Aktualności

17.08.2020

Boruta Zachem z czterokrotnym wzrostem zysku netto w 2Q 2020 r.

Boruta-Zachem SA – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 % wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rokwcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

-  Nasza działalność w zakresie ekologicznych produktów nabrała rozpędu, co przełożyło się na rekordowe wyniki. Zostały one wypracowane w trudnych warunkach rynkowych tj. w okresie pandemii i globalnego lockdownu. Pomimo, że nie sprzyjała nam m.in. sytuacja w eksporcie, który w okresie pandemii był szczególnie utrudniony, to znacząco poprawiliśmy wyniki na każdym poziomie. Uważam, że byłyby one istotnie lepsze, gdyby nie wybuch epidemii. Co więcej, na koniec pierwszego półrocza, przychody z ekologicznej gałęzi biznesu Boruty po raz pierwszy w historii spółki przewyższyły przychody ze sprzedaży barwników. To świadczy o skutecznym realizowaniu przyjętych celów w ramach rozwoju marek Onlybio i Onlyeco – powiedział Marcin Pawlikowski, Wiceprezes Zarządu Boruta-Zachem SA

Boruta Zachem osiągnęła w drugim kwartale 0,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto, poprawiając wynik o ponad 300 % r/r. Przychody spółki wzrosły w tym samym czasie o 55 %, z 9,3 mln zł do 14,5 mln zł. W I połowie rokuproducent zanotował 26,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (co stanowi wzrost o 68 proc r/r), oraz 1,4 mln zł zysku netto wobec straty rokwcześniej. Wypracowane wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze potwierdzają skuteczną i konsekwentną strategię budowy silnych marek, za którymi stoi cała filozofia eko-produkcji.

Pierwsza połowa rokuto dla Spółki okres intensywnych prac nad rozwojem oferty produktów, a także rozbudową sieci sprzedaży. Boruta zaangażowała się w działania marketingowe mające na celu wsparcie rozpoznawalności marek, a także poznanie preferencji zakupowych konsumentów. Produkty OnlyBio i OnlyEco dostępne są już w większości placówek handlowych i drogeryjnych w Polsce, a także na wielu rynkach zagranicznych.  

W ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych Onlybio.life, spółka Grupy Kapitałowej Boruty-Zachem SA opracowała w drugim kwartale innowacyjny system oparty o technologię VR, którego celem ma być przeprowadzenie badania preferencji zakupowych klientów. Zintegrowany system umożliwi wirtualne przeprowadzenie badania metodą półkową z jednoczesnym wykorzystaniem technologii eye trackingu. System jest odpowiedzią na potrzebę osiągania lepszych wyników sprzedażowych oraz na poznanie mechanizmów jakimi kieruje się klient przy wyborze produktu w sklepach. Jednocześnie Spółka realizuje projekt dot. badania zachowań konsumenckich w internecie w oparciu o własne narzędzie AI, algorytmy oraz analizy behawioralne.


Ponadto konsorcjum Onlybio.life, spółka Grupy Kapitałowej Boruty-Zachem SA, oraz InventionBio sp. z o.o. w drugim kwartale podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie innowacyjnego projektu dot. wytworzenia nowej generacji kosmetyków. Celem projektu jest opracowanie nowej generacji bezpiecznych kosmetyków naturalnych opartych na ekstraktach z pofermentów, charakteryzującymi się unikalnymi parametrami w obszarze bezpieczeństwa stosowania oraz wysokimi właściwościami funkcjonalnymi. Wyróżnikiem i unikalną przewagą planowanych kosmetyków będzie brak konserwantów (przy jednoczesnym zapewnieniu długiego okresu przydatności do użycia), wysokie stężenie biosurfaktantów, a także bardzo wysoki udział w składzie kosmetyków substancji naturalnych pochodzących z fermentacji. Wartość dofinansowania projektu przypadającego na Onlybio.life opiewa na kwotę 10,2 mln zł.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

BORUTA-ZACHEM SA

więcej o BORUTA-ZACHEM SA

Boruta Zachem i InventionBio rozpoczęły negocjacje ze szwajcarskim funduszem private equity

Boruta-Zachem SA – grupa rozwijająca ekologiczne i biotechnologiczne rozwiązania wraz ze spółka zależną InventionBio, podpisały umowę o poufności z szwajcarskim funduszem inwestycyjnym Elbrus Capital Management. Podpisanie umowy rozpoczyna etap negocjacji w sprawie potencjalnej inwestycji funduszu private equity – bezpośredniego zakupu istniejących akcji Boruty Zachem lub udziałów InventionBio.

więcej

Boruta Zachem planuje skokowy wzrost wartości Grupy w ciągu 2 lat

Globalna komercjalizacja rozwiązań z zakresu biotechnologii przemysłowej oraz zdobycie pozycji lidera na rynku kosmetyków naturalnych w Polsce – to główne filary rozwoju Boruta Zachem, zmieniającej nazwę na Hub.Tech. Władze Grupy do końca 2022 r. planują zwiększenie wartości rynkowej do 1 mld USD. Równolegle Spółka rozpoczęła przygotowania do przeniesienia notowań na główny rynek GPW, a sam debiut planuje na pierwszy kwartał 2021 r.

więcej

Boruta Zachem planuje przejęcie biotechnologicznej firmy InventionBio

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect rozpoczęła negocjacje dotyczące przejęcia InventionBio - spółki prowadzącej badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. Pieniądze na realizację transakcji będą pochodzić z emisji akcji, której cena, zgodnie z rekomendacją Zarządu, nie będzie niższa niż 0,82 zł. Cena akcji na zamknięciu sesji 27 sierpnia wynosiła 0,71 zł.

więcej

Boruta Zachem z rekordowymi przychodami w 2Q 2019 r.

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 % wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

więcej

Ruszają zapisy na akcje Boruty Zachem w ramach wykonania prawa poboru

We wtorek 30 lipca rozpoczynają się zapisy na akcje spółki notowanej na NewConnect - Boruty Zachem. Inwestorzy, w ramach prawa poboru i zapisów dodatkowych, będą mogli dokonywać zapisów do 13 sierpnia 2019 r. Cena emisyjna została ustalona na 0,20 zł za akcję. Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać ok. 10,6 mln zł, które zamierza przeznaczyć m.in. na zwiększenie kapitału obrotowego, w związku ze wzrostem skali działalności firmy Laboratorium Naturella oraz na inwestycję w nowoczesne Centrum R&D.

więcej

Przychody Boruty Zachem wzrosły o 24 % w IV kwartale 2018 r.

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 % względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

więcej

Boruta-Zachem planuje przejęcie Laboratorium Naturella

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej podpisała list intencyjny w sprawie potencjalnego przejęcia biotechnologicznej firmy oferującej ekologiczne kosmetyki i środki czystości, Laboratorium Naturella. Porozumienie umożliwi rozpoczęcie negocjacji w sprawie szczegółowych warunków umowy. Obie strony chcą zakończyć negocjacje w 2018 r., a wartość transakcji nie przekroczy 1,0 mln zł.

więcej

Laboratorium Naturella komercjalizuje innowacyjną technologię pozyskiwaniabiosurfaktyny z rzepaku

Stworzona przez zespół Ewy Wójcikowskiej firma biotechnologiczna, wprowadziła na rynek prawie 50 ekologicznych kosmetyków i środków czystości składających się przynajmniej w 99% ze składników pochodzenia naturalnego, stworzonych na bazie unikalnej biosurfaktyny z rzepaku. Jednym z priorytetów innowacyjnej firmy jest zbudowanie sieci sprzedaży, składającej się ze specjalistycznych sklepów ekologicznych, zielarskich, aptek oraz drogerii funkcjonujących w postaci stacjonarnej, a także internetowej.

więcej