Aktualności

28.08.2014

NEUCA zwiększa skalę działalności i rozwija nowe obszary biznesowe

Dzięki finalizacji przejęcia ACP Pharma w kwietniu br. Grupa umocniła się na pozycji krajowego lidera hurtowej dystrybucji farmaceutyków. Na koniec czerwca udziały NEUCA w rynku sięgały 30%.

      Grupa w samym drugim kwartale zwiększyła przychody ze sprzedaży o prawie 10% do 1,55 mld złotych. W całym pierwszym półroczu sprzedaż wzrosła o blisko 3,5% do 3,05 mld złotych. 

W pierwszej połowie roku dynamiczny rozwój kontynuował segment marek własnych. Sprzedaż produktów pod marką własną przyniosła Grupie w tym okresie 6,5 mln zysku netto czyli o 185% więcej niż przed rokiem. Na koniec czerwca Spółka miała 260 produktów w portfolio. 

NEUCA rozpoczęła inwestycje w podstawową opiekę medyczną przejmując trzy przychodnie lekarskie. Jest to element strategii budowania przez Grupę własnej sieci przychodni lekarskich.

Po sześciu miesiącach 2014 r. NEUCA podtrzymuje realizację prognozy finansowej na poziomie 90 mln zł. Bez zdarzeń jednorazowych Grupa zarobiła 36,0 mln zł czyli o 24% mniej niż w pierwszym półroczu 2013 r. Na niższy zysk wpłynął spadek marży urzędowej, koszty związane z integracją ACP Pharma, a także rozpoczęta w maju konsolidacja ujemnego wyniku przejętej spółki.

Na wyniki w pierwszej połowie roku w dużej mierze wpłynęła finalizacja akwizycji ACP Pharma i przyspieszenie jej integracji w strukturach Grupy. W rezultacie NEUCA zanotowała wzrost kosztów operacyjnych, co negatywnie przełożyło się na wyniki. Istotne znaczenie dla rentowności Spółki miał również ujemny wynik ACP Pharma. 

Dzięki przejęciu ACP Pharma Grupa NEUCA znacząco zwiększyła przychody i umocniła pozycję rynkową. W pierwszej połowie roku przychody wzrosły blisko o 3,5% do 3,05 mld złotych, podczas gdy rynek hurtu aptecznego wzrósł o niecałe 3%. Na koniec czerwca udziały w rynku największego hurtowego dystrybutora farmaceutyków wyniosły 30%.

- Finalizacja przejęcia ACP Pharma pozwoliła na umocnienie naszej pozycji lidera. Po zamknięciu transakcji przystąpiliśmy do intensywnej integracji przejętej firmy ze strukturami Grupy. Okresowo, zarówno restrukturyzacja Spółki, koszty związane z doradztwem przy transakcji, jak i konsolidacja ujemnego wyniku ACP Pharma wpłynęły negatywnie na nasze wyniki. Oczekujemy jednak, że w kolejnych kwartałach oraz latach zobaczymy znaczące korzyści z integracji, a także oszczędności kosztowe, które korzystnie przełożą się na dynamikę zysków Grupy NEUCA – podkreśla Piotr Sucharski, Prezes NEUCA.

Istotnym katalizatorem wyników w kolejnych okresach będzie również segment marek własnych. W pierwszej połowie roku sprzedaż produktów pod marką własną wygenerowała 6,5 mln zł zysku netto, o 185% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wartość sprzedaży produktów własnych do aptek sięgnęła w pierwszym półroczu ponad 25 mln zł. Rośnie również liczba portfolio Synoptis Pharma, odpowiedzialnego za zarządzanie markami własnymi w Grupie. Na koniec czerwca firma miała już 260 produktów.

Kolejnym obszarem, który przyczyni się do wzrostów wyników w przyszłości jest podstawowa opieka medyczna. W lipcu NEUCA przejęła pierwsze trzy przychodnie lekarskie, zlokalizowane w Poznaniu oraz Dolnym Śląsku. Łącznie placówki obsługują ponad 13 tys. pacjentów. To element strategii budowania przez Grupę własnej sieci przychodni lekarskich, w których pacjenci będą korzystać z podstawowych usług medycznych na najwyższym poziomie, świadczonych przez starannie dobraną i kompetentną kadrę medyczną. W ciągu dwóch lat NEUCA zamierza wydać na inwestycje w ten segment ok. 30 mln zł. Obecnie Spółka szuka kolejnych celów do przejęcia i prowadzi kilkadziesiąt audytów przychodni lekarskich.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

NEUCA SA

więcej o NEUCA SA

NEUCA: większe przychody i zyski w 3Q 2018 r.

• Spółka w ciągu trzech kwartałów 2018 r. wypracowała 73,9 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 8% więcej niż przed rokiem. W samym trzecim kwartale br. NEUCA zarobiła 22,2 mln zł netto, co oznacza wzrost o 3%. Jednocześnie Grupa osiągnęła wysoką marżę brutto na poziomie 10,3%, czyli o 0,2 p.p. więcej wobec trzeciego kwartału 2017 r. 

• NEUCA po trzech kwartałach 2018 r. odnotowała wzrost przychodów o 4% do 5,8 mld zł. Jednocześnie Grupa umocniła silną pozycję rynkową, osiągając blisko 29% udziałów w branży hurtu aptecznego. 
• Sprzedaż segmentu produktów własnych do aptek po dziewięciu miesiącach br. wzrosła o 17% do prawie 104 mln zł. Przychody z biznesów pacjenckich wzrosły w tym okresie o 34% do 87,3 mln zł. 
• Grupa intensywnie rozwija współpracę z farmaceutami w ramach programów aptecznych. Na koniec trzeciego kwartału 2018 r. uczestniczyło w nich ponad 5700 aptek (43% aptek w kraju), w tym w programie Partner+ 825 aptek (6% krajowych aptek).

więcej

NEUCA otworzyła nowoczesne Centrum Dystrybucyjne w Toruniu

Grupa NEUCA, czołowy dostawca produktów i usług na rynku zdrowia w Polsce, oficjalnie uruchomiła centrum dystrybucyjne w Toruniu. Inwestycja, realizowana od 2016 r. ma duże znaczenie dla wzmocnienia łańcucha dostaw oraz prac związanych z udoskonalaniem jakości serwisu i obsługi aptek współpracujących z Grupą.

więcej

NEUCA chce uczynić Toruń stolicą medycznych start-upów

W dniach 9-11 grudnia 2016 r. w Toruniu odbędzie się pierwsza edycja NEUkubator Heathcare Weekend, programu akceleracji dla młodych firm z branży ochrony zdrowia. Organizatorem jest Grupa NEUCA, czołowy dostawca produktów i usług na rynku zdrowia oraz Exea Smart Space, inkubator biznesu. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Prezydent Torunia Michał Zaleski. Najlepsze firmy prezentujące się w trakcie wydarzenia będą mogły przeprowadzić z Grupą NEUCA pilotaż o wartości do 100 tysięcy złotych.

więcej

NEUCA na ścieżce wzrostu rentowności w pierwszym półroczu

W pierwszym półroczu 2016 r. NEUCA wypracowała 56,8 mln zł zysku netto o 6% więcej niż przed rokiem. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych dynamika wyniku netto Grupy wyniosła ponad 4%. NEUCA zrealizowała 52% prognozy finansowej zakładającej zysk netto w 2016 r. na poziomie 110 mln zł bez zdarzeń jednorazowych.

więcej

Grupa NEUCA poprawia wyniki i rozwija nowe biznesy

NEUCA w pierwszym kwartale 2016 wypracowała 35,2 mln zł zysku netto, tj. o 10% więcej niż przed rokiem. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych dynamika wyniku netto Grupy wyniosła 7%. Spółka zrealizowała ponad 32% prognozy finansowej zakładającej zysk netto w 2016 r. na poziomie 110 mln zł bez zdarzeń jednorazowych.

więcej

NEUCA rusza z programem dla start-upów

NEUCA, czołowy dostawca produktów i usług na rynku zdrowia oraz lider dystrybucji leków w Polsce zapowiada inwestycje w młode firmy z branży healthcare. Spółka przygotowuje program akceleracji dla start–upów, których profil może być synergiczny z obecnymi biznesami Grupy. Działania w tym obszarze prowadzi specjalny zespół – Neukubator. Z myślą o start-upach Spółka przygotowuje specjalne wydarzenie w Toruniu.

więcej

NEUCA poprawia wyniki i zwiększa dywidendę

W 2015 r. Spółka osiągnęła 102,3 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, tj. o 19% więcej niż przed rokiem. Razem ze zdarzeniami jednorazowymi Grupa zarobiła 101,5 mln zł, czyli o 9% więcej niż w 2014 r. NEUCA wypełniła w 102% prognozę finansową zakładającą zysk netto w 2015 r. na poziomie 100 mln zł bez zdarzeń jednorazowych.

więcej

NEUCA zwiększa zyski i wdraża strategię pacjencką

O 105% do 24,8 mln zł wzrósł (r./r.) w trzecim kwartale 2015 r. zysk netto NEUCA. Bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych wynik netto zwiększył się o 75% w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. NEUCA po trzech kwartałach 2015 r. zrealizowała 79,2% prognozy finansowej, zakładającej w całym 2015 r. 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. Przychody Grupy zwiększyły się w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. o 9% do 5,23 mld zł przy dynamice rynku hurtu aptecznego na poziomie 6,5%. NEUCA stale utrzymuje silną pozycję lidera rynku osiągając prawie 29% udziałów po trzech kwartałach 2015 r.

więcej

Dynamiczny wzrost zysku NEUCA w pierwszym kwartale 2015 r.

Spółka poprawiła wyniki finansowe w pierwszym kwartale w dużej mierze dzięki efektom korzyści związanymi z integracją ACP Pharma oraz sprzyjającej dynamice rynkowej. W okresie styczeń - marzec 2015 r. wartość rynku hurtu aptecznego wzrosła o 9,4%. Z kolei w całym rokuNEUCA prognozuje, że dynamika rynku sięgnie 4%. W tym otoczeniu Spółka zamierza wypracować 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. Po pierwszym kwartale realizacja planu finansowego wynosi 33%.

więcej

NEUCA prognozuje 100 mln zł zysku w 2015 r.

Grupa NEUCA planuje w 2015 r. zwiększyć wynik netto bez zdarzeń jednorazowych o 16 proc. do 100 mln zł. Poprawa wyniku będzie w dużej mierze efektem synergii, wynikających z połączenia z ACP Pharma.  

więcej

NEUCA SA otwiera własną linie do pakowania leków

NEUCA, największy hurtowy dystrybutor farmaceutyków w kraju, otworzyła w Swarzędzu linię do pakowania leków. Projekt ma zwiększyć rentowność segmentu marek własnych, który ma coraz większy udział w zysku Grupy. Wartość inwestycji wyniosła ok. 13 mln zł.

więcej

NEUCA umacnia pozycje rynkową

Grupa NEUCA osiągnęła w trzecim kwartale silną pozycję rynkową realizując jednocześnie bardzo szybką restrukturyzację ACP Pharma i poprawiając satysfakcję klienta. Na koniec września 2014 r. udziały Spółki w rynku hurtu aptecznego wyniosły blisko 31%. Dzięki połączonym potencjałom NEUCA i ACP Pharma przychody Grupy zwiększyły się w trzecim kwartale o 21% do 1,74 mld zł. Po dziewięciu miesiącach tego roku wyniosły 4,79 mld zł i wzrosły o ponad 9%.

więcej

Neuca prognozuje 90 mln zł zysku w 2014 r.

Największy hurtowy dystrybutor farmaceutyków w Polsce planuje wypracować w 2014 r. 90 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych, co oznacza wzrost o blisko 12% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

więcej

NEUCA SA ma zgodę na przejęcie ACP Pharma

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę Grupie NEUCA na zakup ACP Pharma, czołowego hurtowego dystrybutora leków w Polsce. Jest to część transakcji przejęcia w konsorcjum z funduszem Penta Investments aktywów holdingu Mediq, znajdujących się w Polsce.

więcej

Neuca poprawia wyniki

W 2013 r. Grupa NEUCA zrealizowała w 104% prognozę finansową, która zakładała osiągnięcie 77 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych.

więcej