Aktualności

07.01.2020

Jutro, 8 stycznia Plantwear zadebiutuje na NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Plantwear. Producent drewnianych akcesoriów lifestylowych zadebiutuje na rynku NewConnect 8 stycznia. Funkcję autoryzowanego doradcy w procesie wprowadzenia akcji do obrotu pełniło INC SA

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 spółka dwukrotnie zwiększyła skalę prowadzonej działalności. Plantwear w okresie od stycznia do września 2019 rokuwypracował 6,1 mln przychodów, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego rokuo niemal 135 % W tym okresie spółka wygenerowała 0,3 mln zł zysku netto (względem straty w analogicznym okresie 2018 roku). IV kwartał jest dla spółki historycznie najlepszym okresem sprzedażowym w roku. Wyniki sprzedaży za IV kwartał spółka podsumuje w pierwszej połowie stycznia.

- Debiut na NewConnect to zwieńczenie intensywnych, rocznych działań związanych z rozwojem Plantwear, nie tylko w ujęciu biznesowym, ale również korporacyjnym. W tym okresie firma przekształciła się z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę notowaną na warszawskiej giełdzie. Było to możliwe m.in. dzięki przeprowadzonej kampanii crowdfundingowej oraz wsparciu inwestorów. – mówi Wiktor Pyrzyk, prezes Plantwear.

W I połowie 2019 rokuspółka przeprowadziła kampanię crowdinvestingową na platformie CrowdConnect.pl prowadzonej przez Dom Maklerski INC. Dodatkowo spółka w II półroczu ubiegłego rokuprzeprowadziła prywatną emisję akcji. Łącznie spółka pozyskała od inwestorów 2,4 mln zł, przy wycenie na poziomie 10,0 mln zł.

Za wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect odpowiada autoryzowany doradca INC SA Debiut Plantwear na warszawskiej giełdzie to pierwsze upublicznienie projektu, który prowadził kampanię na platformie CrowdConnect.pl. To również pierwsza spółka, która pozyskała kapitał w kampanii crowdinvestingowej i debiutuje na NewConnect po rozpoczęciu programu Partner Crowdfundingowy GPW.

Uroczystość debiutu zaplanowana jest na godzinę 11.00. W tym samym dniu, na Giełdzie Papierów Wartościowych, o godzinie 10.00 odbędzie się również śniadanie prasowe dotyczące rynku equity crowdfundingu oraz programu Partner Crowdfundingowy GPW z udziałem przedstawicieli Giełdy Papierów Wartościowych, Domu Maklerskiego INC oraz Plantwear. O 11:30 rozpocznie się panel dyskusyjny na temat rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce z udziałem organizatora – Giełdy Papierów Wartościowych oraz przedstawicieli Domu Maklerskiego INC, Plantwear oraz crowdfunding.pl.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Plantwear

więcej o Plantwear

Prawie dwukrotny wzrost sprzedaży Plantwear w 2019 r.

Plantwear, producent drewnianych akcesoriów lifestylowych, zaktualizował prognozę wyników na 2019 r. w oparciu o dane sprzedażowe za IV kwartał. Zgodnie z szacunkami przychody w całym 2019 r. wyniosły 9,1 mln zł i były o 92 % wyższe niż rokwcześniej. W samym IV kwartale 2019 r. sprzedaży wyniosła 3,0 mln zł. Już jutro Plantwear zadebiutuje na rynku NewConnect.

więcej

Plantwear planuje zmiany w programie motywacyjnym

Zarząd Plantwear, producenta drewnianych akcesoriów lifestylowych, podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w programie motywacyjnym skierowanym do pracowników spółki. Władze firmy uznały, że cele zapisane w programie okazały się zbyt łatwe do osiągnięcia, a potencjalne wynagrodzenie pod postacią akcji zbyt wygórowane. Decyzja ta została podjęta na podstawie analizy dotychczasowych wyników finansowych firmy w 2019 roku.

więcej

Plantwear blisko debiutu na NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdziła Dokument Informacyjny spółki Plantwear i podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji producenta drewnianych akcesoriów lifestylowych. Debiut na NewConnect planowany jest na styczeń 2020 roku.

więcej