Aktualności

12.11.2014

NEUCA umacnia pozycje rynkową

Grupa NEUCA osiągnęła w trzecim kwartale silną pozycję rynkową realizując jednocześnie bardzo szybką restrukturyzację ACP Pharma i poprawiając satysfakcję klienta. Na koniec września 2014 r. udziały Spółki w rynku hurtu aptecznego wyniosły blisko 31%. Dzięki połączonym potencjałom NEUCA i ACP Pharma przychody Grupy zwiększyły się w trzecim kwartale o 21% do 1,74 mld zł. Po dziewięciu miesiącach tego roku wyniosły 4,79 mld zł i wzrosły o ponad 9%.

Segment marek własnych Grupy osiągnął 13,7 mln zł zysku brutto po trzech kwartałach tego roku, czyli o 96% więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Rozwój tego obszaru jest zgodny z założeniami. Na koniec września spółka miała w portfolio 325 produktów.

Grupa kontynuowała inwestycje w podstawową opiekę medyczną przejmując przychodnie lekarskie. Na koniec października w skład Grupy wchodziło 9 placówek, obsługujących ponad 36 tys. pacjentów. W sumie na inwestycje w segmencie przychodni Spółka planuje przeznaczyć około 30 mln zł. 

Po dziewięciu miesiącach 2014 r. NEUCA podtrzymuje realizację prognozy finansowej na poziomie 90 mln zł. Bez zdarzeń jednorazowych Grupa zarobiła 50,2 mln zł, czyli o 25% mniej niż w analogicznym okresie w 2013 r. Na niższy zysk wpłynął spadek marży urzędowej, koszty związane z restrukturyzacją ACP Pharma.

W trzecim kwartale Grupa NEUCA zwiększyła swoje udziały z 30% na koniec czerwca do blisko 31% we wrześniu. Wzrost o punkt procentowy w ciągu trzech miesięcy jest efektem udanej i szybkiej integracji z ACP Pharma oraz poprawy jakości serwisu. Spółka umocniła pozycję rynkową przy jednocześnie prowadzonych intensywnych i szybkich działaniach restrukturyzacyjnych oraz zwiększeniu satysfakcji klienta. 

Działania związane z integracją ACP Pharma generowały koszty restrukturyzacyjne, co miało negatywny wpływ na wyniki. Istotne znaczenie dla rentowności Grupy miała też obniżona marża urzędowa.

W ramach restrukturyzacji ACP Pharma, w ostatnim kwartale Grupa zmniejszyła liczbę magazynów, skonsolidowała struktury telemarketingowe oraz zoptymalizowała lokalizacje biurowe. Zmniejszone zostało również zatrudnienie, co z kolei wiązało się z poniesieniem kosztów odpraw i ekwiwalentów wynagrodzeń. Pod koniec października Spółka podpisała również wstępną umowę sprzedaży magazynu w Bydgoszczy, którego zbycie było jednym z warunków zgody UOKiK na przejęcia ACP Pharma.

- Zdecydowaliśmy się zintensyfikować działania restrukturyzacyjne, tak aby pełne efekty korzyści połączenia z ACP Pharma były widoczne już w wynikach przyszłego roku. Szybka restrukturyzacja to duże wyzwanie szczególnie, gdy planowane jest zwiększanie udziałów rynkowych i satysfakcji klienta. NEUCA wywiązała się z postawionych zadań. Dodatkowo, równolegle z działaniami skupionymi na integracji ACP Pharma, koncentrowaliśmy się na rozwoju nowych projektów biznesowych – komentuje Piotr Sucharski, Prezes NEUCA. Spółka w ostatnich czterech miesiącach aktywnie budowała segment podstawowej opieki zdrowotnej. Od lipca do końca października przejęła 9 przychodni lekarskich w trzech województwach. Placówki wchodzące w skład Grupy obsługują łącznie ponad 36 tys. pacjentów. Plany zakładają, że w 2015 r. sieć przychodni zwiększy się do około 20 i obejmie działaniem cały kraj. Łącznie na ten cel Spółka planuje przeznaczyć blisko 30 mln zł. Do tej pory wydała około 30% tej kwoty. Segment podstawowej opieki medycznej w długim terminie ma przyczynić się do wzrostu zysków Grupy. 

Obecnie istotnym katalizatorem wyników jest już segment marek własnych. W pierwszych dziewięciu miesiącach sprzedaż produktów pod marką własną wygenerowała 13,7 mln zł zysku brutto, czyli o 96% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wartość sprzedaży produktów własnych do aptek przekroczyła 41 mln zł. Równolegle z rosnącą liczbą wdrożeń nowych produktów (45 w trzecim kwartale) Spółka przygotowywała się do startu linii do pakowania leków w Swarzędzu. Uruchomienie zakładu zaplanowane jest na grudzień. Projekt będzie miał istotne znaczenie dla zwiększenia rentowności segmentu marek własnych.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

NEUCA SA

więcej o NEUCA SA

NEUCA: większe przychody i zyski w 3Q 2018 r.

• Spółka w ciągu trzech kwartałów 2018 r. wypracowała 73,9 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 8% więcej niż przed rokiem. W samym trzecim kwartale br. NEUCA zarobiła 22,2 mln zł netto, co oznacza wzrost o 3%. Jednocześnie Grupa osiągnęła wysoką marżę brutto na poziomie 10,3%, czyli o 0,2 p.p. więcej wobec trzeciego kwartału 2017 r. 

• NEUCA po trzech kwartałach 2018 r. odnotowała wzrost przychodów o 4% do 5,8 mld zł. Jednocześnie Grupa umocniła silną pozycję rynkową, osiągając blisko 29% udziałów w branży hurtu aptecznego. 
• Sprzedaż segmentu produktów własnych do aptek po dziewięciu miesiącach br. wzrosła o 17% do prawie 104 mln zł. Przychody z biznesów pacjenckich wzrosły w tym okresie o 34% do 87,3 mln zł. 
• Grupa intensywnie rozwija współpracę z farmaceutami w ramach programów aptecznych. Na koniec trzeciego kwartału 2018 r. uczestniczyło w nich ponad 5700 aptek (43% aptek w kraju), w tym w programie Partner+ 825 aptek (6% krajowych aptek).

więcej

NEUCA otworzyła nowoczesne Centrum Dystrybucyjne w Toruniu

Grupa NEUCA, czołowy dostawca produktów i usług na rynku zdrowia w Polsce, oficjalnie uruchomiła centrum dystrybucyjne w Toruniu. Inwestycja, realizowana od 2016 r. ma duże znaczenie dla wzmocnienia łańcucha dostaw oraz prac związanych z udoskonalaniem jakości serwisu i obsługi aptek współpracujących z Grupą.

więcej

NEUCA chce uczynić Toruń stolicą medycznych start-upów

W dniach 9-11 grudnia 2016 r. w Toruniu odbędzie się pierwsza edycja NEUkubator Heathcare Weekend, programu akceleracji dla młodych firm z branży ochrony zdrowia. Organizatorem jest Grupa NEUCA, czołowy dostawca produktów i usług na rynku zdrowia oraz Exea Smart Space, inkubator biznesu. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Prezydent Torunia Michał Zaleski. Najlepsze firmy prezentujące się w trakcie wydarzenia będą mogły przeprowadzić z Grupą NEUCA pilotaż o wartości do 100 tysięcy złotych.

więcej

NEUCA na ścieżce wzrostu rentowności w pierwszym półroczu

W pierwszym półroczu 2016 r. NEUCA wypracowała 56,8 mln zł zysku netto o 6% więcej niż przed rokiem. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych dynamika wyniku netto Grupy wyniosła ponad 4%. NEUCA zrealizowała 52% prognozy finansowej zakładającej zysk netto w 2016 r. na poziomie 110 mln zł bez zdarzeń jednorazowych.

więcej

Grupa NEUCA poprawia wyniki i rozwija nowe biznesy

NEUCA w pierwszym kwartale 2016 wypracowała 35,2 mln zł zysku netto, tj. o 10% więcej niż przed rokiem. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych dynamika wyniku netto Grupy wyniosła 7%. Spółka zrealizowała ponad 32% prognozy finansowej zakładającej zysk netto w 2016 r. na poziomie 110 mln zł bez zdarzeń jednorazowych.

więcej

NEUCA rusza z programem dla start-upów

NEUCA, czołowy dostawca produktów i usług na rynku zdrowia oraz lider dystrybucji leków w Polsce zapowiada inwestycje w młode firmy z branży healthcare. Spółka przygotowuje program akceleracji dla start–upów, których profil może być synergiczny z obecnymi biznesami Grupy. Działania w tym obszarze prowadzi specjalny zespół – Neukubator. Z myślą o start-upach Spółka przygotowuje specjalne wydarzenie w Toruniu.

więcej

NEUCA poprawia wyniki i zwiększa dywidendę

W 2015 r. Spółka osiągnęła 102,3 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, tj. o 19% więcej niż przed rokiem. Razem ze zdarzeniami jednorazowymi Grupa zarobiła 101,5 mln zł, czyli o 9% więcej niż w 2014 r. NEUCA wypełniła w 102% prognozę finansową zakładającą zysk netto w 2015 r. na poziomie 100 mln zł bez zdarzeń jednorazowych.

więcej

NEUCA zwiększa zyski i wdraża strategię pacjencką

O 105% do 24,8 mln zł wzrósł (r./r.) w trzecim kwartale 2015 r. zysk netto NEUCA. Bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych wynik netto zwiększył się o 75% w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. NEUCA po trzech kwartałach 2015 r. zrealizowała 79,2% prognozy finansowej, zakładającej w całym 2015 r. 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. Przychody Grupy zwiększyły się w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. o 9% do 5,23 mld zł przy dynamice rynku hurtu aptecznego na poziomie 6,5%. NEUCA stale utrzymuje silną pozycję lidera rynku osiągając prawie 29% udziałów po trzech kwartałach 2015 r.

więcej

Dynamiczny wzrost zysku NEUCA w pierwszym kwartale 2015 r.

Spółka poprawiła wyniki finansowe w pierwszym kwartale w dużej mierze dzięki efektom korzyści związanymi z integracją ACP Pharma oraz sprzyjającej dynamice rynkowej. W okresie styczeń - marzec 2015 r. wartość rynku hurtu aptecznego wzrosła o 9,4%. Z kolei w całym rokuNEUCA prognozuje, że dynamika rynku sięgnie 4%. W tym otoczeniu Spółka zamierza wypracować 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. Po pierwszym kwartale realizacja planu finansowego wynosi 33%.

więcej

NEUCA prognozuje 100 mln zł zysku w 2015 r.

Grupa NEUCA planuje w 2015 r. zwiększyć wynik netto bez zdarzeń jednorazowych o 16 proc. do 100 mln zł. Poprawa wyniku będzie w dużej mierze efektem synergii, wynikających z połączenia z ACP Pharma.  

więcej

NEUCA SA otwiera własną linie do pakowania leków

NEUCA, największy hurtowy dystrybutor farmaceutyków w kraju, otworzyła w Swarzędzu linię do pakowania leków. Projekt ma zwiększyć rentowność segmentu marek własnych, który ma coraz większy udział w zysku Grupy. Wartość inwestycji wyniosła ok. 13 mln zł.

więcej

Neuca prognozuje 90 mln zł zysku w 2014 r.

Największy hurtowy dystrybutor farmaceutyków w Polsce planuje wypracować w 2014 r. 90 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych, co oznacza wzrost o blisko 12% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

więcej

NEUCA SA ma zgodę na przejęcie ACP Pharma

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę Grupie NEUCA na zakup ACP Pharma, czołowego hurtowego dystrybutora leków w Polsce. Jest to część transakcji przejęcia w konsorcjum z funduszem Penta Investments aktywów holdingu Mediq, znajdujących się w Polsce.

więcej

Neuca poprawia wyniki

W 2013 r. Grupa NEUCA zrealizowała w 104% prognozę finansową, która zakładała osiągnięcie 77 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych.

więcej