Aktualności

18.03.2015

NEUCA prognozuje 100 mln zł zysku w 2015 r.

Grupa NEUCA planuje w 2015 r. zwiększyć wynik netto bez zdarzeń jednorazowych o 16 proc. do 100 mln zł. Poprawa wyniku będzie w dużej mierze efektem synergii, wynikających z połączenia z ACP Pharma.  

W 2014 r. Spółka zanotowała wzrost zysku netto o 9% do 93,4 mln zł. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych wynik netto w ubiegłym roku zwiększył się o 7% do 86,3 mln zł. 

Dzięki przejęciu ACP Pharma i poprawie satysfakcji klienta przychody Grupy zwiększyły się w 2014 r. o 13% do 6,57 mld zł. NEUCA znacząco umocniła pozycję w ubiegłym roku i jej udziały w rynku hurtu aptecznego w czwartym kwartale przekroczyły 30%. 

Segment produktów własnych (Marek Farmaceuty) osiągnął 12,4 mln zł zysku brutto w 2014 r., co oznacza wzrost o 52%. W grudniu ub.r. Spółka uruchomiła linię do pakowania leków w Swarzędzu. Realizacja projektu pozwoli w dłuższym terminie na zwiększenie rentowności obszaru produktów własnych 

NEUCA rozpoczęła budowę sieci przychodni lekarskich pod marką Świat Zdrowia. Do tej pory w skład Grupy weszło 11 przychodni lekarskich, obsługujących ponad 50 tys. pacjentów. Na przejęcia w tym segmencie Spółka wydała dotąd 9 mln zł. 

W ramach rozwoju nowych obszarów biznesowych NEUCA zaczyna inwestycje w badania kliniczne i telemedycynę. Grupa przejęła firmę Clinport, prowadzącą badania kliniczne oraz spółkę Diabdis, posiadającą platformę internetową oferującą monitoring dla diabetyków.

W 2014 r. Grupa NEUCA osiągnęła 86,3 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 7% więcej niż w 2013 r. Spółce udało się poprawić wynik w szczególnie trudnych warunkach, jakim były obniżka marży urzędowej oraz prowadzone intensywne działania restrukturyzacyjne. Do wzrostu zysku w dużej mierze przyczyniły się pierwsze efekty synergii z ACP Pharma, a także dobre wyniki segmentu produktów własnych. Jednocześnie Grupa znacząco umocniła swoją pozycję, zwiększając w czwartym kwartale udziały w rynku do 30,1%. Było to efektem zarówno przejęcia ACP Pharma, jak i istotnej poprawy satysfakcji klienta. We wzroście przychodów ze sprzedaży pomogła również pozytywna dynamika rynku, która w całym 2014 r. przekroczyła 5%.

Działania przeprowadzone w 2014 r. dają podstawy do znaczącego wzrostu wyniku w bieżącym roku. W 2015 r. NEUCA prognozuje 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, co oznacza wzrost o 16%. – W ubiegłym roku prowadziliśmy bardzo intensywny proces integracji ACP Pharma w strukturach Grupy. Pomimo późniejszej niż zakładaliśmy finalizacji przejęcia firmy, poprawiliśmy wynik i zrealizowaliśmy naszą prognozę na poziomie wymaganym regulacjami. Jednocześnie proces restrukturyzacji ACP Pharma przeprowadziliśmy znacznie szybciej niż początkowo planowaliśmy. Dzięki temu pełne synergie z połączenia spółek będą widoczne już w tegorocznych wynikach NEUCA – uważa Piotr Sucharski, Prezes NEUCA.

Podobnie jak w 2014 r. Spółka skupi się w tym roku na rozwoju nowych obszarów biznesowych na szeroko rozumianym rynku ochrony zdrowia. –  Nasza podstawowa działalność zawsze pozostanie najważniejsza. Jednak staramy się szukać nowych obszarów wzrostu, w których będziemy mogli uzyskiwać synergie z hurtową dystrybucją farmaceutyków oraz segmentem produktów własnych. Dlatego w ubiegłym roku rozpoczęliśmy inwestycje w przychodnie lekarskie, a także przygotowaliśmy się do startu działalności w obszarze badań klinicznych oraz telemedycyny – zapowiada Piotr Sucharski. Obecnie NEUCA Med, spółka zależna Grupy, zarządza 11 przychodniami lekarskim. Budowana sieć będzie działać pod marką Świat Zdrowia. W najbliższych miesiącach Spółka zamierza przejąć kolejne placówki. Do tej pory na ten cel wydano 9 mln zł. W sumie NEUCA planuje przeznaczyć na rozwój sieci przychodni lekarskich około 30 mln zł.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

NEUCA SA

więcej o NEUCA SA

NEUCA: większe przychody i zyski w 3Q 2018 r.

• Spółka w ciągu trzech kwartałów 2018 r. wypracowała 73,9 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 8% więcej niż przed rokiem. W samym trzecim kwartale br. NEUCA zarobiła 22,2 mln zł netto, co oznacza wzrost o 3%. Jednocześnie Grupa osiągnęła wysoką marżę brutto na poziomie 10,3%, czyli o 0,2 p.p. więcej wobec trzeciego kwartału 2017 r. 

• NEUCA po trzech kwartałach 2018 r. odnotowała wzrost przychodów o 4% do 5,8 mld zł. Jednocześnie Grupa umocniła silną pozycję rynkową, osiągając blisko 29% udziałów w branży hurtu aptecznego. 
• Sprzedaż segmentu produktów własnych do aptek po dziewięciu miesiącach br. wzrosła o 17% do prawie 104 mln zł. Przychody z biznesów pacjenckich wzrosły w tym okresie o 34% do 87,3 mln zł. 
• Grupa intensywnie rozwija współpracę z farmaceutami w ramach programów aptecznych. Na koniec trzeciego kwartału 2018 r. uczestniczyło w nich ponad 5700 aptek (43% aptek w kraju), w tym w programie Partner+ 825 aptek (6% krajowych aptek).

więcej

NEUCA otworzyła nowoczesne Centrum Dystrybucyjne w Toruniu

Grupa NEUCA, czołowy dostawca produktów i usług na rynku zdrowia w Polsce, oficjalnie uruchomiła centrum dystrybucyjne w Toruniu. Inwestycja, realizowana od 2016 r. ma duże znaczenie dla wzmocnienia łańcucha dostaw oraz prac związanych z udoskonalaniem jakości serwisu i obsługi aptek współpracujących z Grupą.

więcej

NEUCA chce uczynić Toruń stolicą medycznych start-upów

W dniach 9-11 grudnia 2016 r. w Toruniu odbędzie się pierwsza edycja NEUkubator Heathcare Weekend, programu akceleracji dla młodych firm z branży ochrony zdrowia. Organizatorem jest Grupa NEUCA, czołowy dostawca produktów i usług na rynku zdrowia oraz Exea Smart Space, inkubator biznesu. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Prezydent Torunia Michał Zaleski. Najlepsze firmy prezentujące się w trakcie wydarzenia będą mogły przeprowadzić z Grupą NEUCA pilotaż o wartości do 100 tysięcy złotych.

więcej

NEUCA na ścieżce wzrostu rentowności w pierwszym półroczu

W pierwszym półroczu 2016 r. NEUCA wypracowała 56,8 mln zł zysku netto o 6% więcej niż przed rokiem. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych dynamika wyniku netto Grupy wyniosła ponad 4%. NEUCA zrealizowała 52% prognozy finansowej zakładającej zysk netto w 2016 r. na poziomie 110 mln zł bez zdarzeń jednorazowych.

więcej

Grupa NEUCA poprawia wyniki i rozwija nowe biznesy

NEUCA w pierwszym kwartale 2016 wypracowała 35,2 mln zł zysku netto, tj. o 10% więcej niż przed rokiem. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych dynamika wyniku netto Grupy wyniosła 7%. Spółka zrealizowała ponad 32% prognozy finansowej zakładającej zysk netto w 2016 r. na poziomie 110 mln zł bez zdarzeń jednorazowych.

więcej

NEUCA rusza z programem dla start-upów

NEUCA, czołowy dostawca produktów i usług na rynku zdrowia oraz lider dystrybucji leków w Polsce zapowiada inwestycje w młode firmy z branży healthcare. Spółka przygotowuje program akceleracji dla start–upów, których profil może być synergiczny z obecnymi biznesami Grupy. Działania w tym obszarze prowadzi specjalny zespół – Neukubator. Z myślą o start-upach Spółka przygotowuje specjalne wydarzenie w Toruniu.

więcej

NEUCA poprawia wyniki i zwiększa dywidendę

W 2015 r. Spółka osiągnęła 102,3 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, tj. o 19% więcej niż przed rokiem. Razem ze zdarzeniami jednorazowymi Grupa zarobiła 101,5 mln zł, czyli o 9% więcej niż w 2014 r. NEUCA wypełniła w 102% prognozę finansową zakładającą zysk netto w 2015 r. na poziomie 100 mln zł bez zdarzeń jednorazowych.

więcej

NEUCA zwiększa zyski i wdraża strategię pacjencką

O 105% do 24,8 mln zł wzrósł (r./r.) w trzecim kwartale 2015 r. zysk netto NEUCA. Bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych wynik netto zwiększył się o 75% w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. NEUCA po trzech kwartałach 2015 r. zrealizowała 79,2% prognozy finansowej, zakładającej w całym 2015 r. 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. Przychody Grupy zwiększyły się w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. o 9% do 5,23 mld zł przy dynamice rynku hurtu aptecznego na poziomie 6,5%. NEUCA stale utrzymuje silną pozycję lidera rynku osiągając prawie 29% udziałów po trzech kwartałach 2015 r.

więcej

Dynamiczny wzrost zysku NEUCA w pierwszym kwartale 2015 r.

Spółka poprawiła wyniki finansowe w pierwszym kwartale w dużej mierze dzięki efektom korzyści związanymi z integracją ACP Pharma oraz sprzyjającej dynamice rynkowej. W okresie styczeń - marzec 2015 r. wartość rynku hurtu aptecznego wzrosła o 9,4%. Z kolei w całym rokuNEUCA prognozuje, że dynamika rynku sięgnie 4%. W tym otoczeniu Spółka zamierza wypracować 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. Po pierwszym kwartale realizacja planu finansowego wynosi 33%.

więcej

NEUCA SA otwiera własną linie do pakowania leków

NEUCA, największy hurtowy dystrybutor farmaceutyków w kraju, otworzyła w Swarzędzu linię do pakowania leków. Projekt ma zwiększyć rentowność segmentu marek własnych, który ma coraz większy udział w zysku Grupy. Wartość inwestycji wyniosła ok. 13 mln zł.

więcej

NEUCA umacnia pozycje rynkową

Grupa NEUCA osiągnęła w trzecim kwartale silną pozycję rynkową realizując jednocześnie bardzo szybką restrukturyzację ACP Pharma i poprawiając satysfakcję klienta. Na koniec września 2014 r. udziały Spółki w rynku hurtu aptecznego wyniosły blisko 31%. Dzięki połączonym potencjałom NEUCA i ACP Pharma przychody Grupy zwiększyły się w trzecim kwartale o 21% do 1,74 mld zł. Po dziewięciu miesiącach tego roku wyniosły 4,79 mld zł i wzrosły o ponad 9%.

więcej

Neuca prognozuje 90 mln zł zysku w 2014 r.

Największy hurtowy dystrybutor farmaceutyków w Polsce planuje wypracować w 2014 r. 90 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych, co oznacza wzrost o blisko 12% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

więcej

NEUCA SA ma zgodę na przejęcie ACP Pharma

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę Grupie NEUCA na zakup ACP Pharma, czołowego hurtowego dystrybutora leków w Polsce. Jest to część transakcji przejęcia w konsorcjum z funduszem Penta Investments aktywów holdingu Mediq, znajdujących się w Polsce.

więcej

Neuca poprawia wyniki

W 2013 r. Grupa NEUCA zrealizowała w 104% prognozę finansową, która zakładała osiągnięcie 77 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych.

więcej