Aktualności

08.05.2019

Work Service może zyskać nawet 49 mln zł dzięki sprzedaży spółki Prohuman

Work Service, największa spółka sektora usług personalnych w Polsce, poinformowała o ustaleniu szczegółów sprzedaży pakietu kontrolnego w spółce Prohuman 2004 Kft. działającej na rynku węgierskim. W celu realizacji transakcji została powołana spółka celowa, która do 31 marca 2020 rokuwykupi wszystkie udziały w spółce Prohuman należące do Work Service. Ponadto Term Sheet zakłada przejęcie lub spłatę w imieniu Work Service pożyczki udzielonej przez spółkę zależną dla Work Service wraz z odsetkami. Środki pozyskane w ramach sprzedaży pakietu kontrolnego w spółce Prohuman zostaną wykorzystane m.in. na całkowitą spłatę zobowiązań wobec konsorcjum bankowego. W wyniku transakcji spółka odnotuje jednostkowy zysk brutto na poziomie ok. 49 mln zł.

Warunki transakcji zostały ustalone przez Work Service, która posiada pakiet kontrolny w spółce Prohuman stanowiący 80,22 % udziału w kapitale zakładowym, Profólió Projekt Tanácsadó Kft („Profólió”), która posiada 19,78 % udziałów oraz Human Investors Kft., spółkę celową założoną przez menedżerów związanych z Prohuman oraz Profólió w celu przeprowadzenia transakcji sprzedaży udziałów w spółce Prohuman. 

- Podpisany Term Sheet zawiera bardzo korzystne dla nas warunki. Po pierwsze, spółka celowa wykupi nasze udziały w Prohuman do 31 marca przyszłego roku. Po drugie, rozliczona zostanie pożyczka, która została udzielona dla Work Service przez Prohuman. Dzięki uzgodnionej strukturze transakcji, Profolio i spółka celowa przejęły na siebie większość ryzyk i kosztów związanych ze sprzedażą Prohuman, co daje nam dużą stabilizację i możliwość koncentracji działań na polskim rynku – komentuje Iwona Szmitkowska, prezes Zarządu Work Service SA

Środki pozyskane ze sprzedaży Prohuman będą przeznaczone w pierwszej kolejności na całkowitą spłatę zadłużenia spółki wobec konsorcjum bankowego Work Service w wysokości ok. 110 mln zł. W skład konsorcjum bankowego wchodzą: Bank BNP Paribas, Bank Millennium, Santander Bank Polska oraz PKO Bank Polski.  

- Ustalenie warunków sprzedaży Prohuman to kolejny zakończony sukcesem element trwającego od zeszłego rokuintensywnego procesu restrukturyzacji Grupy Work Service. Poza spółką węgierską planujemy również sprzedaż podmiotów zależnych działających na rynkach słowackim oraz czeskim. Dzięki temu będziemy mogli skupić się na działalności w Polsce i Niemczech, a więc rynkach, które charakteryzują się największym potencjałem wzrostu – dodaje Iwona Szmitkowska.

Term Sheet zakłada również elementy motywujące Profolio i spółkę celową do przeprowadzenia sprzedaży, w tym przejęcie całkowitej kontroli nad sprzedażą Prohuman przez Work Service oraz zawieszenie wszelkich zobowiązań Work Service wobec węgierskich spółek aż do 2021 i 2022 roku, w przypadku nie dojścia opisanej powyżej transakcji do skutku w wyznaczonym terminie. 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Work Service SA

więcej o Work Service SA

Work Service wypracował niemal 14 mln zł zysku netto w I kwartale 2019 roku

Work Service, największa spółka sektora usług personalnych w Polsce, opublikowała raport okresowy za I kwartał 2019 rok. Przychody spółki wyniosły w tym okresie prawie 425 mln zł. Szczególny wzrost został odnotowany na podstawowych wynikach finansowych. Zysk EBITDA wyniósł ponad 17 mln zł i był wyższy aż o 172 % w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej. Spółka wypracowała również zysk netto na poziomie prawie 14 mln zł, podczas gdy roktemu wartość wyniku netto była ujemna i wyniosła -5,9 mln zł.

więcej

Work Service kontynuuje restrukturyzację oraz zapowiada rozwój biznesu w Polsce i w Niemczech

Work Service, największa spółka sektora usług personalnych w Polsce, opublikowała raport roczny za 2018 rok. Był to okres realizacji procesu restrukturyzacji zadłużenia Work Service, w wyniku którego Grupa odnotowała zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie ponad 10 mln zł. Pozytywny wynik jest głównie efektem sprzedaży spółki Exact System, z której pozyskano ponad 155 mln zł. Środki posłużyły na spłatę części zobowiązań wobec banków. Work Service zamierza kontynuować restrukturyzację oraz skupić się na rozwoju działalności operacyjnej w Polsce i w Niemczech.

więcej