Aktualności

09.03.2021

Shoper podsumowuje rekordowy rok– już 4 mld zł GMV

Shoper SA, właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego, osiągnął w 2020 r. przychody na poziomie 47 mln zł oraz 22 mln zł zysku EBITDA. Oznacza to wzrost o odpowiednio 69 % r/r oraz 104 % r/r. W minionym rokuna platformie Shoper klienci wygenerowali obrót (GMV*) w wysokości 4,0 mld zł, co oznacza wzrost o 87 % r/r. 5 marca br. Spółka złożyła prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego.

Spółka oferuje przedsiębiorcom kompleksowy ekosystem do funkcjonowania na rynku e-commerce. Jego podstawą jest platforma do tworzenia i prowadzenia sklepów internetowych, wokół której Spółka oferuje kolejne usługi pozwalające przedsiębiorcom zwiększyć wielkość i efektywność sprzedaży. Wśród usług dodatkowych można wymienić Shoper Kampanie (czyli prowadzenie kampanii reklamowych zorientowanych na pozyskanie zamówień do sklepu), Shoper Płatności (polegającą na obsłudze płatności w e-sklepie) oraz Shoper Przesyłki (czyli wsparcie sprzedawców w obszarze logistyki produktów). Dodatkowo, ekosystem Shoper jest otwarty na zewnętrznych deweloperów, którzy mogą udostępnić swoje aplikacje jako dodatki do Shoper.

- Dzisiaj Shoper to już ponad 20 tys. sklepów internetowych i pozycja lidera w zakresie platform SaaS dla e-commerce na perspektywicznym, polskim rynku. Nasz sukces to efekt kompleksowego podejścia do klienta i wspierania jego sprzedaży. Efekty tych działań widać zarówno w dynamicznie rosnących wynikach Spółki, jak i w szybko rosnących obrotach klientów na platformie (GMV). Nasz rozwój to nie tylko zdobywanie nowych użytkowników, ale również wspieranie ich w rozwoju i rośnięcie wraz z nimi –
komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Shoper SA

Historia firmy Shoper sięga jeszcze 2005 r. i początków rynku e-commerce w Polsce. W bieżącym rokupodjęto decyzję o ujednoliceniu nazwy Spółki z platformą, zmieniając ją z dawnego Dreamcommerce na Shoper SA Na koniec 2020 r. Spółka posiadała ponad 20 tys. użytkowników korzystających z platformy w ramach oferty podstawowej oraz usług dodatkowych m.in. z obszaru marketingu, logistyki, płatności czy zapewnienia regulaminów dla sklepów internetowych. Obecnie Spółka zatrudnia blisko 150 osób i prowadzi działalność na rynku polskim.

- Mamy za sobą dynamiczny wzrost i jeszcze ambitniejsze plany na przyszłość. Skupiamy się na rozwoju biznesu, ale też rozważamy różne scenariusze rynkowe, w tym giełdowy debiut. Dlatego złożyliśmy prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego –
mówi Marcin Kuśmierz.

Istotnym czynnikiem wzrostu Spółki jest wysoka skalowalność modelu biznesowego, czego efektem jest istotna poprawa marżowości wraz ze wzrostem liczby użytkowników platformy Shoper i generowanych przez nich obrotów. Pomimo, że użytkownicy platformy Shoper nie płacą prowizji od sprzedaży, to wiele usług dodatkowych rozliczanych jest w modelu pay-as-you-grow, który jest skorelowany z wielkością generowanych obrotów (GMV) przez ich sklepy. W 2020 r. GMV wygenerowane przez sklepy na platformie Shoper wyniosło 4,0 mld zł. To ponad 3-krotnie więcej niż w 2018 r.

Rynek e-commerce w Polsce rozwija się bardzo intensywnie, średnioroczny wzrost za ostatnie 4 lata przekracza poziom 20% i jest wyższy niż średnia notowana w Unii Europejskiej. Sukcesy firm działających na tym rynku można znaleźć zarówno w Polsce, jak i za granicą, czego dowodzą ostatnie rynkowe debiuty. Wysokie dynamiki wzrostu dla rynku e-commerce zgodnie z dostępnymi szacunkami, będą utrzymywać się w kolejnych latach.

- Branża e-commerce od kilku lat jest w dynamicznym ruchu wzrostowym, który dodatkowo przyspieszył w 2020 roku. Wzrost powinien być kontynuowany w kolejny latach, a patrząc na kraje Europy Zachodniej, na rynku jest jeszcze dużo miejsca dla nowych biznesów, rozszerzających lub tworzących swoją ofertę sprzedaży internetowej. Mamy ambicje jeszcze bardziej umocnić nasz status platformy pierwszego wyboru i pozycję wiodącego partnera dla tych podmiotów – dodaje Marcin Kuśmierz.

W roku2020 Shoper uruchomił dla swoich Klientów nowoczesny panel administracyjny, wraz z jego mobilną wersją. Rozszerzył partnerstwo z InPost oraz wprowadził kolejne udogodnienie dla kupujących w sklepach internetowych użytkowników platformy Shoper w postaci odroczonych płatności. Zaimplementowano także dziesiątki usprawnień i utworzono ponad 35 nowych aplikacji rozszerzających możliwości sklepu.

- W Shoper zależy nam na wyjściu daleko poza rolę standardowego dostawcy rozwiązania do prowadzenia sklepu. Dlatego poza rozwojem oferty wspierającej sprzedaż użytkowników platformy Shoper, dużą uwagę przywiązujemy do ich obsługi. W samym 2020 r. odpowiedzieliśmy na ponad 147 tysięcy zgłoszeń mailowych, nasi konsultanci rozmawiali z klientami przeszło 180 tysięcy razy i przeprowadziliśmy dla nich 124 webinary edukacyjne – podkreśla Marcin Kuśmierz.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Shoper S.A

więcej o Shoper S.A

Shoper ze wzrostem przychodów o 65% po 3 kwartałach 2021 r.GMV wynosi ponad 5 mld zł

Shoper, krajowy lider na rynku rozwiązań dla ecommerce oferowanych w modelu SaaS (Software as a Service), zanotował narastająco po 3 kwartałach wzrost przychodów o 65% w ujęciu rokdo roku. Przychody Shoper przewyższają już o 6,4 mln zł (+14%) wynik uzyskany w całym 2020 roku. EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 22,7 mln zł, co oznacza wzrost o 38% r/r. Wartość GMV sklepów bezpośrednich na platformie Shoper zwiększyła się z 2,8 mld zł do 4,2 mld zł, notując 50% dynamikę wzrostu. Za 12 ostatnich miesięcy zakończonych we wrześniu 2021 r., GMV wyniosło 5,4 mld zł, rosnąc aż o 56% r/r.

więcej

Shoper po 3 kwartałach zwiększył przychody o 65%, a GMV przebiła 5 mld zł W planach na IV kwartał strategiczne partnerstwa

Shoper, lider na polskim rynku rozwiązań dla ecommerce oferowanych w modelu SaaS (Software as a Service), opublikował wstępne szacunkowe wyniki finansowe. Przychody narastająco po 3 kwartałach wyniosły 53,4 mln zł, rosnąc o 65% r/r i przewyższając o 6,4 mln zł wynik uzyskany w całym 2020 roku. EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 22,8 mln zł, co oznacza wzrost o 39% r/r. Wartość GMV sklepów bezpośrednich na platformie Shoper zwiększyła się z 2,8 mld zł do 4,2 mld zł, notując dynamikę na poziomie 50%. Za 12 ostatnich miesięcy zakończonych we wrześniu 2021 r., wyniosła już 5,4 mld zł, rosnąc o 56% r/r.

więcej

Shoper osiągnął 60% wzrost przychodów w I półroczu 2021 roku

Shoper, lider rynku sklepów internetowych w modelu SaaS (Software as a Service), opublikował raport finansowy za I półrocze 2021 roku. Przychody w tym okresie wyniosły 33,4 mln zł, co oznacza wzrost o 60% r/r, a EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 15,6 mln zł, o 44% więcej r/r. Wartość GMV sklepów bezpośrednich na platformie Shoper wzrosła w I półroczu 2021 r. do 2,5 mld zł, notując dynamikę na poziomie 41%. GMV za ostatnie 12 miesięcy zakończone w czerwcu br., przekroczyło 4,7 mld zł.

więcej

Shoper przejmuje Shoplo i zwiększa udział w rynku

Shoper, właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu Software as a Service (SaaS), przejął trzecią najbardziej popularną tego typu platformę w kraju, liczącą około 4 700 sklepów. Na mocy umowy zawartej z SumUp Shoper nabył 100% udziałów w Shoplo Sp. z o.o. za kwotę 17,5 mln zł.

więcej

Shoper z blisko 60% wzrostem przychodów w I półroczu 2021 roku

Shoper, właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS (Software as a Service), opublikował wstępne szacunkowe wyniki finansowe. Przychody w I półroczu 2021 rokuwyniosły 33,3 mln zł, co oznacza wzrost o 59% r/r, skorygowana managerska EBITDA osiągnęła poziom 15,4 mln zł, o 45% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość GMV sklepów bezpośrednich na platformie Shoper wzrosła z 1,8 mld zł do 2,5 mld zł, notując dynamikę na poziomie 41%. Za ostatnie 12 miesięcy zakończone w czerwcu 2021 r., GMV przekroczyło już 4,7 mld zł.

więcej

Shoper z sukcesem debiutuje na GPW

Shoper SA, właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS (Software as a Service), zadebiutował na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Kurs akcji na otwarciu wyniósł 54,1 zł, co oznacza wzrost o 15 % względem ceny maksymalnej w ofercie wynoszącej 47,00 zł. Po 15 minutach handlu kurs akcji jest o 17 % powyżej kursu odniesienia i wynosi 55 zł.

więcej

Shoper zadebiutuje na GPW 9 lipca

Shoper SA, właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS (Software as a Service), zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie już w najbliższy piątek, 9 lipca. W bieżącym tygodniu dokonano przydziału akcji i Shoper z sukcesem zakończył IPO - wartość oferty wyniosła 363 mln zł.

więcej

Wartość oferty Shoper wyniosła 363 mln zł. Redukcja zapisów detalicznych na poziomie 92,5 %

Shoper SA, właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego, dokonał przydziału akcji oferowanych w publicznej ofercie akcji. Cena emisyjna została ustalona na poziomie ceny maksymalnej czyli 47,00 zł, co oznacza, że wartość całej oferty wyniosła 363 mln zł. Oferta Shoper cieszyła się bardzo wysokim zainteresowaniem, skutkiem czego jest redukcja zapisów od inwestorów indywidualnych na poziomie 92,5 % Shoper planuje debiut na GPW w ciągu kilku dni.

więcej

Cena akcji Shoper w IPO została ustalona na 47 zł

Oferta publiczna akcji Shoper cieszyła się wysokim zainteresowaniem inwestorów. Cena sprzedaży jednej akcji w ofercie została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, czyli 47,00 zł. Wartość oferty wyniesie 363 mln zł, z czego 91,9 % akcji zostanie nabytych przez inwestorów instytucjonalnych, a pozostałe 8,1 % przez inwestorów indywidualnych.

więcej

Startuje IPO Shoper Lider polskiego rynku rozwiązań SaaS dla e-commerce wkrótce wejdzie na GPW

Shoper SA, właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS (Software as a Service), opublikował Prospekt związany z ruszającą dziś publiczną ofertą sprzedaży akcji. Oferta obejmuje około 27,1 % akcji Spółki, a cena maksymalna została ustalona na 47 zł, przy tej cenie wartość oferty wynosi 363 mln zł. Zapisy dla inwestorów indywidualnych prowadzone będą w dniach 22-28 czerwca. Giełdowy debiut planowany jest około 9 lipca.

więcej

KNF zatwierdziła Prospekt Shoper

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Shoper SA w związku z planowaną Ofertą Publiczną. Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW. Publikacja Prospektu zaplanowana jest na poniedziałek 21 czerwca. Globalnymi koordynatorami oferty, współprowadzącymi księgę popytu są mBank SA oraz Biuro Maklerskie PKO BP. Współprowadzącym księgę popytu jest również WOOD & Company Financial Services, a.s.

więcej

Shoper blisko debiutu na GPW

Shoper SA, właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS (Software as a Service) jest na etapie finalizacji postępowania prospektowego i przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej. Przedmiotem oferty będzie około 27,1 % akcji istniejących, spółka nie planuje przeprowadzać emisji nowych akcji. Ostateczna decyzja oraz termin przeprowadzenia oferty są uzależnione od warunków rynkowych oraz niezbędnych zgód organów nadzoru i decyzji korporacyjnych akcjonariuszy sprzedających.

więcej

SaaS napędza rynek online

Pandemia wyraźnie przyspieszyła w zeszłym rokutrend przenoszenia aktywności do kanału online, ale jedne rozwiązania zyskały na tym bardziej niż inne. Dynamika wzrostu liczby sklepów działających w modelu SaaS wyniosła w 2020 r. 27%, podczas gdy sklepy korzystające z wciąż najpopularniejszego rozwiązania typu open source, wzrosły o 5%. Średnioroczny wzrost w latach 2017-2020 dla rynku SaaS był trzykrotnie wyższy od open source, notując dynamikę na poziomie 15%. Utrzymanie trendu w najbliższych latach sprawi, ze rozwiązania SaaS zyskają miano najpopularniejszych rozwiązań dla e-commerce.

więcej