Aktualności

24.11.2021

Grupa Selvita raportuje ponad 113% wzrostu przychodów w trzech kwartałach 2021 r.

Kraków, 24 listopada 2021 r. - Selvita SA - [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, kontynuuje dynamiczny rozwój w Polsce i zagranicą. Grupa Selvita, po akwizycji chorwackiej Fidelty, osiągnęła w trzech kwartałach 2021 r. ponad dwukrotnie wyższe przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie rokupoprzedniego.

•    Grupa Selvita SA osiągnęła w trzech kwartałach 2021 r. skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w wysokości 223,5 mln zł, co oznacza wzrost o 113% r/r.  
•    EBITDA i zysk netto Grupy (bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego) wyniosły odpowiednio 57,9 mln zł oraz 28,8 mln zł, wobec 25,3 mln zł oraz 14,5 mln zł rokwcześniej.
•    Przychody na rzecz klientów z działalności usługowej w Polsce wyniosły 104,0 mln zł, co oznacza wzrost o 23%, EBITDA segmentu wyniosła 24,4 mln zł, przy marży 22,0% (bez wpływu programu motywacyjnego).
•    Fidelta, będąca częścią Grupy od stycznia 2021 r., w trzech kwartałach 2021 r. zaraportowała 91,3 mln zł przychodów operacyjnych (+19% r/r) oraz 27,9 mln zł EBITDA, co oznacza bardzo wysoką marżę 30,5%.
•    Dynamiczny rozwój kontynuował Ardigen, którego przychody na rzecz klientów zwiększyły się o 72%, do 21,7 mln zł, przy EBITDA 5,7 mln zł (marża 23,8%).

Wzrost skali działalności przy wysokiej rentowności

Grupa Selvita kontynuowała dynamiczny rozwój w każdym segmencie działalności.

Przychody od klientów z usług realizowanych w Polsce osiągnęły wartość 104,0 mln zł i były wyższe o 23% w porównaniu do trzech kwartałów 2020 r., kiedy to wyniosły 84,9 mln zł. W samym trzecim kwartale przychody te wzrosły aż o 32% r/r do 38,9 mln zł. Ten dynamiczny wzrost jest efektem rozwoju obszaru odkrywania leków oraz stabilizacji na rynku badań regulacyjnych.

W trzech kwartałach 2021 r. Fidelta, reprezentująca segment usług realizowanych w Chorwacji, odnotowała 91,1 mln zł przychodów od klientów przy EBITDA 27,9 mln zł (marża 30,5%). W samym trzecim kwartale 2021 r. Spółka osiągnęła 32,0 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 34% r/r), a EBITDA wyniosła 10,0 mln zł (marża 31,4%).

Segment bioinformatyczny (spółka zależna Ardigen) zamknął trzy kwartały 2021 r. kwotą 21,7 mln zł przychodów od klientów, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. było to 12,6 mln zł, co daje wzrost o 72%. EBITDA ukształtowała się na poziomie 5,7 mln zł (marża 23,8%) i była wyższa o 53% niż w roku ubiegłym. Tylko w trzecim kwartale 2021 r. przychody od klientów wyniosły 8,6 mln zł (wzrost o 57% r/r), a EBITDA 2,9 mln zł (marża 31,4%).

Raportowany okres to kontynuacja wzrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych. Wraz z przejęciem Fidelty znacząco wzrosła sprzedaż w krajach UE i w Szwajcarii, gdzie chorwacka Spółka realizuje większość przychodów. Natomiast rozwój organiczny Selvity i Ardigenu odpowiadał za istotny wzrost sprzedaży w USA i Wielkiej Brytanii.

Po trzech kwartałach 2021 r. przychody z USA, najbardziej konkurencyjnego rynku na świecie, wzrosły o 89% r/r i wyniosły 61,5 mln zł. Grupa odnotowała również wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaży w Wielkiej Brytanii, które to wzrosły o 128% r/r.

- Pierwsze dziewięć miesięcy 2021 r. to dla nas intensywny okres. Od początku rokupracujemy nad integracją oferty usługowej Selvity i Fidelty. Chcemy jak najlepiej wykorzystać doświadczenie i możliwości, jakie pozyskaliśmy w wyniku przejęcia chorwackiej Spółki, aby rozwijać portfolio usług Grupy Selvita. Jesteśmy zadowoleni z wyników, które osiągamy we wszystkich segmentach działalności. Przychody z usług realizowanych w Polsce w trzecim kwartale bieżącego rokuwzrosły o 32% r/r, Fidelta zachowuje wysoką rentowność, a Ardigen najwyższą dynamikę wzrostu w Grupie - komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.

Aby w kolejnych latach zapewnić Spółce kontynuację dynamicznego rozwoju cały czas wzmacniamy nasz zespół i inwestujemy w infrastrukturę. W lipcu br. rozpoczęła się budowa Centrum Badawczego Selvity w Krakowie, na ukończeniu jest adaptacja dodatkowych ponad 2 tys. m2 powierzchni w Zagrzebiu, planujemy również zwiększyć powierzchnię w obecnych lokalizacjach w Krakowie i Poznaniu. Wciąż wzmacniamy nasze zespoły naukowe i sprzedażowe, ponieważ jesteśmy przekonani, że najlepsi naukowcy i specjaliści są decydującym czynnikiem wpływającym na rozwój Grupy.

Mocny wzrost zakontraktowania we wszystkich segmentach biznesowych pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Nie zamierzamy jednak zwalniać tempa i nadal chcemy rozwijać się organicznie i przez akwizycje – dodaje Sieczkowski.

Backlog zamówień Grupy Selvita na 2021 rokwynosi obecnie 296,8 mln zł, co oznacza wzrost o 22% r/r, w tym backlog organiczny (bez Fidelty) wzrósł o 29% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

SELVITA SA

więcej o SELVITA SA

Grupa Selvita raportuje ponad 109% wzrost przychodów w I półroczu 2021

Kraków, 22 września 2021 r. - Selvita SA - [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, kontynuuje dynamiczny rozwój w Polsce i zagranicą. Grupa Selvita, po akwizycji chorwackiej Fidelty, osiągnęła w I półroczu 2021 r. ponad dwukrotnie wyższe przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie rokupoprzedniego. Wzrost EBITDA i zysku netto był jeszcze wyższy, na co istotny wpływ miała wysoka rentowność działalności prowadzonej przez Fideltę.

więcej

Selvita otrzymała grant na utworzenie platformy technologicznej, umożliwiającej opracowanie nowej generacji leków przeciw chorobom powodowanym przez koronawirusy

Kraków, Polska – 21 września 2021 r. - Selvita SA - [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, informuje o otrzymaniu 3,26 mln PLN dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację projektu, którego celem jest stworzenie technologii umożliwiającej opracowanie nowych leków przeciw chorobom powodowanym przez koronawirusy. Łączna wartość projektu wynosi 6,26 mln PLN. Platforma pozwoli Spółce na wdrożenie nowych usług dla firm z branży biotechnologicznej i farmaceutycznej.

więcej

Selvita otrzymała grant na utworzenie innowacyjnej platformy celowanych bibliotek związków z wykorzystaniem uczenia maszynowego i metod sztucznej inteligencji

Kraków, Polska – 6 września 2021 r. - Selvita SA - [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, informuje o otrzymaniu 4,7 mln PLN dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację projektu, którego celem jest stworzenie technologii umożliwiającej przyspieszenie procesu odkrywania leków. Łączna wartość projektu wynosi 7,8 mln PLN. Platforma pozwoli Spółce na wdrożenie nowych usług dla firm z branży biotechnologicznej i farmaceutycznej.

więcej

Selvita rozpoczyna budowę własnej powierzchni badawczej

Kraków, Polska – 12 lipca 2021 r. - Selvita SA - [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, rozpoczyna budowę centrum badawczego w Krakowie. Spółka podpisała umowę z firmą PORR SA, która będzie pełnić funkcję generalnego wykonawcy inwestycji. Wartość umowy netto wynosi 87 mln zł.

więcej

Grupa Selvita raportuje ponad dwukrotny wzrost przychodów w I kwartale 2021 roku

• Grupa Selvita SA osiągnęła w I kwartale 2021 r. skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w wysokości 70,7 mln zł, co oznacza wzrost o 128 % r/r.
• Fidelta w I kwartale 2021 r. zaraportowała 30,0 mln zł przychodów operacyjnych oraz 9,4 mln zł EBITDA, co oznacza bardzo wysoką marżę 31,3 %
• Bardzo dynamiczny rozwój kontynuował Ardigen SA, którego przychody na rzecz klientów zwiększyły się o 117 % do 6,5 mln zł.
• EBITDA i zysk netto Grupy Selvita SA wyniosły odpowiednio 17,8 mln zł oraz 10,1 mln zł, wobec 7,3 mln zł oraz 3,7 mln zł rokwcześniej.
• Przełomowa akwizycja Fidelty przyczyniła się do znaczącego wzrostu skali działalności i uzupełniła portfolio usług Grupy. Kraków, 26 maja 2021 r. - Selvita SA - [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, zaraportowała w I kwartale 2021 r. 70,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wynikiem lepszym o 128 % r/r. Wynik EBITDA Grupy Selvita sięgnął 17,8 mln zł, a zysk netto 10,1 mln zł, wobec odpowiednio 7,3 mln zł i 3,7 mln zł rokwcześniej. Był to pierwszy okres sprawozdawczy, w którym raportowane wyniki uwzględniają przejętą od Galapagos chorwacką spółkę Fidelta.

więcej

Kluczowy rokw rozwoju Selvity – strategiczna akwizycja

• Selvita SA osiągnęła w 2020 r. przychody z działalności operacyjnej w wysokości 142,5 mln zł, co oznacza 35 % wzrost r/r. Przychody komercyjne wzrosły o 39 % i wyniosły 131,9 mln zł. 

• Bardzo dynamiczny rozwój zanotował Ardigen SA, którego przychody na rzecz klientów zwiększyły się o 69 % do 17,8 mln zł.
 • Dynamiczny wzrost EBITDA i zysku netto Selvity, które w 2020 r. wyniosły odpowiednio 33,1 mln zł oraz 19,9 mln zł, wobec 24,8 mln zł oraz 14,0 mln zł rokwcześniej. 
• Przełomowa akwizycja Fidelty przynosi znaczący wzrost skali działalności i uzupełnia portfolio usług Selvity.

więcej

Selvita wybrana Giełdową Spółką Roku 2020

Kraków, 16 marca 2021 r. - Selvita SA - [ticker: WSE: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, została wybrana Giełdową Spółką Roku w konkursie organizowanym przez największy biznesowy dziennik w Polsce – Puls Biznesu. Selvita oprócz zwycięstwa w głównym rankingu zdobyła pierwsze miejsce w kategoriach „Perspektywy rozwoju” oraz „Kompetencje Zarządu”. Wyniki konkursu potwierdzają dotychczasowe osiągnięcia Spółki oraz wskazują mocne podstawy dalszego rozwoju.

więcej

Selvita wejdzie w skład indeksu mWIG40

Kraków, 4 marca 2021 r. - Selvita SA - [ticker: WSE:SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, w wyniku rocznej rewizji indeksów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, ogłoszonej 4 marca br., została zakwalifikowana do indeksu mWIG40. Akcje Selvity wejdą do nowego indeksu po sesji z dnia 19 marca 2021 r. Do tej pory Spółka wchodziła w skład indeksu sWIG80.

więcej

Selvita przejmuje Fideltę od Galapagos i umacnia swoją pozycję wśród największych przedklinicznych CRO w Europie

• Akwizycja znacząco rozszerza ofertę usług Selvity w zakresie zintegrowanego procesu odkrywania leków • Transakcja istotnie zwiększy skalę działalności Grupy Selvita, nieomal podwajając jej przychody • Łączna wartość transakcji wyniesie 31,2 mln EUR i zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz poprzez finansowanie dłużne • Fidelta będzie świadczyć przez kolejne pięć lat usługi dla Galapagos w zakresie odkrywania leków

więcej

Selvita z bardzo dobrymi wynikami za trzy kwartały 2020 r.

• Selvita SA opublikowała wstępne wybrane szacunkowe wyniki finansowe za trzy kwartały 2020 r. • Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 105,2 mln zł, co oznacza 44 % wzrost rdr. • Segment usługowy w raportowanym okresie ponownie osiągnął wysoką rentowność przy rosnącej skali działalności. Przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych wzrosły o 45 % do 84,9 mln zł a EBITDA segmentu wyniosła 21,6 mln zł • Dynamiczny wzrost EBITDA i zysku netto Selvity, które wyniosły odpowiednio 25,3 mln zł oraz 14,5 mln zł, wobec 16,5 mln zł oraz 8,0 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. • Backlog* na rok 2020 wynosi obecnie 134,7 mln zł i jest 38 % wyższy niż rokwcześniej.

więcej

Selvita z rekomendacją dofinansowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Krakowie

Kraków, Polska – 1 października 2020 r. – Selvita SA [ticker: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, poinformowała o otrzymaniu rekomendacji dofinasowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Krakowie, w ramach konkursu grantowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

więcej

Selvita pozyskała blisko 91 mln zł w ramach oferty publicznej akcji

Selvita SA [ticker: WSE:SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, z sukcesem przydzieliła wszystkie 2,38 mln oferowane akcje serii C, pozyskując od Inwestorów 90,6 mln zł. Jest to jednocześnie druga pod względem wartości transakcja pozyskania kapitału przeprowadzona w tym rokuna giełdzie w Warszawie.

więcej

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Selvity ustalona na 38 zł

Zarząd Selvita SA [ticker: WSE:SLV] – jednej z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, ustalił cenę emisyjną akcji serii C oferowanych w bezprospektowej ofercie publicznej na 38 zł za jedną akcję. W ramach oferty Spółka emituje do 2,38 mln nowych akcji. Środki pozyskane z oferty publicznej Selvita przeznaczy przede wszystkim na akwizycje wybranych europejskich przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization).

więcej

NWZ Selvita SA podejmuje decyzję o przeprowadzeniu oferty publicznej akcji. Jutro rusza proces budowania księgi popytu.

Akcjonariusze Selvita SA, jednej z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, podjęli decyzję o wyemitowaniu nie więcej niż 2,38 mln akcji serii C, co stanowi ok. 15 % obecnego kapitału zakładowego Spółki. Środki pozyskane w ramach oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na akwizycje, a także dalszy rozwój organiczny Selvity.

więcej

Selvita dynamicznie zwiększa backlog na 2020 r. i umacnia pozycję na największych rynkach biotechnologicznych • Backlog* na rok 2020 wynosi obecnie 96 mln zł i jest o 41 % wyższy niż rokwcześniej. Wzrost zakontraktowania na bieżący rokw segmencie usługowym wyniósł 48 % • Selvita opublikowała wyniki finansowe za I kw. 2020 r. potwierdzając tym samym bardzo dobre wstępne dane szacunkowe z 29 kwietnia. • Wartość przychodów na rzecz klientów zewnętrznych w segmencie usługowym wyniosła w I kw. 2020 r. 25,3 mln zł i była o 46 % wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Zysk EBITDA Spółki sięgnął 7,3 mln zł i był o 52 % wyższy niż w I kw. 2019 r.

Selvita SA [ticker: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie kontynuuje dynamiczny wzrost i prezentuje backlog większy o 41 % niż przed rokiem. W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. skonsolidowane przychody Spółki wzrosły o 41 % do 31 mln zł. Pomimo panującej na świecie epidemii koronawirusa firma umocniła swoją pozycję na globalnym rynku przedklinicznych CRO, szczególnie wśród klientów ze Stanów Zjednoczonych, największego rynku biotechnologicznego na świecie.

więcej

Selvita planuje w nowej strategii ponad trzykrotny wzrost przychodów do 2023 r.

• Zgodnie z nową strategią Selvita celuje w osiągnięcie ponad 300 mln zł przychodów przy stabilnej marży EBITDA oraz ponad miliard zł wartości rynkowej w 2023 r. • W latach 2020-2023 spółka zamierza zrealizować inwestycje o wartości 325-375 mln zł, których celem będą akwizycje oraz rozwój organiczny Spółki. • Na realizację strategii Selvita planuje pozyskać około 90 mln zł z bezprospektowej emisji akcji do 15 % kapitału, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych. Około 80 % pozyskanych środków zostanie przeznaczonych na akwizycje. • Spółka opublikowała wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za Q1. Selvita kontynuuje dynamiczny wzrost skali biznesu, zwiększając przychody o 41 % do 31 mln zł w pierwszym kwartale 2020 r. oraz prezentując solidny backlog na poziomie ponad 84 mln zł, wyższy o 44 % niż przed rokiem. Selvita SA [ticker: WSE:SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie opublikowała strategię rozwoju na lata 2020-2023. W tym okresie Spółka planuje trzykrotnie zwiększyć swoje przychody poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje. Zgodnie z założeniami strategii, głównymi inwestycjami Selvity będą przejęcia europejskich przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) oraz stworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych w Krakowie. Realizacja tych przedsięwzięć pozwoli Spółce zwiększyć skalę biznesu oraz wprowadzić do oferty nowe usługi badawcze.

więcej

Selvita i Ardigen otrzymają dofinansowanie na budowę platformy na bazie technologii high-content screening opartej o sztuczną inteligencję

Kraków, Polska – 27 kwietnia 2020 - Selvita SA [ticker: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dofinansowanie projektu, którego celem jest stworzenie platformy badań fenotypowych opartej o technologię high-content screening z analizą za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji (HiScAI - High Content Screening Artificial Intelligence). Technologia zostanie wykorzystana do odkrywania nowych leków m.in. w chorobach neurozapalnych i zwłóknieniowych.

więcej

Selvita z rekordowymi wynikami w 2019 r. i skokowym wzrostem backlogu na 2020 r.

• Wartość przychodów komercyjnych Selvity w segmencie usługowym wyniosła 26 mln zł w IV kwartale 2019 r. To wynik o 61 % lepszy niż w IV kwartale 2018 r. • Przychody komercyjne w segmencie usługowym wyniosły w całym roku2019 r. 84,4 mln zł, czyli o 43 % więcej niż przed rokiem. • Backlog na rok 2020 wynosi obecnie blisko 79 mln zł i jest o 43 % wyższy niż rokwcześniej. Selvita SA [ticker: SLV] – jedna z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie zanotowała dynamiczny wzrost wyników w IV kwartale i w całym roku2019 r. W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego rokuSelvita wypracowała 26 mln zł przychodów komercyjnych w segmencie usługowym tj. o 61 % więcej r/r. Backlog* na rok 2020 wynosi obecnie blisko 79 mln zł i jest o 43 % wyższy niż rokwcześniej.

więcej

45 % wzrostu przychodów komercyjnych z usług Selvity w III kw. 2019 r.

Selvita [ticker: SLV] – jedna z największych w Europie usługowych firm biotechnologicznych – wypracowała w III kw. 2019 r. 21,7 mln zł przychodów komercyjnych w segmencie usługowym – o 45 % więcej r/r. W trzech pierwszych kwartałach 2019 r. grupa osiągnęła 73,2 mln zł przychodów (o 32 % więcej r/r). Zysk EBITDA* spółki sięgnął 13,6 mln zł (21 % wzrost r/r). Backlog** na rok 2019 wynosi obecnie 97,4 mln zł i jest o 38 % wyższy niż rokwcześniej. To pierwsze wyniki finansowe raportowane przez Selvitę po formalnym zakończeniu podziału.

więcej

„Usługowa” Selvita debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Selvita [ticker: SLV] – jedna z największych w Europie usługowych firm biotechnologicznych – formalnie zakończyła zainicjowany w marcu br. podział na dwie spółki: usługową i innowacyjną. Spółka, do której wydzielone zostały segmenty usługowy i bioinformatyczny, zadebiutowała na głównym rynku GPW. Selvita świadczy kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe, głównie na rzecz klientów z branż farmaceutycznej i biotechnologicznej. Dotychczasowy segment innowacyjny spółki zyskał nową markę – Ryvu Therapeutics. Spółka zajmująca się opracowywaniem innowacyjnych terapii onkologicznych również jest notowana na GPW [ticker: RVU]. Usługi Selvity rosły w ostatnich latach w tempie 30-40 % rocznie i były trwale rentowne. Spółka zakłada utrzymanie tego poziomu dynamiki wzrostu. Jednocześnie grupa planuje rosnąć poprzez akwizycje. Pierwszej transakcji spodziewa się w 2020 r. Średnioterminowym celem firmy jest wejście do dziesiątki największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) na świecie.

więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita SA zatwierdza decyzję o podziale Spółki

Akcjonariusze Selvity, jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, zatwierdzili podział firmy na dwa niezależne podmioty. W wyniku podziału do nowej spółki wydzielona zostanie część usługowa Selvity, świadcząca kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Część innowacyjna, która pozostanie po wydzieleniu działalności CRO, będzie kontynuowała swoje projekty polegające na odkrywaniu i rozwoju cząsteczek mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych, pod nową nazwą Ryvu Therapeutics SA Po rejestracji podziału przez sąd rejestrowy Selvita CRO SA będzie funkcjonowała pod nazwą Selvita SA

więcej

Selvita podała SEL120 pierwszemu pacjentowi

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, poinformowała o podaniu SEL120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia, AML) oraz zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka (ang. high-risk myelodysplastic syndrome, HR-MDS). Badanie będzie przeprowadzone w kilku renomowanych ośrodkach onkologicznych na terenie Stanów Zjednoczonych, a jego celem jest ustalenie profilu bezpieczeństwa związku oraz rekomendowanej dawki do dalszych etapów rozwoju klinicznego, a także wstępna ocena skuteczności przeciwnowotworowej.

więcej

Selvita z dynamicznym wzrostem w usługach i bioinformatyce w II kw. 2019 r.

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, wypracowała w segmencie usługowym w II kw. br. 19,5 mln zł przychodów zewnętrznych, o 36 % więcej niż rokwcześniej, utrzymując przy tym rentowność EBITDA na poziomie ponad 21 % Segment bioinformatyczny, który po zaplanowanym na IV kw. br. podziale firmy będzie konsolidowany wspólnie z segmentem usługowym, wypracował 2,5 mln zł przychodów komercyjnych, o 27 % więcej r/r. Łączny backlog usług i bioinformatyki na 2019 r. wynosi obecnie* 81,2 mln zł i jest o 36 % wyższy od portfela zamówień z analogicznego okresu rokwcześniej. Przed końcem III kw. 2019 r. oczekiwane jest podanie SEL120 pierwszemu pacjentowi w ramach badań klinicznych I fazy. W czerwcu podczas prestiżowych konferencji naukowych organizowanych przez European Hematology Association (EHA) oraz American Society of Clinical Oncology (ASCO) zaprezentowane zostały postery zawierające informacje nt. postępów I fazy klinicznej związku SEL24/MEN1703 – opracowanym przez Selvitę i rozwijanym przez włoską Menarini Group związkiem wykazującym potencjał w leczeniu ostrej białaczki szpikowej. Jeszcze na 2019 r. Selvita zapowiada również wybór kandydata klinicznego w jednym z projektów przedklinicznych.

więcej

KNF zatwierdza Prospekt w związku z podziałem Selvita na dwie spółki

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Selvita CRO SA sporządzony w związku z podziałem Selvita SA, jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, na dwie niezależne spółki. Zgodnie z przedstawionym planem podziału, pierwsza firma skupi się na rozwoju małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć kompleksowe usługi badań kontraktowych. Obie spółki będą notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podział ma zostać sfinalizowany zgodnie z harmonogramem, na początku Q4 2019 r.

więcej

Selvita z nowym dyrektorem ds. medycznych

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, zatrudniła dr n. med. Setareh Shamsili na stanowisko dyrektora ds. medycznych (ang. Chief Medical Officer, CMO). Dr Shamsili wnosi ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze onkologii klinicznej i rozwoju leków. Wcześniej Dr Shamsili była m.in. dyrektorem ds. medycznych w amerykańskiej firmie AxImmune działającej w obszarze immunoonkologii.

więcej

Selvita podsumowuje przełomowy I kw. 2019 r.

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, ma za sobą przełomowy I kw. 2019 r. Spółka otrzymała w tym czasie zgodę na wprowadzenie SEL120 do badań klinicznych w USA oraz zapowiedziała podział na dwie niezależne spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Przychody komercyjne segmentu usługowego wzrosły w I kw. o 27 % r/r sięgając 17,4 mln zł. Zysk EBITDA w usługach wzrósł istotnie i wyniósł 4,4 mln zł.

więcej

Selvita podzieli się na dwie spółki, które będą notowane na GPW

Selvita SA, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, zamierza podzielić się na dwie niezależne spółki o globalnym zasięgu. Pierwsza firma skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Obie spółki będą notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podział ma zostać sfinalizowany w czwartym kwartale 2019 r.

więcej

Selvita z 67 % wzrostem zysku operacyjnego w segmencie usługowym; segment innowacyjny w przełomowym momencie

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, odnotowała w minionym rokudynamiczny wzrost w segmencie usługowym. Przychody od klientów zewnętrznych segmentu wyniosły 59,1 mln zł i były o 34 % wyższe r/r, więcej od zapowiadanej 30 % dynamiki. Jednocześnie zysk operacyjny w usługach wzrósł o 67 %, do 8,8 mln zł. Tym samym rentowność operacyjna segmentu wzrosła z 10,8 do 13,5 % Backlog usług na 2019 r.* sięga już 41,7 mln zł i jest o 43 % wyższy od stanu portfela zamówień z analogicznego okresu w roku 2018. Za sprawą dopuszczenia SEL120 do badań klinicznych segment innowacyjny spółki znajduje się w przełomowym momencie.

więcej

Selvita ze zgodą FDA na rozpoczęcie badań klinicznych SEL120

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, otrzymała od amerykańskiego regulatora (U.S. Food and Drug Administration, FDA) zgodę na rozpoczęcie fazy I badań klinicznych na terenie amerykańskich ośrodków medycznych. Badanie zostanie przeprowadzone z udziałem pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową (AML) oraz zespół mielodyplastyczny (MDS). Podanie leku pierwszemu pacjentowi planowane jest nie później niż w III kw. br.

więcej

Dr Steffen Heeger dołącza do zarządu Selvity

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, ogłosiła rozszerzenie z dniem 1 kwietnia 2019 r. składu zarządu o dr. Steffena Heegera, który w lutym 2018 r. objął w firmie stanowisko dyrektora ds. medycznych. Dr Heeger jest onkologiem z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu leków onkologicznych.

więcej

Selvita ogłasza prezentację wyników swoich programów onkologicznych podczas AACR 2019 Annual Meeting

Kraków, Polska – 4 marca 2019 - Selvita SA, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii nowotworowych, zapowiada prezentację najnowszych wyników swoich projektów onkologicznych podczas konferencji AACR Annual Meeting, która odbędzie się w dniach 29 marca - 4 kwietnia 2019 rokuw Atlancie.

więcej

Selvita ogłasza prezentację podczas Biotech Showcase 2019

Kraków, Polska – 2 stycznia 2019 – Selvita SA, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii nowotworowych, zapowiada prezentację korporacyjną firmy, która wygłoszona zostanie przez Prezesa Zarządu Pawła Przewięźlikowskiego podczas Biotech Showcase 2019. Konferencja odbędzie się w dniach 7 - 9 stycznia 2019 r. w San Francisco.

więcej

Selvita ogłasza prezentację wyników z projektu SEL120 podczas 60-tego American Society of Hematology Annual Meeting

Kraków, Polska – 21 listopada 2018 – Selvita SA, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii nowotworowych, zapowiada prezentację najnowszych wyników projektu SEL120, pierwszego w swojej klasie, małocząsteczkowego inhibitora CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej podczas 60-tego American Society of Hematology Annual Meeting, które odbędzie się w dniach 1-4 grudnia 2018 r. w San Diego.

więcej

Zysk operacyjny segmentu usługowego Selvity rośnie o 134 % w trzech pierwszych kwartałach 2018 r.

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, kontynuuje dynamiczny wzrost w segmencie usługowym. W okresie od stycznia do września br. przychody od klientów zewnętrznych segmentu wyniosły 43,0 mln zł i były o 41 % wyższe r/r. Jednocześnie zysk operacyjny w usługach wzrósł o 134 %, do 6,8 mln zł. Po trzech kwartałach wynik netto Grupy wynosi 13,3 mln zł i jest o 37 % wyższy r/r*. Backlog na 2018 r.** sięga już 103,2 mln zł i jest o 3 % wyższy od stanu portfela zamówień z analogicznego okresu w roku 2017 (a nie uwzględniając komercjalizacji SEL24 z marca 2017 r., o 29 % wyższy).

więcej

Selvita przedstawi swoje programy onkologiczne podczas konferencji Instytutu Farmaceutycznego

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, kompleksowo przedstawi swoje programy onkologiczne podczas XI Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku „Nauka dla przemysłu, Przemysł dla nauki” (MKNOL 2018) organizowanej przez Instytut Farmaceutyczny. Krakowska firma będzie miała pięć wystąpień w ramach panelu „Drug discovery in oncology”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-16 listopada w Warszawie.

więcej

Grupa R22 inwestuje w działający globalnie UserEngage

Vercom SA, spółka z grupy technologicznej R22, działająca w obszarze omnichannel communication, inwestuje w UserEngage, twórcę oprogramowania do automatyzacji marketingu. Vercom obejmie 30 % udziałów za kwotę 10 mln zł, a w perspektywie kolejnych lat ma opcję nabycia pakietu większościowego. Dzięki tej inwestycji R22 wzmocni kompetencje technologiczne, poszerzy portfolio produktowe oraz rozwinie działalność międzynarodową.

więcej

Trzykrotny wzrost rentowności w usługach Selvity w II kw. 2018 r.

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, kontynuuje dynamiczny wzrost w segmencie usługowym. W II kw. br. Przychody segmentu wyniosły 15,9 mln zł i były o 36 % wyższe r/r. Jednocześnie rentowność operacyjna w usługach wzrosła o 304 %, do 2,3 mln zł. Po pierwszym półroczu wynik netto Grupy wynosi 16,1 mln zł. Backlog na 2018 r.* przekroczył już 97,4 mln zł i jest o 3 % wyższy od stanu portfela zamówień z analogicznego okresu w roku 2017 (a nie uwzględniając komercjalizacji SEL24 z marca 2017 r., o ok. 30 % wyższy).

więcej

Selvita z 20 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 r., niemal cztery razy więcej r/r

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, osiągnęła w minionym kwartale 19,9 mln zł zysku netto, 269 % więcej niż w analogicznym okresie rokwcześniej. Doskonały wynik jest rezultatem zapowiadanego, zrealizowanego z sukcesem podniesienia kapitału w spółce Nodthera, w wyniku którego wyraźnie wzrosła wartość posiadanych przez Selvitę udziałów. W raportowanym okresie Spółka istotnie zwiększyła przychody oraz rentowność w segmencie usługowym. Aktualny backlog firmy wynosi 81,8 mln zł*. W lutym 2018 r. Selvita z sukcesem zakończyła ofertę publiczną pozyskując ok. 130 mln zł na realizację strategicznego programu rozwoju do 2021 r. o łącznej wartości ok. 400 mln zł.

więcej

Polski Fundusz Rozwoju inwestuje w sektor biotechnologiczny obejmując akcje w ofercie Selvity

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (Grupa PFR), za pośrednictwem spółki celowej PFR Life Science, przeprowadziła pierwszą inwestycję w sektorze biotechnologicznym biorąc udział we wtórnej publicznej emisji akcji spółki Selvita SA, jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie. PFR był jednym z największych inwestorów, obejmując akcje o wartości niemal 40 mln zł. Selvita pozyskała łącznie 134 mln zł na realizację przedstawionej inwestorom strategii rozwoju na lata 2017-2021.

więcej

Selvita z popytem na wszystkie akcje po cenie maksymalnej

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, pozyskała od inwestorów deklaracje implikujące objęcie wszystkich oferowanych akcji serii H. Cena emisyjna została ustalona na poziomie ceny maksymalnej – 61 zł za każdą akcję oferowaną – co oznacza, że łączna wartość oferty brutto wyniesie 134,2 mln zł. Pozyskane środki pozwolą na realizację zaprezentowanej w sierpniu ub.r. strategii rozwoju Selvity na lata 2017-2021. Współoferującymi w ofercie są Vestor Dom Maklerski oraz Bank Zachodni WBK. Doradcą Prawnym jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni. Za komunikację związaną z ofertą odpowiedzialna jest agencja relacji inwestorskich InnerValue.

więcej

Steffen Heeger obejmie stanowisko Chief Medical Officera w Selvicie

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, poinformowała o dołączeniu do zespołu dr. Steffena Heegera, który obejmie nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. medycznych (Chief Medical Officer). Doświadczony lekarz onkolog wcześniej związany był m.in. z Morphosys AG (notowana na giełdzie we Frankfurcie niemiecka firma biotechnologiczna specjalizująca się w nowotworach układu krwiotwórczego) oraz globalną firmą farmaceutyczną Merck Serono z siedzibą w Niemczech.

więcej

Selvita rozpoczyna publiczną ofertę akcji

Kraków, 1 lutego 2018 r. – Selvita (WSE:SLV), jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, opublikowała dziś Prospekt Emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji serii H. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny maksymalnej akcji oferowanych na poziomie 61 zł za jedną akcję. Współoferującymi są Vestor Dom Maklerski oraz Bank Zachodni WBK w konsorcjum detalicznym z BM Alior Bank, DM BOŚ oraz DM mBank. Doradcą Prawnym Emitenta jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni. Konferencję prospektową będzie można obejrzeć 1 lutego o godz. 9:00 w Internecie pod adresem live.selvita.pl.

więcej

Selvita potwierdza zamiar przeprowadzenia wtórnej oferty publicznej akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Kraków, 22 stycznia 2018 r. – Selvita SA (WSE:SLV), jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, potwierdziła zamiar przeprowadzenia wtórnej oferty publicznej akcji („Oferta”). Spółka planuje zaoferować do 2,2 mln akcji nowej emisji i oczekuje, że pozyska 140 mln zł netto. Środki z emisji posłużą do realizacji strategii rozwoju Selvity obejmującej lata 2017-2021, której nadrzędnym celem jest wygenerowanie wzrostu Spółki poprzez samodzielne finansowanie wczesnych faz badań nad innowacyjnymi lekami i komercjalizację projektów na późniejszych niż do tej pory etapach rozwoju.

więcej

Selvita rozwinie projekt w obszarze immunoterapii nowotworów dzięki 30 mln zł dotacji

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę dot. dofinansowania projektu pn. Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów. W efekcie realizacji projektu Spółka planuje wprowadzić do swojej oferty charakteryzującego się wysokim potencjałem komercyjnym kandydata na lek, umożliwiającego nowatorską immunoterapię nowotworów. Projekt jest istotnym komponentem platformy immunoonkologicznej, która stanowi znaczący element strategii grupy Selvita na lata 2017-2021.

więcej

Selvita potwierdziła potencjał SEL120 oraz pozyskała prestiżowego partnera do strategicznej współpracy przy przedklinicznym i klinicznym rozwoju projektu

Selvita, jedna z największych firm biotechnologicznych w Europie, oraz Leukemia & Lymphoma Society (LLS), największa na świecie, prestiżowa fundacja z USA, której celem jest walka z nowotworami krwi, ogłosiły rozpoczęcie strategicznej współpracy dotyczącej dalszego rozwoju przedklinicznego oraz klinicznego związku SEL120 w ostrej białaczce szpikowej (AML) oraz innych potencjalnych wskazaniach w obszarze nowotworów układu krwiotwórczego. Na mocy kontraktu LLS dofinansuje prace rozwojowe SEL120 kwotą do 3,25 mln USD. Nawiązana współpraca stanowi istotne potwierdzenie naukowego i komercyjnego potencjału projektu.

więcej

Selvita oraz Menarini Group ogłaszają zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej związku SEL24

Kraków/Berlin, 28 marca 2017 – Selvita SA, jedna z największych firm biotechnologicznych w Europie, ogłosiła dzisiaj zawarcie globalnej umowy licencyjnej z Berlin-Chemie Menarini, spółką włoskiej Grupy Menarini, dotyczącej projektu SEL24, będącego dualnym inhibitorem kinaz PIM oraz FLT3, który aktualnie znajduje się w badaniach I/II fazy klinicznej w opornej postaci ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia, AML).

więcej

Selvita wejdzie w skład indeksu sWIG80

W wyniku rocznej rewizji indeksów warszawskiej giełdy, 17 marca 2017 r. Selvita SA – jedna z największych firm biotechnologicznych w Europie – wejdzie w skład indeksu sWIG80 zrzeszającego 80 spółek (bez spółek z WIG20 i mWIG40) z najwyższą pozycją w rankingu wyznaczanym na podstawie obrotów oraz kapitalizacji.

więcej

Wzrost zysku netto Selvity w trzecim kwartale o 83 % r/r*

Selvita, największa innowacyjna firma biotechnologiczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wypracowała w trzecim kwartale 2016 r. 17,7 mln zł przychodów komercyjnych (nie uwzględniających dotacji), czyli o 71 % więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

więcej

Selvita zbuduje nowe centrum rozwoju leków w Krakowie

Selvita, największa innowacyjna firma biotechnologiczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zawarła przedwstępną umowę nabycia działki w Krakowie, na której planuje zbudować nowe budynki z przeznaczeniem na laboratoria rozwoju leków innowacyjnych.

więcej

Dynamiczny wzrost Selvity w pierwszej połowie roku

Selvita, największa innowacyjna firma biotechnologiczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wypracowała w pierwszej połowie 2016 r. 22,7 mln zł przychodów komercyjnych (nie uwzględniających dotacji), czyli o 31 % więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Głównym motorem wzrostu Spółki był segment usług, którego przychody sięgnęły 14,9 mln zł, co oznacza 69 % wzrostu r/r.

więcej

Selvita otrzymała zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych dla projektu SEL24

Selvita, największa firma biotechnologiczna w Europie Środkowo–Wschodniej działająca w obszarze odkrywania i rozwoju leków, otrzymała informację od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration - "FDA") o pozytywnym zakończeniu procesu oceny zgłoszenia IND (ang. Investigational New Drug) dla związku SEL24 i dopuszczeniu go do badań klinicznych z udziałem pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową.

więcej

Selvita rozwija się znacznie szybciej niż zapowiadała

Budżet rozwojowy największej innowacyjnej firmy biotechnologicznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wynosi prawie 90 mln zł do 2020 r. Przychody segmentu usługowego Selvity wzrosły w pierwszym kwartale o 66 % r/r, a więc ponad dwa razy więcej od zapowiadanej na 2016 r. dynamiki. Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym i pozyskanym dotacjom, krakowska spółka szybciej rozwija nowe projekty innowacyjne, które w przypadku komercjalizacji będą miały istotny wpływ na wyniki w kolejnych okresach. Stan zakontraktowania na 2016 r. wynosi 42,4 mln zł i implikuje wysoką dynamikę wzrostu działalności komercyjnej Spółki.

więcej

Selvita złożyła zgłoszenie IND dla projektu SEL24

Selvita, największa firma biotechnologiczna w Europie Środkowo–Wschodniej działająca w obszarze odkrywania i rozwoju leków, poinformowała dziś o złożeniu zgłoszenia IND (ang. Investigational New Drug), czyli nowego leku będącego w fazie badań przedklinicznych, do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, FDA (ang. Food and Drug Administration) dotyczącego związku SEL24, który jako pierwszy kandydat kliniczny rozwijany przez Spółkę ma szansę trafić do badań klinicznych z udziałem pacjentów.

więcej

Zysk netto Selvity wzrósł w 2015 r. o 32 % r/r

Selvita, największa innowacyjna firma biotechnologiczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wypracowała w 2015 r. 7,7 mln zł zysku netto*, czyli o 32 % więcej niż rokwcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 10,2 mln zł**, co oznacza wzrost o 34 % r/r. Przychody wyniosły 55,7 mln zł, a więc o 35 % więcej w stosunku do poprzedniego roku. Stan zakontraktowania komercyjnego na 2016 r. wynosi 27,9 mln zł i jest o 57 % wyższy niż w analogicznym okresie roku2015.

więcej

Selvita wschodzącą gwiazdą europejskiego rynku kapitałowego

Największa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjna firma biotechnologiczna, której główna siedziba mieści się w Krakowie, otrzymała nagrodę w prestiżowym konkursie European Small and Mid-Cap Awards, organizowanym przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges, FESE) oraz Stowarzyszenie Emitentów Europejskich (European Issuers) we współpracy z Komisją Europejską. Selvita zwyciężyła w jednej z czterech kategorii – Rising Star.

więcej

Prezes Selvity nagrodzony w konkursie EY Przedsiębiorca Roku 2015

Współzałożyciel, wiodący akcjonariusz i Prezes Zarządu Selvity – największej innowacyjnej firmy biotechnologicznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – otrzymał nagrodę w prestiżowym konkursie EY Przedsiębiorca Roku 2015. Paweł Przewięźlikowski został nagrodzony w jednej z trzech kategorii – Nowe Technologie/Innowacyjność.

więcej

Zysk netto Selvity wzrósł w trzech pierwszych kwartałach 2015 r. o 33 % r/r

Selvita SA, innowacyjna spółka biotechnologiczna, wypracowała w okresie od stycznia do końca września 2015 r. 5,3 mln zł zysku netto, czyli o 33 % więcej niż w analogicznym okresie rokwcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 7,5 mln zł, co oznacza wzrost o 36 % r/r. Przychody wyniosły 38,6 mln zł, a więc o 33 % więcej w stosunku do poprzedniego roku. Stan zakontraktowania na 2015 r. wynosi obecnie 53,2 mln zł i jest wyższy o 29 % od przychodów wypracowanych w 2014 r.

więcej

Selvita rozwinie bioinformatykę w spółce córce – Ardigen SA

Selvita SA, największa innowacyjna firma biotechnologiczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, rozwija dynamicznie obszar bioinformatyki oraz medycyny spersonalizowanej i powołuje spółkę córkę - Ardigen SA Ardigen przejmie dotychczasową działalność pionu bioinformatycznego Selvity, umacniając dotychczasowe kompetencje z zakresu systemów zarządzania informacją laboratoryjną, oraz poszerzy ofertę o zindywidualizowane projekty bioinformatyczne i usługi z obszaru medycyny spersonalizowanej.

więcej

Zysk netto Selvity wzrósł w pierwszym półroczu o 44 % r/r

Zysk netto Selvity wzrósł w pierwszym półroczu o 44 % r/r Selvita SA, innowacyjna spółka biotechnologiczna, wypracowała w I półroczu 2015 r. 3,3 mln zł zysku netto, czyli o 44 % więcej niż w analogicznym okresie rokwcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 4,7 mln zł, co oznacza wzrost o 41 % r/r. Przychody wyniosły 24,6 mln zł, a więc o 34 % więcej w stosunku do poprzedniego roku. Stan zakontraktowania na 2015 r. wynosi obecnie 44,6 mln zł i jest wyższy o 8 % od przychodów wypracowanych w 2014 r.

więcej

Selvita zaprezentuje postępy prac na jednej z największych na świecie konferencji biotechnologicznych

Selvita SA, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), największa w Europie Środkowo-Wschodniej spółka biotechnologiczna opracowująca innowacyjne leki, zaprezentuje najnowsze wyniki prac badawczo-rozwojowych podczas dorocznej konferencji BIO International Convention 2015, która zaczyna się dziś w Filadelfii. Jest to jedno z największych na świecie wydarzeń w branży biotechnologicznej – w tegorocznej edycji udział weźmie ponad 1,5 tys. podmiotów.

więcej

Konsorcjum Selvity pozyskało 17,5 mln zł

Selvita SA, w roli lidera konsorcjum naukowego, zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę dot. wartego 19,9 mln zł projektu EPTHERON, którego celem jest opracowanie nowych, unikalnych na skalę międzynarodową terapii epigenetycznych znajdujących zastosowanie w onkologii.

więcej

Innowacyjność Selvity nagrodzona przez Prezydenta RP

Selvita SA, największa w Europie Środkowo-Wschodniej spółka biotechnologiczna opracowująca innowacyjne leki, otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Nagrodę Gospodarczą w kategorii „Innowacyjność”.

więcej

Selvita uznana liderem innowacji i rozwoju

Selvita SA otrzymała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nagrodę w specjalnej, utworzonej po raz pierwszy kategorii „Lider innowacyjności i rozwoju”. Biotechnologiczna spółka została wyróżniona za efektywne wykorzystanie środków unijnych do rozwoju działalności w minionej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

więcej

Selvita założyła spółkę zależną w Wielkiej Brytanii

Biotechnologiczna spółka Selvita zakłada drugie biuro zagraniczne. Jego siedziba zlokalizowana będzie w Cambridge, najważniejszym ośrodku biotechnologicznym Wielkiej Brytanii, która jest trzecim największym rynkiem badań nad nowymi lekami na świecie. Selvita Ltd będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie partnerów do projektów badawczo-rozwojowych oraz sprzedaż usług.

więcej

Selvita opublikuje najnowsze wyniki badań

Selvita S.A., największa w Europie Środkowo-Wschodniej spółka biotechnologiczna opracowująca innowacyjne leki, zaprezentuje na jednej z najbardziej prestiżowych konferencji naukowych na świecie najnowsze wyniki prac badawczo-rozwojowych w swoich dwóch najbardziej rozwiniętych programach onkologicznych – SEL24 i SEL120.

więcej

STARLIMS i Selvita wspierają produkcję i laboratoria Grupy Azoty w Puławach

Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. podpisały z Selvita S.A. umowę rozszerzającą dotychczasową współpracę dotyczącą systemu STARLIMS. Grupa Azoty PUŁAWY wchodząca w skład Grupy Azoty, jest liderem polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego eksportującym połowę swoich produktów do 50 krajów świata: przez Europę, po Brazylię i Chiny.

więcej

Przełomowe wyniki Selvity w 2014 r.

Selvita, innowacyjna spółka biotechnologiczna, wypracowała w 2014 r. rekordowe wyniki i osiągnęła trwałą rentowność. Zysk netto sięgnął 5,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej Selvita zanotowała stratę na poziomie 2,4 mln zł. Wynik EBITDA przekroczył 7,6 mln zł w porównaniu do 0,1 mln zł straty w 2013 r. Przychody wyniosły 41,3 mln zł, co oznacza 90 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Stan zakontraktowania na 2015 r. wynosi obecnie 31,8 mln zł.

więcej

Selvita poszerza swoją ofertę badań

Selvita, innowacyjna spółka biotechnologiczna, dostawca kompleksowych rozwiązań R&D dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej z siedzibami w Regionie Bostonu i Krakowie, poszerza swoją ofertę z zakresu badań proteomicznych.

więcej

Selvita będzie prezentować na BIO-Europe Spring 2015

Selvita - największa w Europie Środkowo-Wschodniej spółka biotechnologiczna opracowująca innowacyjne leki - weźmie udział w wiosennej edycji najważniejszej europejskiej konferencji biotechnologicznej BIO-Europe. Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-11 marca w Paryżu.

więcej

Selvita zadebiutowała na GPW

Selvita z sukcesem przeprowadziła ofertę publiczną, dzięki której pozyskała 27,3 mln zł, sprzedając akcje po cenie maksymalnej. Stopa redukcji w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła 88 proc. Jednocześnie biotechnologiczna spółka przeniosła swoje notowania z NewConnect na rynek regulowany warszawskiej giełdy.

więcej

Skokowy wzrost wyników Selvity w III kw.

Przygotowująca się do przejścia na Rynek Główny GPW innowacyjna firma biotechnologiczna wypracowała 1,63 mln zł zysku netto w III kw. 2014 r., wobec 0,76 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej.

więcej

Selvita rozszerza współpracę z Centrum Badań Jakości

Przygotowująca się do przejścia na Główny Rynek GPW innowacyjna firma biotechnologiczna podpisała z Centrum Badań Jakości sp. z o.o. umowę dot. rozszerzenia współpracy podmiotów w zakresie wykorzystania systemu informatycznego STARLIMS wspierającego pracę laboratoriów

więcej

Selvita istototnie poprawia wyniki

Przygotowująca się do przejścia na Rynek Główny GPW innowacyjna firma biotechnologiczna wypracowała 0,57 mln zł zysku netto w I kw. 2014 r., wobec 1,0 mln zł straty rok wcześniej.

więcej