Aktualności

11.08.2016

Dobre wyniki Grupy Pfleiderer dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną oraz korzystnym warunkom rynkowym

  • Znormalizowana EBITDA (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) wzrosła o 9,2% do poziomu 70,4 mln EUR
  • Marża EBITDA na poziomie 14,4% - powyżej założeń
  • Przychody w wysokości 489,3 mln EUR, nieco poniżej poziomu z tego samego okresu zeszłego rokuze względu na negatywny wpływ różnic kursowych
  • Wypracowane przez Grupę wyniki wspierane są przez korzystne warunki rynkowe – obserwowane są stabilne wzrosty na rynkach DACH*, w Polsce, a także we Francji i Wielkiej Brytanii
  • Zarząd potwierdza, że w 2016 r. spodziewa się niskiego, dwuprocentowego wzrostu na poziomie EBITDA

11.08.2016 Grajewo, Polska. W pierwszym półroczu Grupa Pfleiderer wypracowała solidny zestaw wyników. To m.in. efekt zakończonego na początku tego rokuprocesu prawnej oraz finansowej integracji jednostek biznesowych znajdujących się we wschodniej i zachodniej Europie.

Przychody netto w pierwszym półroczu wyniosły 489,3 mln EUR wobec 497,5 mln EUR w zeszłym roku. Na poziom sprzedaży negatywny wpływ miała presja cenowa oraz negatywny wpływ różnic kursowych w wysokości 14,6 mln EUR. Natomiast dzięki stabilnemu wzrostowi wolumenu sprzedaży przychody wzrosły o 9,2 mln EUR.

Znormalizowana EBITDA wyniosła 70,4 mln EUR i była o 9,2% wyższa niż w tym samym okresie zeszłego roku, dzięki wyższym wolumenom sprzedaży, korzystnym cenom zakupu materiałów oraz synergiom wygenerowanym dzięki integracji w ramach projektu ONE PFLEIDERER. Marża na poziomie EBITDA wyniosła 14,4% (wobec 13% marży EBITDA w I półroczu 2015 r.) i była wyższa od przyjętych założeń.

Na wyniki tego rokuwypływ mają jednorazowe zdarzenia związane z poniesionymi w pierwszym półroczu nakładami na proces re-IPO (w wysokości 10,2 mln EUR) oraz kosztami prawnej i finansowej integracji jednostek biznesowych znajdujących się we wschodniej i zachodniej Europie (4,2 mln EUR).

Zaraportowana EBITDA, z uwzględnieniem powyższych zdarzeń, wyniosła 51,8 mln EUR (wobec 60,5 mln EUR w I półroczu 2015 r.). Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 4,1 mln EUR wobec 14,0 mln EUR w I półroczu 2015 r.

Zgodnie naszymi zapowiedziami, w pierwszym półroczu ponieśliśmy istotne, ale jednorazowe koszty związane wydatkami na re-IPO i proces pełnej integracji wschodniego i zachodniego segmentu. Natomiast dzięki konsekwentnej koncentracji na strategii rozwoju sprzedaży produktów wysokomarżowych oraz obserwowanym coraz większym synergiom wynikających z integracji Grupy, możemy powiedzieć, że w pierwszym półroczu wypracowaliśmy bardzo satysfakcjonujące wyniki.” - powiedział Michael Wolff, Prezes Grupy Pfleiderer.

„W drugiej połowie rokunadal będziemy skupiać się na wewnętrznej integracji Grupy - naszym celem jest usprawnienie procesów decyzyjnych oraz optymalizacja struktury operacyjnej. Chciałbym potwierdzić, że zamierzamy wygenerować oszczędności na poziomie przynajmniej 30 mln EUR do końca 2018 r.” – dodał.

W segmencie Europy Zachodniej Grupa odnotowała stabilny wzrost zarówno jeśli chodzi o sprzedaż (wzrost o 3,2% do poziomu 336,6 mln EUR) jak i znormalizowaną EBITDA (wzrost o 14,9% do poziomu 43,1 mln EUR). To głównie efekt wyższych wolumenów sprzedaży, szczególnie jeśli chodzi o produkty z wysoką wartością dodaną, na których osiągane są najwyższe marże (wzrost sprzedaży płyt MFC oraz laminatów HPL). Poprawa wyników nastąpiła pomimo rosnącej presji na ceny sprzedaży.

W segmencie Europy Wschodniej w I półroczu 2016 r. Grupa wypracowała przychody na poziomie 169,7 mln EUR, wobec 190 mln EUR w tym samym okresie zeszłego roku. Znormalizowana EBITDA wyniosła 25,7 mln EUR i była o 4,8% niższa (27 mln EUR w pierwszej połowie 2015 r.). Na wyniki segmentu wpływ miało głównie obniżenie obrotów w fabryce płyt HDF w Grajewie, presja cenowa związana z importem tańszych płyt z Białorusi i Ukrainy na polski rynek oraz negatywny wpływ różnic kursowych (4,4 mln EUR). Pozytywnie na wyniki wschodniego segmentu wpłynął istotny wzrost sprzedaży produktów z wartością dodaną, takich jak laminaty HPL. Zdolności produkcyjne na kluczowych liniach były niemal w pełni wykorzystane, co pozwoliło na efektywne rozłożenie kosztów stałych. W I półroczu Grupa podjęła także dodatkowe działania mające na celu wzrost efektywności operacyjnej, szczególnie w zakresie wydajności produkcji oraz kosztów związanych z podnoszeniem jakości.

W I półroczu nakłady inwestycyjne wyniosły 15,8 mln EUR, a strategiczne projekty realizowane są zgodnie z planem. Pod koniec lipca, cztery tygodnie przed zaplanowanym terminem, otwarto nową linię lakierniczą w zakładzie w Grajewie. To warta 5 mln EUR inwestycja, która pozwoli na zwiększenie o 30% mocy produkcyjnych w zakresie lakierowanych płyt HDF w zakładzie w Grajewie. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach prowadzonego przez Grupę Pfleiderer programu 4Pack Project. To czteropak inwestycyjny, na którego realizację przewidziano 10 mln EUR, a zakończy się pod koniec 2016 roku. Natomiast w marcu sfinalizowana została inwestycja związana z linią do produkcji blatów w Wieruszowie. Dzięki niej Grupa zwiększa produkcję oraz poprawia swoją konkurencyjność w segmencie blatów kuchennych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Pfleiderer Group SA

więcej o Pfleiderer Group SA

Pfleiderer Group SA: wzrost przychodów do 268,8 mln euro w I kw. 2018 r.

Przychody w I kw. wyniosły 268,8 mln euro wobec 252,4 mln euro roktemu, wspierane wzrostem sprzedaży produktów z wartością dodaną i produktów z oferty podstawowej. EBITDA wzrosła o 18,5% r/r do 36,5 mln euro, a marża EBITDA zwiększyła się do 13,6% z 12,2% r/r. Zarząd Grupy zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 1,2 zł za akcję za 2017 r. (wzrost o 9,1%). Nowa innowacyjna linia lakiernicza w Leutkirch została pomyślnie uruchomiona i rynek pozytywnie ocena nowe produkty. Nowe produkty (PrimeBoard, Duropal HPL Compact Exterior) będą wspierały strategię rozwoju Grupy

więcej

Pfleiderer Group przedstawia wyniki finansowe za 2017 r. - wzrost EBITDA, konsekwentna realizacja strategii i planu inwestycyjnego

Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group w 2017 r. wyniosły 1 006 mln euro i były o 4,8% wyższe niż rokwcześniej. Wynik EBITDA Grupy wzrósł o 9,3% do 120 mln euro. Marża EBITDA wyniosła 11,9%. Pfleiderer Group konsekwentnie wdraża założenia Strategii - wartość zrealizowanych projektów inwestycyjnych w 2017 r. wyniosła 76,3 mln euro.Grupa znacząco obniży koszty finansowe dzięki refinansowaniu długu. Grupa pracuje nad nowymi produktami i innowacjami. W zeszłym rokuzostały wprowadzone nowe wzory i dekory oraz przeprowadzono pre-launch prezentacji PrimeBoard i Duropal HPL Compact Exterior. Za swoje produkty Pfleiderer Group zdobył liczne nagrody, w tym German Design Award 2017, Red Dot Award: Product Design 2017 oraz German Brand Award.

więcej

Pfleiderer Group odnotowała dobre wyniki finansowe w trzech kwartałach 2017 r. –solidny portfel zamówień i korzystne warunki rynkowe

• Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Pfleiderer Group w trzech kwartałach 2017 r. wyniosły 750,9 mln euro.
• EBITDA Grupy wzrosła o 24,6% do 96,2 mln euro. Marża EBITDA wyniosła 12,8% przychodów.
• Pfleiderer Group konsekwentnie wdraża swoje strategiczne projekty - wydatki inwestycyjne w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. wyniosły 43,6 mln euro.
• Wzrost EBITDA w stosunku do tego samego okresu ubiegłego rokuwspierany był utrzymującymi się dobrymi wynikami sprzedaży. Z drugiej strony, Spółka nadal zmaga się ze znacznym wzrostem cen surowców w porównaniu do poziomów z zeszłego roku.
• W trzecim kwartale 2017 r. z powodzeniem zaprezentowana została strategia Pfleiderer Group do 2021 roku.

więcej

Grupa Pfleiderer przedstawia strategię, która ma zostać zrealizowana do 2021 r. oraz szczegółowe warunki programu skupu akcji własnych

Strategia oparta jest na kluczowych filarach, które mają przełożyć się na stabilny wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy. Celem Grupy Pfleiderer jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 1,2 mld euro oraz marży EBITDA wynoszącej minimum 16% za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. W horyzoncie czasowym objętym strategią Grupa planuje stabilne nakłady inwestycyjne – średniorocznie na ten cel przeznaczać będzie 70 mln euro. Jednocześnie Zarząd Pfleiderer Group SA zaprezentował założenia programu skupu akcji własnych, o wartości do 390 mln zł.

więcej

Pfleiderer Group notuje wzrost marży EBITDA dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną i silnym wzroście wolumenów sprzedaży w pierwszej połowie 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Grupy Pfleiderer w I półroczu 2017 r. wyniosły 506 mln EUR i wzrosły o 3,4% w porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. (489,3 mln EUR w I półroczu 2016 r.). EBITDA Grupy w I półroczu 2017 r. wyniosła 66,1 mln EUR w porównaniu do 51,8 mln EUR EBITDA w I półroczu 2016 r.: + 27,6%. Marża EBITDA wzrosła do 13,1% przychodów dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną i silnym wzroście wolumenu sprzedaży (10,6% marży EBITDA w I półroczu 2016 r.). W I półroczu 2017 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 20,6 mln EUR, w porównaniu do 15,8 mln EUR w tym samym okresie zeszłego roku. Solidny zestaw wyników finansowych i korzystne warunki rynkowe stanowią silną podstawę do dalszego wzrostu w drugiej połowie roku 2017.

więcej

Pfleiderer Group notuje istotny wzrost wolumenów sprzedaży Grupy w I kwartale 2017 r.

Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group w I kwartale 2017 r. wyniosły 252 mln euro (wzrost o 2,5%). Raportowana EBITDA Grupy wyniosła 30,8 mln euro (wzrost o 51%), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 12,2%.Udział sprzedaży produktów z wartością dodaną w przychodach wzrósł do poziomu 67%.W I kwartale 2017 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 7,5 mln euro - Pfleiderer konsekwentnie realizuje inwestycje zwiększające udział wysokomarżowych wyrobów w produkcji oraz dostępne moce produkcyjne.

więcej

Pfleiderer Group wypracował 15.5% marży na poziomie znormalizowanej EBITDA w 2016 r.

Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group w 2016 r. wyniosły ok. 960 mln euro i były nieco niższe (o 2,4%) niż w 2015 r. Skonsolidowany zysk brutto wypracowany w 2016 r. wyniósł ok. 252 mln euro (skorygowany o efekt alokacji ceny nabycia w wysokości ok. 29 mln euro w związku z transakcją re-IPO i zmianami struktury korporacyjnej Grupy) i był o 3,4% wyższy niż w poprzednim roku. Znormalizowana EBITDA Grupy (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) w 2016 r. wzrosła o 12,5% do poziomu ok. 149 mln euro. Marża na poziomie znormalizowanej EBITDA wyniosła 15,5% przychodów. Współczynnik dźwigni finansowej netto (dług finansowy netto/znormalizowana EBITDA) wyniósł ok. 1.6x. Synergie kosztowe uzyskane w związku z wdrożeniem projektu „JEDNEGO PFLEIDERERA” wyniosą około 18 mln euro (celem jest uzyskanie oszczędności na poziomie ponad 30 mln euro do końca 2018 r.).

więcej

Pfleiderer Grajewo SA zmienia nazwę na Pfleiderer Group SA i przenosi siedzibę do Wrocławia

Pfleiderer Grajewo SA, jeden z największych i najbardziej nowoczesnych producentów materiałów na bazie drewna, płyt meblowych, blatów kuchennych oraz oklein, zmienia nazwę – od dziś to Pfleiderer Group SA Dzięki strategicznym zmianom jakie dokonują się w Grupie Kapitałowej jej struktura będzie bardziej przejrzysta, usprawnione zostanie zarządzanie po połączeniu wschodniego i zachodniego segmentu. Umożliwią one dalszy rozwój jako międzynarodowego podmiotu.

więcej

Pfleiderer Grajewo otwiera linię lakierniczą wartą 22 mln zł jako pierwszą część realizowanej w Grajewie inwestycji o wartości 45 mln zł

Grupa Pfleiderer, jeden z czołowych i najbardziej nowoczesnych producentów wyrobów drewnopochodnych, płyt meblowych, blatów kuchennych oraz oklein, zakończyła instalację nowej linii lakierniczej w Grajewie. Nakłady związane z tą inwestycją to 22 mln zł, a dzięki jej realizacji moc produkcyjna w zakresie lakierowanych płyt HDF w tym zakładzie wzrośnie o około 30%.

więcej

Pfleiderer Grajewo wypłaci akcjonariuszom prawie 65 mln zł dywidendy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo SA, jednego z największych i najbardziej nowoczesnych producentów wyrobów drewnopochodnych, płyt meblowych, blatów kuchennych oraz oklein, zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 r. Zgodnie z rekomendacją Zarządu do akcjonariuszy trafi 64,70 mln zł, czyli 1,00 zł na każdą akcję. Stopa dywidendy w dniu WZA to 3,4%.

więcej