Aktualności

11.08.2016

Zysk netto Grupy Auxilia wzrósł trzykrotnie w I półroczu 2016 r.

Auxilia SA, lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, w pierwszym półroczu koncentrowała się na dynamicznym wzroście biznesu – otworzyła dwa nowe oddziały, rozbudowała zespoły sprzedażowe. W wyniku prowadzenia unikatowego modelu biznesowego, GK Auxilia SA osiągnęła trzykrotny wzrost zysku netto w I półroczu 2016 r.

Zysk netto Grupy Auxilia SA w I półroczu 2016 r. wyniósł 896 tys. zł wobec 298 tys. zł, co oznacza 200% wzrost w porównaniu do porównywalnego okresu rokwcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 385 tys. zł, co oznacza wzrost o 169 % r/r. Przychody wyniosły 5 021 tys. zł, czyli o 19 % więcej w stosunku do poprzedniego roku. Ostatnie półrocze przyniosło znaczące zwiększenie dynamiki działalności - pozyskany portfel spraw odszkodowawczych w I półroczu 2016 r. wyniósł 24,8 mln zł, co oznacza 28 % wzrost wobec tego okresu rokwcześniej. W samym kwietniu 2016 r. zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych wyniosły 4,3 mln zł.

Jesteśmy na bardzo ważnym etapie rozwoju, który jest kluczowy z punktu przygotowania Grupy do dalszych wzrostów. Osiągnięte wyniki dowodzą, że przyjęta strategia, która zakłada rozwijanie modelu działalności oraz dalszy dynamiczny wzrost wartości naszego portfela, doskonale się sprawdza. Koncentrujemy się na segmencie premium naszego rynku, który zapewnia najwyższy poziom rentowności . Stworzenie nowych oddziałów pozwala nam docierać do nowych geograficznie rynków i w konsekwencji zwiększyć skalę działalności” - powiedział Krzysztof Górka, Wiceprezes Zarządu Auxilia SA

Wzrost wyników osiągnięty został w znacznej mierze za sprawą unikalnego systemu budowy i funkcjonowania sieci sprzedaży. Auxilia SA dynamicznie rozbudowuje tę sieć, a jej fundamentem są oddziały stacjonarne, zlokalizowane w ośmiu miastach w Polsce - w ostatnim czasie otworzyła dwa nowe dedykowane odpowiednio obszarowi Polski Wschodniej i Pomorza. Wokół tych oddziałów budowane są zespoły doradców. Siłą spółki jest rozbudowana strategia współpracy z obecnymi i potencjalnymi pracownikami działu sprzedaży, która równolegle realizuje cel budowania stabilnej kadry doradców, a jednocześnie w sposób elastyczny tworzy szybko rosnącą siatkę informatorów i doradców funkcjonujących w tzw. „sieciach” pod nadzorem koordynatorów.

„Bardzo dobrze znamy rynek oraz potencjał rozwoju naszej Spółki. Nasz portfel odszkodowań wynosi 64,7 mln zł, a dzięki wprowadzeniu sprawdzonego modelu, nasza skuteczność w oszacowaniu wartości spraw wynosi 90%. W I półroczu 2016 r. obsłużyliśmy 6 tys. spraw w tym ponad 1 tys. procesów sądowych, a w 2015 r. naszym klientom wypłacono 1,5 tys. odszkodowań o wartości ponad 31,4 mln zł. Skuteczność naszych zespołów potwierdza rekordowe odszkodowanie pozyskane dla naszego klienta, które wyniosło 1,6 mln zł, a średnia wartość sprawy w 2015 r. wyniosła  ponad 55 tys. zł” - dodał Krzysztof Górka, Wiceprezes Zarządu Auxilia SA

Połączenie kompetencji sprzedażowych profesjonalnych doradców oraz wiedzy prawniczej zespołu Kancelarii LEXBRIDGE sprawia, że Auxilia SA zajmuje mocną pozycję w segmencie szkód osobowych, cechujących się wysoką rentownością i jednostkową wartością sprawy. Auxilia SA jest prężnie rozwijającym się graczem, który należy do grona TOP 5 firm z rynku odszkodowawczego z szacowanym udziałem w rynku w granicach 6-8%. Z tytułu odszkodowań pozyskała jak dotąd ponad 250 mln zł wykazując się skutecznością  blisko 85%  wygranych spraw prowadzonych w postępowaniu sądowym.

W minionym półroczu Auxilia zakończyła sukcesem publiczną emisję obligacji, w której pozyskała 2,773 mln zł, co oznacza realizację celu w 92,4%, w trudnych warunkach rynkowych. Jej celem było pozyskanie środków na stworzenie dwóch nowych oddziałów w rejonie Lubelszczyzny oraz Pomorza. Dodatkowo pozyskany kapitał ma posłużyć zwiększaniu zespołów sprzedażowych w istniejących oddziałach, a także na finansowaniu obsługi spraw klientów, pozyskanych w wyniku rozbudowy działu sprzedaży. Dodatkowo Auxilia SA otworzyła dział marketingu, który ma wspierać działania Grupy.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Auxilia SA

więcej o Auxilia SA

Auxilia zakończyła I kwartał 2018 r. zyskiem netto na poziomie 254 tys. zł.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2018 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 169 % w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej, a jego rentowność o 43,4 % r/r. Ten okres był przełomowy dla spółki również ze względu na rozpoczęcie sprzedaży wierzytelności w ramach transakcji quasi-sekurytyzacyjnych, które pozwolą na szybsze uzyskiwanie przychodów z tytułu prowadzonych spraw odszkodowawczych. Zysk netto grupy w tym okresie wyniósł 254 tys. zł.

więcej

Auxilia SA sprzedała wierzytelności warte ok. 1,10 mln zł.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, zawarł umowę sprzedaży wierzytelności o wstępnie szacowanej łącznej wartości 1,10 mln zł. Bezprecedensowa transakcja mająca znamiona quasi-sekurytyzacji wierzytelności pozytywnie wpłynie na bieżącą sytuację finansową Spółki.

więcej

Auxilia SA podsumowała IV kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2017 r. Uwagę zwraca skuteczność zarządzania menedżerów sprzedaży, zmiany kadrowe na szczeblach menedżerów regionalnych, wprowadzenie kolejnych usług odszkodowawczych oraz dalsza koncentracja na najpoważniejszych szkodach. Auxilia kontynuowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca IV kwartału 2017 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 17% r/r, a jego rentowność o 30% r/r. Grudzień był również rekordowym miesiącem w historii działalności Grupy jeśli chodzi o planowane przychody z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych.

więcej

Auxilia SA podsumowała III kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował III kwartał 2017 r. Dzięki skuteczności zarządzania menedżerów sprzedaży, poprawie efektywności procesów rekrutacji, wprowadzeniu do sprzedaży nowych usług odszkodowawczych Auxilia zanotowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca III kwartału br. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 31 % a jego rentowność o 26 %

więcej

Auxilia SA podsumowała I kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2017 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach w obszarze sprzedaży: m.in. wprowadzono formułę współpracy o charakterze franczyzowym, zmieniono model rozliczeń w sieci sprzedaży, zatrudniono nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. W I kwartale 2017 r. uruchomiono również innowacyjną usługę dla klienta biznesowego, trwały także prace nad nowymi produktami, m.in. skierowanymi do producentów energii z OZE.

więcej

Jacek Birlet nowym dyrektorem zarządzającym sprzedażą w Auxilia SA

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, ma nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. Od 1 marca 2016 r. Jacek Birlet, dotąd związany z Tax Care SA z Grupy Getin Holding, dołączył do Auxilia SA Menedżer odpowiedzialny jest za pion sprzedaży i jego rozwój.

więcej

Auxilia SA: 25 % wzrost wartości portfela spraw odszkodowawczych pozyskanego w IV kwartale 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2016 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach intensyfikujących sprzedaż, m.in. poprzez rozbudowę nowych oddziałów. Do portfolio wprowadzono usługę odszkodowawczą dla klienta biznesowego, trwają prace nad kolejnymi, unikatowymi na rynku produktami. Dzięki podjętym wysiłkom rośnie wartość portfela spraw odszkodowawczych pozyskanych przez Spółkę - w IV kwartale wzrosła ona o 25 %

więcej

Przychody Auxilia SA wzrosły o 15 % w trzech kwartałach 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował trzy kwartały 2016 r. Zgodnie ze strategią Spółki, Zarząd koncentruje się na wzroście biznesu. Od początku rokuotwarto nowe oddziały i rozbudowano istniejące zespoły sprzedażowe, poszerzono ofertę dla Klientów oraz zaimplementowano rozwiązania związane z polepszeniem obsługi posprzedażowej. Grupa Auxilia kontynuuje wzrosty przychodów, które w trzech pierwszych kwartałach wyniosły ponad 7 mln zł.

więcej