Aktualności

16.02.2016

IMC zwiększyła sprzedaż zbóż i roślin oleistych w 2015 r.

O 18% do 763 tys. ton wzrósł wolumen sprzedaży upraw grupy rolniczej IMC, działającej na Ukrainie. Przychody ze sprzedaży zbóż i roślin oleistych wyniosły 134,7 mln USD czyli o 4% więcej niż w 2014 r. Dzięki dobrej kondycji segmentu zbóż i roślin oleistych IMC wypracowało w 2015 r. przychody na poziomie 140 mln USD – zgodne z prognozami władz Spółki.

Największy udział w sprzedaży produkcji roślinnej miała kukurydza (608 tys. ton). Sprzedaż tego zboża wzrosła w 2015 r. o 20% w porównaniu do poprzedniego roku. Większość kukurydzy trafiła na eksport. W sumie za granicę w ubiegłym rokuIMC sprzedało ponad 82% produkcji roślinnej (629 tys. ton). To, aż o 22% więcej niż w 2014 r.

Większą sprzedaż w tym segmencie udało się zrealizować pomimo trudnych warunków atmosferycznych w lecie, które miały wpływ na uprawy kukurydzy. W 2015 r. na polach IMC zebrano w sumie 638 tys. ton zbóż i roślin oleistych, czyli o 10% mniej niż w 2014 r. Oprócz problemów z pogodą miały na to wpływ również zmiany struktury upraw.

Pomimo niekorzystnych warunków IMC udało się uzyskać wysoką wydajność soi. Pierwszy raz w historii spółki, wydajność z hektara tej uprawy była lepsza niż średnia na Ukranie (IMC: 2,6 t/ha, średnia dla Ukrany: 1,9 t/ha). Dodatkowo, soja uprawiana przez IMC miała w ubiegłym rokuwysoką zawartość proteiny (ponad 40%).

IMC oprócz segmentu roślinnego kontynuowała również działalność w zakresie produkcji mleka. W ubiegłym rokuw gospodarstwach spółki wyprodukowano 19,2 tys. ton mleka czyli o 15% mniej niż w 2014 r. Zmniejszenie produkcji związane jest z przeprowadzeniem projektu optymalizacji pogłowia stada mlecznego i usunięciem najmniej produktywnych zwierząt. W efekcie realizacji projektu średni udój mleka wzrósł o 2% do 5,5 tony na krowę.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

IMC SA

więcej o IMC SA

IMC zwiększa przychody i wypłaca pierwszą w swojej historii dywidendę

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW podsumowała wyniki finansowe w pierwszym półroczu. Przychody ze sprzedaży spółki wzrosły do 62,6 mln USD czyli o 15% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Jednocześnie Rada Dyrektorów zdecydowała o wypłacie dywidendy 0,05 euro na akcje. To pierwsza w historii tej spółki dywidenda.

więcej

Rekordowe zbiory soi na polach IMC

21 października IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie, zakończyła zbiory roślin oleistych – słonecznika i soi. Wydajność obu upraw okazała się lepsza od wyników z ubiegłego rokui była wyższa od planu na ten rok. W przypadku soi plony pobiły historyczny rekord Spółki.

więcej

Grupa IMC zakończyła żniwa pszenicy ozimej

IMC, ukraińska grupa rolnicza notowana na GPW zakończyła zbiory pszenicy ozimej. W tym sezonie Spółka prowadziła żniwa tej uprawy na powierzchni 15,4 tys. hektarów, czyli nieco ponad 11% całego banku ziemi. Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych wydajność zbóż była na porównywalnym poziomie względem ubiegłego roku.

więcej

IMC zakończyła wiosenną kampanię siewną

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW, w pierwszej połowie maja zakończyła siew upraw jarych. W tym sezonie pod tego typu uprawy Spółka przeznaczyła ponad 108 tys. ha. IMC w trakcie zasiewów zastosowało nowe technologie pozwalające zwiększyć wydajność posadzonych zbóż i roślin oleistych.

więcej

Kamil Gaworecki dołączy do Rady Dyrektorów IMC

Znany zarządzający funduszami wzmocni notowaną na GPW grupę rolniczą IMC. Od 1 czerwca Kamil Gaworecki, obejmie funkcję dyrektora niewykonawczego, w ramach której będzie konsultował Spółkę w zakresie relacji z inwestorami i pokieruje Komitetem ds. Wynagrodzeń.

więcej

IMC inwestuje w nowoczesny sprzęt rolniczy

Grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie w ramach działań skoncentrowany na podnoszenie efektywności zainwestowała w samojezdne opryskiwacze John Deere oraz ciągniki Fendt. Nowe maszyny zostały zakupione w drugiej połowie marca, a łącznie spółka wydała na nie 3,5 mln USD.

więcej

IMC osiągnęła wysoką wydajność kukurydzy

Grupa rolnicza IMC 14 grudnia zakończyła zbiory kukurydzy – głównej uprawy Spółki. W wyniku żniw udało się zebrać z powierzchni 74,8 tys. ha ok. 548 tys. ton tego zboża, uwzględniając wartość przed osuszeniem. Wydajność kukurydzy okazała się znacząco wyższa niż średnia dla Ukrainy.

więcej

IMC przedterminowo spłaciła obligacje serii D

Spółka zależna działającej na Ukrainie grupy rolniczej IMC wykupiła 8 grudnia obligacje serii D o równowartości 5,02 mln dolarów (ponad 117 mln hrywien). Termin wykupu zgodny z harmonogramem przypadał na 21 grudnia 2015.

więcej

IMC zakończyła siew pszenicy ozimej

W ubiegłym tygodniu Grupa IMC zakończyła kampanię siewną pszenicy ozimej. Pod tą uprawę spółka przeznaczyła 15,5 tys. ha czyli o 28% więcej niż jesienią 2014 r. Władze IMC oczekują poprawy wydajności pszenicy ozimej w nowym sezonie.

więcej

Zbiory słonecznika i soi na polach IMC powyżej planu

Grupa IMC zakończyła 6 października zbiory słonecznika i soi. Plony tych upraw są lepsze od planów Spółki na ten rokoraz wyników z ubiegłego roku. Wydajność słonecznika z gospodarstw IMC okazała się również znacząco wyższa od średniej na Ukrainie.

więcej

IMC skokowo zwiększyła wynik netto do 27 mln USD

Grupa rolnicza IMC w pierwszych 6 miesiącach Spółka zarobiła 27 mln USD na czysto podczas gdy w analogicznym okresie w 2014 r. zanotowała 0,1 mln USD zysku netto. Lepsze wyniki to w dużej mierze efekt znaczącej redukcji zadłużenia oraz mniejszej dynamiki dewaluacji hrywny. Znacząco poprawiły się również przepływy z działalności operacyjnej , które wyniosły 20,2 mln USD w pierwszym półroczu 2015 r.

więcej

IMC uzyskała wysoka wydajność pszenicy ozimej

Grupa IMC zakończyła w ubiegłym tygodniu żniwa pszenicy ozimej. Wydajność zboża z hektara jest na planowanym poziomie, a jakość pszenicy jest lepsza niż w poprzednim sezonie. Spółka zakontraktowała już blisko 1/3 zbiorów tej uprawy, po cenach wyższych niż zakładał budżet firmy.

więcej

IMC rozpoczęła żniwa pszenicy ozimej

W ubiegłym tygodniu w gospodarstwach grupy rolniczej IMC, notowanej na GPW rozpoczęły się zbiory pszenicy ozimej. W tym sezonie Spółka przeprowadza żniwa tej uprawy na powierzchni ponad 12 tys. ha. Władze IMC oczekują dobrej wydajności pszenicy oraz już zaczęły kontraktować sprzedaż zboża.

więcej

IMC pracuje nad poprawą płynności akcji

Grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie, przystąpiła 15 czerwca do Programu Wspierania Płynności, prowadzonym przez GPW. W poprawie płynności akcji Spółki pomoże Dom Maklerski BOŚ, z którym firma podpisała umowę na animację akcji.

więcej

IMC poprawia wynik operacyjny i redukuje dług

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW zanotowała w pierwszym kwartale 38% wzrost zysku operacyjnego (7,9 mln USD). Wynik EBITDA z kolei zwiększył się o 5% do 9,9 mln USD. Spółka koncentrowała się również na redukcji zadłużenia. W pierwszym kwartale tego rokuIMC spłaciła dług o wartości 10 mln USD.

więcej

IMC zwiększyło zysk EBITDA o 16%

IMC odnotowało istotny wzrost kluczowych wyników operacyjnych i finansowych w 2014 r., pomimo trudnych warunków politycznych i gospodarczych panujących na Ukrainie. Spółka zrealizowała prognozę finansową na 2014 r., osiągając dynamikę wzrostu przychodów na poziomie 20% do 138,3 mln USD oraz wyniku EBITDA o 16% do 57,4 mln USD. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2014 r. wyniosły 25,2 mln USD.

więcej

IMC rozpoczęło kampanię siewną

Grupa rolnicza IMC, notowana na GPW zaczęła w ubiegłym tygodniu wiosenną kampanię siewną. Spółka ponad połowę areału (136,7 tys. ha) przeznaczyła pod kukurydzę. Istotne znaczenie w strukturze upraw jarych ma również słonecznik oraz soja.

więcej

IMC spłaciło obligacje serii B i C

Spółka zależna działającej na Ukrainie grupy rolniczej IMC wyemitowała obligacje w hrywnie serii D i E o równowartości 9,33 mln dolarów. Pozyskane środki wykorzystała na płatę zobowiązania wynikającego z obligacji serii B i C.

więcej

IMC publikuje wyniki za 9 miesięcy 2014 r.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. pomimo trudnych warunków politycznych i gospodarczych panujących obecnie na Ukrainie, grupie rolniczej IMC udało się osiągnąć znaczący wzrost kluczowych wyników finansowych i operacyjnych.

więcej

IMC odnotowuje bardzo dobre zbiory pszenicy

Grupa rolnicza IMC, działająca na Ukrainie, z sukcesem przeprowadza żniwa pszenicy ozimej, które rozpoczęły się na początku lipca. Według stanu z 22 lipca zebrano już zboże z ponad 55% powierzchni, a wydajność tej uprawy z hektara wynosi 5,09 t/ha.

więcej

IMC wyróżnione za dobrą komunikację

Ukraińska rolnicza spółka Industrial Milk Company została laureatem konkursu WSE IR Leader za najlepszą komunikację z mediami finansowymi wśród zagranicznych emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

więcej

IMC podsumowuje I kw. 2014 r.

Przychody grupy rolniczej IMC w pierwszym kwartale 2014 r. wzrosły o 13% do 39,9 mln USD, wynik EBITDA zwiększył się o 84% do 9,3 mln USD.

więcej

IMC udanie zakończyło siew upraw jarych

Działająca na Ukrainie grupa rolnicza IMC 12 maja zakończyła wiosenną kampanię siewną. Zgodnie z planem uprawy jare zostały zasiane na 124 tys.ha o 18% większym areale niż w ubiegłym roku.

więcej