Aktualności

12.01.2021

Połączenie K&K Herbal z jedną ze spółek z Rodziny Movie Games coraz bliżej

Movie Games, warszawski producent i wydawca gier, rozpoczął negocjacje z notowaną na NewConnect spółką K&K Herbal, dystrybutorem suplementów diety, wyrobów medycznych oraz kosmetyków. Obie spółki podpisały list intencyjny, w którym zobowiązują się do ustalenia warunków połączenia K&K Herbal z jedną ze spółek wchodzących w skład Rodziny Movie Games w celu wprowadzenia jej do obrotu na NewConnect. Negocjacje zakończą się po ustaleniu tzw. Term Sheet, czyli porozumienia w sprawie warunków współpracy.

- Bardzo się cieszę, że Władze K&K Herbal zdecydowały się odpowiedzieć na nasze zaproszenie oraz rozpocząć z nami rozmowy. Negocjacje są kontynuacją rozpoczętego jakiś czas temu przez Movie Games procesu przyspieszonego wprowadzenia do obrotu najatrakcyjniejszych spółek z naszej Rodziny. Aktualnie proces ten przeprowadzają już Pixel Crow oraz Movie Games Mobile. Mamy w swoim portfolio o wiele więcej perspektywicznych spółek już teraz wzbudzających duże zainteresowanie inwestorów, na przykład True Games, Road Studio, Goat Gamez, Brave Lamb Studio, Mill Games. W związku z tym chcemy dać inwestorom możliwość zwielokrotnienia zysku poprzez uzyskanie rynkowej wyceny wynikającej z płynności aktywów. Dla jednej z naszych spółek będzie to możliwe właśnie dzięki potencjalnemu połączeniu z K&K Herbal. Z pewnością jednak nie będzie to spółka Movie Games Mobile, która jest w trakcie negocjacji połączenia ze spółką Infoscan SA, natomiast będzie to bardzo interesujący podmiot – informuje Mateusz Wcześniak, prezes Movie Games.

W ramach negocjacji oba podmioty będą ustalać podstawowe parametry transakcji, czyli tzw. Term Sheet. W następnym etapie wynegocjowane warunki będą musiały uzyskać zgody korporacyjne, szczególnie od WZA K&K Herbal oraz spółki przejmowanej.

– Naszym zamiarem jest wynegocjowanie takich warunków, które będą korzystne również dla obecnych akcjonariuszy K&K Herbal. K&K Herbal to jedna z wielu spółek z rynku NewConnect, której wyczerpała się dotychczasowa formuła biznesowa. Dzięki zmianie profilu działalności oraz wejściu w perspektywiczny rynek game dave. Spółka istotnie poprawi swoją sytuację oraz rozpocznie swego rodzaju drugie życie. Jako jeden z inwestorów nie wykluczam zwiększenia swojego zaangażowania w akcjonariacie spółki
– mówi Maciej Nowak, Prezes Road Studio, doradca Zarządu Movie Games oraz jeden z akcjonariuszy K&K Herbal.

– W wyniku wyczerpania potencjału biznesowego mnóstwo podmiotów notowanych na małej giełdzie nie prowadzi bieżącej działalności, a handel akcjami tych spółek w zasadzie zniknął. Nasza strategia odwrotnych przejęć nie tylko pozwoli na szybsze wprowadzenie poszczególnych spółek do obrotu oraz uwolnienie ich wartości, ale także usunie z giełdy część podmiotów nieaktywnych w biznesie – komentuje Kamil Gaworecki, Prezes Zarządu Movie Games Mobile oraz jeden z akcjonariuszy K&K Herbal.

Potencjalne wprowadzenie jednej ze spółek z Rodziny Movie Games na rynek NewConnect poprzez przejęcie przez Spółki K&K Herbal będzie już trzecim tego typu procesem przeprowadzonym przez Movie Games. 25 listopada Spółka ogłosiła nabycie prawie 37 % akcji spółki Patent Fund w celu wcześniejszego wprowadzenia do obrotu akcji studia Pixel Crow. 16 grudnia br. Movie Games Mobile poinformowało o zaproszeniu do negocjacji Zarządu notowanej na tzw. „małej giełdzie” firmy telemedycznej Infoscan. Dzięki połączeniu również producent gier mobilnych zadebiutowałby na NewConnect z dużym wyprzedzeniem. Innymi spółkami z Rodziny Movie Games, które planują zadebiutować na tym rynku są m.in. Road Studio, True Games, a także Mill Games. Docelowo na giełdę miałaby trafić również założona wspólnie z Robertem Lewandowskim spółka Goat Gamez.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Movie Games S.A

więcej o Movie Games S.A

Gangster Simulator autorstwa True Games znalazł się na liście Global Top Wishlist platformy Steam

Gangster Simulator, gra autorstwa True Games, w której gracz wcieli się w drobnego ulicznego przestępcę stawiającego pierwsze kroki w kryminalnym półświatku, znalazła się na liście Global Top Wishlist platformy Steam. Celem rozgrywki będzie wejście na sam szczyt gangsterskiej hierarchii i zostanie szefem swojej własnej grupy przestępczej. Tytuł ma się ukazać na przestrzeni 2021 roku.

więcej

Raper Sokół dołączy do Rady Nadzorczej K&K Herbal, przyszłego True Games Syndicate

Rada Nadzorcza K&K Herbal, przyszłego True Games Syndicate, w najbliższym czasie zmieni swój skład. Do organu najprawdopodobniej dołączy Wojciech „Sokół” Sosnowski, znany raper oraz inwestor w spółce True Games. RN uzupełnią również Mateusz Wcześniak, Maciej Nowak, Wojciech Iwaniuk oraz Marcin Stosio. Nowi Członkowie RN będą musieli zostać zatwierdzeni przez NWZ Akcjonariuszy, które odbędzie się 15 lutego br.

więcej

K&K Herbal zmieni nazwę na True Games Syndicate

Movie Games, warszawski producent i wydawca gier jest coraz bliżej wprowadzenia na NewConnect wchodzącej w skład Rodziny MG spółki True Games, skupiającej wokół siebie projekty o tematyce ulicznej. Zarząd Spółki K&K Herbal, dystrybutora suplementów diety, wyrobów medycznych oraz kosmetyków z NewConnect, zwołał na 15 lutego br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zadecydują oni m.in o zmianie nazwy na “True Games Syndicate SA” zmianie profilu działalności oraz siedziby. Podczas NWZ Akcjonariusze wybiorą również nowych Członków Rady Nadzorczej.

więcej

Movie Games oraz K&K Herbal zawarły porozumienie w sprawie połączenia ze spółką True Games

Movie Games, warszawski producent i wydawca gier oraz K&K Herbal, dystrybutor suplementów diety, wyrobów medycznych oraz kosmetyków z NewConnect, uzgodnili podstawowe warunki i założenia procesu połączenia K&K Herbal ze spółką True Games. Transakcja zostanie zrealizowana poprzez nabycie akcji K&K Herbal przez akcjonariuszy True Games zgodnie z odpowiednim parytetem. W następnym kroku obie spółki podpiszą umowę inwestycyjną. W wyniku procesu True Games może zadebiutować na NewConnect szybciej niż zakładano.

więcej

Movie Games Mobile oraz Infoscan zawarły porozumienie w sprawie połączenia obu spółek

Movie Games Mobile, warszawski producent gier mobilnych oraz Infoscan, firma telemedyczna z rynku NewConnect, uzgodnili podstawowe warunki i założenia procesu połączenia obu Spółek, czyli tzw. Term Sheet. Transakcja zostanie zrealizowana poprzez nabycie akcji Infoscan przez akcjonariuszy Movie Games Mobile zgodnie z odpowiednim parytetem. Aby transakcja doszła do skutku Infoscan zadeklarował się zrealizować szereg działań restrukturyzacyjnych, m.in. sprzedać Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, spłacić zobowiązania oraz uzyskać odpowiednie zgody korporacyjne. W następnym kroku obie spółki podpiszą umowę inwestycyjną. W wyniku procesu Movie Games Mobile może zadebiutować na NewConnect szybciej niż zakładano.

więcej

Movie Games zaproponował K&K Herbal połączenie z jedną ze spółek z Rodziny MG

Movie Games, warszawski producent i wydawca gier, planuje wprowadzić na NewConnect kolejną spółkę zależną poprzez transakcję połączenia lub odwrotnego przejęcia podmiotu już notowanego na tym rynku. W tym celu Prezes Movie Games wysłał zaproszenie do negocjacji warunków procesu połączenia władzom spółki K&K Herbal, dystrybutora suplementów diety, wyrobów medycznych oraz kosmetyków, notowanego na tzw. małej giełdzie od 2012 roku. W wyniku procesu jedna ze spółek z Rodziny Movie Games może zadebiutować na NewConnect szybciej niż zakładano.

więcej

Movie Games Mobile planuje wejść na NewConnect poprzez połączenie ze spółką Infoscan

Movie Games Mobile, warszawski producent gier mobilnych wchodzący w skład Rodziny Movie Games, planuje wejść na rynek NewConnect poprzez transakcję połączenia lub odwrotnego przejęcia podmiotu już notowanego na tym rynku. W tym celu Prezes Movie Games Mobile wysłał zaproszenie do negocjacji warunków procesu połączenia władzom spółki Infoscan, firmy telemedycznej notowanej na tzw. małej giełdzie od 2015 roku. Rada Nadzorcza Infoscan SA zarekomendowała zarządowi podjęcie rozmów nt. warunków transakcji. W wyniku procesu Movie Games Mobile może zadebiutować na NewConnect szybciej niż zakładano.

więcej

Movie Games Mobile pozyskał 2,5 mln zł z emisji akcji

Movie Games Mobile, warszawski producent gier mobilnych wchodzący w skład notowanej na rynku NewConnect Rodziny Movie Games, zakończył z sukcesem ofertę publiczną akcji. Spółka pozyskała inwestorów chętnych na objęcie pełnej puli 13 tysięcy akcji serii B o łącznej wartości 2,5 mln zł aż 8 dni przed pierwotnym zakończeniem zbierania zapisów. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac nad przeniesieniem na platformy mobilne flagowych tytułów z Rodziny Movie Games – Drug Dealer Simulator, Alaskan Truck Simulator oraz American Motorcycle Simulator. Istotna część środków zostanie przeznaczona na pozyskanie użytkowników dla wymienionych produkcji oraz działania marketingowe.

więcej

Movie Games Mobile otrzymuje pierwszeństwo na wprowadzenie gier z Rodziny Movie Games na platformy mobilne

Movie Games Mobile, warszawski producent gier mobilnych wchodzący w skład notowanej na rynku NewConnect Rodziny Movie Games, podpisał umowy ramowe ze spółkami Movie Games, Road Studio oraz True Games. W ramach umów Movie Games Mobile otrzyma pierwszeństwo na przeniesienie na platformy Android i iOS gier autorstwa wymienionych spółek. Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony. Już wcześniej Spółka podpisała umowę z Movie Games na przeniesienie na wspomniane platformy gry Drug Dealer Simulator.

więcej

Movie Games przejmuje pakiet akcji w Patent Fund aby wprowadzić Pixel Crow na NewConnect

Movie Games, producent i wydawca gier, nabył od Venture Inc akcje notowanej na NewConnect spółki Patent Fund. Transakcja została zrealizowana w celu pośredniego wprowadzenia do obrotu wchodzącej w skład Rodziny Movie Games spółki Pixel Crow. W wyniku transakcji studio założone przez Macieja Miąsika, legendę polskiego gamedevu, dołączy do grona spółek publicznych szybciej niż pierwotnie zakładano.

więcej

Zysk netto Movie Games rośnie w trzech kwartałach br. aż o 539 %

Movie Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier, wypracował w pierwszych trzech kwartałach br. rokuponad 9,9 mln zł przychodów, co jest wynikiem o 180,8 procent wyższym od analogicznego okresu w 2019 roku. Zysk netto w pierwszych trzech kwartałach br. rokuwyniósł natomiast prawie 6 mln zł co oznacza, że wzrósł on aż o 538,6 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłym roku. Rekordowo wysokie wyniki finansowe Spółki są efektem sukcesu sprzedażowego gry Drug Dealer Simulator, którą nabyło już prawie 200 tys. użytkowników platformy Steam. Był to również okres intensywnego rozwoju Grupy Kapitałowej Movie Games w skład której wchodzi obecnie aż 9 podmiotów.

więcej

Movie Games wchodzi do segmentu Indie Premium Spółka została globalnym wydawcą gry Field Hospital

Movie Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier, rozpoczyna działalność w segmencie gier Indie Premium. Spółka nabyła 31 procent udziałów w spółce, skupiającej 14-osobowy zespół Brave Lamb Studio. Team pracuje obecnie nad grą Field Hospital, będącej połączeniem gatunków survivala ekonomicznego oraz RTS z elementami RPG. Rozgrywka polega na zarządzaniu szpitalem polowym, leczeniu i rekonwalescencji rannych żołnierzy w trakcie dramatu I wojny światowej. Movie Games wesprze zespół w pracach nad grą oraz zostanie globalnym wydawcą tytułu.

więcej

Pixel Crow z rodziny Movie Games zapowiada Terror: Endless Night

Pixel Crow, zmierzający na NewConnect producent gier wchodzący w skład rodziny Movie Games, zapowiedział swoją najnowszą produkcję – Terror: Endless Night. Będzie to unikalna mieszanka strategii turowej oraz survival horroru. Gracze wcielą się w kapitana zarządzającego statkiem w pułapce lodowej. Gra będzie nawiązywać do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce w 1845 roku. Premiera gry na platformie Steam zaplanowana jest na 2021 rok.

więcej

True Games zapowiada Gangster Simulator

True Games, producent gier o szeroko pojętej tematyce ulicznej, wchodzący w skład Grupy Movie Games, zapowiada Gangster Simulator. Gracz wcieli się w drobnego ulicznego przestępcę stawiającego pierwsze kroki w kryminalnym półświatku. Celem rozgrywki jest wejście na sam szczyt gangsterskiej hierarchii i zostanie szefem swojej własnej grupy przestępczej. Będzie to pierwsza gra spod szyldu True Games, nowej spółki deweloperskiej Movie Games, która na bazie sukcesu Drug Dealer Simulatora będzie tworzyć gry o tematyce ulicznej.

więcej

Movie Games pozyskał nowych inwestorów finansowych

Movie Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier, pozyskał nowych inwestorów instytucjonalnych posiadających wieloletnie doświadczenie w branży gamingowej. Podmioty te nabyły 87 tys. akcji, stanowiących 3,4 % kapitału, w ramach transakcji pakietowych. Stroną sprzedającą był prezes Movie Games, który deklaruje długoterminowe zaangażowanie w spółkę, potwierdzone podpisaniem rocznego lock-upu. Transakcja stanowiła element strategii przejścia Movie Games na główny rynek polegającej na profesjonalizacji akcjonariatu, który długoterminowo zaangażuje się w spółkę.

więcej

Robert Lewandowski „wchodzi do gry”. Światowej klasy piłkarz łączy siły z Movie Games

Movie Games, notowany na warszawskiej giełdzie producent i wydawca gier komputerowych, podpisuje umowę inwestycyjną z Robertem Lewandowskim. Na jej mocy, znany piłkarz stanie się udziałowcem nowo powoływanej spółki zajmującej się produkcją gier o tematyce sportowej. Zawodnik Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Polski od lat aktywnie działa w biznesie, również w sektorze nowych technologii. We wspólnej inicjatywnie z Movie Games, będzie nie tylko wsparciem inwestycyjnym, ale też wizerunkowym i częściowo merytorycznym, dostarczając niezbędnej wiedzy, aby produkowane w niej gry sportowe były wierne rzeczywistości.

więcej

Movie Games ogłasza datę premiery Lust From Beyond. Gra będzie dostępna na Steamie już 24 września 2020 roku

Movie Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier, ogłosił datę premiery wyczekiwanego przez graczy horroru Lust From Beyond. Ta intrygująca produkcja ukaże się na platformie Steam już 24 września br. Ponadto, warszawska spółka dzisiaj opublikuje nowy trailer, który wtajemnicza w mroczne uniwersum Lust - planowana na wrzesień gra jest bowiem drugą osadzoną w nim produkcją, po Lust for Darkness z 2018 roku. Lust from Beyond jeszcze przed premierą cieszy się dużym zainteresowaniem wśród graczy. Na listę oczekujących zapisało się już 118 tys. użytkowników platformy Steam, a ponad 3 tys. wsparło finansowo projekt na Kickstarterze.

więcej

Na gry Movie Games czeka ponad 316 tys. graczy

Aż 316 tys. użytkowników Steama dodało do swoich Wishlist nadchodzące gry od Movie Games. Szczególny wzrost zainteresowania został odnotowany przy tzw. “symulatorach drogi” związanych z niedawno założonym Road Studio, a więc Alaskan Truck Simulator oraz American Motorcycle Simulator. Zgodnie z najnowszymi danymi, wymienione produkcje odnotowały 40-procentowy wzrost liczby zainteresowanych graczy w porównaniu z informacjami przekazywanymi na początku kwietnia br. W przeciągu najbliższych tygodni ogłoszone zostaną kolejne tytuły wpisujące się w filozofię nowo utworzonego studia. Road Studio zamierza również w przyszłości wydawać gry autorstwa zewnętrznych deweloperów o zbieżnej tematyce.

więcej

Movie Games i Iron VR od Carbon Studio razem w wirtualnej rzeczywistości

Notowana na warszawskiej giełdzie spółka gamingowa Movie Games kontynuuje działania związane z przeniesieniem swoich czołowych produkcji do wirtualnej rzeczywistości. Deweloper podpisał list intencyjny z Iron VR, spółką zależną Carbon Studio, która zajmuje się produkcją oraz wydawaniem gier na platformy VR. Obie spółki prowadzą negocjacje dotyczące szczegółów współpracy oraz ustalają listę tytułów, które zostaną przeniesione do wirtualnej rzeczywistości.

więcej

Movie Games zakłada Road Studio

Notowana na warszawskiej giełdzie spółka Movie Games założyła nowe studio gameingowe – Road Studio. Nowa spółka będzie zajmowała się produkcją gier o tematyce motoryzacyjnej, połączonej z motywem podróży i zwiedzania świata. Gracze będą wcielać się w kierowców różnego rodzaju pojazdów oraz zwiedzać odległe i na co dzień niedostępne miejsca. Road Studio przejmie do realizacji od Movie Games projekty gier Alaskan Truck Simulator oraz American Motorcycle Simulator. Na oba tytuły według danych raportowanych 6 kwietnia br. czeka już łącznie ponad 110 tys. graczy, którzy dodali je do swoich wishlist. Akcjonariusze spółki określili dwa nadrzędne cele stojące przed Road Studio, jest nim produkowanie wysokiej jakości gier oraz budowa wartości. Wydawcą gier studia pozostanie Movie Games.

więcej

Movie Games zapowiada ER Pandemic Simulator Spółka wesprze walkę z koronawirusem

Movie Games, notowany na NewConnect producent gier, zapowiada rozpoczęcie prac nad ER Pandemic Simulator. W ramach rozgrywki gracz wcieli się w lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który będzie musiał pomagać pacjentom, diagnozować ich dolegliwości oraz ratować ich życie w obliczu światowej pandemii. Producent zapowiada, że 10 % z zysków ze sprzedaży gry będzie przekazane na rzecz walki z koronawirusem.

więcej

Drug Dealer Simulator zarobił już ponad milion dolarów

Movie Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier, poinformował o kolejnym sukcesie Drug Dealer Simulatora. Najnowsza gra spółki odnotowała zysk ze sprzedaży na poziomie ponad 1 mln dolarów. Aktualnie gra dostępna jest na platformie Steam, natomiast już powstają kolejne wersje symulatora, m.in. na konsole PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oraz na platformy VR-owe.

więcej

Movie Games osiągnął dodatni wynik netto w I kwartale i pracuje nad zwiększeniem monetyzacji Drug Dealer Simulator

Movie Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier, wypracował w I kwartale 2020 rokuprawie 820 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto w tym okresie wyniósł 131 tys. zł. Spółka pracuje nad kolejnymi sposobami monetyzacji świetnie przyjętego przez graczy Drug Dealer Simulatora, czego efektem jest umowa z UF Games na porting gry na platformę Nintendo Switch.

więcej

Drug Dealer Simulator trafi na PlayStation 4 i Xboksa One

Movie Games, warszawski producent i wydawca gier notowany na rynku NewConnect, przygotuje konsolowe wersje dobrze przyjętego Drug Dealer Simulatora. Za przeniesienie gry na platformy PlayStation 4 oraz Xbox One będzie odpowiadało MD Games, spółka portingowa powołana przez Movie Games oraz Drageus Games. Będzie to drugi po Postal Redux projekt portingowy realizowany przez MD Games.

więcej

Po sukcesie Drug Dealer Simulator na PC, Movie Games i Punch Punk Games zapowiadają wersję VR-ową!

Movie Games, warszawski producent i wydawca gier notowany na rynku NewConnect, podpisał umowę z Punch Punk Games na przygotowanie portingu oraz wydanie gry na platformy HTC VIVE, OCULUS, oraz inne urządzenia VR. Zamiarem producenta jest dać graczom tytuł, który dzięki wirtualnej rzeczywistości w stu procentach pozwoli im wczuć się w klimat przestępczego półświatka oraz pozwoli Spółce zdywersyfikować źródła monetyzacji produkcji.

więcej

Movie Games otwiera studio deweloperskie True Games Raperzy „Sokół” i „Małolat” inwestorami w nowej spółce

Movie Games, notowany na warszawskiej giełdzie producent i wydawca gier, zakłada nowe studio deweloperskie - True Games. Będzie ono zajmować się produkcją symulatorów o szeroko pojętej tematyce ulicznej, zapoczątkowanej przez świetnie przyjętego przez graczy Drug Dealer Simulatora. Inwestorami w nowej spółce zostali znani raperzy: Wojciech „Sokół” Sosnowski oraz Michał „Małolat” Kapliński, który będzie pełnił funkcję szefa nowego studia.

więcej

Zarząd Movie Games rekomenduje wypłatę prawie całości zysku w formie dywidendy

Zarząd Movie Games, notowanego na NewConnect producenta i wydawcy gier, zarekomenduje najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę całości zysku za 2019 r. w formie dywidendy. Władze Spółki chcą przeznaczyć na ten cel prawie sto procent zysku netto odnotowanego w 2019 roku, a więc 823 tys. zł. Spółka chce regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Polityka dywidendowa zostanie opisana w prospekcie emisyjnym związanym z przejściem Movie Games na rynek główny GPW.

więcej

Sprzedaż Drug Dealer Simulator przekroczyła 100 tys. sztuk

Movie Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier, poinformował o kolejnym sukcesie Drug Dealer Simulatora. Najnowsza gra spółki sprzedała się w ponad 100 tys. kopii w ciągu zaledwie 11 dni od premiery. Wcześniej studio informowało m.in. o zwrocie kosztów produkcji w niespełna godzinę od światowej premiery. Ponadto, produkcja znalazła się na pierwszym miejscu listy bestsellerów platformy Steam oraz zbiera bardzo wysokie oceny graczy, z których 89 % pozytywnie ocenia tytuł.

więcej

55 tys. sprzedanych sztuk Drug Dealer Simulator w 72 godziny od premiery

Drug Dealer Simulator, autorstwa studia Movie Games, sprzedał się w liczbie około 55 tysięcy sztuk w 72 godziny od premiery. Już wcześniej warszawskie studio poinformowało, że koszty poniesione na wytworzenie gry pokryły się w niespełna godzinę od światowej premiery. Ponadto produkcja znalazła się na pierwszym miejscu listy bestsellerów platformy Steam oraz zbiera bardzo wysokie oceny graczy, którzy w ponad 91 % pozytywnie oceniają tytuł.

więcej

MD Games z umową na przeportowanie gry Postal Redux także na PlayStation 4 i Xboksa One

Działająca od sierpnia 2019 rokuMD Games, której głównymi akcjonariuszami są Movie Games (wydawca m.in. The Beast Inside czy Lust for Darkness) oraz Drageus Games (twórcy m.in. Mech Rage oraz współautorzy Tactical Mind), rozszerzyła swoją współpracę z Running With Scissors Studio LLC przy grze Postal Redux o kolejne platformy - konsole PlayStation 4 i Xbox One. Na mocy nowej umowy, MD Games będzie odpowiedzialne nie tylko za przygotowanie i cyfrowe wydanie gry na hybrydową konsolę Nintendo Switch, ale także na stacjonarne platformy Sony i Microsoftu.

więcej

325 tys. graczy czeka na produkcje autorstwa Movie Games

Notowany na NewConnect producent gier, Movie Games, opublikował dane dotyczące liczby graczy oczekujących na nadchodzące produkcje studia. Łącznie na gry warszawskiego dewelopera czeka około 325 tys. użytkowników platformy Steam. Wśród najbardziej oczekiwanych tytułów, z liczbą zapisów na poziomie 80 tys., znajduje się Drug Diller Simulator. Gra będzie miała premierę już 16 kwietnia.

więcej

Movie Games oraz Grupa INC połączą siły, aby zrewolucjonizować rumuński rynek gamingu

Movie Games i Grupa INC podpisały list intencyjny i zamierzają wspólnie wesprzeć rumuński rynek producentów gier. Notowane na warszawskiej giełdzie spółki planują utworzyć platformę gamingową do konsolidacji tego rynku. Utworzona spółka będzie, miała charakter Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI) i będzie odpowiedzią na oczekiwania rumuńskich inwestorów, którzy coraz chętniej inwestują w podmioty z nowej ekonomii.

więcej

Zysk netto Movie Games rośnie aż o 58 procent

Movie Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier, wypracował w 2019 rokublisko 4,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Zysk netto we wskazanym okresie wyniósł natomiast 837 tys. zł co oznacza, że wzrósł on aż o 58,24 procent w porównaniu z 2018 rokiem. Bardzo dobre wyniki finansowe studia są efektem sukcesu sprzedażowego gier The Beast Inside, Plane Mechanic Simulator, oraz wydanego na Nintendo Switch Lust For Darkness. Spółka zamierza w tym rokuwydać 10 gier, z czego premiera pierwszej z nich - Drug Dealer Simulator - odbędzie się już 16 kwietnia.

więcej

Movie Games zapowiada American Motorcycle Simulator Tytuł zadebiutuje w wersji na PC w 2021 roku

Movie Games, notowany na NewConnect producent gier, zapowiada nowy tytuł w swoim portfolio. Już w 2021 rokuw sklepie Steam dostępny będzie American Motorcycle Simulator - motocyklowa gra survivalowa. Zadaniem gracza, który wcieli się w rolę amerykańskiego motocyklisty, będzie przemierzenie legendarnej "Drogi 66", na której czekać będzie wiele wyzwań, przeciwności oraz rozmaitych przygód. Spółka zapowiada również kampanię cross-promocyjną gry wraz Alaskan Truck Simulator - produkcją studia zaplanowanej na III kwartał br.

więcej

Movie Games ogłasza datę premiery Drug Dealer Simulator Gra będzie dostępna dla graczy już 16 kwietnia 2020 roku

Movie Games, notowany na NewConnect producent gier, ogłosił datę premiery wyczekiwanego przez graczy i wzbudzającego kontrowersje Drug Dealer Simulator. Symulator dilera narkotyków ukaże się na platformie Steam 16 kwietnia br. Ponadto warszawski producent opublikował nowy trailer gry, który pokazuje kolejne tajniki związane z pracą handlarza nielegalnymi substancjami. Zdaniem Zarządu Movie Games podana data premiery powinna pozytywnie wpłynąć na wyniki sprzedażowe.

więcej

Movie Games wzmacnia Radę Nadzorczą

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Movie Games, studia gamingowego notowanego na rynku NewConnect, powołało trzech nowych Członków Rady Nadzorczej: dr Kamila Gemrę, radcę prawnego dr Szymona Okonia oraz adwokata Łukasza Wądołowskiego. Powołane osoby wzmocnią spółkę szczególnie w obszarze prawa rynku kapitałowego oraz relacji inwestorskich.

więcej

Movie Games zaprosiło do współpracy znanego rapera – „Małolata” Michał Kapliński został konsultantem gry Drug Dealer Simulator

Movie Games, notowany na NewConnect producent gier, zaprosił do współpracy przy tworzeniu Drug Dealer Simulator znanego rapera – Michała Kaplińskiego – przez fanów rapu rozpoznawalnego pod pseudonimem „Małolat”. Jeden z prekursorów kultury warszawskiego hip-hopu wesprze spółkęw konsultacji nad tytułem oraz udzieli mu wsparcia marketingowego. DDS trafi na rynek w pierwszym kwartale 2020 roku. Za wykonanie projektu odpowiada studio Byterunners.

więcej

Lust from Beyond notuje doskonałe oceny! Wishlista przekroczyła 70 tys. zapisów

70 tys. przekroczyła wishlista użytkowników zainteresowanych zakupem horroru psychologicznego – Lust from Beyond. Od początku listopada w darmowy prolog, będący fragmentem całej produkcji zagrało ponad 50 tys. osób. Gra w wersji na PC trafi do sprzedaży w przyszłym roku. Wydawca tytułu – Movie Games – planuje także wersje konsolowe na Nintendo Switch, PlayStation4 oraz Xbox One, a także konsole nowej generacji. Za produkcję gry odpowiada zespół Movie Games Lunarium, twórca znanego graczom tytułu Lust for Darkness.

więcej

Movie Games wyda w 2020 rokupięć symulatorów z portfolio DRAGO entertainment

Movie Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier zawarł umowę wydawniczą na pięć tytułów z portfolio spółki DRAGO entertainment, której jest udziałowcem. Umowa obejmuje wydanie pełnych wersji produkcji na PC w 2020 rokui obejmuje Gas Station Simulator, Food Truck Simulator, Airport Contraband, Detective Simulator oraz Paparazzi Simulator.

więcej

Movie Games zamyka III kwartał z zyskiem Spółka przygotowuje się do premiery Drug Dealer Simulator i rozpoczyna pracę nad nowym projektem

Movie Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier, wypracował w III kwartale br. blisko 1,1 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Od lipca do września br. spółka zanotowała zysk netto w wysokości 0,26 mln zł, co jest wynikiem o 13 % lepszym w porównaniu do II kwartału br. Narastająco od stycznia do września zysk netto wyniósł ponad 0,93 mln zł. W ostatnich miesiącach Movie Games poinformowała o rozpoczęciu działalności portingowej gier ze swojego portfolio oraz planach produkcji gier na konsolę Nintendo Switch. 6 grudnia premierę będzie miał kontrowersyjny tytuł studia – Drug Dealer Simulator. Studio zapowiedziało także nowy projekt – Save The Forest, który trafi na rynek w 2020 roku.

więcej

The Beast Inside bardzo pozytywnie przyjęty przez graczy. Horror dostępny teraz również na GOG i Humble Bundle

Przygodowy horror The Beast Inside z portfolio Movie Games w dwa tygodnie od premiery notuje pozytywne oceny graczy – powyżej 80 % – i bardzo dobre recenzje społeczności i mediów. Tytuł stworzony przez studio Illusion Ray jest dostępny w nowych kanałach dystrybucyjnych – Humble Bundle i Gog.com, a także w Steam Bundle wraz z Agony Unrated i Chernobylite.

więcej

The Beast Inside rusza na polowanie – premiera już 17 października

11 września w Warszawie odbył się zamknięty pokaz zorganizowany przez Movie Games, podczas którego zaprezentowano najnowsze materiały z gry The Beast Inside, a zespół odpowiedzialny za produkcję i promocję horroru opowiedział o pracy nad tytułem i strategią marketingową. Kluczową informacją było ogłoszenie daty premiery The Beast Inside, która ustalona została na 17 października 2019.

więcej

Movie Games ze znacznym zyskiem w pierwszym półroczu

Movie Games, notowany na NewConnect producent i deweloper gier na PC, PS4, XBOX One i Nintendo Switch wypracował w pierwszej połowie rokublisko 2,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co stanowi 34 % wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku. W pierwszej połowie 2019 zysk z działalności operacyjnej wyniósł blisko 0,74 mln zł i był o 84 % wyższy niż w pierwszym półroczu 2018. Spółka kończy obecnie prace nad The Beast Inside, tytuł trafi na rynek jeszcze w III kwartale br.

więcej

Movie Games dywersyfikuje działalność i powołuje spółkę portingową

Movie Games, notowany na NewConnect producent i deweloper gier na PC, PS4, XBOX One i Nintendo Switch rozpoczyna działalność portingową (dostosowanie technologiczne gry do wymagań konkretnej platformy oraz pełen całościowy proces jej wydania). Spółka będzie zajmowała się głównie portingiem gier, których jest wydawcą lub producentem. Pierwszym projektem w modelu portingowym będzie Plane Mechanic Simulator. Movie Games zakłada również produkcję gier dedykowanych wyłącznie Nintendo Switch na dalszym etapie rozwoju spółki.

więcej