Aktualności

25.11.2019

CM International startuje z ofertą publiczną akcji

CM International SA, notowany na NewConnect, producent nowej generacji urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej rozpoczął zapisy na akcje serii D w ramach publicznej oferty. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na poprawę infrastruktury produkcyjnej, rozbudowę działu IT oraz R&D, prototypowanie i wprowadzenie do sprzedaży nowych urządzeń. W ramach przeprowadzanej oferty publicznej Spółka chce pozyskać ok. 4,25 mln zł.

W ramach publicznej oferty akcji inwestorzy będą mogli kupić nie więcej niż 105 000 akcji nowej emisji serii D, które po rejestracji będą stanowiły 8 % w kapitale zakładowym Spółki. Cena emisyjna w ofercie została wyznaczona na 40,50 zł za jedną akcję. Kapitalizacja CM International SA w przededniu ogłoszenia oferty wyniosła prawie 68 mln zł, a jedna akcja była wyceniana na 56,50 zł. Zatem zainteresowani inwestorzy będą mogli nabyć akcje z ponad 28 % dyskontem do ceny z dnia 22.11.2019 r. Emisja, o wartości 4 252 500 zł, przeprowadzana będzie w formie oferty publicznej skierowanej do nieograniczonego grona adresatów. Minimalną kwota, na jaką może opiewać zapis na akcje wynosi 2 025 zł.

Zapisy na akcje będą prowadzone od 25 listopada do 18 grudnia 2019 r. Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Prosper Capital Dom Maklerski SA Zapisy można składać osobiście lub korespondencyjnie u Oferującego i u jego agentów firmy inwestycyjnej. Szczegółowe informacje o zasadach subskrypcji zamieszczone są na stronie internetowej Oferującego www.pcdm.pl.

-CMI rozwija się niezwykle dynamicznie dlatego dodatkowe środki umożliwiłyby realizację kolejnych projektów. Pozyskane środki zagospodarujemy między innymi w poprawę infrastruktury produkcyjnej oraz poszerzenie portfolio naszych produktów. Rynek urządzeń do zabiegów kosmetycznych i medycyny estetycznej zmienia się niezwykle dynamicznie. Produkty CMI charakteryzują się wysokim zaawansowaniem technologicznym, które wprowadziły rynek kosmetyczny w Rewolucję 4.0. W celu zachowania przewag konkurencyjnych musimy w przeciągu 2 lat dysponować dodatkowymi produktami, które sprostają rosnącym wymaganiom rynku. – powiedział Mariusz Kara, Prezes Zarządu CM International SA

Cele emisyjne:


CM International SA chce pozyskać ok. 4,25 mln zł z emisji akcji serii D w ramach oferty publicznej. Środki finansowe, które pozyska Spółka będą przeznaczone na następujące cele:

Lp.    Cel emisji
1.    Rozpoczęcie prac związanych z rozbudową hali tj. prace projektowe i rozpoczęcie prac budowlanych;
2.    Rozbudowa działu IT oraz R&D na co składają się koszt pracodawcy na wynagrodzenia dla nowo zatrudnianych specjalistów oraz zakup sprzętu, oprogramowania i licencji;
3.    Prototypowanie oraz wprowadzenie do sprzedaży tj. stworzenie oraz wprowadzenie do sprzedaży sześć nowych urządzeń w okresie 24 miesięcy
4.    Koszty związane z przeprowadzeniem oferty publicznej;

Jako jeden z celów emisyjnych CM International wskazało rozpoczęcie prac związanych z rozbudową hali produkcyjnej. Po przeprowadzce do nowego obiektu, Spółka będzie miała do dyspozycji ok. 800 m2 powierzchni. Jednak z uwagi na skokowy wzrost skali działalności, niezbędne jest aby zwiększyć powierzchnię montażową. Większa powierzchnia oraz dodatkowe wyposażenie zapewnią CMI optymalny poziom produkcyjny przy zachowaniu wysokiej jakości.

Drugim celem wskazanym przez CMI jest rozbudowa działu IT oraz R&D. Model działalności Spółki wymaga sprawnej i niezawodnej obsługi urządzeń oraz ich serwisowania. Obecnie produkty CM International oferowane są w ponad 50 państwach na całym świecie. Do sprostania dynamicznie rosnącej sieci urządzeń wymagana jest rozbudowa działu IT. Drugim aspektem wpisującym się w realizację celu jest rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego. Nowoczesny dział R&D zapewni utrzymanie przewag konkurencyjnych produktów i spółki CMI na rynku.

Niezwykle ważnym celem wskazanym przez Spółkę jest wprowadzenie do sprzedaży aż sześciu nowych urządzeń w okresie 24 miesięcy. W ramach realizacji celu zaplanowano wykorzystanie pozyskanych środków na kompleksowy proces prototypowania oraz wprowadzenia produktów na rynek.

Jeśli chodzi o zaawansowanie technologiczne urządzeń wykorzystywanych przy zabiegach medycyny estetycznej to śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy pionierami. Nasz soft oraz wykorzystanie Internetu w urządzeniach umożliwiło wprowadzenie przemysłu kosmetycznego w nową erę zarządzania i serwisowania. Tempo zmian technologicznych w branży jest niezwykle wysokie. Aby sprostać trendom, musimy rozbudować dział IT oraz centrum badawczo-rozwojowe – powiedział Michał Sebastian, Wiceprezes Zarządu CM International SA

Harmonogram Oferty Akcji serii D:


25 listopada 2019 r.
    Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D
18 grudnia 2019 r.    Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D
19 grudnia 2019 r.    Dzień Przydziału akcji serii D

Struktura kapitału zakłądowego CM International SA na chwilę obecną wygląda następująco: 54,86 % akcji posiada Pan Mariusz Kara, 12,47 % akcji należy do spółki Certus Investment Sp. z o.o., a 11,64 % do Spółki Weremczuk Holding Sp. z o.o., a 4,32 % akcji posiada Pan Michał Sebastian. Pozostali akcjonariusze posiadają łącznie 16,71 % udziałów.

Dokument Ofertowy związany z emisją akcji serii D CMI International SA został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.cmisa.eu, a także Prosper Capital Domu Maklerskiego www.pcdm.pl.

Po trzech pierwszych kwartałach 2019 r. CMI osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 12,4 mln zł, co stanowi wzrost o 64,2% w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie rokuubiegłego. W ujęciu narastającym, tj. za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r, wynik netto wyniósł prawie 1,49 mln zł, co stanowi ponad 20% wzrost (niemal 1,24 mln zł) w porównaniu do równoległego okresu roku2018. Produkowane przez Spółkę urządzenia, w ostatnich okresach zyskują coraz większą popularność na europejskim rynku urządzeń kosmetycznych. Tylko w trzecim kwartale Spółka pozyskała zamówienia od klienta z Niemiec oraz Hiszpanii o wartości ponad 2 mln euro.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

CM International SA

więcej o CM International SA

CM International wprowadza nowe urządzenie do terapii falą uderzeniową

CM International notowany na NewConnect, producent nowej generacji urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej z sukcesem zakończył testy nowego urządzenia pod nazwą Athor. Zostały one przeprowadzone w Hiszpanii wraz z partnerem handlowym CMI. Po wprowadzeniu produktu do sprzedaży CMI zachowa wszelkie prawa do sprzedaży produktu na całym świecie poza rynkiem hiszpańskim.

więcej

CM International będzie rozwijać działalność bez wsparcia z oferty publicznej

CM International notowany na NewConnect, producent nowej generacji urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej poinformowało, że oferta publiczna akcji serii D nie doszła do skutku z powodu nieosiągnięcia minimalnego wymaganego progu zapisów. Spółka zapewnia jednak, że nie rezygnuje z realizacji celów emisyjnych wskazanych w ofercie. Producent rozważa pozyskanie finansowania na te cele z innych źródeł. Jednocześnie CMI wskazuje, że niepozyskanie kapitału w ramach oferty nie wpływa na bieżącą działalność producenta.

więcej

Rośnie popyt na bycie pięknym – podsumowanie 2019 rokuz CM International

CM International notowany na NewConnect, producent nowej generacji urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej podaje, że zagregowana wartość zamówień w ubiegłym rokuwyniosła 22 mln zł. Większość zamówień pochodziło od klientów z Hiszpanii i Niemiec. Dodatkowo CMI informuje, że w lutym br. przeniesie się do swojej nowej siedziby.

więcej

CM International wchodzi na rynek nigeryjski i wskazuje kierunki ekspansji geograficznej

CM International SA, notowany na NewConnect, producent nowej generacji urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej rozpoczyna współpracę z  partnerem z rynku nigeryjskiego. Spółka zrealizuje zamówienie inicjujące o wartości 79 tys. USD. Poza rozszerzeniem obecności na rynku afrykańskim, Zarząd CM International zapowiada mocniejsze zaakcentowanie obecności CMI na rynku polskim i wskazuje kolejne kierunki ekspansji geograficznej m.in. w państwach Bliskiego Wschodu.

więcej