Aktualności

14.10.2020

Główny akcjonariusz Boruta Zachem stawia na dynamiczny rozwój InventionBio udzielając spółce 70 mln zł pożyczki

InventionBio, spółka powiązana z Boruta-Zachem SA (w trakcie zmiany na Hub.Tech SA) działająca w branży biotechnologii, otrzymała pożyczkę w formie linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 70 mln zł od spółki Joyfix Ltd., głównego akcjonariusza Grupy. Środki na udzielenie pożyczki pochodzą ze sprzedaży akcji Boruta-Zachem przez Joyfix Ltd., który w ostatnim tygodniu zmniejszył swoje zaangażowanie kapitałowe z 39,73% na 24,63% udziałów. Akcjonariusz nie planuje dalszej sprzedaży akcji Grupy. Dostęp do dużego strumienia gotówki ułatwi InventionBio skuteczną realizacje prowadzonych inwestycji.

Pożyczka będzie udzielana w transzach – przy każdorazowym zgłoszeniu o jej zapotrzebowaniu przez firmę. Każda transza zostanie udzielona w terminie dwóch dni roboczych. Pożyczka została udzielona na 10 lat, przy czym jej strony zastrzegły, że może ona zostać spłacona w całości lub części w każdym dowolnym czasie przed wskazanym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 1,10 % w skali rokui będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej, wykorzystanej kwoty pożyczki.

Spółka jest obecnie w trakcie realizacji wielu projektów unijnych, w tym m.in. opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków czy też rozwój centrum R&D w celu prac nad multifunkcjonalnym komponentem paszowym. Całkowita wartość wszystkich projektów InventionBio opiewa na kwotę prawie 240 mln zł. Dodatkowo, spółka ostatnio poinformowała o współpracy z SensDx przy testach na koronawirusa oraz pozytywnym zakończeniu pierwszej serii badań swojej technologii wspólnie z Perdue Agribusiness – amerykańskim rolniczym koncernem, co przybliża spółkę do celu globalnej komercjalizacji swojej technologii.

InventionBio to firma z wysokim potencjałem na bycie największą w Polsce biorafinerią. Spółka jest właścicielem przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów GRAS. W procesie biorafinacji pozyskuje m.in. biosurfaktanty i lewan, wykorzystywane w przemyśle kosmetyczno-chemicznym oraz inne związki o właściwościach prozdrowotnych do zastosowania w żywności i paszach dla zwierząt. Technologia spółki jest przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna, energooszczędna i bezodpadowa.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

BORUTA-ZACHEM SA

więcej o BORUTA-ZACHEM SA

InventionBio planuje debiut na GPW w 2021 r.

InventionBio, spółka powiązana z Boruta-Zachem SA (w trakcie zmiany na Hub.Tech SA), działająca w branży biotechnologii przemysłowej, planuje wejście na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka podpisała umowę na prospekt emisyjny z domem maklerskim INC SA Równolegle, także Boruta-Zachem realizuje dalsze kroki zbliżające do przenosin spółki z NewConnect na GPW, zatwierdzając decyzję 8 października na ostatnim WZA oraz podpisując umowę z INC SA Do czasu debiutu giełdowego większościowy pakiet akcji InventionBio ma zostać przejęty przez Grupę Boruta-Zachem.

więcej

Nanoemulsja opracowywana przez InventionBio będzie dofinansowana przez PARP kwotą 16,5 mln złotych

InventionBio, spółka powiązana z Boruta-Zachem SA (w trakcie zmiany na Hub.Tech SA) działająca w branży biotechnologii, otrzymała rekomendacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie w wysokości 16,5 mln zł. Spółka pracuje nad wdrożeniem linii technologicznej w skali przemysłowej do produkcji nanoemulsji, wykorzystywanej w transferze substancji aktywnych w kosmetykach i farmaceutykach. Całkowity koszt projektu został określony na około 30 mln zł, a jego zakończenie planowane jest na przełom III i IV kwartału 2021 r.

więcej

Grupa Boruta Zachem rozpoczyna współpracę z właścicielem marki Bakoma

Boruta-Zachem SA – grupa opracowująca rozwiązania w zakresie biotechnologii przemysłowej wraz ze spółką InventionBio, rozpoczęła współpracę, ze spółką BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K., wywodzącą się BZK Holding Sp. z o.o., holdingu spółek z branży m. in. przemysłu mleczarskiego, przetwórstwa rolnego. W jego skład wchodzą takie firmy jak np. Bakoma, Polskie Młyny czy Bioagra. Wspólne działania mają dotyczyć zbadania potencjału stosunków handlowych w celu opracowania ulepszonych składników paszowych lub technologii do zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Pozytywny wynik prac może skutkować sprzedażą licencji technologii InventionBio dla BZK lub spółek powiązanych.

więcej

Technologia Grupy Boruta Zachem w testach na obecność koronawirusa oraz grypy

Boruta-Zachem SA – grupa opracowująca rozwiązania w zakresie biotechnologii przemysłowej wraz ze spółka zależną InventionBio, rozpoczyna współpracę z SensDx SA, autorem innowacyjnego, szybkiego testu diagnozującego obecność koronawirusa. Wspólne działania mają dotyczyć zastosowania biosurfaktantów spółki w biosensorach, wykorzystywanych m.in. w testach diagnostycznych na obecność wirusów grypy,  SARS CoV-2 oraz streptococcus. Produkty pochodzące z biorafinerii po wspólnie przeprowadzonych badaniach mogą znaleźć także szerokie zastosowanie w branży agrobiotechnologii oraz weterynaryjnej.

więcej

Technologia Grupy Boruta Zachem z pozytywnym wynikiem testów w amerykańskim projekcie

Boruta-Zachem SA – grupa rozwijająca ekologiczne i biotechnologiczne rozwiązania wraz ze spółka zależną InventionBio, wchodzi w kolejny etap badań autorskiej technologii, która ma być wdrożona u wiodącego gracza na amerykańskim rynku rolniczym - Perdue Agribusiness LLC. Spółka z wynikiem pozytywnym przeszła pierwszą fazę testów, co przybliżą ją do podpisania mowy o globalnym znaczeniu. Skutkowałoby to pierwszą sprzedaną licencją pionierskiej technologii biorafinacji InventionBio.

więcej

Boruta Zachem i InventionBio rozpoczęły negocjacje ze szwajcarskim funduszem private equity

Boruta-Zachem SA – grupa rozwijająca ekologiczne i biotechnologiczne rozwiązania wraz ze spółka zależną InventionBio, podpisały umowę o poufności z szwajcarskim funduszem inwestycyjnym Elbrus Capital Management. Podpisanie umowy rozpoczyna etap negocjacji w sprawie potencjalnej inwestycji funduszu private equity – bezpośredniego zakupu istniejących akcji Boruty Zachem lub udziałów InventionBio.

więcej

Boruta Zachem planuje skokowy wzrost wartości Grupy w ciągu 2 lat

Globalna komercjalizacja rozwiązań z zakresu biotechnologii przemysłowej oraz zdobycie pozycji lidera na rynku kosmetyków naturalnych w Polsce – to główne filary rozwoju Boruta Zachem, zmieniającej nazwę na Hub.Tech. Władze Grupy do końca 2022 r. planują zwiększenie wartości rynkowej do 1 mld USD. Równolegle Spółka rozpoczęła przygotowania do przeniesienia notowań na główny rynek GPW, a sam debiut planuje na pierwszy kwartał 2021 r.

więcej

Boruta Zachem planuje przejęcie biotechnologicznej firmy InventionBio

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect rozpoczęła negocjacje dotyczące przejęcia InventionBio - spółki prowadzącej badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. Pieniądze na realizację transakcji będą pochodzić z emisji akcji, której cena, zgodnie z rekomendacją Zarządu, nie będzie niższa niż 0,82 zł. Cena akcji na zamknięciu sesji 27 sierpnia wynosiła 0,71 zł.

więcej

Boruta Zachem z czterokrotnym wzrostem zysku netto w 2Q 2020 r.

Boruta-Zachem SA – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 % wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rokwcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

więcej

Boruta Zachem z rekordowymi przychodami w 2Q 2019 r.

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 % wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

więcej

Ruszają zapisy na akcje Boruty Zachem w ramach wykonania prawa poboru

We wtorek 30 lipca rozpoczynają się zapisy na akcje spółki notowanej na NewConnect - Boruty Zachem. Inwestorzy, w ramach prawa poboru i zapisów dodatkowych, będą mogli dokonywać zapisów do 13 sierpnia 2019 r. Cena emisyjna została ustalona na 0,20 zł za akcję. Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać ok. 10,6 mln zł, które zamierza przeznaczyć m.in. na zwiększenie kapitału obrotowego, w związku ze wzrostem skali działalności firmy Laboratorium Naturella oraz na inwestycję w nowoczesne Centrum R&D.

więcej

Przychody Boruty Zachem wzrosły o 24 % w IV kwartale 2018 r.

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 % względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

więcej

Boruta-Zachem planuje przejęcie Laboratorium Naturella

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej podpisała list intencyjny w sprawie potencjalnego przejęcia biotechnologicznej firmy oferującej ekologiczne kosmetyki i środki czystości, Laboratorium Naturella. Porozumienie umożliwi rozpoczęcie negocjacji w sprawie szczegółowych warunków umowy. Obie strony chcą zakończyć negocjacje w 2018 r., a wartość transakcji nie przekroczy 1,0 mln zł.

więcej

Laboratorium Naturella komercjalizuje innowacyjną technologię pozyskiwaniabiosurfaktyny z rzepaku

Stworzona przez zespół Ewy Wójcikowskiej firma biotechnologiczna, wprowadziła na rynek prawie 50 ekologicznych kosmetyków i środków czystości składających się przynajmniej w 99% ze składników pochodzenia naturalnego, stworzonych na bazie unikalnej biosurfaktyny z rzepaku. Jednym z priorytetów innowacyjnej firmy jest zbudowanie sieci sprzedaży, składającej się ze specjalistycznych sklepów ekologicznych, zielarskich, aptek oraz drogerii funkcjonujących w postaci stacjonarnej, a także internetowej.

więcej