Aktualności

12.11.2019

PL Group z przychodami o 82% większymi rdr. w III kw. 2019

PL Group, notowana na NewConect spółka działająca w branży motoryzacyjnej, technologicznej i biurowej, wypracowała w minionym kwartale bardzo dobre wyniki. Przychody wyniosły 1,57 mln zł, co oznacza wzrost o 82% rdr. Zysk netto wzrósł prawie 4-krotnie, osiągając wartość 840 tys. zł. Atrakcyjne rezultaty są wynikiem rozpoczęcia działalności operacyjnej nowych marek własnych oraz wysokiej dyscypliny kosztowej, co pozwoliło istotnie poprawić rentowność. Grupa konsekwentnie realizuje strategię rozwoju marek własnych, dzięki czemu liczy na dalszy wzrost wyników w kolejnych okresach.

-Jesteśmy zadowoleni z wyników, osiągnęliśmy bardzo wysokie dynamiki wzrostu. Wypracowaliśmy o 268% rdr. większy zysk operacyjny oraz prawie 2-krotnie wyższe przychody (+82% rdr.). Zintensyfikowaliśmy działania związane z rozwojem marek własnych oraz skoncentrowaliśmy się na uzyskaniu wysokich rentowności, co zaowocowało przyrostem przychodów i zysków w III kwartale. Liczymy, że będzie to powtarzalny proces, w następnych kwartałach. Warto jednak zaznaczyć, iż znaczącym elementem składowym takiego wzrostu jest rozpoczęcie działalności operacyjnej marek ®PLGROUP_Powiśle, #MRKMH oraz SoftClouds®. Na tym jednak nie poprzestajemy, aktualnie dynamicznie rozwijamy marki własne. Finalizujemy umowę z inwestorem w PL Detailing, z którym wspólnie zamierzamy stworzyć jedno z najnowocześniejszych centrów detailigowych w Polsce. Razem z Gama Holding niebawem otworzymy showroom samochodów kolekcjonerskich. Co więcej w najbliższych tygodniach przeniesiemy się do Elektrowni Powiśle, gdzie otworzymy pierwsze w Polsce biuro hybydowe. Dzięki aktualnie realizowanym projektom liczę na utrzymanie dobrych wyników w następnych okresach. – komentuje Sebastian Albin, Prezes Zarządu PL Group.

Na początku tygodnia PL Group poinformowało o planowanym skupie akcji, który zostanie zarekomendowany Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy 6 grudnia br. Spółka planuje skupić do 1 mln akcji własnych. Proponowany zakres ceny jednej akcji wynosi od 0,50 zł do 2,50 zł. W ocenie Zarządu aktualna wycena akcji PL Group znacznie od biega od jej wartości godziwej i potencjału rozwoju.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

PL Group

więcej o PL Group

PL Group z 4,15 mln zł EBITDA w 2019 r.

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, wypracowała w 2019 r. przychody w wysokości 6,43 mln zł, liczone jako suma przychodów netto w kwocie 3,75 mln zł oraz przychodów operacyjnych 2,67 mln zł. EBITDA wzrosła o 130% i osiągnęła wartość 4,15 mln zł. Z kolei zysk netto, w porównaniu z 2018 r., zwiększył się o 275% osiągając wartość 3,17 mln zł. Miniony rokto czas realizacji strategii budowania Grupy w oparciu o marki własne.

więcej

PL Group stawia kolejny krok na drodze rozwoju marek własnych

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, realizuje założoną strategię budowania Grupy opartej o marki własne. PL Group zawiązało dwie odrębne spółki z o.o., do których wniosło działalności prowadzone przez dwie marki własne. Nowo zawiązane PLD Sp. z o.o. i PLCFM Sp. z o.o. będą mogły działać bardziej elastycznie, co umożliwi efektywniejszą realizację poszczególnych projektów.

więcej

Tomasz Gutowski nowym członkiem Rady Nadzorczej PL Group

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, zyskała nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Gutowskiego. Jest on od lat związana z branżą leasingową, posiada także silne kompetencje w zakresie IT oraz platformy SalesForce. Tomasz Gutowski nadal będzie zajmował się w Grupie business developmentem nowej aplikacji, tworzonej w oparciu o platformę SalesForce, PLCFM®.

więcej

PL Group aktualizuje strategię do 2020 r.

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, aktualizuje strategię na najbliższy rok. Grupa stawia na rozwój marek własnych oraz rozszerzenie działalności o segment nieruchomościowo-biurowy i technologiczny. Zamierza także przyjąć, obowiązujący do 2021 r., program skupu akcji własnych.

więcej

PL Group przenosi się do Elektrowni Powiśle

PL Group, notowana na NewConnect Grupa, której podstawowa działalność wywodzi się z branży motoryzacyjnej rozpoczęła proces przeprowadzki do Elektrowni Powiśle. W nowym obiekcie Grupa będzie dysponowała łącznie 1.135 mkw., w tym przestrzenią biurową oraz wystawienniczą. Prace wykończeniowe już trwają. Ich finalizacja oraz oficjalne przenosiny PL Group do Elektrowni Powiśle planowane są do końca bieżącego roku.

więcej