Aktualności

10.11.2020

Krynica Vitamin z 54 mln zł zysku netto po trzech kwartałach

Warszawa, Polska – 10 listopada 2020 – Krynica Vitamin jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych, niskoalkoholowych i środków do dezynfekcji wypracował po trzech kwartałach br. prawie 360 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 54 mln zł zysku netto. Wynik ten został osiągnięty z uwzględnieniem rekordowych przychodów za drugi kwartał br., kiedy to spółka podjęła decyzję o produkcji i sprzedaży płynu do dezynfekcji rąk przeznaczonego do walki z pandemią COVID-19. W samym trzecim kwartale Spółka zaraportowała 96 mln zł przychodów i niemal 1,6 mln zł zysku netto. Wyniki zostały obciążone przez reklamację produktów chemicznych zgłoszoną przez klienta z rynku niemieckiego.

-W trzecim kwartale br., czyli sezonie letnim, realizowaliśmy naszą podstawową działalność biznesową, to znaczy produkcję i sprzedaż napojów. W obszarze core business wzrost przychodów wyniósł ok. 8 % rdr. Negatywny wpływ zarówno na przychody jak i na końcowy wynik miała reklamacja z rynku niemieckiego dot. produktów chemicznych. W związku z tym zdecydowaliśmy się utworzyć dodatkową rezerwę w kwocie 7,5 mln zł na wypadek zwrotu produktów, niemniej prowadzimy intensywne rozmowy z klientem w celu zminimalizowania skutków tej reklamacji dla Spółki - Agnieszka Donica, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Krynicy Vitamin.

W trzecim kwartale, po wyeliminowaniu wpływu tego jednorazowego zdarzenia na znaczną skalę, skonsolidowane przychody wyniosły 103,5 mln zł i były o ok. 8 % wyższe niż przed rokiem. W raportowanym okresie zysk netto obciążony rezerwą, wyniósł 1,6 mln zł. i zmniejszył się do 24  % rdr. Natomiast narastająco Krynica Vitamin wypracowała rekordowe 360,0 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wynikiem o 54 % wyższym niż za analogiczny okres ubiegłego roku. Zysk netto po trzech kwartałach wyniósł 54,1 mln zł i jest wyższy niemal dziesięciokrotnie w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2019 r.

-Dzięki zintensyfikowaniu działań handlowych osiągnęliśmy wyższe przychody ze sprzedaży do kluczowego klienta na polskim rynku. Dodatkowo, dla lidera branży spożywczej zrealizowaliśmy dostawy napojów kawowych do klientów na nowych rynkach, co miało duży wpływ na naszą sprzedaż. Z kolei na rynku amerykańskim sukcesywnie realizujemy kolejne zamówienia. Jeśli chodzi o reklamację z rynku niemieckiego to prowadzimy intensywne rozmowy w sprawie polubownego rozwiązania, zaspokojenia roszczeń oraz zminimalizowania kosztów z tym związanych. - Rafał Załubka, członek zarządu i dyrektor handlowy Krynicy Vitamin

W obliczu pandemii COVID-19 Krynica Vitamin przestawiła części mocy zakładu w celu wyprodukowania płynów do dezynfekcji rąk. Działanie Spółki były odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i konieczności podjęcia realnych środków zapobiegawczych. Produkcja płynu do dezynfekcji była prowadzona w kwietniu i maju br. W okresie letnim Spółka kontynuowała swoją podstawową działalność gospodarczą. Po okresie przerwy Krynica Vitamin przymierza się do restartu produkcji płynów do dezynfekcji. Dodatkowo podjęto decyzję o utworzeniu dedykowanego zespołu handlowego, którego zajmie się sprzedażą w segmencie chemicznym.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Krynica Vitamin

więcej o Krynica Vitamin

Krynica Vitamin doszła do porozumienia z niemieckim kontrahentem w sprawie reklamacji

Warszawa, Polska – 31 grudnia 2020 – Krynica Vitamin, jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych, niskoalkoholowych i środków do dezynfekcji, podpisała porozumienie dot. reklamacji środków do dezynfekcji na rynek niemiecki, na mocy którego udzieli rabatu na sprzedane dezynfektanty na kwotę ok. 2 mln zł, tj. 450 tys. euro. Zawarte porozumienie zamyka wszystkie obecne i przyszłe roszczenia w zakresie współpracy dotyczącej płynów dezynfekujących sprzedanych do niemieckiego partnera w 2020 r. przez Krynicę Vitamin, w tym również sprawę zgłoszonej reklamacji opiewającą na kwotę ok. 13,6 mln zł.

więcej

Krynica Vitamin SA wznawia produkcję dezynfektantów

Warszawa, Polska – 8 grudnia 2020 – Krynica Vitamin SA jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych, niskoalkoholowych i środków do dezynfekcji wznawia w najbliższych dniach produkcję dezynfektantów. Nowością będą bezalkoholowe płyny i żele do dezynfekcji. Produkty będą m.in. dystrybuowane pod marką własną spółki – HYGEA med.

więcej