Aktualności

15.09.2020

Genomtec: silne wzmocnienia rady nadzorczej

Genomtec, spółka pracująca nad innowacyjnymi projektami w obszarze diagnostyki molekularnej wzmocniła skład rady nadzorczej powołując do niej prof. dr hab. n. med. Jakuba Swadźba oraz Martę Gajecką. Jakub Swadźba jest m.in. twórcą największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych – spółki Diagnostyka. Natomiast Marta Gajęcka jest doradcą Prezydenta RP ds. gospodarczych - w tym innowacji, a także członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej i prezesem EDP Energia Polska. Posiada również status Honorowego Wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

-Do rady nadzorczej Genomtec wchodzą postacie bardzo dużego formatu. Dołączenie Marty Gajęckiej oraz Jakuba Swadźba do naszej organizacji jest dla nas zaszczytem i potwierdzeniem, że idziemy we właściwym kierunku. Obecnie w naszym organie nadzorczym mamy osoby niezwykle doświadczone zarówno w biznesie jak i w działalności naukowej. Silna rada nadzorcza przekłada się także na jakość zarządzania, co jest dodatkową korzyścią. Szerokie kompetencje rady będą istotnym impulsem w rozwoju Genomtec SA. - powiedział Miron Tokarski, założyciel i prezes Genomtec.

Szeregi składu rady nadzorczej Genomtec zasilił dr hab. n. med. Jakub Swadźba m.in. twórca spółki Diagnostyka - największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych. Obecnie firma posiada 140 laboratoriów zatrudniając łącznie ponad 5 tys. pracowników, w tym ponad 1 tys. diagnostów i lekarzy ze specjalizacjami. Rocznie firma obsługuje 15 milionów pacjentów, współpracując z tysiącami placówek ochrony zdrowia i wykonuje 60 milionów badań

Jakub Swadźba ukończył Akademię Medyczną M. Kopernika (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Jest doktorem habilitowanym nauk medycznych o specjalizacji chorób wewnętrznych. Jakub Swadźba jest również autorem licznych prac naukowych dotyczących schorzeń autoimmunologicznych. Swój dorobek naukowy potwierdził m.in. poprzez bycie współtwórcą nowych metod oznaczania przeciwciał występujących w wielu chorobach autoimmunologicznych. Prowadzi konsultacje medyczne w dziedzinie zaburzeń autoimmunologii.

Dodatkowe wsparcie w radzie nadzorczej Genomtec ma zapewnić Marta Gajęcka - obecny doradcą Prezydenta RP ds. gospodarczych, w tym innowacji. Gajecka jest również członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz kieruje EDP Energia Polska. Posiada ona również tytuł Honorowego Wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu.

Wcześniej Gajęcka pełniła funkcję Wiceprezesa PGE oraz PGE Energia Odnawialna SA, a także Wiceprezesa Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Sprawowała funkcje m.in. Wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu gdzie odpowiadała za finansowanie inwestycji w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, Słowenii oraz w Bułgarii, a także za finansowanie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych w całej Unii Europejskiej. Pełniła również funkcję Wicegubernatora w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie,  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Radcy ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz Radcy ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu.

Marta Gajęcka jest absolwentką kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne SGH. Posiada polsko-francuski dyplom w ramach Programu Studiów Europejskich prowadzonego przez SGH wraz z Instytutem Nauk Politycznych w Paryżu.

Genomtec to innowacyjna firma z obszaru mobilnej diagnostyki molekularnej zajmująca się opracowaniem i komercjalizacją najmniejszej na świecie platformy do diagnozy genetycznej oraz testów mających zastosowanie między innymi w wykrywaniu chorób zakaźnych, w tym spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. W ostatnim czasie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Spółce prawie 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania na przystosowanie mobilnego systemu do diagnostyki molekularnej - Genomtec ID, do użycia w walce z chorobą COVID-19. Z kolei na początku września bieżącego rokuspółka poinformowała o podjęciu działań mających na celu wprowadzenie akcji Genomtec do obrotu na New Connect.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Genomtec

więcej o Genomtec

Genomtec powołuje do zarządu Jarka Oleszczuka - byłego prezesa AstraZeneca

Genomtec, spółka pracująca nad innowacyjnymi projektami w obszarze diagnostyki molekularnej informuje, że do składu zarządu na stanowisko Chief Business Officer (CBO) został powołany Jarek Oleszczuk – były prezes zarządu polskiego oddziału globalnej firmy biofarmaceutycznej Astra Zeneca, a wcześniej dyrektor generalny Abbott Laboratories Polska. W związku z dynamicznym rozwojem flagowego projektu Genomtec ID nowo powołany członek zarządu będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój i wdrożenie strategii biznesowej.

więcej

Genomtec otrzymał prawie 7 mln zł dofinansowania z NCBiR na dostosowanie mobilnego systemu diagnostycznego Genomtec ID do detekcji SARS-CoV-2

Genomtec, spółka pracująca nad innowacyjnymi projektami w obszarze diagnostyki molekularnej otrzymał prawie 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na swój flagowy projekt - mobilny system do diagnostyki molekularnej - Genomtec ID, który będzie zdolny wykryć m.in. COVID-19 nawet w 15 minut.

więcej