Aktualności

02.09.2020

Najwięcej zachorowań na COVID-19 zaobserwowano w obszarach o wysokim stężeniu NO2 Analiza Centrum Badawczo – Rozwojowego SoftBlue SA

Wirusolodzy alarmują, że zanieczyszczenie powietrza może mieć znaczący wpływ na liczbę osób umierających na COVID-19. Negatywne oddziaływanie na nasze zdrowie i odporność ma m.in. spalanie odpadów w paleniskach domowych, którym towarzyszy emisja wielu szkodliwych substancji, w tym tlenków azotu (NO i NO2). Aż 83 % śmiertelności z powodu koronawirusa odnotowano w regionach gdzie maksimum stężenia dwutlenku azotu wynosiło 100 μmol/m2.

W 2019 rokuświat stanął przed poważnym wyzwaniem jakim jest walka z pandemią koronawirusa. Chorobą, która powoduje m.in. niewydolność oddechową, czy wirusowe zapalenie płuc. Na COVID-19 najczęściej umierają osoby powyżej 60 rokużycia, a także te z poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi.

Zanieczyszczenia zwiększają śmiertelność na koronawirusa
Co ,,łączy’’ zanieczyszczenia w powietrzu i koronawirusa? European Public Health Alliance wskazuje, że wszystko co obniża odporność zwiększa podatność na działanie wirusów, w tym SARS COV-2, rozprzestrzeniającego się drogą kropelkową. Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda przeanalizowali przebieg zachorowań na koronawirusa i połączyli go ze smogiem występującym w USA. Ze wstępnej analizy wynika, że im bardziej zanieczyszczone powietrze, tym wyższa śmiertelność na COVID-19. Warto zaznaczyć, że koronawirus prowadzi do obecności drobnoustrojów w jądrach kropelek, które uważa się za cząstki o średnicy < 5 μm. Mogą one pozostawać w powietrzu przez długi czas i być przenoszone na odległości większe niż 1m. Wiele badań potwierdza tę tezę. Naukowcy sygnalizują, że również wirus SARS-CoV-2 może być przenoszony w podobny sposób, co stanowi duże niebezpieczeństwo dla człowieka.

Smog
Centrum Badawczo - Rozwojowe SoftBlue SA, od lat podejmuje szereg działań, których celem jest poprawa  środowiska, a spółka jest też pionierem na Polskę w tematyce antysmogowej. – Nasi eksperci wykorzystują układy pomiarowe najwyższej klasy. Wynikiem tych prac stał się polski i zaawansowany technicznie system mobilnych głowic pomiarowych przeznaczonych do badania stanu zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym i pobierania próbek do analizy laboratoryjnej – wskazuje Michał Kierul, prezes SoftBlue SA.  – Zbadane w naszym dziale B+R cząstki powietrza klasyfikowane są pod względem wielkości, co umożliwia precyzyjne oszacowanie frakcji szkodliwych cząsteczek PM1, PM2.5 i PM10. – dodaje.

W 2010 rokuna terenie całej Unii Europejskiej z powodu złego stanu powietrza przedwcześnie zmarło ok. 400 tys. obywateli, w 2018 liczba ta wzrosła o ponad 100 tys. Co istotne, Polska ma najwyższe stężenia rakotwórczego benzoapirenu spośród wszystkich państw UE. Pył zawieszony jest emitowany głównie z przydomowych instalacji centralnego ogrzewania i jest przyczyną powstawania smogu. – W Krakowie, gdzie od 1 września 2019 r. obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem i drewnem, nasz system AirDron, praktycznie ze 100 % skutecznością pozwolił na weryfikacje tego obostrzenia. – komentuje Michał Kierul.

Poza pogorszeniem stanu zdrowia i zmianami klimatu, zanieczyszczenie powietrza może prowadzić także do przyspieszonego niszczenia zabytków i innych dóbr kultury.

AirDron
AirDron to system identyfikujący i wychwytujący przypadki spalania odpadów (śmieci) w paleniskach przydomowych. System również doskonale sprawdza się jako rozwiązanie prewencyjne - zapobiegające takim przypadkom.  Dodatkowo monitoruje stan  smogu w danym obszarze.  Konstrukcja systemu została przygotowana do zintegrowania m.in. z dronami, czyli bezzałogowymi statkami wielowirnikowymi. Za projekt, SoftBlue otrzymało wyróżnienie Ministerstwa Środowiska w kategorii Innowacyjny Pomysł 2015. Celem ogólnopolskiego konkursu była promocja najbardziej skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

W br. SoftBlue wygrało przetarg na realizację projektu Dron – strażnik czystego powietrza. Na terenie placówki straży miejskiej w Pabianicach zaprezentowano drona z opracowanym przez SoftBlue systemem do pomiaru i monitoringu poziomu zanieczyszczenia powietrza. Latający ,,strażnik’’ służy do nadzorowania imprez masowych oraz wsparcia policji i straży miejskiej podczas poszukiwania osób zaginionych.

W 2020 rokuspółka wygrała także przetarg na dostarczenie Airdron-a i statku powietrznego dla Straży Miejskiej w Białymstoku. System wesprze jednostkę w inspekcjach domowych palenisk oraz innych zanieczyszczeń powietrza.

Notowana na NewConnect spółka IT wraz ze swym partnerem – Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2, zdobyła również dofinansowanie na projekt dotyczący opracowania elektroniki w postaci bezzałogowych platform latających z sensorami światła widzialnego i podczerwieni oraz kamery NDVI, w ramach programu INNOLOT. Jego celem jest ocena skażenia środowiska substancjami chemicznymi oraz opis stopnia rozkładu biologicznego flory. Pozwala to na stworzenie rodziny urządzeń o szerokim spektrum zastosowań w ratownictwie pożarowym i chemicznym. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Już teraz warto dołączyć do skutecznej walki o czyste powietrze
- Zapraszamy do włączenia się do realizowanego przez Centrum Badawczo-Rozwojowego SoftBlue SA programu na rzecz monitorowania jakości powietrza w gminach i miastach. Dotychczas z naszego rozwiązania skorzystały jednostki samorządowe, tj.: Gmina Raszyn, Miasto Mińsk Mazowiecki, Miasto Białystok, Miasto Otwock, Urząd Miasta Krakowa, Gmina Miasta Piastów, Gmina Mogilno, Miasto Bydgoszcz, Miasto Pabianice. Obecnie prowadzimy także konsultacje z kolejną grupą JST, realizującą działania analityczne i pilotażowe. – zachęca przedstawiciel SoftBlue SA. – Ostatnio dostarczyliśmy też sprzęt do pomiarów za pośrednictwem dronów polskiej firmie Tornado UAV, która oceniła naszą ofertę jako profesjonalną i rzetelną. Należy dodać że nas system to również rozwiązanie o znaczeniu prewencyjnym – dodaje.

Stop spalaniom odpadów
Warto przypomnieć, że w Polsce obowiązuje zakaz spalania odpadów (śmieci). Dotyczy on zarówno spalania w instalacjach grzewczych budynków, jak i na „wolnym powietrzu”. W czasie tego procesu wytwarzają się silnie trujące związki chemiczne powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób. Astma, alergie to najczystsze konsekwencje jakie ponosi organizm z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza. Obowiązuje zakaz spalania butelek PET, opon, wyrobów z gumy, opakowań typu TETRAPAK, resztek farb, rozpuszczalników, granulatu z gumy, tektury, czy drewnianych ram okiennych. – Nasze badania wykazały, że na obszarach wykorzystujących system AirDron, spadła liczba przypadków używania niedozwolonych paliw w piecach o ponad 30 %, a stan powietrza znacznie się polepszył. – komentuje Michał Kierul.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

SoftBlue SA

więcej o SoftBlue SA

6,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży odnotowało SoftBlue w I półroczu 2021 Q2 spółka zamyka z 9-krotnie wyższymi przychodami r/r

Ponad 2-krotnie wyższe przychody netto ze sprzedaży w I półroczu 2021 r. wypracowała SoftBlue SA – firma technologiczna z rynku NewConnect. Ich wartość wyniosła 6,4 mln zł. W samym Q2 przychody osiągnęły poziom 3,6 mln zł. I półrocze spółka zamyka z zyskiem netto o wartości 0,15 mln zł. EBITDA od stycznia do czerwca wyniosła 0,43 mln zł. Na wzrost wyników finansowych SoftBlue wpłynął przede wszystkim wzrost zainteresowania głowicą pomiarową AirDron, realizacja projektów w ramach Centrum Badawczo – Rozwojowego oraz dywersyfikacja działalności o usługi telekomunikacyjne po przejęciu biznesu EasyCALL.

więcej

SoftBlue SA z pozwoleniem na budowę własnego Centrum B+R

Notowana na NewConnect spółka SoftBlue, która specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach z sektora IT, uzyskała pozwolenie na budowę swojego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Bydgoszczy, dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku. Szacunkowa wartość projektu wyniesie ok. 12 mln zł, z czego ponad 5,4 mln stanowi dofinansowanie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

więcej

Od 1 Lipca właściciele domów muszą zgłosić czym palą w piecach

Właściciele domów jednorodzinnych oraz zarządcy budynków mieszkalnych od 1 lipca będą mieli obowiązek zgłaszania o źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek informacyjny dotyczy zarówno paliw, jak i paneli fotowoltaicznych. Gminy od lat walczą o to, aby nie ogrzewać domów nielegalnymi paliwami przy pomocy systemów antysmogowych.

więcej

SoftBlue SA wypracowała ponad 6,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży r/r w 2020 r.

SoftBlue, notowana na NewConnect spółka działająca na rynku IT i komercjalizująca badania naukowe, w 2020 r. wypracowała ponad 6,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. W raportowanym okresie zysk netto ze sprzedaży spółki wyniósł ponad 3,1 mln zł, co dało kilkukrotny wzrost wartości r/r. Na wypracowane wyniki wpłynęło m.in. sfinalizowanie kilku kontraktów SoftBlue na realizację projektów z sektora IoT. W minionym rokuSoftBlue zdywersyfikowało swoją działalność o obszar telekomunikacji, łącząc siły z easyCALL. Aktualnie spółka koncentruje się na budowie własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

więcej

SoftBlue z 26% wzrostem przychodów netto ze sprzedaży r/r w Q1 br.

SoftBlue SA – notowana na NewConnect spółka technologiczna – w Q1 br. wypracowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2,8 mln zł, co stanowi 26% wzrost w porównaniu r/r. W raportowanym okresie zysk netto wyniósł prawie 0,14 mln zł. W lutym spółka pozyskała ponad 10 mln zł w ramach publicznej oferty akcji. Środki od inwestorów są przeznaczane na rozwój projektów z obszaru Internetu Rzeczy. Aktualnie spółka koncentruje się na budowie własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

więcej

Ponad 10 mln zł z publicznej emisji akcji pozyskało SoftBlue SA Wartość wpłat wyniosła 26,24 mln zł

Notowane na NewConnect SoftBlue SA z publicznej emisji akcji z Prawem Poboru pozyskało 10,29 mln zł i dokonało przydziału wszystkich Akcji Oferowanych. Wartość wpłat wyniosła 26,24 mln zł. Liczba zapisów podstawowych to 1287. Środki te firma z sektora IT przeznaczy na rozwój oferty Internetu Rzeczy z obszaru Przemysłu 4.0. Obecnie głównym projektem realizowanym przez bydgoską spółkę jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi.

więcej

6,45 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz 3,1 mln zł zysku netto wypracowało SoftBlue w 2020 r.

6,45 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w 2020 r. wypracowało SoftBlue – notowana na NewConnect spółka technologiczna z Bydgoszczy. W samym czwartym kwartale firma osiągnęła 3,22 mln zł przychodów netto. W tym czasie zysk netto SoftBlue wyniósł ponad 2,5 mln zł, co oznacza niespełna 330 % wzrost w porównaniu rdr. Wpływ na wyniki miało sfinalizowanie kontraktów dotyczących autorskich projektów z zakresu nowych technologii, a także działalność badawczo–rozwojowa spółki. W minionym kwartale firma SoftBlue koncentrowała się również na przejęciu biznesu notowanej na NewConnect firmy easyCALL.pl.

więcej

Tylko do jutra trwają zapisy w ramach publicznej emisji akcji SoftBlue SA

Do jutra, 12 lutego, trwają zapisy w ramach publicznej emisji akcji z prawem poboru SoftBlue SA – notowanej na NewConnect spółki IT tworzącej najnowocześniejsze rozwiązania w ramach Przemysłu 4.0. Podwyższenie kapitału zakładowego firmy nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Celem emisji na ponad 10 mln zł jest rozwój produktów z oferty IoT spółki.

więcej

Prezes zarządu SoftBlue SA skorzystał z prawa poboru i weźmie udział emisji akcji spółki na ponad 10 mln zł

Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA, objął wszystkie akcje, przypadające mu w wyniku realizacji prawa poboru, w ramach trwającej publicznej emisji spółki. Chodzi o ponad 3,8 mln akcji serii F, po cenie emisyjnej 0,22 zł za akcję, za łączną kwotę ponad 0,84 mln zł. Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój produktów z obszaru Internetu Rzeczy (IoT), w tym działania promocyjne systemu do zarządzania produkcją i energią Autonomous Data Controler. Zapisy trwają do 12 lutego.

więcej

SoftBlue opublikowało Memorandum Informacyjne Spółka rozpoczyna publiczną emisję akcji o wartości ponad 10 mln zł

Notowana na NewConnect spółka z sektora IT – SoftBlue SA – rozpoczyna publiczną emisję akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego firmy nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój produktów z obszaru Internetu Rzeczy. Zapisy na akcje będą prowadzone w dniach 26 stycznia – 12 lutego. Obecnie głównym projektem realizowanym przez SoftBlue jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego.

więcej

26 stycznia ruszy publiczna oferta akcji SoftBlue na ponad 10 mln zł!

SoftBlue, spółka badawczo-rozwojowa notowana na NewConnect, finalizuje przygotowania do publicznej oferty akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Harmonogram oferty przewiduje zapisy na akcje w terminie 26 stycznia – 12 lutego. Pozyskane od inwestorów środki zostaną przeznaczone na rozwój produktów z obszaru IoT, w tym urządzenia służącego do zarządzania produkcją i energią ,,Autonomous Data Controler’’ oraz sytemu antysmogowego ,,AirDron’’.

więcej

Akcjonariusze SoftBlue SA wyrazili zgodę na emisję za ponad 10 mln zł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SoftBlue SA, 23 grudnia br., podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 11 stycznia 2021 r. Publiczna emisja akcji rozpocznie się w styczniu 2021. Jej celem jest pozyskanie od inwestorów ponad 10 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój oferty IoT, w tym systemu zarządzania produkcją i energią – Autonomous Data Controler. W grudniu br. bydgoski Software House sfinalizował transakcję zakupu zorganizowanej części notowanego na NewConnect easyCALL.pl, dywersyfikując w ten sposób działalność w obszarze telekomunikacji.

więcej

SoftBlue SA przejmuje biznes notowanego na NewConnect operatora telekomunikacyjnego

SoftBlue SA, notowana na NewConnect spółka IT, dywersyfikuje swoją działalność. Firma za 0,5 mln zł sfinalizowała transakcję zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL.pl SA. Tym samym SoftBlue SA nabyło prawa do całości biznesu firmy telekomunikacyjnej. W jej strukturach utworzy zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz zapewni zaplecze specjalistyczne do rozwoju i wsparcia w zakresie nowych produktów telekomunikacyjnych. EasyCALL.pl na bieżąco współpracuje z podmiotami takimi jak Orange i Netia. Warszawska spółka była laureatem rankingu Delloite Fast 50 CE. Po trzech kwartałach 2020 easyCALL.pl SA odnotowało ponad 7,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży.

więcej

SoftBlue umacnia pozycję w grupie klientów przemysłowych poszerzając ofertę rozwiązań IoT Spółka z sektora IT zapowiada publiczną emisję akcji z prawem poboru na ponad 10 mln zł

SoftBlue – notowany na NewConnect specjalista od nowych technologii – wzmacnia segment autorskich rozwiązań z obszaru IoT, który dedykuje przedsiębiorstwom z sektora przemysłowego. Spółka intensyfikuje działania związane m.in. z systemem służącym do zarządzania produkcją i energią – Autonomous Data Controler. Środki na rozwój oferty IoT SoftBlue chce pozyskać z publicznej emisji akcji zaplanowanej na styczeń 2021 roku. 23 grudnia br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podejmie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego SoftBlue.

więcej

3,22 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracowało SoftBlue SA w trzech kwartałach 2020

Ponad 3,22 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracowało w trzech kwartałach br. notowane na NewConnect SoftBlue SA (ponad +47 % rdr.). Od stycznia do września zysk netto wyniósł ponad 0,55 mln zł. Na osiągnięte wyniki finansowe w raportowanym okresie wpływ miało konsekwentne rozwijanie produktów własnych spółki oraz zawieranie znaczących kontraktów biznesowych. W Q3 br. firma zainwestowała w InventionMed SA, w efekcie zyskując udział w akcjonariacie swojego partnera biznesowego na poziomie 50 % Obecnie spółka intensyfikuje działania związane z budową dwóch inwestycji B+R w Bydgoszczy.

więcej

SoftBlue SA dokonało zakupu powierzchni pod budowę własnego Centrum B+R Prace budowlane nabiorą rozpędu w I półroczu 2021

SoftBlue SA, notowany na NewConnect specjalista z sektora IT, podjął kolejny krok w kierunku budowy własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. W tym celu spółka zakupiła, w cenie ponad 1,3 mln zł, 703 m2 powierzchni zlokalizowanej w Bydgoszczy. Projekt ma na celu stworzenie rozwiązań ułatwiających racjonalne gospodarowanie wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia oraz zwiększenia efektywności zarządzania energią elektryczną. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2021 roku. Na powstanie inwestycji spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie ponad 5,4 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi powyżej 12 mln zł.

więcej

SoftBlue zwiększa udział w akcjonariacie InventionMed

Notowane na NewConnect SoftBlue SA skierowało prywatną emisję akcji do swojego partnera biznesowego, firmy InventionMed SA i wyemitowało 19 mln akcji serii E w ramach kapitału docelowego po cenie 1,42 PLN za akcje. Tym samym spółka zwiększyła udział w akcjonariacie InventionMed do 50 % Jednocześnie InventionMed objęło 19 mln akcji SoftBlue. Ponadto bydgoska firma IT uruchomiła program motywacyjny, w ramach którego wyemitowała 2,6 mln warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D, z czego 1,2 mln warrantów zamieniła na akcje. Walory zostały objęte przez kilkanaście osób fizycznych, w tym przez pracowników i współpracowników firmy.

więcej

SoftBlue SA stawia na dynamiczny rozwój Spółka intensyfikuje prace dedykowane stworzeniu dwóch inwestycji B+R

SoftBlue SA, notowany na NewConnect specjalista IT, prowadzący własny dział Badań i Rozwoju, intensyfikuje przygotowania do budowy dwóch dużych inwestycji. Chodzi o stworzenie własnego Centrum B+R, dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi w Bydgoszczy oraz budowy Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR, w którym SoftBlue udziela technologicznego wsparcia. Inwestycja powstaje na mocy zwartego w maju br. listu intencyjnego z firmą InventionMed. Z uwagi na realizację wielu umów inwestycyjnych, firma zdecydowała się zwiększyć możliwości finansowe spółki poprzez udzielenie dofinasowania na zasadach wewnętrznych. Prezes spółki udzielił SoftBlue pożyczki do maksymalnej kwoty 7,5 mln zł.

więcej

COVID-WATCH wesprze profilaktykę mycia dłoni podczas epidemii – poświęć pół minuty dla zdrowia!

W odpowiedzi na sytuację społeczno–gospodarczą, spowodowaną pandemią koronawirusa, Centrum Badawczo – Rozwojowe notowanego na NewConnect SoftBlue, opracowało prototyp urządzenia COVID-WATCH. Produkt uruchamia się bezdotykowo i precyzyjnie wylicza – zalecany przez wirusologów – skuteczny 30 - sekundowy czas mycia dłoni. Spółka IT liczy, że COVID-WATCH będzie wsparciem w procesie odmrażania polskiej gospodarki, w tym otwierania szkół oraz pomoże w utrzymaniu higieny w miejscach takich jak ośrodki pomocy społecznej, szpitale czy centra handlowe. Urządzenie trafi na rynek jesienią br. Przedsprzedaż rozpocznie się jeszcze w sierpniu. Docelowo SoftBlue planuje ekspansję zagraniczną urządzenia.

więcej

SoftBlue wypracowało r/r ponad 175 % wzrost przychodów w I półroczu 2020!

Ponad 2,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracowało w pierwszym półroczu br. SoftBlue, notowany na NewConnect prekursor tematyki antysmogowej w Polsce. To wynik o ponad 175 % wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Od stycznia do czerwca zysk netto wyniósł niespełna 0,68 mln zł, a EBITDA osiągnęła wartość prawie 0,84 mln zł. Na wyniki finansowe spółki w raportowanym okresie wpłynęły licznie zawarte kontrakty biznesowe. SoftBlue obecnie koncentruje na pozyskiwaniu nowych kontraktów i klientów a także budowie własnego Centrum B+R oraz wsparciu biznesowego partnera – InventionMed – w powstaniu bydgoskiego ,,wirtualnego szpitala’’.

więcej

SoftBlue SA wygrało przetarg na dostarczenie bezzałogowego statku powietrznego Straży Miejskiej w Białymstoku

Softblue, prekursor tematyki antysmogowej w Polsce, wygrało przetarg na dostarczenie systemu Airdron do pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz statku powietrznego dla Straży Miejskiej w Białymstoku. AirDron wesprze jednostkę w inspekcjach domowych palenisk oraz innych zanieczyszczeń powietrza. Oferta spółki wyniosła 187 tys. zł. SoftBlue obecnie koncentruje się na rozwoju współpracy z podmiotami zewnętrznymi. W lipcu spółka nabyła pakiet ponad 10 mln akcji firmy InventionMed, tym samym stając się jej głównym akcjonariuszem. Firma prowadzi także rozmowy z Letus Capital na temat współpracy w obszarze fotowoltaiki.

więcej

SoftBlue stworzyło unikatowy na skalę europejską system ADE dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

SoftBlue – notowana na NewConnect spółka IT – zakończyła projekt techniczny dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Przedmiotem projektu było wytworzenie i wdrożenie unikatowego na skalę europejską oprogramowania systemowego ,,Archiwum Dokumentów Elektronicznych’’. Wartość umowy opiewa na ponad 2 mln zł. Spółka obecnie jest w procesie budowania dwóch nowoczesnych Centrów B+R, w tym własnego, który dedykowany będzie optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Rozpoczęcie prac nad obiektem rozpocznie się jeszcze w tym roku.

więcej

SoftBlue coraz bliżej budowy nowoczesnego Centrum Badawczo–Rozwojowego Technologia i nauka pomogą w zrównoważonym zarządzaniu zasobów wodnych i energetycznych

SoftBlue – notowany na NewConnect specjalista z dziedziny teleinformatyki – przygotowuje się do budowy Centrum Badawczo–Rozwojowe, dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Tym samym spółka rozpoczęła kolejny etap dot. przygotowań do budowy obiektu. Rozpoczęcie prac planowane jest na rok 2020. Inwestycja powstanie w Bydgoszczy. Celem projektu będą prace badawcze, których efektem ma być opracowanie systemów oprogramowań wspierających racjonalne gospodarowanie wodą oraz zwiększające efektywność zarządzania energią elektryczną. Na budowę Centrum spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwota dotacji to ponad 5,4 mln zł. Wartość całej inwestycji wynosi ponad 12 mln zł. SoftBlue na bieżąco komercjalizuje badania naukowe z dziedziny nowych technologii.

więcej

Zarząd SoftBlue SA podjął decyzję o dokapitalizowaniu budżetu spółki Środki zostaną przeznaczone na realizację nowych inwestycji

Softblue SA, notowana na NewConnect firma IT, ma umowę pożyczki na kwotę do 2 mln zł, której udzielił jej Prezes Zarządu, Michał Kierul. Środki te mają wzmocnić płynność finansową spółki i umożliwić jej kontynuację inwestycyjnego rozwoju. Wypłaty będą dokonywane w transzach – w zależności od potrzeb projektowych spółki. Całkowita spłata ma nastąpić w ciągu jednego roku, ale nie wyklucza się możliwości wydłużenia spłaty. Bydgoska firma na bieżąco realizuje projekty z dziedziny nowych technologii – na rynku polskim i na arenie międzynarodowej.

więcej

SoftBlue wypracowało ponad 5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w 2019 roku

Ponad 5 mln zł przychodów ze sprzedaży netto wypracowało w 2019 rokuSoftBlue – notowana na NewConnect spółka z obszaru nowych technologii. W tym czasie firma otrzymała status Centrum Badawczo–Rozwojowego oraz zawarła i zrealizowała kilka istotnych kontraktów biznesowych, m.in. z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Skarbem Państwa. Obecnie spółka wspiera realizację bydgoskiego Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

więcej

SoftBlue z ponad czterokrotnymi przychodami netto r/r w Q1 2020 r.

Ponad czterokrotny wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r odnotowało w pierwszym kwartale br. SoftBlue, notowany na NewConnect ekspert z dziedziny nowych technologii. W tym czasie zysk netto osiągnął wartość ponad 1,2 mln zł, w analogicznym okresie ubiegłego rokuspółka odnotowała stratę. Od stycznia do marca SoftBlue koncentrowało się na rozwoju biznesu firmy oraz jej spółek zależnych. W tym celu poszerzono działalność SoftBlue Mobility o działania dedykowane fotowoltaice. Zintensyfikowano także prace spółki Milisystem, tworzącej zaawansowane systemy IT dedykowane służbom mundurowym. W minionym kwartale spółka zawarła kilka znaczących umów z zagranicznymi partnerami, m.in. firmą Mimic (HK) Group Trading and Consulting z Hongkongu. Kontrakt dotyczy sprzedaży i dystrybucji systemu AirDron monitorującego parametry zanieczyszczeń powietrza. W pierwszym kwartale spółka otrzymała także informacje o zatwierdzeniu jej wniosków dot. projektów współfinansowanych z środków UE. Ponadto miniony kwartał związany był z drożeniem systemu Archiwum Dokumentacji Elektronicznej dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Dzięki temu SoftBlue z sukcesem otrzymała istotne referencje i zdobywa przewagę konkurencyjną.

więcej

BEZZAŁOGOWE STATKI WSPIERAJĄ SPOŁECZEŃSTWA W WALCE Z COVID-19 FOTOGRAFUJĄ I FILMUJĄ Z POWIETRZA

SoftBlue SA to innowacyjna firma IT z Bydgoszczy, powstała w 2003 roku. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania dla instytucji publicznych i biznesu, tworzy też projekty dedykowane systemom IT. Bydgoska firma posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badawczo-Rozwojowy. Wszystkim działaniom firmy przyświeca jeden cel – służba społeczeństwu. W tym zakresie spółka prowadzi projekty, które mają wspomóc zarówno polskie przedsiębiorstwa, jak i ochronę środowiska. SoftBlue opracowało już m.in. autorski system głowicy pomiarowej dla dronów w celu badania zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym oraz pobierania próbek do analizy laboratoryjnej.

więcej

SoftBlue SA zbuduje Centrum Badawczo-Rozwojowe dedykowane optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi

SoftBlue SA, notowana na NewConnect innowacyjna spółka technologiczna, zbuduje Centrum Badawczo – Rozwojowe, dedykowane optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Na ten cel spółka otrzyma dofinansowanie z Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w wysokości ponad 5,4 mln zł. Wartość całej inwestycji szacowana jest na ponad 12 mln zł. Bydgoska firma od kilku lat z powodzeniem opracowuje i komercjalizuje rozwiązania IT, dedykowane w służbie społeczeństwu.

więcej

SoftBlue opracuje innowacyjną platformę internetową ,,EcoScan’’ dla konsumentów żywności!

SoftBlue, notowana na NewConnect innowacyjna spółka technologiczna komercjalizująca projekty naukowe, stworzy kolejny projekt dedykowany społeczeństwu. Tym razem, bydgoska firma opracuje nowatorską platformę internetową „EcoScan”, dzięki której konsumenci żywności w prosty i przejrzysty sposób zdobędą szczegółową wiedzę o danym produkcie i jego składzie. W perturbacjach związanych z łańcuchem dostaw towarów, spowodowanych koronawirusem COVID-19, platforma internetowa poprzez zaimplementowane w procesach odpowiednie algorytmy umożliwi również kontrolowanie źródła pochodzenia półproduktów oraz ich przebytej drogi. Projekt otrzymał dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Jego wartość opiewa na ponad 3 mln zł, z czego 2,2 mln zł pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej.

więcej