Aktualności

14.02.2020

PL Group z 4,15 mln zł EBITDA w 2019 r.

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, wypracowała w 2019 r. przychody w wysokości 6,43 mln zł, liczone jako suma przychodów netto w kwocie 3,75 mln zł oraz przychodów operacyjnych 2,67 mln zł. EBITDA wzrosła o 130% i osiągnęła wartość 4,15 mln zł. Z kolei zysk netto, w porównaniu z 2018 r., zwiększył się o 275% osiągając wartość 3,17 mln zł. Miniony rokto czas realizacji strategii budowania Grupy w oparciu o marki własne.

-Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w minionym roku. Cieszy nas, że utrzymujemy wysokie roczne dynamiki. Tym bardziej, że IV kw., jak i znaczna część 2019 r. to dla nas przede wszystkim czas intensywnej pracy i rozwoju marek własnych, które mają zapewnić nam w kolejnych okresach dywersyfikację i zwiększenie przychodów. – komentuje Sebastian Albin, prezes PL Group.

W IV kw. 2019 r. PL Group zaktualizowało strategię rozwoju na najbliższy rok. Grupa stawia na rozwój marek własnych oraz rozszerzenie działalności o segment nieruchomościowo-biurowy i technologiczny. Spółka przyjęła także, obowiązujący do 2021 r., program skupu akcji własnych.

-W listopadzie zaktualizowaliśmy naszą strategię, jednak już znacznie wcześniej podejmowaliśmy działania, które były z nią zgodne i miały na celu rozwój naszych marek własnych. Już w czerwcu podpisaliśmy list intencyjny z Gama Holding, dotyczący wspólnego prowadzenia lokalu usługowego w Elektrowni Powiśle, w którym oferowane będą samochody kolekcjonerskie i luksusowe, zarówno w systemie sprzedaży, jak i w formie klubu Gama Cars Club. Pod koniec lutego planujemy finalizację prac remontowych w lokalu, a oficjalne otwarcie przewidywane jest na wiosnę.
– dodaje Sebastian Albin.

PL Group finalizuje także negocjacje związane z najem powierzchni zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej, gdzie Grupa planuje stworzyć najnowocześniejszy salon detailingu w kraju. Planowana przeprowadzka do nowego miejsca oznacza znaczne zwiększenie skali działalności. Przede wszystkim zwiększenie zespółu o około 7 osób. Dodatkowo, poprzez odpowiednią infrastrukturę, PL Group zamierza rozszerzyć ofertę, m.in. o usługę ochrony lakieru przed uszkodzeniami mechanicznymi wykorzystując montaż folii ochronnej.

Na początku br. Grupa zaprezentowała wstępną wersję aplikacji PLCFM® stworzonej na platformie Salesforce, służącą efektywnemu zarządzaniu flotami pojazdów. Finalna wersja PLCFM® trafi do sprzedaży w II poł. br. Oprogramowanie PLCFM® będzie zapewniało kompleksowe zarządzanie flotami pojazdów w firmach. System m.in. będzie automatycznie powiadamiał o zbliżających się serwisach mechanicznych i przeglądach, wymianie opon, a także generował raporty online o stanie floty oraz zapewniał pakiet usług assistance, samochody zastępcze i likwidację szkód. Przyczyni się to znacznie do zmniejszenia kosztów związanych z obsługą floty pojazdów, które ponoszą firmy. PLCFM® będzie pierwszą takiego typu aplikacją na platformie Salesforce.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

PL Group

więcej o PL Group

PL Group stawia kolejny krok na drodze rozwoju marek własnych

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, realizuje założoną strategię budowania Grupy opartej o marki własne. PL Group zawiązało dwie odrębne spółki z o.o., do których wniosło działalności prowadzone przez dwie marki własne. Nowo zawiązane PLD Sp. z o.o. i PLCFM Sp. z o.o. będą mogły działać bardziej elastycznie, co umożliwi efektywniejszą realizację poszczególnych projektów.

więcej

Tomasz Gutowski nowym członkiem Rady Nadzorczej PL Group

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, zyskała nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Gutowskiego. Jest on od lat związana z branżą leasingową, posiada także silne kompetencje w zakresie IT oraz platformy SalesForce. Tomasz Gutowski nadal będzie zajmował się w Grupie business developmentem nowej aplikacji, tworzonej w oparciu o platformę SalesForce, PLCFM®.

więcej

PL Group aktualizuje strategię do 2020 r.

PL Group, notowana na NewConnect spółka wywodząca się z branży motoryzacyjnej, aktualizuje strategię na najbliższy rok. Grupa stawia na rozwój marek własnych oraz rozszerzenie działalności o segment nieruchomościowo-biurowy i technologiczny. Zamierza także przyjąć, obowiązujący do 2021 r., program skupu akcji własnych.

więcej

PL Group z przychodami o 82% większymi rdr. w III kw. 2019

PL Group, notowana na NewConect spółka działająca w branży motoryzacyjnej, technologicznej i biurowej, wypracowała w minionym kwartale bardzo dobre wyniki. Przychody wyniosły 1,57 mln zł, co oznacza wzrost o 82% rdr. Zysk netto wzrósł prawie 4-krotnie, osiągając wartość 840 tys. zł. Atrakcyjne rezultaty są wynikiem rozpoczęcia działalności operacyjnej nowych marek własnych oraz wysokiej dyscypliny kosztowej, co pozwoliło istotnie poprawić rentowność. Grupa konsekwentnie realizuje strategię rozwoju marek własnych, dzięki czemu liczy na dalszy wzrost wyników w kolejnych okresach.

więcej

PL Group przenosi się do Elektrowni Powiśle

PL Group, notowana na NewConnect Grupa, której podstawowa działalność wywodzi się z branży motoryzacyjnej rozpoczęła proces przeprowadzki do Elektrowni Powiśle. W nowym obiekcie Grupa będzie dysponowała łącznie 1.135 mkw., w tym przestrzenią biurową oraz wystawienniczą. Prace wykończeniowe już trwają. Ich finalizacja oraz oficjalne przenosiny PL Group do Elektrowni Powiśle planowane są do końca bieżącego roku.

więcej