Aktualności

27.05.2020

SoftBlue wypracowało ponad 5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w 2019 roku

Ponad 5 mln zł przychodów ze sprzedaży netto wypracowało w 2019 rokuSoftBlue – notowana na NewConnect spółka z obszaru nowych technologii. W tym czasie firma otrzymała status Centrum Badawczo–Rozwojowego oraz zawarła i zrealizowała kilka istotnych kontraktów biznesowych, m.in. z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Skarbem Państwa. Obecnie spółka wspiera realizację bydgoskiego Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

- 2019 rokzakończyliśmy z wynikami finansowymi na oczekiwanym poziomie. W tym czasie wypracowaliśmy przychody netto ze sprzedaży na poziomie ponad 5 mln zł. – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue. –  Wiele środków zainwestowaliśmy w rozwój nasz, jak i naszych spółek zależnych – SoftBlue Mobility i Milisystem – przez co osiągnęliśmy stratę w wysokości 0,62 mln zł. Inwestowanie w biznes i jego rozwijanie to nasze główne cele. Dlatego w 2019 zawarliśmy szereg kontraktów biznesowych, co pozytywnie przełożyło się na naszą kondycję finansową już w widocznym pierwszym kwartale. – komentuje Michał Kierul.

W najbliższych miesiącach spółka będzie kontynuowała założenia przyjętej strategii biznesowej, która opiera się na trzech filarach: komercjalizacji perspektywicznych pomysłów z branży technologicznej, ekspansji zagranicznej oraz komercjalizacji i opracowywaniu własnych projektów badawczo-rozwojowych. – W wyniku posiadanemu przez naszą spółkę statusu Centrum B+R, w naszej firmie powstają nowoczesne rozwiązania techniczne, które następnie są implementowane w projektach komercyjnych, dedykowanych potrzebom naszych klientów. – komentuje Michał Kierul.

Na początku 2019 rokuSoftBlue współpracowało z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych. Przedmiotem zrealizowanego projektu było wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Kilka miesięcy później bydgoska spółka podpisała umowę ze Skarbem Państwa na wprowadzenie usługi wsparcia technicznego dla projektu o nazwie ,,Kronik@". – Świadczyliśmy w tym okresie kompleksowe usługi doradcze i usługi wsparcia technicznego, które wspomagają utworzenie miejsca do przechowywania elektronicznych zasobów kultury i nauki Ministerstwa Cyfryzacji. – dodaje.

W czwartym kwartale spółka rozpoczęła kontrakt z Kujawsko–Pomorską Agencją Innowacji. Dotyczy on zlecenia na opracowanie urządzenia technologicznego do ewidencji danych pomiarowych. Wartość projektu opiewa na 0,65 mln zł. Koniec rokuprzyniósł spółce także pozytywne zatwierdzenie dofinansowania przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej programu budowy nowego Centrum B+R. Inwestycja powstanie w celu wsparcia efektywności pracy polskich zakładów produkcyjnych. Pozwoli także na racjonalne gospodarowanie wodą. Koszt inwestycji to 12 mln zł.

- Miniony rokto intensywny rozwój i sprzedaż produktów własnych, a w szczególności AirDron-a. Zrealizowaliśmy kilka istotnych umów w ramach projektów zleconych przez jednostki publiczne i prywatne. Jako prekursor tematyki antysmogowej w kraju, dostarczyliśmy nasz autorski system monitorujący AirDron do wielu polskich miast i gmin. Cieszę się, że mamy realny wpływ na poprawę kondycji powietrza. Wieloletni nakład pracy zapewnił nam doskonałą jakość naszych produktów w stosunku do produktów typu Low Cost, co dało nam i daje znaczną przewagę konkurencyjną
– dodaje.

Obecnie SoftBlue wspiera realizację bydgoskiego Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR (wirtualna rzeczywistość) i AR (rozszerzona rzeczywistość). To wynik zawartego listu intencyjnego z firmą InventionMed. – Zawsze chętnie współtworzymy projekty skierowane na wykorzystanie zaawansowanych nowych technologii wspierających polskie biznesy. Cieszę się, że możemy wesprzeć naszych partnerów biznesowych przy rozpoczęciu prac rozwojowych i budowlanych ,,wirtualnego szpitala’’. W ramach kontraktu zapewnimy dostęp do zasobów technologicznych, niezbędnych do utworzenia inwestycji. – dodaje Michał Kierul. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju kwotą 16 mln zł.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

SoftBlue SA

więcej o SoftBlue SA

SoftBlue SA wygrało przetarg na dostarczenie bezzałogowego statku powietrznego Straży Miejskiej w Białymstoku

Softblue, prekursor tematyki antysmogowej w Polsce, wygrało przetarg na dostarczenie systemu Airdron do pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz statku powietrznego dla Straży Miejskiej w Białymstoku. AirDron wesprze jednostkę w inspekcjach domowych palenisk oraz innych zanieczyszczeń powietrza. Oferta spółki wyniosła 187 tys. zł. SoftBlue obecnie koncentruje się na rozwoju współpracy z podmiotami zewnętrznymi. W lipcu spółka nabyła pakiet ponad 10 mln akcji firmy InventionMed, tym samym stając się jej głównym akcjonariuszem. Firma prowadzi także rozmowy z Letus Capital na temat współpracy w obszarze fotowoltaiki.

więcej

SoftBlue stworzyło unikatowy na skalę europejską system ADE dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

SoftBlue – notowana na NewConnect spółka IT – zakończyła projekt techniczny dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Przedmiotem projektu było wytworzenie i wdrożenie unikatowego na skalę europejską oprogramowania systemowego ,,Archiwum Dokumentów Elektronicznych’’. Wartość umowy opiewa na ponad 2 mln zł. Spółka obecnie jest w procesie budowania dwóch nowoczesnych Centrów B+R, w tym własnego, który dedykowany będzie optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Rozpoczęcie prac nad obiektem rozpocznie się jeszcze w tym roku.

więcej

SoftBlue coraz bliżej budowy nowoczesnego Centrum Badawczo–Rozwojowego Technologia i nauka pomogą w zrównoważonym zarządzaniu zasobów wodnych i energetycznych

SoftBlue – notowany na NewConnect specjalista z dziedziny teleinformatyki – przygotowuje się do budowy Centrum Badawczo–Rozwojowe, dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Tym samym spółka rozpoczęła kolejny etap dot. przygotowań do budowy obiektu. Rozpoczęcie prac planowane jest na rok 2020. Inwestycja powstanie w Bydgoszczy. Celem projektu będą prace badawcze, których efektem ma być opracowanie systemów oprogramowań wspierających racjonalne gospodarowanie wodą oraz zwiększające efektywność zarządzania energią elektryczną. Na budowę Centrum spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwota dotacji to ponad 5,4 mln zł. Wartość całej inwestycji wynosi ponad 12 mln zł. SoftBlue na bieżąco komercjalizuje badania naukowe z dziedziny nowych technologii.

więcej

Zarząd SoftBlue SA podjął decyzję o dokapitalizowaniu budżetu spółki Środki zostaną przeznaczone na realizację nowych inwestycji

Softblue SA, notowana na NewConnect firma IT, ma umowę pożyczki na kwotę do 2 mln zł, której udzielił jej Prezes Zarządu, Michał Kierul. Środki te mają wzmocnić płynność finansową spółki i umożliwić jej kontynuację inwestycyjnego rozwoju. Wypłaty będą dokonywane w transzach – w zależności od potrzeb projektowych spółki. Całkowita spłata ma nastąpić w ciągu jednego roku, ale nie wyklucza się możliwości wydłużenia spłaty. Bydgoska firma na bieżąco realizuje projekty z dziedziny nowych technologii – na rynku polskim i na arenie międzynarodowej.

więcej

SoftBlue z ponad czterokrotnymi przychodami netto r/r w Q1 2020 r.

Ponad czterokrotny wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r odnotowało w pierwszym kwartale br. SoftBlue, notowany na NewConnect ekspert z dziedziny nowych technologii. W tym czasie zysk netto osiągnął wartość ponad 1,2 mln zł, w analogicznym okresie ubiegłego rokuspółka odnotowała stratę. Od stycznia do marca SoftBlue koncentrowało się na rozwoju biznesu firmy oraz jej spółek zależnych. W tym celu poszerzono działalność SoftBlue Mobility o działania dedykowane fotowoltaice. Zintensyfikowano także prace spółki Milisystem, tworzącej zaawansowane systemy IT dedykowane służbom mundurowym. W minionym kwartale spółka zawarła kilka znaczących umów z zagranicznymi partnerami, m.in. firmą Mimic (HK) Group Trading and Consulting z Hongkongu. Kontrakt dotyczy sprzedaży i dystrybucji systemu AirDron monitorującego parametry zanieczyszczeń powietrza. W pierwszym kwartale spółka otrzymała także informacje o zatwierdzeniu jej wniosków dot. projektów współfinansowanych z środków UE. Ponadto miniony kwartał związany był z drożeniem systemu Archiwum Dokumentacji Elektronicznej dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Dzięki temu SoftBlue z sukcesem otrzymała istotne referencje i zdobywa przewagę konkurencyjną.

więcej

BEZZAŁOGOWE STATKI WSPIERAJĄ SPOŁECZEŃSTWA W WALCE Z COVID-19 FOTOGRAFUJĄ I FILMUJĄ Z POWIETRZA

SoftBlue SA to innowacyjna firma IT z Bydgoszczy, powstała w 2003 roku. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania dla instytucji publicznych i biznesu, tworzy też projekty dedykowane systemom IT. Bydgoska firma posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badawczo-Rozwojowy. Wszystkim działaniom firmy przyświeca jeden cel – służba społeczeństwu. W tym zakresie spółka prowadzi projekty, które mają wspomóc zarówno polskie przedsiębiorstwa, jak i ochronę środowiska. SoftBlue opracowało już m.in. autorski system głowicy pomiarowej dla dronów w celu badania zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym oraz pobierania próbek do analizy laboratoryjnej.

więcej

SoftBlue SA zbuduje Centrum Badawczo-Rozwojowe dedykowane optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi

SoftBlue SA, notowana na NewConnect innowacyjna spółka technologiczna, zbuduje Centrum Badawczo – Rozwojowe, dedykowane optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Na ten cel spółka otrzyma dofinansowanie z Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w wysokości ponad 5,4 mln zł. Wartość całej inwestycji szacowana jest na ponad 12 mln zł. Bydgoska firma od kilku lat z powodzeniem opracowuje i komercjalizuje rozwiązania IT, dedykowane w służbie społeczeństwu.

więcej

SoftBlue opracuje innowacyjną platformę internetową ,,EcoScan’’ dla konsumentów żywności!

SoftBlue, notowana na NewConnect innowacyjna spółka technologiczna komercjalizująca projekty naukowe, stworzy kolejny projekt dedykowany społeczeństwu. Tym razem, bydgoska firma opracuje nowatorską platformę internetową „EcoScan”, dzięki której konsumenci żywności w prosty i przejrzysty sposób zdobędą szczegółową wiedzę o danym produkcie i jego składzie. W perturbacjach związanych z łańcuchem dostaw towarów, spowodowanych koronawirusem COVID-19, platforma internetowa poprzez zaimplementowane w procesach odpowiednie algorytmy umożliwi również kontrolowanie źródła pochodzenia półproduktów oraz ich przebytej drogi. Projekt otrzymał dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Jego wartość opiewa na ponad 3 mln zł, z czego 2,2 mln zł pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej.

więcej