Aktualności

18.06.2020

Skinwallet z wyższą wyceną i nowymi inwestorami

Wycena Skinwallet wzrosła o 30%: właściciel platformy do handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo pozyskał właśnie nowych inwestorów finansowych w efekcie odsprzedaży akcji przez Napoleon FIZ, fundusz powiązany z głównym akcjonariuszem spółki Tar Heel Capital Pathfinder. Cena sprzedaży akcji została ustalona na poziomie o 30 procent wyższym niż cena emisyjna w styczniu br. THC Pathfinder bezpośrednio nie sprzedawał akcji i pozostaje większościowym akcjonariuszem spółki. Skinwallet finalizuje również prace nad dopuszczeniem akcji do obrotu giełdowego. Debiut spółki na rynku NewConnect powinien nastąpić w przeciągu najbliższych tygodni.

Transakcja została przeprowadzona w związku z bardzo dużym zainteresowaniem spółką ze strony inwestorów, którym nie udało się kupić akcji Skinwallet podczas styczniowej emisji. Sprzedane zostały istniejące już akcje należące do Napoleon FIZ. W transakcji spółka została wyceniona na prawie 27 mln zł, a więc 30 % wyżej niż w trakcie preIPO, w którym spółka pozyskała 3,4 mln zł na finansowanie rozwoju platformy obrotu dobrami cyfrowymi.

- Styczniowa runda finansowania pokazała nam, że bardzo wielu inwestorów uwierzyło w nasz biznes i potencjał jego rozwoju. W ostatnich miesiącach zgodnie z planem rozwijaliśmy platformę. Jednocześnie, szybciej niż zakładaliśmy, osiągnęliśmy rentowność na poziomie zysku operacyjnego i netto. Z pewnością wpłynęło to na większe zainteresowanie ze strony dotychczasowych oraz nowych inwestorów spółki. Dziękujemy nowym inwestorom za okazane zaufanie oraz witamy na pokładzie  – komentuje Kornel Szwaja, prezes Skinwallet.

Większościowym akcjonariuszem spółki w dalszym ciągu pozostaje fundusz Tar Heel Capital Pathfinder, do którego należy ponad 60 % akcji Skinwallet.

- Skinwallet rozwija się zgodnie z planem, częściowo nawet wyprzedzając pokładane w nim nadzieje. Skala wzrostu biznesu spółki jest imponująca, sprzyja jej również rozwój rynku gier, e-sportu i samych dóbr cyfrowych. Dlatego wierzymy, że wzrost będzie kontynuowany i chcemy pozostać głównym akcjonariuszem spółki. Jako THC Pathfinder, obecnie nie mamy planów sprzedaży akcji. Sprzedaż akcji przez Napoleon FIZ była podyktowana dużym zainteresowaniem inwestorów i przygotowaniami do debiutu na NewConnect. Co ważne - została zrealizowana z 30-sto % premią względem ceny emisyjnej z początku roku
. – informuje Arkadiusz Seńko, partner zarządzający funduszu Tar Heel Capital Pathfinder.

W styczniu br. Skinwallet przeprowadził rundę finansowania, w ramach której pozyskał 3,4 mln zł. Dzięki pozyskanym środkom Spółka kontynuuje dynamiczny wzrost skali biznesu, poprzez udostępnianie możliwości handlu przedmiotami z nowych gier oraz udostępniania platformy w nowych lokalizacjach (co obejmuje nie tylko nowe wersje językowe, ale i popularne lokalnie systemy płatnicze, lokalną promocję i content marketing). Głównym projektem rozwojowym spółki jest platforma wymiany dóbr cyfrowych i usług pomiędzy graczami. W ramach tej platformy został już uruchomiony katalog produktów.

Konsekwentne poszerzanie funkcjonalności dla graczy przynosi efekty finansowe. W marcu spółka po raz pierwszy osiągnęła ponad 1 mln zł przychodów oraz przekroczyła próg rentowności - o kilka miesięcy wcześniej niż przewidywano. Pozytywny trend był również kontynuowany w kwietniu i maju.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

SkinWallet

więcej o SkinWallet

Dynamiczny wzrost liczby aktywnych użytkowników platformy Skinwallet

Skinwallet, platforma do handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo, notuje ciągły wzrost zainteresowania. Liczba aktywnych użytkowników korzystających z platformy w czerwcu wzrosła aż o 300 procent rokdo roku, natomiast łączna liczba użytkowników platformy w I półroczu br. była o 150 procent wyższa niż w całym 2019 roku. Ponadto w czerwcu platforma odnotowała po raz kolejny ponad 1 mln zł przychodów. Spółka intensyfikuje działania marketingowe mające na celu zwiększenie zasięgów oraz kontynuuje przygotowania do debiutu na NewConnect.

więcej

Skinwallet kontynuuje wzrost i otwiera się na rynki rosyjskojęzyczne

Skinwallet, właściciel platformy do handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo, kontynuuje dynamiczny rozwój. Maj to kolejny miesiąc, w którym spółka zwiększyła przychody oraz liczbę aktywnych użytkowników platformy - w porównaniu z majem ubiegłego rokuich liczba wzrosła aż 6-krotnie. Równolegle spółka finalizuje prace nad Dokumentem Informacyjnym, który został już złożony na GPW w trybie roboczym.

więcej

2-krotny wzrost liczby aktywnych użytkowników Skinwallet

Zmierzający na NewConnect Skinwallet, właściciel platformy do handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo, dynamicznie rozwija działalność. W marcu liczba użytkowników, którzy dokonali transakcji była o ponad 100 % wyższa niż w lutym i ponad 170 % wyższa niż jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Platforma po raz pierwszy osiągnęła ponad 1 mln zł miesięcznych przychodów.

więcej

Kolejny rekordowy miesiąc Skinwallet

Skinwallet, platforma do handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo, kontynuuje dynamiczny rozwój. W lutym zanotowała o 25 % więcej użytkowników niż na koniec 2019 r. Jednocześnie platforma po raz kolejny poprawiła miesięczne przychody.

więcej