej, oraz podmiot przez niego kontrolowany, posiadają łącznie ponad 6 proc. w akcjonariacie BRASTER S.A. – właściciela unikalnej technologii służącej do diagnostyki raka piersi.

więcej