Aktualności

10.09.2021

Arena.pl robi kolejny krok w stronę głównego rynku GPW

Arena.pl SA, notowany na NewConnect właściciel platformy zakupowej arena.pl ma umowę z Domem Maklerskim INC SA na przygotowanie prospektu emisyjnego w związ-ku z przeniesieniem notowań na rynek główny GPW.

Przeniesienie notowań na rynek główny pozwoli spółce na zwiększenie płynności finansowej, a także pozwoli na otwarcie się na nowych inwestorów.

- Podpisanie umowy to kolejny krok w kierunku przeniesienia notowań akcji Arena.pl SA na GPW, a w konsekwencji również jest to potwierdzenie naszych aspiracji związanych z umac-nianiem pozycji arena.pl na rynku e-commerce. Nie zwalniamy tempa, wciąż wdrażamy no-we rozwiązania, które mają na celu wspieranie naszych sprzedawców i uławianie im co-dziennej działalności – mówi Maria Bogajewska, prezes Arena.pl.

Równolegle, arena.pl spółka rozszerza pakiet usług finansowych, których celem jest wsparcie działalności sprzedawców. Spółka nawiązała współpracę z Fandla Faktoring sp. z o.o. –  inno-wacyjną firmą finansową oferującą usługi faktoringowe, w tym finansowanie faktur w Euro.

- Chcemy powitać firmę Fandla w gronie naszych partnerów. Zawarta umowa to kolejny do-wód na to, że konsekwentnie realizujemy nasze zapowiedzi dotyczące wspierania firm zare-jestrowanych na naszej platformie. Wierzymy, że szeroka oferta usług finansowych wspiera-jących działalność handlową  przyczyni się do wzrostu atrakcyjności naszego serwisu – mówi Maria Bogajewska, prezes Arena.pl.

Umowa z Fandla Faktoring Sp. z o.o. to kolejny kontrakt zawarty pomiędzy arena.pl a pod-miotem z branży fintech. Fandla Faktoring Sp. z o.o. jest innowacyjną firmą finansową wyko-rzystującą big data oraz sztuczną inteligencję w celu zapewnienia szybkości oraz jakości świadczonych usług. Łącznie sfinansowała faktury na łączną kwotę 45 mln złotych działając na rynku od 4 lat.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Arena.pl SA

więcej o Arena.pl SA

Arena.pl rozpoczyna współpracę z PayPo

Arena.pl rozpoczyna współpracę z PayPo, wiodącym dostawcą usług odroczonej płatno-ści. Na mocy umowy usługa dostępna będzie dla kupujących na Arenie jeszcze w tym roku. Spółka przewiduje, że zawarcie umowy przyczyni się do zwiększenia wskaźnika GMV (Gross Merchandise Volume), jak również podniesie średnią wartość koszyka oraz zwiększy konwersję.

więcej

Arena.pl rozszerza współpracę z PayU

Arena.pl rozszerza współpracę z PayU, globalnym dostawcą usług finansowych. Na mocy podpisanej umowy kupujący na platformie uzyskają dostęp do kredytów w modelu 0%. Spółka przewiduje, że podniesie to atrakcyjność marketplace, a przez to także wskaźnik GMV. To kolejny element wdrażanej konsekwentnie nowej strategii rozwoju spółki. Jesz-cze w tym rokuArena.pl SA planuje złożyć wniosek o przeniesienie akcji spółki na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych.

więcej

Prezes Arena.pl nabywa akcje spółki

Maria Bogajewska, prezes zarządu Arena.pl SA, po raz kolejny nabyła na rynku NewConnect akcje spółki. Od października ubiegłego rokuzakupiła ponad 36 tys. akcji,a kolejnych 1 550 000 objęła w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Od kilkumiesięcy spółka, która jest właścicielem platformy zakupowej Arena.pl, realizuje nowąstrategię rozwoju. W efekcie, już w pierwszym kwartale 2021 udało się podnieść kluczo-we wskaźniki biznesu. Wartość GMV wzrosła o 113 % Jeszcze w br. Arena.pl SA za-powiada złożenie wniosku o przeniesienie notowań na parkiet główny Giełdy PapierówWartościowych w Warszawie.

więcej

Arena.pl ze wzrostem kluczowych wskaźników biznesu w Q1 2021

Arena.pl SA, właściciel platformy zakupowej arena.pl, prezentuje wynikiza Q1 2021. Dzięki konsekwentnej realizacji nowej strategii rozwoju spółki, udało się podnieść główne wskaźniki rozwoju serwisu. Sumaryczna wartość zawartych transakcji wzrosła o 113 % rdr., natomiast przychody z tytułu prowizji są o 120 % większe.

więcej

Arena.pl rozpoczyna współpracę z Brutto

Arena.pl SA, notowany na NewConnect właściciel platformy zakupowej Arena.pl, roz-poczyna współpracę z Brutto. Na mocy podpisanej umowy, sprzedawcy zarejestrowani na platformie arena.pl uzyskają dostęp do usług finansowych za pośrednictwem serwisu brutto.pl. Nawiązane partnerstwo jest wynikiem realizacji kolejnych kroków strategii rozwoju spółki.

więcej

Arena.pl wzmacnia skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Arena.pl SA, notowany na NewConnect właściciel platformy zakupowej Arena.pl, wzmacnia kadrę kierowniczą. Stanowiska zarządcze objęli Kamil Bednarek - wiceprezes ds. IT oraz Bartosz Berliński - wiceprezes ds. Marketingu. Do Rady Nadzorczej powołany został natomiast Paweł Turno. Zmiany są kolejnym krokiem w serii zapowiedzianych przez spółkę działań w ramach ‘nowego startu’ plat-formy. Spółka rozważa przeniesienie swoich akcji na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościo-wych w Warszawie już w 2021 r.

więcej

Arena.pl planuje nowe partnerstwa korporacyjne i uruchamia działania marketingowe

Arena.pl SA, notowany na NewConnect właściciel platformy zakupowej Arena.pl, zapowiada duże zmiany w związku z ‘nowym startem’ serwisu. Spółka rozpoczęła współpracę promocyjną z PKO BP i planuje podobne partnerstwa korporacyjne. Dzięki bezpiecznej sytuacji finansowej wdraża nowe funkcjonalności informatyczne oraz planuje kampanię marketingową. Spółka zapowiada wzmoc-nienie kadry zarządzającej.

więcej

Arena.pl rozwija działalność i notuje zyski po I połowie roku

Spółka Arena.pl SA zanotowała w I połowie 2016 r. ponad 876 tys. zł przychodów i prawie 179 tys. zł zysku netto. Firma jest właścicielem dynamicznie rozwijającej się platformy sprzedaży Arena.pl - opartej na programie współwłasności w społeczności. Od momentu startu w lutym do końca półrocza bieżącego rokuplatforma podwoiła liczbę dostępnych produktów. Liczba zarejestrowanych sprzedawców wzrosła w tym czasie o 660 %

więcej