Aktualności

13.02.2020

Geotrans w 2019 rokuz najwyższymi w swojej historii wynikami finansowymi: 7,1 mln zł zysku netto wobec 0,2 mln zł w analogicznym okresie

Geotrans S.A, wiodący podmiot zajmujący się gospodarką odpadową, w 2019 rokuniemal podwoił skalę przychodów do 28,4 mln zł przy ponad dziesięciokrotnym wzroście zysku operacyjnego do 9 mln zł. Spółka widzi rosnący popyt na usługi zagospodarowania odpadów ze strony kolejnych jednostek samorządowych oraz wytwórców odpadów, wynikający m.in. z dysponowania przez firmę znaczącym portfelem decyzji administracyjnych o ograniczonej dostępności na rynku. Geotrans w 2020 rokuzakłada pozyskiwanie kolejnych kontraktów i zamierza kontynuować realizację polityki dywidendowej.

Geotrans funkcjonuje w czterech segmentach: zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych, kompostu nienormowanego, ubocznych produktów spalania oraz świadczy usługi rekultywacji terenów zdegradowanych. Spółka w IV kwartale 2019 rokuosiągnęła najwyższe w swojej historii wyniki okresowe. Sprzedaż wyniosła 8,6 mln zł (+98,6 % r/r), zysk EBIT wzrósł do 2,7 mln zł (vs. strata 0,9 mln zł r/r), a zysk netto: 2,2 mln zł (vs. strata -1,1 mln zł r/r). Jednocześnie w ujęciu całego rokuwyniki także ukształtowały się na rekordowym poziomie. Przychody prawie podwoiły się do 28,4 mln zł (+94,5 % r/r), poziom zysku EBIT był 11-krotnie wyższy (9,0 vs. 0,8 mln zł r/r), a zysk netto wyniósł 7,1 mln zł (vs. 0,2 mln zł r/r).

– 2019 rokokazał się niezwykle udanym okresem dla naszej Spółki - zarówno w ujęciu finansowym, jak i operacyjnym, owocującym wzrostem skali i pozycji na rynku zagospodarowania odpadów poprocesowych. Niewątpliwie sprzyja nam sytuacja branżowa, jednakże osiągane wyniki to przede wszystkim pokłosie kilku lat pracy nad realizacją długoterminowej strategii spółki, w tym organicznych inwestycji w pozyskiwanie nowych obiektów i decyzji administracyjnych. To zapewnia nam wiele lat stabilnej realizacji oferowanych usług –
mówi Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Geotrans SA

Geotrans dysponuje jedną z największych w Polsce baz decyzji na odzysk odpadów w segmentachw których operuje. Strategia spółki przewiduje ciągłe pozyskiwanie kolejnych decyzji (przyznawanych przez Marszałków Województw), czemu sprzyja szczegółowa znajomość przepisów i wieloletnie doświadczenie Spółki.

– W ostatnich kwartałach na polskim rynku obserwujemy podobne mechanizmy i trendy widoczne w przeszłości w krajach Europy Zachodniej. Uszczelnienie branży, ograniczenie szarej strefy i tym samym spadek liczby podmiotów, poprzez utrzymanie na nim tylko firm legalnie przetwarzających odpady prowadziły do naturalnych wzrostów stawek za zagospodarowanie odpadów. Nadal jednak w Polsce ceny zagospodarowania m.in. ustabilizowanych osadów ściekowych są niższe niż np. w Niemczech
– uzupełnia Przemysław Weremczuk.

Przykładem regulacji mających na celu wzrost standardów ochrony środowiska jest wprowadzanie przepisów dot. elektronicznej Bazy Danych Odpadowych (BDO). Oznacza ona konieczność rejestracji firm zajmujących się gospodarką odpadami (m.in. ich odbiorem, transportem, przetwarzaniem) w specjalnym elektronicznym rejestrze. W innym wypadku nie będą one mogły wystawiać dokumentacji w ww. zakresie, co uniemożliwi prowadzenie usług zgodnie z przepisami prawa. System ten pozwoli właściwym organom na bardziej efektywny monitoring przepływu strumieniu odpadów w czasie rzeczywistym oraz przyczyni się do bardziej efektywnej eliminacji nieprawidłowości w tym sektorze (np. dzikie i nielegalne wysypiska śmieci).

– Naszą ambicją w 2020 rokujest dalszy wzrost wszystkich segmentów biznesu, w tym prowadzonego od kilku kwartałów obiecującego działu usług zagospodarowania kompostu nienormowanego. Jednocześnie naszą ambicją jest dzielenie się zyskami z akcjonariuszami zgodnie z ogłoszoną w IV kwartale 2018 roku, polityką dywidendową
– podsumowuje Prezes Zarządu Geotrans SA

Spółka tylko od początku 2020 rokupodpisała pięć umów (duże umowy raportowane poprzez sprawozdawczość giełdową, bez uwzględnienia mniejszych zamówień) na usługi odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Łączna wartość umów wynosi blisko 6 mln zł, a okres ich obowiązywania wynosi od jednego do około dwóch lat.

Kontakt:

Marcin Grzejszczak

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Geotrans S.A

więcej o Geotrans S.A