Aktualności

03.01.2020

PL Group stawia kolejny krok na drodze rozwoju marek własnych

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, realizuje założoną strategię budowania Grupy opartej o marki własne. PL Group zawiązało dwie odrębne spółki z o.o., do których wniosło działalności prowadzone przez dwie marki własne. Nowo zawiązane PLD Sp. z o.o. i PLCFM Sp. z o.o. będą mogły działać bardziej elastycznie, co umożliwi efektywniejszą realizację poszczególnych projektów.

Spółki będą kontynuowały działalność odpowiednich marek własnych. PLD Sp. z o.o. będzie zarządzać marką PLDETAILING, działającą w obszarze detailingu i modyfikacji wizualnej aut. Z kolei PLCFM Sp. z o.o. będzie odpowiadać za rozwój aplikacji do zarządzania flotą PLCFM®, stanowiącej technologiczny segment PL Group.

-W przypadku PLD Sp. z o.o. aktualnie wszystkie udziały posiada PL Group, które wniosło do spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) wycenioną na kwotę 1,16 mln zł. Udało nam się także pozyskać zewnętrznego inwestora, który poprzez wkład pieniężny w wysokości 473 tys. zł obejmie przyszłą emisję udziałów, w wyniku czego będzie posiadał 49% udziałów w spółce. Dodatkowo następstwem umowy z inwestorem będzie, w najbliższych dniach, podpisanie umowy najmu lokali przy ul. Łopuszańskiej, gdzie planujemy stworzyć najnowocześniejszy salonu detailingu w Polsce.
– komentuje Sebastian Albin, Prezes Zarządu PL Group.

W kwestii PLCFM Sp. z o.o., PL Group do nowej spółki wniosło również ZCP wycenioną na kwotę 1,42 mln zł, obejmując za to 100 % udziałów. Spółka będzie odpowiadała za rozwój i komercjalizację nowej aplikacji PLCFM®, służącej efektywnemu zarządzaniu flotami pojazdów w firmach. Dodatkowo będzie posiadać szereg funkcji m.in. zarządzanie flotą, monitoring pojazdów, zgłoszenie szkód komunikacyjnych, administracja. Będzie to pierwsza takiego typu aplikacja w SalesForce.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

PL Group

więcej o PL Group

PL Group z 4,15 mln zł EBITDA w 2019 r.

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, wypracowała w 2019 r. przychody w wysokości 6,43 mln zł, liczone jako suma przychodów netto w kwocie 3,75 mln zł oraz przychodów operacyjnych 2,67 mln zł. EBITDA wzrosła o 130% i osiągnęła wartość 4,15 mln zł. Z kolei zysk netto, w porównaniu z 2018 r., zwiększył się o 275% osiągając wartość 3,17 mln zł. Miniony rokto czas realizacji strategii budowania Grupy w oparciu o marki własne.

więcej

Tomasz Gutowski nowym członkiem Rady Nadzorczej PL Group

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, zyskała nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Gutowskiego. Jest on od lat związana z branżą leasingową, posiada także silne kompetencje w zakresie IT oraz platformy SalesForce. Tomasz Gutowski nadal będzie zajmował się w Grupie business developmentem nowej aplikacji, tworzonej w oparciu o platformę SalesForce, PLCFM®.

więcej

PL Group aktualizuje strategię do 2020 r.

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, aktualizuje strategię na najbliższy rok. Grupa stawia na rozwój marek własnych oraz rozszerzenie działalności o segment nieruchomościowo-biurowy i technologiczny. Zamierza także przyjąć, obowiązujący do 2021 r., program skupu akcji własnych.

więcej

PL Group z przychodami o 82% większymi rdr. w III kw. 2019

PL Group, notowana na NewConect spółka działająca w branży motoryzacyjnej, technologicznej i biurowej, wypracowała w minionym kwartale bardzo dobre wyniki. Przychody wyniosły 1,57 mln zł, co oznacza wzrost o 82% rdr. Zysk netto wzrósł prawie 4-krotnie, osiągając wartość 840 tys. zł. Atrakcyjne rezultaty są wynikiem rozpoczęcia działalności operacyjnej nowych marek własnych oraz wysokiej dyscypliny kosztowej, co pozwoliło istotnie poprawić rentowność. Grupa konsekwentnie realizuje strategię rozwoju marek własnych, dzięki czemu liczy na dalszy wzrost wyników w kolejnych okresach.

więcej

PL Group przenosi się do Elektrowni Powiśle

PL Group, notowana na NewConnect Grupa, której podstawowa działalność wywodzi się z branży motoryzacyjnej rozpoczęła proces przeprowadzki do Elektrowni Powiśle. W nowym obiekcie Grupa będzie dysponowała łącznie 1.135 mkw., w tym przestrzenią biurową oraz wystawienniczą. Prace wykończeniowe już trwają. Ich finalizacja oraz oficjalne przenosiny PL Group do Elektrowni Powiśle planowane są do końca bieżącego roku.

więcej