Aktualności

18.05.2020

SoftBlue z ponad czterokrotnymi przychodami netto r/r w Q1 2020 r.

Ponad czterokrotny wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r odnotowało w pierwszym kwartale br. SoftBlue, notowany na NewConnect ekspert z dziedziny nowych technologii. W tym czasie zysk netto osiągnął wartość ponad 1,2 mln zł, w analogicznym okresie ubiegłego rokuspółka odnotowała stratę. Od stycznia do marca SoftBlue koncentrowało się na rozwoju biznesu firmy oraz jej spółek zależnych. W tym celu poszerzono działalność SoftBlue Mobility o działania dedykowane fotowoltaice. Zintensyfikowano także prace spółki Milisystem, tworzącej zaawansowane systemy IT dedykowane służbom mundurowym. W minionym kwartale spółka zawarła kilka znaczących umów z zagranicznymi partnerami, m.in. firmą Mimic (HK) Group Trading and Consulting z Hongkongu. Kontrakt dotyczy sprzedaży i dystrybucji systemu AirDron monitorującego parametry zanieczyszczeń powietrza. W pierwszym kwartale spółka otrzymała także informacje o zatwierdzeniu jej wniosków dot. projektów współfinansowanych z środków UE. Ponadto miniony kwartał związany był z drożeniem systemu Archiwum Dokumentacji Elektronicznej dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Dzięki temu SoftBlue z sukcesem otrzymała istotne referencje i zdobywa przewagę konkurencyjną.

- W pierwszym kwartale br. udało nam się wypracować ponad 340 % wzrost przychodów ze sprzedaży netto, w porównaniu z pierwszymi miesiącami 2019 roku. Co istotne, osiągnęliśmy także wzrost zysku netto na poziomie 1,2 mln zł, kiedy w okresie analogicznym ubiegłego rokuodnotowaliśmy 1,1, mln zł straty. – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA. – Miniony kwartał był dla nas okresem intensywnych prac, związanych z zapowiadanym na początku br. intensyfikacją działań dedykowanych rozwiązaniom w służbie społeczeństwu. Obecnie stawiamy na zwiększenie portfolio klientów i poszerzenie oferty AirDron, czyli zaawansowanego systemu monitorującego stan zanieczyszczeń w powietrzu. Nasi eksperci nie raz wykazali, że nasz system jest dokładniejszy od wszystkich dostępnych na rynku lokalnym i międzynarodowym urządzeń, m.in. dzięki jakości wykonania oraz metodologii detekcji – komentuje Michał Kierul.

W pierwszym kwartale SoftBlue postawiło na intensyfikację prac jej spółek zależnych, w tym Milisystem. Firma ta tworzy zaawansowane systemy IT wspierające m.in. proces szkolenia z korzystania z broni palnej przez służby mundurowe i obronne. SoftBlue ogłosiło również realizację poszerzenia profilu działań swojej drugiej spółki – Softblue Mobility. Spółka skupia się na łączeniu autorskich rozwiązań teleinformatycznych z nowoczesnymi metodami ochrony środowiska z dziedziny fotowoltaiki. W tej spółce zależnej SoftBlue posiada 50 % udziałów.

W lutym br. SoftBlue zawarło umowę z Mimic (HK) Group Trading and Consulting Co. z siedzibą w Hongkongu. Trzyletni kontrakt dotyczy sprzedaży i dystrybucji systemu profesjonalnej głowicy pomiarowej AirDron, umożliwiającego mierzenie parametrów stanu zanieczyszczeń w powietrzu.

Część projektów prowadzonych przez SoftBlue możliwa jest dzięki dotacjom unijnym. Spółka w minionym kwartale otrzymała pozytywne decyzje o przyznaniu jej dofinansowania z środków UE na badania naukowe w należącym do spółki Dziale Badań i Rozwoju. Mowa m.in. o projekcie Wdrożenie do oferty firmy Softblue innowacyjnego produktu – uniwersalnego systemu BMS, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. System BMS pozwala na kontrolę instalacji elektrycznej, grzewczej czy wentylacyjnej. Całkowita wartość projektu wynosiła niespełna 1,2 mln zł. Kolejnym programem współfinansowanym z środków unijnych był program opracowania nowatorskiej platformy internetowej EcoScan, dzięki której konsumenci żywności w prosty i przejrzysty sposób są w stanie zdobyć wiedzę o danym produkcie i jego składzie.

Koniec minionego kwartału spółka zamknęła decyzją budowy nowego Centrum Badawczo – Rozwojowego, służącego do optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Na ten cel SoftBlue otrzymała dofinansowanie z Departamentu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w wysokości ponad 5,4 mln zł. Wartość całej inwestycji wynosiła ponad 12 mln zł. – Od lat tworzymy rozwiązania ułatwiające prace zarówno podmiotów prywatnych, jak i publicznych. Projekt budowy nowego Centrum B+R to kolejne potwierdzenie, że nasze działania mają realny wpływ na wsparcie polskiej gospodarki. To nie koniec naszych działań. Kolejne miesiące przyniosą nam nowe rozwijające nasz biznes projekty. – dodaje Michał Kierul.

Ponadto istotnym zdarzeniem dla spółki w minionym kwartale było z sukcesem zakończone wdrożenie systemu Archiwum Dokumentacji Elektronicznej dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Wdrożenie to jest ważnym doświadczeniem oraz bazą na realizację kolejnych tego typu ogólnokrajowych kontraktów IT.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

SoftBlue SA

więcej o SoftBlue SA

SoftBlue SA wygrało przetarg na dostarczenie bezzałogowego statku powietrznego Straży Miejskiej w Białymstoku

Softblue, prekursor tematyki antysmogowej w Polsce, wygrało przetarg na dostarczenie systemu Airdron do pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz statku powietrznego dla Straży Miejskiej w Białymstoku. AirDron wesprze jednostkę w inspekcjach domowych palenisk oraz innych zanieczyszczeń powietrza. Oferta spółki wyniosła 187 tys. zł. SoftBlue obecnie koncentruje się na rozwoju współpracy z podmiotami zewnętrznymi. W lipcu spółka nabyła pakiet ponad 10 mln akcji firmy InventionMed, tym samym stając się jej głównym akcjonariuszem. Firma prowadzi także rozmowy z Letus Capital na temat współpracy w obszarze fotowoltaiki.

więcej

SoftBlue stworzyło unikatowy na skalę europejską system ADE dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

SoftBlue – notowana na NewConnect spółka IT – zakończyła projekt techniczny dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Przedmiotem projektu było wytworzenie i wdrożenie unikatowego na skalę europejską oprogramowania systemowego ,,Archiwum Dokumentów Elektronicznych’’. Wartość umowy opiewa na ponad 2 mln zł. Spółka obecnie jest w procesie budowania dwóch nowoczesnych Centrów B+R, w tym własnego, który dedykowany będzie optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Rozpoczęcie prac nad obiektem rozpocznie się jeszcze w tym roku.

więcej

SoftBlue coraz bliżej budowy nowoczesnego Centrum Badawczo–Rozwojowego Technologia i nauka pomogą w zrównoważonym zarządzaniu zasobów wodnych i energetycznych

SoftBlue – notowany na NewConnect specjalista z dziedziny teleinformatyki – przygotowuje się do budowy Centrum Badawczo–Rozwojowe, dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Tym samym spółka rozpoczęła kolejny etap dot. przygotowań do budowy obiektu. Rozpoczęcie prac planowane jest na rok 2020. Inwestycja powstanie w Bydgoszczy. Celem projektu będą prace badawcze, których efektem ma być opracowanie systemów oprogramowań wspierających racjonalne gospodarowanie wodą oraz zwiększające efektywność zarządzania energią elektryczną. Na budowę Centrum spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwota dotacji to ponad 5,4 mln zł. Wartość całej inwestycji wynosi ponad 12 mln zł. SoftBlue na bieżąco komercjalizuje badania naukowe z dziedziny nowych technologii.

więcej

Zarząd SoftBlue SA podjął decyzję o dokapitalizowaniu budżetu spółki Środki zostaną przeznaczone na realizację nowych inwestycji

Softblue SA, notowana na NewConnect firma IT, ma umowę pożyczki na kwotę do 2 mln zł, której udzielił jej Prezes Zarządu, Michał Kierul. Środki te mają wzmocnić płynność finansową spółki i umożliwić jej kontynuację inwestycyjnego rozwoju. Wypłaty będą dokonywane w transzach – w zależności od potrzeb projektowych spółki. Całkowita spłata ma nastąpić w ciągu jednego roku, ale nie wyklucza się możliwości wydłużenia spłaty. Bydgoska firma na bieżąco realizuje projekty z dziedziny nowych technologii – na rynku polskim i na arenie międzynarodowej.

więcej

SoftBlue wypracowało ponad 5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w 2019 roku

Ponad 5 mln zł przychodów ze sprzedaży netto wypracowało w 2019 rokuSoftBlue – notowana na NewConnect spółka z obszaru nowych technologii. W tym czasie firma otrzymała status Centrum Badawczo–Rozwojowego oraz zawarła i zrealizowała kilka istotnych kontraktów biznesowych, m.in. z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Skarbem Państwa. Obecnie spółka wspiera realizację bydgoskiego Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

więcej

BEZZAŁOGOWE STATKI WSPIERAJĄ SPOŁECZEŃSTWA W WALCE Z COVID-19 FOTOGRAFUJĄ I FILMUJĄ Z POWIETRZA

SoftBlue SA to innowacyjna firma IT z Bydgoszczy, powstała w 2003 roku. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania dla instytucji publicznych i biznesu, tworzy też projekty dedykowane systemom IT. Bydgoska firma posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badawczo-Rozwojowy. Wszystkim działaniom firmy przyświeca jeden cel – służba społeczeństwu. W tym zakresie spółka prowadzi projekty, które mają wspomóc zarówno polskie przedsiębiorstwa, jak i ochronę środowiska. SoftBlue opracowało już m.in. autorski system głowicy pomiarowej dla dronów w celu badania zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym oraz pobierania próbek do analizy laboratoryjnej.

więcej

SoftBlue SA zbuduje Centrum Badawczo-Rozwojowe dedykowane optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi

SoftBlue SA, notowana na NewConnect innowacyjna spółka technologiczna, zbuduje Centrum Badawczo – Rozwojowe, dedykowane optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Na ten cel spółka otrzyma dofinansowanie z Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w wysokości ponad 5,4 mln zł. Wartość całej inwestycji szacowana jest na ponad 12 mln zł. Bydgoska firma od kilku lat z powodzeniem opracowuje i komercjalizuje rozwiązania IT, dedykowane w służbie społeczeństwu.

więcej

SoftBlue opracuje innowacyjną platformę internetową ,,EcoScan’’ dla konsumentów żywności!

SoftBlue, notowana na NewConnect innowacyjna spółka technologiczna komercjalizująca projekty naukowe, stworzy kolejny projekt dedykowany społeczeństwu. Tym razem, bydgoska firma opracuje nowatorską platformę internetową „EcoScan”, dzięki której konsumenci żywności w prosty i przejrzysty sposób zdobędą szczegółową wiedzę o danym produkcie i jego składzie. W perturbacjach związanych z łańcuchem dostaw towarów, spowodowanych koronawirusem COVID-19, platforma internetowa poprzez zaimplementowane w procesach odpowiednie algorytmy umożliwi również kontrolowanie źródła pochodzenia półproduktów oraz ich przebytej drogi. Projekt otrzymał dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Jego wartość opiewa na ponad 3 mln zł, z czego 2,2 mln zł pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej.

więcej