Aktualności

10.11.2020

Ponad 2,4 mln przychodów netto wypracowała Grupa DO OK w trzecim kwartale 2020

Grupa DO OK SA, specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych, wypracowała w trzecim kwartale br. ponad 2,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Narastająco przychody netto Grupy wyniosły 7,4 mln zł i są o 0,87 mln zł wyższe w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Z początkiem drugiego półrocza 2020 spółka rozpoczęła realizację jednego z głównych celów strategicznych, jakim jest przejście ze sfery usług do sfery rozwiązań i projektowanie produktu IoT Cloud – DoConnect. Jednocześnie, dzięki rozszerzeniu swojej działalności o usługi konsultingowe w zakresie analizy biznesowej i product design, spółka nawiązała współpracę z trzema nowymi firmami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z Finlandii oraz Wielkiej Brytanii.

- Od lipca do września przychody netto Grupy DO OK wyniosły 2,4 mln zł. Zysk netto kształtuje się na poziomie 85 tys zł. Zważywszy na wysoką koncentrację naszych działań na strategicznych obszarach, a więc inwestycji w rozwiązania własne, intensywnym rozwoju naszej działalności na rynku międzynarodowym i zintensyfikowanym poszukiwaniu nowych czynników wzrostu, osiągnięte w raportowanym okresie wyniki są dla nas satysfakcjonujące. W minionych miesiącach rozpoczęliśmy proces tworzenia własnego produktu technologicznego jakim jest DoConnect, do którego pozyskaliśmy już pierwszych klientów. Oprócz tego rozszerzyliśmy zakres oferowanych usług o nowe obszary - analizę biznesową i product design, które znalazły swoich odbiorców wśród klientów z Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do nawiązania współpracy doszło na początku lipca br. i już na tym etapie możemy stwierdzić, że działania te będą kontynuowane i rozszerzane o usługi programistyczne – mówi Dmitrij Żatuchin, prezes zarządu DO OK.

Działania DO OK – od lipca do września – koncentrowały się na rozbudowie struktury organizacyjnej, w tym rekrutacji nowych ról w firmie. Istotny zakres zaangażowania w tym kontekście dotyczy poszukiwania nowych rynków zbytu i wzmacniania sprzedaży w krajach Europy Północnej, m.in. w Danii, Estonii czy Finlandii. W lipcu br. spółka otworzyła swoje biuro w Tallinnie. W tym samym miesiącu do Rady Nadzorczej DO OK dołączył Janne Kalliola, znany na fińskim i estońskim rynku IT przedsiębiorca, posiadający blisko 40-letnie doświadczenie w branży.

Celem rozwoju przedstawicielstw zagranicznych i rekrutacji nowych osób do niedawno wydzielonego obszaru Rozwoju Biznesu jest większa integracja projektów na rynku międzynarodowym, a co za tym idzie zwiększenie popytu na usługi i rozwiązania spółki, w tym w szczególności na rynku skandynawskim.

W trzecim kwartale br. m.in. dzięki rozszerzeniu oferty konsultingowej o warsztaty Value-Focused, Event Storming & Discovery, DO OK nawiązała nowe współpracę z trzema podmiotami zagranicznymi -ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z Finlandii i Wielkiej Brytanii. Realizacja poszczególnych projektów dotyczy branż eventowo-hotelarskiej, FinTech oraz świadczącej usługi integracyjne dla transportu. DO OK szacuje, że docelowo łączna wartość zamówień z pozyskanych kontraktów może wynieść ponad 900 tys. euro.

Wśród działań strategicznych spółki jest również rozwój rozwiązania IoT Cloud DoConnect, które ma przyczynić się do szybkiej transformacji obszarów, w których wykorzystuje się urządzenia niepodłączone do chmury i tym samym umożliwia zdalną obsługę. Na przełomie września i października zarząd spółki sfinalizował proces negocjacji domeny DoConnect.com, odkupując ją od zagranicznego właściciela. Aktualnie trwa rejestracja unijnego znaku towarowego.

- Grupa DO OK obrała kierunek intensywnego, ale jednocześnie bardziej świadomego niż dotychczas wzrostu i rozwoju. W związku z tym prowadzimy szeroko zakrojone działania w zakresie podwojenia liczby specjalistów w 2020 roku, tj. rekrutacje nowych ról menedżerskich, wprowadzamy zmiany w strukturze organizacyjnej oraz rozwijamy przedstawicielstwa zagraniczne. Równocześnie, nasza uwaga koncentruje się na poszerzaniu oferty dla obecnych i przyszłych klientów – mówi Dmitrij Żatuchin, prezes i założyciel DO OK. – Liczymy na to, że w kolejnych latach poziom zyskowności ze sprzedaży generowany przez Grupę Kapitałową DO OK będzie utrzymywał się na stabilnym poziomie zyskowności operacyjnej wynoszącym około 10 proc r/r. – podsumowuje.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

DO OK SA

więcej o DO OK SA

DO OK podsumowuje pierwsze półrocze 2021 roku Spółka stawia na optymalizację i monetyzację oferowanych rozwiązań

DO OK SA, notowana na NewConnect firma specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych, w pierwszym półroczu br. wypracowała 5,58 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 11 % r/r. Jednocześnie, w raportowanym okresie DO OK zwiększyło koszty działalności operacyjnej, co wpłynęło na wynik netto spółki. Spółka zakłada, że odnotuje zyski z obecnie realizowanych projektów w III i IV kwartale br.

więcej

DO OK rozwija projekt dla strategicznego klienta z Holandii z branży ubezpieczeń

DO OK SA, notowana na NewConnect firma specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych, rozpocznie pracę nad projektem dla strategicznego klienta z Holandii. Będzie to już drugi projekt realizowany z tym podmiotem. Szacowana wartość przychodów ze sprzedaży wyniesie 2,2 mln zł, a czas prac 18 miesięcy. Współpraca będzie rozliczona w modelu time & material. Spółka od czerwca realizuje także umowę z podmiotem norweskim – stworzenie aplikacji mobilnych inteligentnych urządzeń grzewczych o wartości około 0,5 mln zł.

więcej

DO OK nawiązał współpracę z norweską spółką - wartość umowy wynosi ponad 0,5 mln zł

DO OK SA, notowana na NewConnect firma specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych nawiązała współpracę z podmiotem działającym na rynku norweskim. Przedmiotem umowy będzie stworzenie kompleksowych aplikacji mobilnych do Smart Heaterów (inteligentnych urządzeń grzewczych). Przewidziane wynagrodzenie dla DO OK został ustalone na kwotę 118 tys. euro.

więcej

DO OK SA rozpoczyna współpracę z duńskim dostawcą dóbr konsumenckich

DO OK SA, notowana na NewConnect firma, specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych podpisała umowę z firmą działającą w branży dóbr konsumenckich w Danii. Przedmiotem współpracy będzie zaprogramowanie nowych modułów do aplikacji mobilnej klienta, w ramach której przychody DO OK do końca 2021 r. mogą osiągnąć poziom około 700 tys zł. Kontrakt będzie realizowany w modelu time & material, który zapewnia elastyczność w zakresie prac i pozwala kształtować produkt w trakcie ich trwania.

więcej

DO OK SA nawiązało współpracę z klientem o szacowanej wartości około 1 mln zł

DO OK SA, notowana na NewConnect firma, specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych nawiązała współpracę z firmą z Norwegii, w ramach której wpływy spółki do końca roku2021 mogą osiągnąć poziom około 1 mln zł. DO OK stworzy oprogramowanie dla firmy specjalizującej się w technologii bezprzewodowej, która zapewnia inteligentne rozwiązania dla bezpieczeństwa żeglugi morskiej. Nawiązana współpraca jest kontynuacją działań producenta oprogramowania w zakresie wzmacniania jednego z kluczowych filarów swojego biznesu, jakim jest Internet Rzeczy (IoT).

więcej

DO OK SA – plany rozwoju Webinar z prezesem zarządu i założycielem spółki

Szanowni Państwo,DO OK SA to notowana na NewConnect firma specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych dla takich branż jak IoT (Internet Rzeczy), FinTech, MedTech, Healthcare i EduTech. Strategiczne rynki pod kątem generowanych przychodów i kluczowych projektów to Holandia, Polska oraz kraje nordyckie.

więcej

DO OK SA prognozuje rekordowe jednostkowe przychody netto ze sprzedaży w marcu br.

DO OK SA, notowana na NewConnect spółka, specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych, nawiązała współpracę z zagranicznymi firmami w zakresie dostarczania usług software developmentu. Podpisane umowy stanowią istotną część jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży spółki, które z dużym prawdopodobieństwem w marcu 2021 rokuprzekroczą 1 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 40 % w relacji do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. DO OK jest również w procesie zmiany modelu biznesowego autorskiej platformy IoT Cloud DoConnect, z usługi (Platform as a Service, PaaS) do oprogramowania do analizy danych (Big Data Analytics as a Service, BDaaS). Produkt ma stanowić jeden z głównych filarów biznesu spółki.

więcej

9,75 mln przychodów netto wypracowała Grupa DO OK w 2020 roku

Grupa DO OK SA, specjalizująca się w doradztwie technologicznym i tworzeniu oprogramowania, wypracowała w 2020 rokuponad 9,75 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co w porównaniu z 2019 rokiem oznacza wzrost o 18,6 % EBITDA za 2020 rokwyniosła ponad 0,77 mln zł. Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2020, porównując z analogicznym okresem 2019 roku, wzrosły o blisko 40 %, przy jednoczesnych inwestycjach w rozwiązania własne, m.in. platformę IoT Cloud – DoConnect oraz dodatkowych nakładach, związanych z zaangażowaniem nowych pracowników do działu Growth w firmie. Celem takich działań jest lepsza identyfikacja potrzeb i doświadczeń klientów oraz pozyskanie nowych kontraktów, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Północnej.

więcej

DO OK SA laureatem rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2020 Ponad 700 % wzrostu przychodów osiągnęła spółka w latach 2016-2019

DO OK, notowana na NewConnect spółka, zajmująca się doradztwem technologicznym i tworzeniem oprogramowania, została wyróżniona w tegorocznej edycji prestiżowego rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe, który wyłania najszybciej rozwijające się firmy technologiczne w Europie Środkowej. DO OK zajęła 34. miejsce w kategorii Fast 50, którą podobnie jak w ubiegłych latach zdominowały przedsiębiorstwa specjalizujące się w tworzeniu oprogramowania. Misją spółki jest dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług opartych na idei zrównoważonego rozwoju, powiązanego z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Na przestrzeni ostatnich czterech lat wzrost przychodów DO OK SA wyniósł 710 %

więcej

DO OK nawiązuje strategiczną współpracę – Head of Growth wesprze spółkę w dalszym rozwoju Grupy kapitałowej na rynku skandynawskim

Grupa DO OK SA, specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych, w ramach rozwijania swojej działalności na rynku międzynarodowym i kreowania nowych czynników wzrostu, podjęła strategiczną współpracę z Sari Brander, doświadczoną menadżerką i ekspertką ds. sprzedaży i marketingu z Finlandii. Sari Brander dotychczas związana była m.in. z firmami takimi jak Microsoft czy amerykańską PGi, działającą w obrębie technologii i usług informatycznych, gdzie sprawowała funkcje zarządcze we wspomnianych obszarach. W DO OK będzie odpowiedzialna za zwiększenie popytu na usługi globalne spółki ze szczególnym uwzględnieniem rynku skandynawskiego.

więcej

Ponad 40 % wzrost przychodów netto ze sprzedaży wypracowała w Q2 br. Grupa DO OK

Grupa DO OK SA, specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych wypracowała w drugim kwartale br. ponad 2,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. To wynik ponad 40 % wyższy wobec osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Narastająco przychody netto Grupy wyniosły prawie 5 mln zł. Od kwietnia do czerwca DO OK osiągnęła 0,43 mln zł zysku netto.

więcej

DO OK SA stawia na rozwój współpracy międzynarodowej Firma podpisała nowe kontrakty, których szacowana wartość zamówień wynosi 900 tys. euro

DO OK SA, notowana na NewConnect firma specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych, nawiązała w lipcu współpracę z trzema nowymi podmiotami zagranicznymi. Szacowana wartość zamówień z kontraktów wynosi 900 tys. euro. Pozyskanie nowych klientów jest efektem rozszerzenia oferty konsultingowej w spółce – w tym przypadku chodzi o warsztaty Value-Focused, Event Storming & Discovery, inwestycji w rozwiązania własne, a także zwiększonej obecności firmy na rynku międzynarodowym.

więcej

DO OK SA zapowiada przejście ze sfery usług do sfery rozwiązań Specjalista od IT tworzy rozwiązania programistyczne zmieniające życie

DO OK SA, notowana na NewConnect firma specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych, rozpoczęła jeden z głównych celów strategii rozwoju, jaką jest przejście ze sfery usług do sfery rozwiązań. Firma tworzy własne produkty technologiczne, które mają posłużyć jej klientom do realizacji wyznaczonych celów. Przykładem jest rozwiązanie IoT Cloud – DoConnect – które ma przyczynić się do szybkiej transformacji firm produkujących osprzęt urządzeń niepodłączonych do chmury i tym samym umożliwić zdalną obsługę. Inwestycja w rozwiązania własne, rozszerzanie oferty consultingowej, a także dobre zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów na rynkach zagranicznych to jedne z kluczowych założeń i planów spółki na nadchodzące miesiące.

więcej