Aktualności

13.05.2020

SimFabric z ponad ośmiokrotnym zyskiem netto r/r w pierwszym kwartale br.

Ponad 400-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży netto r/r odnotowała w pierwszym kwartale br. spółka SimFabric, notowany na NewConnect wydawca i producent gier wideo z grupy PlayWay. W tym czasie spółka zwiększyła także znacząco zysk netto – z 0,02 mln zł w pierwszym kwartale 2019 rokudo 0,18 mln zł w analogicznym okresie br. Minione miesiące były dla spółki czasem wzmożonej aktywności w zakresie przygotowania do debiutu na NewConnect oraz bieżącej działalności operacyjnej. Od stycznia do marca odbyły się cztery premiery gier, gdzie SimFabric odpowiadał za portowanie i wydanie tytułów w wersji na konsole. Spółka otrzymała również granty na pozyskanie pierwszych kontraktów biznesowych oraz przygotowanie strategii wejścia na kolejne dwa rynki azjatyckie, tj. rynek singapurski i indonezyjski.

- Wypracowane w pierwszym kwartale br. wyniki finansowe są zgodne z naszymi założeniami. Udało nam się wypracować zysk netto na poziomie ponad 0,18 mln zł, co jest znacznie lepszym wynikiem w porównaniu do trzech pierwszych miesięcy ubiegłego roku. Odnotowaliśmy także 1,3 mln zł przychodów neto ze sprzedaży, co stanowi pięciokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku– mówi Julia Leszczyńska, prezes SimFabric. – Miniony kwartał był dla nas bardzo intensywnym okresem, w którym dopełnialiśmy ostatnich formalności związanych z debiutem na NewConnect. Wzrost akcji spółki na starcie o 240 % przerósł nasze oczekiwania. W ciągu miesiąca od debiutu kapitalizacja rynkowa wzrosła niemal pięciokrotnie i wynosi w przybliżeniu 95 mln zł. Cieszymy się, że inwestorzy docenili zaangażowanie wkładane w realizowane projekty – dodaje Julia Leszczyńska.

Od stycznia do marca SimFabric podpisało kilka kontraktów dot. portowania i wydawania gier. Spółka zawarła także umowę z Agencją Inwestycji i Handlu, w ramach której otrzymała 0,2 mln zł grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem kontraktu jest przygotowanie strategii wejścia na rynek azjatycki i pozyskanie pierwszych umów z kontrahentami z Singapuru. Taką samą kwotę grantu spółka otrzymała w lutym na rozszerzenie działalności na rynek azjatycki i pozyskanie partnerów w Indonezji.

Na początku rokuSimFabric zawarł umowę z Games Operators na wydanie oraz portowanie gry Counter Terrorist Agency na konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One. Z tytułu jej realizacji spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50 % zysków ze sprzedaży po potrąceniu obowiązkowych opłat naliczanych przez platformy dystrybucji cyfrowej. W pierwszym kwartale zadebiutowały również Saboteur!, Mad Age & This Guy oraz Saboteur II: Avenging Angel na konsolę PlayStation 4 oraz Lust for Darkness: Dawn Edition na Nintendo Switch, gdzie SimFabric odpowiadał za portowanie i wydanie tytułów w konsolowej wersji. W przypadku ostatniego tytułu koszty sprzedaży zwróciły się w ciągu pierwszego tygodnia od premiery. Sfinalizowano także proces certyfikacji gry Construction Machines Simulator, której premiera w wersji pudełkowej na konsolę Nintendo Switch odbyła się w II kw. 2020 r. Za wydanie i dystrybucję tytułu odpowiada francuski koncern Just For Games.

Wśród istotnych umów, które zostały zawarte w pierwszych miesiącach rokuwymienić można także kontrakt z IHQ Media na komercjalizację projektu Electro Fleet Manager - symulatora zarządzania flotą pojazdów elektrycznych, stworzonego przez IHQ. Strony umowy zobowiązały się do współpracy przy stworzeniu, a następnie wydaniu gry na komputery PC, konsole i urządzenie mobilne.

- Przyjęta  przez naszą spółkę strategia zrównoważonego rozwoju zakłada portowanie i wydawanie dużej liczby, nisko i średnio budżetowych wysokomarżowych gier. W ten sposób chcemy dywersyfikować ryzyko inwestycyjne. W swojej działalności koncentrujemy się na rynku globalnym, a przede wszystkim na USA i Europie. Pracujemy także nad wejściem na rynek azjatycki, w szczególności do Chin i Japonii, a także do Korei Południowej, Singapuru, Indonezji, także przy wsparciu grantów z Polskich Mostów Technologicznych – mówi Emil Leszczyński, przewodniczący Rady Nadzorczej SimFabric. – Niewątpliwie wejście na rynek NewConnect wzmocniło naszą wiarygodność, zarówno w oczach inwestorów jak i partnerów biznesowych, co przekłada się na osiągane wyniki finansowe.

W ostatnim czasie spółka rozpoczęła proces certyfikacji gier Farm Mechanic Simulator oraz Truck Mechanic Simulator na konsolę Nintendo Switch, których premiery planowane są w czerwcu tego roku. Studio podpisało także największy w historii firmy kontrakt z austriackim koncernem Koch Media GmbH opiewający na kwotę około 8 mln zł. Przedmiotem umowy jest przeniesienie 50 % praw autorskich do dwóch gier SimFabric na firmę Koch Media GmbH, oraz wydania ich przez koncern Koch Media GmbH na komputery PC oraz konsole Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. Umowa obejmuje sprzedaż, działania marketingowe i dystrybucję gier SimFabric przez Koch Media GmbH na całym świecie. SimFabric zachowa pozostałe 50 % praw autorskich i majątkowych do gier oraz będzie otrzymywać 50 % zysków ze sprzedaży gry.

SimFabric na tle innych spółek z grupy PlayWay wyróżnia się własnym działem badań i rozwoju (B+R). Współpracując z VEO sp. z o.o. studio uruchomiło projekt pn.: Nowatorski algorytm wyznaczania trasy morskiej w oparciu o dane pogodowe dla żeglarzy i kapitanów statków, działający na nietonącym urządzeniu mobilnym. Warszawskie studio planuje pozyskać około 10 mln zł na stworzenie największego w Europie Wschodniej Centrum Badawczo-Rozwojowego. Firma rozważa budowę czwartego filaru strategii w oparciu o projekty mobilne.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

SimFabric SA

więcej o SimFabric SA

Spółka zależna SimFabric SA ma umowę z PlayWay-em na porting i wydanie Train Mechanic Simulator Mobile

MobileFabric SA, spółka zależna notowanego na NewConnect wydawcy i producent gier wideo – SimFabric SA, podpisała umowę na wydanie oraz portowanie (dostosowanie technologiczne gry do wymagań konkretnej platformy) Train Mechanic Simulator Mobile na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android. Projekt trafi do sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku. Właścicielem tytułu jest PlayWay SA.

więcej

SimFabric rozpoczyna pracę nad baśniowym symulatorem – Garden of Magic Mushroom – kierowanym do młodszych graczy

SimFabric, notowany na NewConnect wydawca i producent gier wideo, rozpoczął pracę nad nową grą z gatunku symulator, pod nazwą Garden of Magic Mushroom. Tytuł kierowany do młodszego odbiorcy stylistycznie będzie nawiązywał do takich przebojów jak Minecraft czy Super Mario 3D World. Premiera gry planowana jest na początek 2021 roku. W czerwcu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SimFabric podjęło uchwałę o przejściu spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka rozpoczęła już wewnętrzne przygotowywania do zmiany rynku notowań.

więcej

Alter Cosmos w procesie certyfikacji Nintendo Switch

SimFabric, notowany na NewConnect wydawca i producent gier wideo, pozyskał licencję od spółki Pyramid Games SA na portowanie i wydanie w wersji na Nintendo Switch przygodowej gry point’n’click z elementami komiksu – Alter Cosmos. Tytuł trafił właśnie do certyfikacji sklepu Nintendo e-Shop. Premiera projektu planowana jest pod koniec lipca br. Alter Cosmos będzie piętnastą grą z portfolio konsolowego SimFabric.

więcej

WZA SimFabric SA podjęło uchwałę o przejściu spółki na główny parkiet GPW w Warszawie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SimFabric SA, notowanego na NewConnect wydawcy i producenta gier wideo z Grupy PlayWay, podjęło uchwałę o przejściu spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Decyzja o zmianie parkietu notowań jest możliwa m.in. dzięki podpisaniu największej w historii spółki umowy z koncernem Koch Media GmbH, opiewającej na kwotę 8 mln zł. W jej ramach globalny producent i dystrybutor gier, filmów i oprogramowania stał się właścicielem 50 % praw autorskich do dwóch gier SimFabric. Podpisana umowa pozwoliła uruchomić kolejny filar działalności studia, jakim są projekty mobilne i przyspiesza przygotowanie polityki dywidendowej. Obecna kapitalizacja SimFabric wynosi ponad 400 mln zł.

więcej

SimFabric podpisało umowę z Xi4G na wydanie i portowanie gry House Secrets - The Beginning

SimFabric, notowany na NewConnect wydawca i producent gier wideo, podpisał umowę z wrocławskim studiem gier mobilnych Xi4G Sp. z o.o. na wydanie i portowanie gry House Secrets - The Beginning w wersji na PC oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One. Premiera gry planowa jest na pierwszą połowę 2021 roku. Właścicielem autorskich praw majątkowych do tytułu jest spółka Xi4G.

więcej

Spółka zależna SimFabric SA w przyszłym rokuchce zadebiutować na NewConnect! Emisja prywatna MobileFabric SA zakończona sukcesem

MobileFabric SA, spółka córka notowanej na NewConnect firmy SimFabric SA, w przyszłym rokuchce dołączyć do grona spółek publicznych. Studio zakończyło właśnie emisję prywatną akcji serii B, z której pozyskało 0,5 mln zł. 100 tys. akcji spółki objęło łącznie 10 inwestorów indywidualnych. Tym samym udział SimFabric w kapitale zakładowym spółki zależnej zmniejszył się z 81 % do 73,64 % MobileFabric pracuje nad pierwszym mobilnym tytułem – Thief Simulator, z portfolio wydawniczego Grupy PlayWay. Drugim planowanym projektem będzie kontynuacja przeboju mobilnego Farm Expert 2021 Mobile.

więcej

Counter Terrorist Agency zmierza na Nintendo Switch!

SimFabric, notowany na NewConnect wydawca i producent gier wideo, przekazał do certyfikacji Nintendo Switch symulator międzynarodowej agencji zwalczającej światowy terroryzm – Counter Terrorist Agency. To trzeci z pięciu planowanych w tym rokusymulatorów z portfolio spółki, który zostanie wydany w wersji na popularną, japońską konsole. Licencję na tę grę SimFabric pozyskało od partnera wydawniczego, spółki Games Operators. Premiera tytułu na Switcha planowana jest na lipiec 2020 roku.

więcej

SimFabric rozszerza współpracę z Microsoft Corporation

Działająca na rynku gier wideo spółka SimFabric SA rozszerza współpracę z Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond w stanie Waszyngton. Na mocy zawartego przez firmy aneksu do umowy projekty SimFabric mogą być wydawane na Xbox Series X, a także na wszelkie pozostałe generacje konsol Xbox. Spółka nabyła także możliwość korzystania z usług Streamingu i technologii xCloud. Jednocześnie studio prowadzi rozmowy z kolejnym międzynarodowym partnerem znanym w branży gier wideo. Celem rozmów jest zawarcie umowy, która umożliwi wydanie przez globalnego partnera jednej z gier należących do portfolio SimFabric.

więcej

Lust for Darkness w procesie certyfikacji PlayStation Store!

SimFabric, notowany na NewConnect wydawca i producent gier wideo, przekazał do certyfikacji kolejny projekt ze swojego portfolio portingowo-wydawniczego. Chodzi o Lust for Darkness autorstwa Movie Games, w wersji na PlayStation 4. Premiera gry planowana jest na przełom Q2/Q3 2020 roku. Spółka w przyszłym rokuplanuje debiutu na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod koniec czerwca podejmie decyzję w tej sprawie.

więcej

WZA SimFabric SA w czerwcu zdecyduje o przejściu na rynek regulowany GPW

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SimFabric SA, notowanego na NewConnect wydawcy i producenta gier wideo z Grupy PlayWay, pod koniec czerwca podejmie decyzję w sprawie przejścia spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecna kapitalizacja spółki wynosi ponad 140 mln zł. Na jej wzrost wpłynął m.in. podpisany w kwietniu br. kontrakt z koncernem Koch Media GmbH. Dzięki niemu studio uruchomiło szybciej niż zakładało czwarty filar działalności, jakim są projekty mobilne oraz proces przygotowania polityki dywidendowej.

więcej

SimFabric notuje r/r ośmiokrotny wzrost przychodów netto ze sprzedaży i trzydziestokrotny wzrost zysku netto!

Ponad 1,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów wypracowała w 2019 rokuspółka SimFabric, notowany na NewConnect wydawca i producent gier wideo z grupy PlayWay. To wynik ośmiokrotnie wyższy w porównaniu do 2018 roku, kiedy przychody wyniosły nieco ponad 0,2 mln zł. Zysk netto w ujęciu r/r wzrósł z 13 tys. zł w 2018 do kwoty blisko 0,45 mln zł w minionym roku. Spółka zakładamy dalszy rozwój działalności poprzez portowanie i wydawanie dużej liczby nisko i średnio budżetowych wysokomarżowych gier przez niewielkie zespoły deweloperskie.

więcej

SimFabric rozpoczął negocjacje z jednym z największych wydawców gier komputerowych na świecie!

SimFabric, notowany na NewConnect wydawca i producent gier wideo z grupy PlayWay, rozpoczął proces negocjacji z jednym z największych wydawców gier komputerowych na świecie. Spółki ustalają zasady, warunki i parametry finansowe ewentualnej współpracy. Celem rozmów jest zawarcie umowy wydawniczej umożliwiającej wydanie przez globalnego partnera jednej z gier należących do portfolio SimFabric. W maju spółka zawarła największy w swojej historii kontrakt warty 8 mln zł z koncernem Koch Media GmbH. Znany na świecie producent i dystrybutor gier, filmów i oprogramowania zajmie się wydaniem, sprzedażą i marketingiem dwóch tytułów spółki w wersji na PC oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One.

więcej

Kolejny symulator od SimFabric trafił do certyfikacji Nintendo!

Truck Mechanic Simulator – kolejny tytuł z portfolio portingowo-wydawniczego SimFabric SA, notowanego na NewConnect wydawcy i producenta gier wideo z grupy PlayWay, trafił do certyfikacji Nintendo. Premiera gry na popularną japońską konsolę planowana jest w czerwcu br. Do końca II kwartału w sklepie Nintendo eShop zadebiutuje także Farm Mechanic Simulator, który do certyfikacji Nintendo trafił kilka dni wcześniej. Gry będą dostępne także w wersji na PlayStation 4 oraz Xbox One.

więcej

Farm Mechanic Simulator w procesie certyfikacji Nintendo!

SimFabric, notowany na NewConnect wydawca i producent gier wideo z grupy PlayWay, poinformował o rozpoczęciu certyfikacji gry Farm Mechanic Simulator na konsolę Nintendo Switch. W procesie powstawania gry spółka odpowiada za portowanie (dostosowanie technologiczne gry do wymagań konkretnej platformy) oraz całościowy proces jej wydanie. Planowo, tytuł trafi do sprzedaży w sklepie Nintendo eShop w czerwcu br. Gra będzie dostępna także w wersji na PlayStation 4 oraz Xbox One. W kwietniu spółka zawarła umowę z międzynarodowym partnerem – Koch Media GmbH na kwotę 8 mln zł. SimFabric rozważa debiut na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jeszcze w tym roku.

więcej