Aktualności

29.11.2019

Betacom podsumowuje pierwsze półrocze 2019 roku

Giełdowy Betacom, specjalizujący się w tworzeniu oraz wdrażaniu rozwiązań technologicznych, opublikował raport za I półrocze 2019 roku. W tym okresie Spółka kontynuowała realizację strategii rozwoju na lata 2017-2020, która zakłada rozwój działalności w oparciu o cztery linie biznesowe (Hybrydowe IT, Smart Workplace, Edukację i Logistykę) oraz zwiększenie przychodów z wysokomarżowych kanałów.

Opublikowana w 2017 rokustrategia rozwoju Betacom zakłada wzrost udziału przychodów z tytułu wdrożeń rozwiązań własnych, projektów realizowanych w modelu abonamentowym oraz projektów zagranicznych. Zgodnie ze strategią każdy z wymienionych źródeł przychodów powinien do końca marca stanowić po 20 procent udziału w łącznej ich strukturze.  W ramach strategii Spółka dokonała podziału prowadzonej działalności na cztery linie biznesowe: Hybrydowe IT (działalność prowadzona od początku istnienia Spółki), Logistykę, Edukację oraz Smart Workplace (nowe linie biznesowe).

- Minione półrocze było bardzo efektywne z perspektywy wdrażania projektów z nowych linii biznesowych, wpisujących się jednocześnie w KPI naszej strategii. Bardzo intensywnie zwiększamy sprzedaż usług własnych w obszarze Hybrydowego IT. Pozyskujemy także nowe kontrakty w ramach Smart Workplace oraz Logistyki. Równie dynamicznie rozwijamy działalność linii biznesowej Edukacja. Prowadzimy negocjacje z potencjalnymi kontrahentami, dotychczas z sukcesem wypracowaliśmy kilka projektów, a ich efekt będzie widoczny w wynikach kolejnych dwóch kwartałów. Niemniej, najważniejszą inicjatywą sprzedażową realizowaną w pierwszym półroczu rokufinansowego w obszarze edukacji, są negocjacje umowy dystrybucyjnej z partnerem technologicznym oraz dostawcą usług edukacyjnych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii - komentuje Bartłomiej Antczak, Prezes Zarządu Betacom SA

Celem Spółki jest maksymalizacja wyników operacyjnych uzyskiwanych w nowych liniach biznesowych. Zgodnie z danymi finansowymi za 2018 rokprzychody z tytułu linii biznesowych - Logistyka, Edukacja oraz Smart Workplace - odpowiadały za 10 procent przychodów ze sprzedaży oraz aż za 50 procent zysku operacyjnego. Zdaniem Zarządu wpływ nowych linii biznesowych na wzrost marży operacyjnej w roku obrotowym 2019 będzie jeszcze większy, a w średnim terminie będą głównym czynnikiem wzrostu wyników.

 - W drugim półroczu naszym priorytetem jest dalsza realizacja strategii, która przełoży się na wzrost wyników, zwiększenie dywersyfikacji działalności oraz w konsekwencji wzrost wartości dla akcjonariuszy. Będzie to okres prac nad zleceniami, których rozpoczęcie zostało przesunięte z różnych przyczyn z pierwszego półrocza. Zgodnie z naszymi założeniami, wyniki finansowe za 2019 rokpowinny odzwierciedlać realizację strategii na lata 2017-2020 oraz być wyższe niż w roku ubiegłym  -
dodaje Bartłomiej Antczak, Prezes Zarządu Betacom SA

Zgodnie z opublikowanym raportem okresowym za I półrocze 2019 rokuGrupa Kapitałowa Betacom odnotowała w tym okresie 49,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA na poziomie 158 tys. zł oraz wynik netto na poziomie -634 tys. zł.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Betacom

więcej o Betacom

Betacom skutecznie pozyskuje nowe kontrakty i liczy na bardzo dobry IV kwartał

Giełdowy Betacom, specjalizujący się w tworzeniu oraz wdrażaniu rozwiązań technologicznych m.in. dla branży logistycznej, finansowej oraz edukacji, osiągnął w III kwartale 2019 r. obr. 28 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 12 % względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Spółka koncentruje się na realizacji strategii , która zakłada przede wszystkim rozwój w oparciu o cztery linie biznesowe – Hybrydowe IT, Smart Workplace, Edukację i Logistykę. W ocenie zarządu nowe linie biznesowe istotnie wpływają na efektywność funkcjonowania Grupy, zwiększają jej potencjał, możliwości rozwoju i pozyskiwania nowych klientów.

więcej