Aktualności

30.07.2019

Ruszają zapisy na akcje Boruty Zachem w ramach wykonania prawa poboru

We wtorek 30 lipca rozpoczynają się zapisy na akcje spółki notowanej na NewConnect - Boruty Zachem. Inwestorzy, w ramach prawa poboru i zapisów dodatkowych, będą mogli dokonywać zapisów do 13 sierpnia 2019 r. Cena emisyjna została ustalona na 0,20 zł za akcję. Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać ok. 10,6 mln zł, które zamierza przeznaczyć m.in. na zwiększenie kapitału obrotowego, w związku ze wzrostem skali działalności firmy Laboratorium Naturella oraz na inwestycję w nowoczesne Centrum R&D.

Oferta publiczna obejmuje nie więcej niż 52.915.030 akcji zwykłych serii E. Emisja odbywa się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji. Oferującym akcje jest Dom Maklerski INC SA Doradcą finansowym Spółki jest Partners & Ventures Sp. z o.o.

- Mamy jasno sprecyzowany plan rozwoju spółki. Realizacja celów emisyjnych pozwoli nam wejść w fazę dynamicznie rosnącego, innowacyjnego przedsiębiorstwa o stabilnej pozycji rynkowej, wyspecjalizowanego w eko-produkcji. Działamy w bardzo perspektywicznej branży, gdzie segment produktów naturalnych ma bardzo duży potencjał. Chcemy to w pełni wykorzystać  – powiedział Marcin Pawlikowski, Wiceprezes Zarządu Boruta-Zachem SA

Boruta Zachem  planuje wykorzystać pozyskane środki w następujący sposób, poprzez:
- zasilenie kapitału obrotowego Spółki, zwiększanie wolumenu sprzedaży, dywersyfikację portfela odbiorców i produktów firmy;
-podwyższenie kapitału w Laboratorium Naturella Sp. z o.o., który zostanie m. in. przeznaczony na wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez firmę (budowa Centrum R&D);
-zwiększenie inwestycji w InventionBio Sp. z o.o.

Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na dalszy dynamiczny rozwój firmy w obszarze ekologicznej produkcji i biotechnologii. Zamiarem Spółki jest popularyzacja naturalnych kosmetyków i środków czystości pod markami OnlyBio i OnlyEco, rozwój oferty produktowej oraz zwiększenie wolumenów sprzedaży. Zwiększenie skali działalności Boruty Zachem będzie możliwe również dzięki budowie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Laboratorium Naturella.Celem utworzenia Centrum będzie realizacja prac badawczych w obszarze naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych oraz kosmetyków do higieny, których innowacyjny skład zapewni wysoki stopień bezpieczeństwa w stosowaniu. Wartość zaplanowanych nakładów inwestycyjnych związanych z budową Centrum wynosi ok. 11 mln zł. Na ten cel Laboratorium Naturella otrzymała blisko 5,5 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Część kwoty pozyskanej w ramach emisji akcji ma posłużyć jako wkład własny do projektu. Spółka zamierza też zwiększyć inwestycję w firmęInventionBio Sp. z o.o. Podstawowym obszarem działalności firmy InventionBio są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.  InventionBio to firma z wysokim potencjałem na bycie największą w Polsce biorafinerią. Misją firmy jest zoptymalizować produkcję biosurfaktantów i całkowicie zastąpić nimi surfaktanty chemiczne. 

Harmonogram Oferty Akcji serii E:

26 lipca 2019 r.                     Dzień Prawa Poboru
29 lipca 2019 r.                     Publikacja Memorandum Informacyjnego  
30 lipca 2019 r.                     Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
13 sierpnia 2019 r.              Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
20-25 sierpnia 2019 r.         Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych składane przez Inwestorów, którzy odpowiedzą na zaproszenie Zarządu
26 sierpnia 2019 r.              Przydział Akcji Inwestorom, którzy złożyli zapisy w ramach wykonania Prawa Poboru oraz w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu


Memorandum Informacyjne Boruty Zachem zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki www.boruta-zachem.pl , a także Domu Maklerskiego INC (www.dminc.pl

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

BORUTA-ZACHEM SA

więcej o BORUTA-ZACHEM SA

Boruta Zachem i InventionBio rozpoczęły negocjacje ze szwajcarskim funduszem private equity

Boruta-Zachem SA – grupa rozwijająca ekologiczne i biotechnologiczne rozwiązania wraz ze spółka zależną InventionBio, podpisały umowę o poufności z szwajcarskim funduszem inwestycyjnym Elbrus Capital Management. Podpisanie umowy rozpoczyna etap negocjacji w sprawie potencjalnej inwestycji funduszu private equity – bezpośredniego zakupu istniejących akcji Boruty Zachem lub udziałów InventionBio.

więcej

Boruta Zachem planuje skokowy wzrost wartości Grupy w ciągu 2 lat

Globalna komercjalizacja rozwiązań z zakresu biotechnologii przemysłowej oraz zdobycie pozycji lidera na rynku kosmetyków naturalnych w Polsce – to główne filary rozwoju Boruta Zachem, zmieniającej nazwę na Hub.Tech. Władze Grupy do końca 2022 r. planują zwiększenie wartości rynkowej do 1 mld USD. Równolegle Spółka rozpoczęła przygotowania do przeniesienia notowań na główny rynek GPW, a sam debiut planuje na pierwszy kwartał 2021 r.

więcej

Boruta Zachem planuje przejęcie biotechnologicznej firmy InventionBio

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect rozpoczęła negocjacje dotyczące przejęcia InventionBio - spółki prowadzącej badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. Pieniądze na realizację transakcji będą pochodzić z emisji akcji, której cena, zgodnie z rekomendacją Zarządu, nie będzie niższa niż 0,82 zł. Cena akcji na zamknięciu sesji 27 sierpnia wynosiła 0,71 zł.

więcej

Boruta Zachem z czterokrotnym wzrostem zysku netto w 2Q 2020 r.

Boruta-Zachem SA – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 % wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rokwcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

więcej

Boruta Zachem z rekordowymi przychodami w 2Q 2019 r.

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 % wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

więcej

Przychody Boruty Zachem wzrosły o 24 % w IV kwartale 2018 r.

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 % względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

więcej

Boruta-Zachem planuje przejęcie Laboratorium Naturella

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej podpisała list intencyjny w sprawie potencjalnego przejęcia biotechnologicznej firmy oferującej ekologiczne kosmetyki i środki czystości, Laboratorium Naturella. Porozumienie umożliwi rozpoczęcie negocjacji w sprawie szczegółowych warunków umowy. Obie strony chcą zakończyć negocjacje w 2018 r., a wartość transakcji nie przekroczy 1,0 mln zł.

więcej

Laboratorium Naturella komercjalizuje innowacyjną technologię pozyskiwaniabiosurfaktyny z rzepaku

Stworzona przez zespół Ewy Wójcikowskiej firma biotechnologiczna, wprowadziła na rynek prawie 50 ekologicznych kosmetyków i środków czystości składających się przynajmniej w 99% ze składników pochodzenia naturalnego, stworzonych na bazie unikalnej biosurfaktyny z rzepaku. Jednym z priorytetów innowacyjnej firmy jest zbudowanie sieci sprzedaży, składającej się ze specjalistycznych sklepów ekologicznych, zielarskich, aptek oraz drogerii funkcjonujących w postaci stacjonarnej, a także internetowej.

więcej