Aktualności

29.11.2019

MZN Property z EBITDA większą o 41 % w III kw. 2019 r.

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl wypracowała w III kw. 2019 r. 8,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 24 % r/r. EBITDA urosła o 41 % r/r osiągając wartość 1,1 mln zł. Zysk netto również odnotował wysoką dynamikę w wysokości 33 % i wyniósł 606 tys. zł. Dobre wyniki w III kw. to głównie zasługa intensywnego rozwoju segmentu finansowego.

-Miniony kwartał zaliczamy do udanych. W porównaniu z III kw. 2018 r. odnotowaliśmy relatywnie wysokie dynamiki, które są pochodną dynamicznie rozwijanego przez nas segmentu finansowego. Obszar ten wypracował w III kw. 2019 r. przychody większe o 59% r/r. Jest to przede wszystkim efekt konsekwentnego rozwijania sieci franczyzowej Lendi (jak dotąd podpisaliśmy 29 umów franczyzowych) oraz rozbudowy siatki ekspertów kredytowych. – komentuje Jarosław Święcicki, Prezes Zarządu MZN Property.

W III kwartale 2019 r. MZN Property osiągnął wyższe dynamiki wzrostu przychodów (+24 % r/r) niż w I półroczu 2019 r. (+15 % r/r). Trend ten jest kontynuowany również w IV kwartale – wzrost przychodów o 50% r/r w październiku. Jednocześnie Grupa poprawia rentowność, która na poziomie netto wyniosła 7 % w III kwartale, względem 2 % w I półroczu 2019 r. oraz 6 % w III kwartale 2018 r.

W ostatnich tygodniach Grupa koncentrowała się na implementacji zawartej w czerwcu umowy partnerskiej z serwisem Allegro.pl, największą platformą zakupową on-line i niekwestionowanym liderem sektora e-commerce w Polsce.

-Zakończyliśmy już proces migracji ofert nieruchomości z bazy morizon.pl do serwisu Allegro.pl. Dzięki temu możemy udostępnić nasze ogłoszenia ponad 17 milionom użytkowników tego serwisu. Liczymy, że współpraca z Allegro.pl istotnie przyśpieszy rozwój segmentu nieruchomościowego Grupy już w 2020 r. 
– dodaje Jarosław Święcicki.

W minionym okresie Spółka rozpoczęła nową kampanię reklamową serwisu Morizon.pl oraz przeprowadziła wymianę formatów reklamowych w realizowanych kampaniach efektywnościowych. Nowe kreacje są emitowane w mediach internetowych, przede wszystkim w sieci reklamowej Google, na Facebooku i na Instagramie.

Działania marketingowe realizowane w III kw. 2019 r. zaowocowały wzrostem oglądalności serwisów Grupy. W okresie od sierpnia do września br. odwiedziło je średnio 1,28 mln realnych użytkowników miesięcznie. To o blisko 8% więcej niż średnia z poprzedniego kwartału. – mówi Sławomir Topczewski, Wiceprezes Zarządu MZN Property.

W 2019 r. Grupa konsekwentnie zwiększa generowane przepływy pieniężne skutecznej realizacji strategii rozwoju Grupy w obszarze nieruchomościowym i finansowym połączonej z działaniami zmierzającymi do długoterminowej poprawy zdolności Grupy do generowania gotówki. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły w III kwartale 900 tys. zł, wobec 826 tys. zł w II kwartale i 323 tys. zł w I kwartale. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły odpowiednio  492 tys. zł (Q3), -662 tys. zł (Q2) oraz -631 tys. zł (Q1).

MZN Property tworzy technologiczną platformę OneStopShop działającą na rynku nieruchomości i finansów. Wspiera ona klienta na wszystkich etapach poszukiwania, zawierania i finansowania transakcji nieruchomościowych, oferując dostęp do szerokiej gamy produktów finansowych.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

MZN Property

więcej o MZN Property

Przychody MZN Property wzrosły w październiku o 50 %

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl wypracowała w październiku br. 3,28 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 50 % względem października 2018 r. Świetne rezultaty to głównie efekt dynamicznego rozwoju segmentu finansowego.

więcej

Grupa MZN Property podsumowuje rok2018

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, odnotowała w 2018 r. 26,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Stanowi to 24 % wzrost względem 2017 r. W ubiegłym rokuimponujący wzrost – o blisko 68 procent – odnotował segment finansowy, który od ponad dwóch lat jest intensywnie rozbudowywany.

więcej

Grupa MZN Property wypracowała w styczniu 2,2 mln zł przychodów

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, wypracowała w styczniu 2019 r. 2.208 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Oznacza to 17 % wzrostu względem stycznia 2018 r. W 2019 r. Grupa chce dalej umacniać swoją pozycję w obszarze serwisów nieruchomościowych oraz pośrednictwa finansowego

więcej

Grupa MZN Property wypracowała w grudniu 2,3 mln zł przychodów

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, osiągnęła w grudniu 2018 r. 2.298 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 16,7 % względem grudnia 2017 r. W całym 2018 r. sprzedaż wyniosła 26.337 tys. zł i była wyższa o blisko 24 % względem poprzedniego roku.

więcej

MZN Property podsumowuje dziewięć miesięcy 2018 r.Przychody wzrosły o 27 %

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl oraz sieci dystrybucji kredytów hipotecznych i gotówkowych Lendi, wypracowała w trzech pierwszych kwartałach 2018 r. przychody na poziomie 19,7 mln zł, co stanowi 27 % wzrost rdr. Zysk netto wzrósł rdr. o 72 %, osiągając wartość 2,2 mln zł. Kluczowym wydarzeniem w III kwartale był soft lunch i otwarte testy internetowej platformy dystrybucji kredytów hipotecznych – Eksperta Kredytowego Online.

więcej

MZN Property osiągnął we wrześniu 2,2 mln zł przychodów

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, wypracowała we wrześniu 2.209 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 25 % względem września 2017 r. Grupa prowadzi aktywne działania wzmocnienia marki Morizon.pl i akwizycji użytkowników, a w najbliższym tygodniu uruchomi platformę internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły w sierpniu o 37,4 % r/r.

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, wypracowała w sierpniu 2018 r. 2.350 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 37,4 % względem sierpnia 2017 r. Grupa kontynuuje testy platformy internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych oraz rozpoczyna kampanię promocyjną serwisu Morizon.

więcej

Rekordowe wyniki MZN Property w I półroczu 2018 r.

W I półroczu 2018 r. MZN Property osiągnęła rekordowe wyniki finansowe. W szczególności Grupa wypracowała istotny wzrost przychodów, które wzrosły o 24,2 % r/r i wyniosły 12,7 mln zł. W ujęciu skonsolidowanym MZN Property osiągnął zysk operacyjny w wysokości 2,2 mln zł i zysk netto w wysokości 1,7 mln zł. Grupa szybko rozwija działalność segmentu finansowego, zarówno w obszarze stacjonarnej sieci ekspertów kredytowych, jak i internetowych narzędzi ułatwiających porównanie i wnioskowanie o kredyt hipoteczny.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły w czerwcu o 29,5 % r/r

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, wypracowała w czerwcu 2018 r. 2.225 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 29,5 % względem czerwca 2017 r. Grupa finalizuje prace nad pierwszą w Polsce platformą internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły w maju o prawie 40% r/r

Grupa MZN Property, budująca technologiczną platformę nieruchomościowo-finansową Morizon.pl, wypracowała w maju przychody o 38,9% wyższe niż rokwcześniej. Wartość przychodów wyniosła 2.274 tys. zł, co jest jednym z najlepszych miesięcznych wyników w historii Grupy.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły o 19% w I kwartale 2018 r.

W I kwartale 2018 r. Grupa MZN Property wypracowała przychody na poziomie 6,0 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 19% r/r. Wysoką dynamikę wzrostu odnotował zysk netto, który wzrósł o 83% r/r i wyniósł 0,9 mln zł. Dobre wyniki to efekt umocnienia pozycji na rynku serwisów nieruchomościowych i dynamicznego rozwoju segmentu finansowego.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły w kwietniu o 18,8%

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon wypracowała w kwietniu 2.193 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 18,8% względem kwietnia 2017 r. 15 maja Grupa uruchomiła nową, odświeżoną wersję flagowego serwisu Morizon.pl.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły o ponad 25% w 2017 r.

W 2017 r. Grupa MZN Property (wcześniej Morizon) odnotowała przychody na poziomie 21,3 mln zł. W porównaniu z 2016 r. jest to wzrost o 25% r/r. W tym samym czasie skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 2,0 mln zł, przy zysku netto kształtującym się na poziomie 0,9 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów Grupy jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii - zarówno w segmencie nieruchomościowym, jak i finansowym. W 2017 r. segment finansowy odnotował prawie 3-krotny wzrost i zwiększył udział w przychodach Grupy do około 25%.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły w lutym o 23,8%

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, osiągnął w lutym 1.844 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. To wzrost o 23,8% względem lutego 2017 r. Dynamiczna poprawa rezultatów na początku 2018 r. to efekt wprowadzanych od IV kwartału ubiegłego rokuzmian w segmencie nieruchomościowym oraz rosnącej skali działalności segmentu finansowego.

więcej

Przychody MZN Property wzrosły w styczniu o 19,4%

Grupa MZN Property, właściciel platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, osiągnął w styczniu 1,84 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 19,4% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt wprowadzonych z IV kwartale zmian w segmencie nieruchomościowym oraz rosnącej skali działalności segmentu finansowego.

więcej

MZN Property spodziewa się pozytywnego wpływu działań sprzedażowych na kluczowe KPI

Największy serwis nieruchomościowy Grupy MZN Property – Morizon.pl przeprowadził skuteczne działania w zakresie zwiększenia liczby użytkowników OneStopShop oraz wprowadził zmiany w sposobie rozliczania Klientów profesjonalnych. Według szacunków Zarządu MZN Property, dzięki przeprowadzonym działaniom ARPU (średniomiesięczny przychód z jednego Klienta) dla Klientów profesjonalnych wzrośnie o około 90 zł, czyli o ponad 40%.

więcej

Wzrost zysku netto MZN Property o 40%

MZN Property (wcześniej Morizon) osiągnął w I półroczu 2017 wysokie dynamiki wzrostu wyników finansowych. Jest to zasługa zarówno stabilnego wzrostu segmentu nieruchomościowego, jak i efekt dynamicznego rozwoju segmentu finansowego. Przychody Grupy MZN Property wyniosły w I półroczu 10,3 mln zł i były o 30% wyższe od przychodów osiągniętych w I półroczu 2016 r. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 0,8 mln zł, co oznacza wzrost o 40% r/r.

więcej

Morizon zmienia się w MZN Property

Decyzją Akcjonariuszy Morizon SA zmienił nazwę na MZN Property SA – wczoraj zmianę tę zatwierdził Sąd, dokonując zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana nazwy związana jest z realizacją strategii budowy OneStopShop, w ramach którego użytkownicy znajdą wszystkie usługi niezbędne w procesie transakcji na rynku nieruchomości.

więcej

Morizon.pl największym serwisem nieruchomościowym w Polsce

Morizon został nowym liderem rynku serwisów ogłoszeń nieruchomości pod względem liczby ogłoszeń. W lipcu na Morizon.pl można było znaleźć 709 tys. ogłoszeń z Polski, dzięki czemu serwis wyprzedził dotychczasowego lidera w tej kategorii – Otodom.pl, który miał 704 tys. ogłoszeń.

więcej

Morizon zadebiutuje na Głównym Rynku GPW 5 lipca

5 lipca 2017 rokuMorizon SA zadebiutuje na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Po przeniesieniu swoich notowań z rynku NewConnect głównym celem Grupy będzie dokończenie budowy platformy OneStopShop integrującej wyszukiwanie, finansowanie i dokonywanie transakcji na rynku nieruchomościowym.

więcej

Morizon zadebiutuje na Głównym Rynku GPW 5 lipca

5 lipca 2017 rokuMorizon SA zadebiutuje na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Po przeniesieniu swoich notowań z rynku NewConnect głównym celem Grupy będzie dokończenie budowy platformy OneStopShop integrującej wyszukiwanie, finansowanie i dokonywanie transakcji na rynku nieruchomościowym.

więcej

Grupa Morizon zrewolucjonizuje rynek nieruchomości

Grupa technologiczno – finansowa Morizon chce radykalnie przyśpieszyć proces zakupu, sprzedaży i finansowania nieruchomości. Autorskie rozwiązania technologiczne ułatwią wyszukiwanie odpowiedniej nieruchomości i zautomatyzują proces kredytowy. Elementem realizacji tej strategii jest przejście notowanej na NewConnect spółki na główny rynek GPW. W zeszłym tygodniu Morizon złożył prospekt emisyjny w KNF.

więcej